Maria Stylianou Korsnes

Bilde av Maria Stylianou Korsnes
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg er spesielt interessert i hjerneforskning og hjerneavbildingsmetodologi (neuroimaging) med fokus på klinisk anvendelse, og hvordan sykdom eller skade påvirker kognitive funksjoner, tanker og emosjoner hos mennesker.

Ved Alderpsykiatrisk avdeling er mitt nåværende fokus innen aldersrelaterte psykiatriske sykdommer, og hvordan vi kan skille mellom aldringsprosessen og nevrologiske og psykiatriske lidelser, deriblant demens, depresjon, angst og kognitiv svikt. I dette arbeidet er min interesse hovedsakelig innen nevropsykologisk testing og billeddiagnostikk med bruk av funksjonell Magntetisk Resonance Imaging (fMRI).

Funksjonell hjerneavbildingsmetodologi er spennende, og store fremskritt har blitt gjort de siste årene. Det er nå mulig å forstå hvordan kognitive prosesser samhandler, og dermed også relatere avvik i hjerneaktivering til kognitive prosesser. Helt klare sammenhenger finnes som regel ikke, men ved å sette sammen flere biter av puslespillet er det håp om etter hvert å finne frem til diagnostiske metoder som i hovedsak støtter seg til bildediagnostikk.

Undervisning

PSYC4305 Klinisk nevropsykologi

PSYC4400 Forpraksis Voksne-Relasjonskompetanse

PSYC2103 Projekt, Kognitiv og Nevropsykologi Sensor

Bakgrunn

 • Ansatt i full stilling ved OUS, Ullevål, Alderpsykiatrisk avdeling som forskningsleder og nevropsykolog, og i 20% stilling som professor II ved Psykologisk institutt, UiO.

 • Spesialist i klinisk nevropsykologi med bred erfaring fra forskjellige pasientgrupper og aldersgrupper.

 • Doktor psychol fra UIO fra 1996, og har hatt to postdoktorperioder ved Psykologisk institutt. 

 • Gjesteforsker og ansatt forsker ved Standford University hos henholdsvis John Gabrieli og Marc Feldmann.

 • Forskningsleder ved alderspsykiatrisk avdeling, OUS, siden 2010

Samarbeid

 • Stanford University, USA, Technion Institutt of technology, Israel, Viken Alderspsykiatriske Forskningsnettverk, Oslo Universitets Sykehus (OUS)

 • Redaktør og styremedlem av Norsk Nevropsykologisk forening fra 2006-2013

 • Styremedlem Forskningsutvalget; Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus

 • Styremedlem Klinikkens utdanningsutvalg for psykologer OUS

Emneord: Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Kognitiv psykologi, Nevropsykologi, Nevrovitenskap

Publikasjoner

 • Barca, Maria Lage; Alnæs, Dag; Engedal, Knut; Persson, Karin Ester Torun; Eldholm, Rannveig Sakshaug & Siafarikas, Nikias Ioannis [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Brain Morphometric Correlates of Depressive Symptoms among Patients with and without Dementia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra. ISSN 1664-5464. 12(2), s. 107–114. doi: 10.1159/000521114. Fulltekst i vitenarkiv
 • Almdahl, Ina Selseth; Agartz, Ingrid; Hugdahl, Kenneth Jan; Korsnes, Maria Stylianou & Neuroimaging Initiative, for the Alzheimer's Disease (2022). Brain pathology and cognitive scores prior to onset of late‐life depression. International Journal of Geriatric Psychiatry. ISSN 0885-6230. 37(3), s. 1–15. doi: 10.1002/gps.5686.
 • Siafarikas, Nikias Ioannis; Alnæs, Dag; Monereo Sanchez, Jennifer; Lund, Martina J.; Selbæk, Geir & Korsnes, Maria Stylianou [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Neuropsychiatric symptoms and brain morphology in patients with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease with dementia. International Psychogeriatrics. ISSN 1041-6102. 33(11), s. 1217–1228. doi: 10.1017/S1041610221000934.
 • Almdahl, Ina Selseth; Martinussen, Liva Jenny; Agartz, Ingrid; Hugdahl, Kenneth & Korsnes, Maria Stylianou (2021). Inhibition of emotions in healthy aging: age‐related differences in brain network connectivity. Brain and Behavior. ISSN 2162-3279. doi: 10.1002/brb3.2052. Fulltekst i vitenarkiv
 • Korsnes, Maria Stylianou (2020). Performance on the mini-mental state exam and the Montreal cognitive assessment in a sample of old age psychiatric patients. SAGE Open Medicine. ISSN 2050-3121. 8, s. 1–7. doi: 10.1177/2050312120957895.
 • Justo, Raquel; Ben Letaifa, Leila; Palmero, Christina; Gonzalez-Fraile, Eduardo; Johansen, Anna Torp & Vázquez, Alain [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2020). Analysis of the interaction between elderly people and a simulated virtual coach. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. ISSN 1868-5137. 11(12), s. 6125–6140. doi: 10.1007/s12652-020-01983-3.
 • Tonga, Johanne Bjørnstad; Saltyte Benth, Jurate; Arnevik, Espen Kristian Ajo; Werheid, Katja; Korsnes, Maria Stylianou & Ulstein, Ingun (2020). Managing depressive symptoms in people with mild cognitive impairment and mild dementia with a multicomponent psychotherapy intervention: A randomized controlled trial. International Psychogeriatrics. ISSN 1041-6102. s. 1–15. doi: 10.1017/S1041610220000216. Fulltekst i vitenarkiv
 • Korsnes, Maria Stylianou; Grødal, Elsa; Kjellén, Elisabeth; Kaspersen, Tone Merete Charlotte; Gjellesvik, Kristin Beck & Saltyte Benth, Jurate [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). COVID-19 concerns among old age Psychiatric In- and out-patients and the employees caring for them, a preliminary study. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 11, s. 1–8. doi: 10.3389/fpsyt.2020.576935. Fulltekst i vitenarkiv
 • Korsnes, Maria Stylianou & Winkler, Andrea Sylvia (2020). Global, regional, and national burden of dementia, 1990-2016: Predictions need local calibration. Neurology. ISSN 0028-3878. 94(16), s. 718–719. doi: 10.1212/WNL.0000000000009301.
 • Tonga, Johanne Bjørnstad; Eilertsen, Dag-Erik; Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Arnevik, Espen Kristian Ajo; Korsnes, Maria Stylianou & Ulstein, Ingun (2020). Effect of Self-Efficacy on Quality of Life in People With Mild Cognitive Impairment and Mild Dementia: The Mediating Roles of Depression and Anxiety. American Journal of Alzheimers Disease & Other Dementias. ISSN 1533-3175. doi: 10.1177/1533317519885264.
 • Martinussen, Liva Jenny; Saltyte Benth, Jurate; Almdahl, Ina Selseth; Borza, Tom; Selbæk, Geir & Mcpherson, Bodil A [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). The effect of anxiety on cognition in older adult inpatients with depression: results from a multicenter observational study. Heliyon. ISSN 2405-8440. 5(8). doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e02235. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tonga, Johanne Bjørnstad; Karlsøen, Bente Brekne; Arnevik, Espen Kristian; Werheid, Katja; Korsnes, Maria Stylianou & Ulstein, Ingun (2015). Challenges with manual-based multimodal psychotherapy for people with Alzheimer's Disease: a case study. American Journal of Alzheimers Disease & Other Dementias. ISSN 1533-3175. 31(4), s. 311–317. doi: 10.1177/1533317515603958.
 • Korsnes, Maria Stylianou (2014). Cognitive Effects of Late Life Depression: Review of Neuropsychological Findings. Journal of Behavioral and Brain Science. ISSN 2160-5874. 4, s. 141–157. doi: 10.4236/jbbs.2014.43018.
 • Korsnes, Maria Stylianou & Ulstein, Ingun (2014). review artikkel. Journal of Behavioral and Brain Science. ISSN 2160-5874. 4, s. 141–157. doi: 10.4236/jbbs.2014.43018.
 • Aarseth, Elfrid Margrete; Korsnes, Maria Stylianou; Ulstein, Ingun; Tjernæs, Inger-Marie & Mcpherson, Bodil A (2014). Sammenhengen mellom depresjon, mental helse og fysisk funksjon i en alderspsykiatrisk avdeling : en pilotstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 10(2), s. 33–44. doi: 10.7557/14.3321.
 • Korsnes, Maria Stylianou & Magnussen, Svein (2014). fMRI evidence for dissociation between priming and conscious recognition. Journal of Integrative Neuroscience (JIN). ISSN 0219-6352. 13(3), s. 509–517. doi: 10.1142/S0219635214500149.
 • Korsnes, Maria Stylianou; Løvdahl, Hans; Andersson, Stein; Bjørnerud, Atle; Due-Tønnessen, Paulina & Endestad, Tor [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Working memory in recurrent brief depression: an fMRI pilot study. Journal of Affective Disorders. ISSN 0165-0327. 149(1-3), s. 383–392. doi: 10.1016/j.jad.2013.02.017.
 • Hirnstein, Marco; Westerhausen, René; Korsnes, Maria Stylianou & Hugdahl, Kenneth (2013). Sex differences in language asymmetry are age-dependent and small: A large-scale, consonant–vowel dichotic listening study with behavioral and fMRI data. Cortex. ISSN 0010-9452. 49(7), s. 1910–1921. doi: 10.1016/j.cortex.2012.08.002.
 • Engedal, Knut Arne; Kvaal, Kari; Korsnes, Maria Stylianou; Barca, Maria Lage; Borza, Tom & Selbæk, Geir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). The validity of the Montgomery-Aasberg depression rating scale as a screening tool for depression in later life. Journal of Affective Disorders. ISSN 0165-0327. 141(2-3), s. 227–232. doi: 10.1016/j.jad.2012.02.042.
 • Reiner, Miriam; Korsnes, Maria Stylianou; Hugdahl, Kenneth & Feldman, Marcus W. (2011). Seeing shapes and hearing textures: Two neural categories of touch. The Open Neuroimaging Journal. ISSN 1874-4400. 5, s. 8–15. Fulltekst i vitenarkiv
 • Korsnes, Maria Stylianou; Reiner, Miriam; Magnussen, Svein & Feldman, Marcus W. (2010). Visual recognition of shapes and textures: an fMRi study. Brain Structure and Function. ISSN 1863-2653. 214(4), s. 355–359. doi: 10.1007/s00429-010-0241-5.
 • Korsnes, Maria Stylianou; Hugdahl, Kenneth; Nygård, Merethe & Bjørnæs, Helge (2010). An fMRI study of auditory hallucinations in patients with epilepsy. Epilepsia. ISSN 0013-9580. 51(4), s. 610–617. doi: 10.1111/j.1528-1167.2009.02338.x.
 • Korsnes, Maria Stylianou; Hugdahl, Kenneth & Bjørnæs, Helge (2009). An fMRI case study of visual memory in a patient with epilepsy: Comparison before and after temporal lobe surgery. Brain Structure and Function. ISSN 1863-2653. 213(4-5), s. 457–462. doi: 10.1007/s00429-009-0216-6.
 • Korsnes, Maria Stylianou; Wright, AA & Gabrieli, JDE (2008). An fMRI analysis of object priming and workload in the precuneus complex. Neuropsychologia. ISSN 0028-3932. 46, s. 1454–1462. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2007.12.028.
 • Hugdahl, Kenneth; Korsnes, Maria Stylianou & Specht, Karsten (2008). Funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI) av hjernen prinsipper og klinisk anvendelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 45(9), s. 1089–1097.
 • Korsnes, Maria Stylianou & Magnussen, Svein (2007). Automatic semantic priming in the left and right hemispheres. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 48, s. 197–202. doi: 10.1111/j.1467-9450.2007.00557.x.
 • Korsnes, Maria Stylianou & Magnussen, Svein J (2006). Fast perceptual priming in the left and right hemispheres. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 47, s. 85–91.

Se alle arbeider i Cristin

 • Knauss, Samuel; Stelzle, Dominik; Emmrich, Julius; Korsnes, Maria Stylianou; Sejvar, James & Winkler, Andrea Sylvia (2019). An emphasis on neurology in low and middle-income countries. Lancet Neurology. ISSN 1474-4422. 18(12), s. 1078–1079. doi: 10.1016/S1474-4422%2819%2930392-8.
 • Korsnes, Maria Stylianou & Ulstein, Ingun (2014). kognitive effekter ved depresjon hos eldre, literatur gjennomgang av nevropsykologiske funn. Demens&Alderspsykiatri. 18(2), s. 21–21.
 • Korsnes, Maria Stylianou; Hugdahl, Kenneth; Nygård, Merethe & Bjørnes, Helge (2010). En fMRI studie av hørselshallusinasjoner hos pasienter med epilepsy. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening. ISSN 1500-8347. 12, s. 11–12.
 • Korsnes, Maria Stylianou; Magnussen, Svein & Gabrieli, John D (2007). Neural correlates of object priming: an fMRI study. Perception. ISSN 0301-0066. 36, s. 120–121.
 • Andresen, Sverre; Korsnes, Maria Stylianou; Stabell, Kirsten Engberg; Bjørnerud, Atle & Due-tønnesen, P (2005). Memory-related hippocampal fMRI activation in presurgical assessment of patients with temporal lobe epilepsy- a pilot study. Epilepsia. ISSN 0013-9580.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. apr. 2013 15:15 - Sist endret 8. juli 2019 14:41