Marianne Skogbrott Birkeland

Faglige interesser

Endring og stabilitet i kognitiv, emosjonell og sosial fungering gjennom livsløpet, og hvordan belastninger og traumer kan forstyrre normalutvikling. Beskyttende faktorer i møte med belastninger og traumer, spesielt sosiale relasjoner.

Utvikling, endring og behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Daglig dynamikk i kognitive, emosjonelle og sosiale prosesser og hvordan denne dynamikken henger sammen med psykisk helse eller psykopatologi.

Teknologi som støtte i behandling av PTSD.

Statistiske analyser for longitudinelle data, spesielt for experience sampling methodology (ESM), samt nettverksanalyser.

Undervisning

PSY1200 / PSYC1210 Introduksjon til utviklingspsykologi

PSYC2210 Utviklingspsykologi 2

PSY4205 Forebygging av psykiske vansker hos barn og unge

PSYC1302 Profesjonsforberedende 2

PSYC2502 Profesjonsforberedende 4 / Innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid

 

Bakgrunn

Birkeland jobber som forsker på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og har i tillegg en bistilling på Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi ved PSI. Hun jobber med mange ulike prosjekter knyttet til vold, traumer og PTSD, spesielt blant ungdom og unge voksne. Hun er prosjektleder på et prosjekt som handler om å utvikle og teste ut bruk av en app («Min hverdag») som tillegg til traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) for ungdom. I dette prosjektet samles det også inn daglige data om hverdagen til traumatisert ungdom. Mer om Birkelands arbeid på NKVTS.

Hun er utdannet psykolog fra Universitet i Bergen (2005), hvor hun skrev doktorgraden «Development of global self-esteem during adolescence and young adulthood» (2013).

Samarbeid

Samarbeider blant annet med forskere fra Universitet i Delaware (USA), Universitet i Uppsala (Sverige), Universitetet i Haifa (Israel), Modum Bad (Norge) og Vestre Viken Helseforetak (Norge).

Emneord: Utviklingspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Publisert 21. sep. 2020 13:55 - Sist endret 1. mars 2021 07:41