Marianne Skogbrott Birkeland

Bilde av Marianne Skogbrott Birkeland
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Endring og stabilitet i kognitiv, emosjonell og sosial fungering gjennom livsløpet, og hvordan belastninger og traumer kan forstyrre normalutvikling. Beskyttende faktorer i møte med belastninger og traumer, spesielt sosiale relasjoner.

Utvikling, endring og behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Daglig dynamikk i kognitive, emosjonelle og sosiale prosesser og hvordan denne dynamikken henger sammen med psykisk helse eller psykopatologi.

Teknologi som støtte i behandling av PTSD.

Statistiske analyser for longitudinelle data, spesielt for experience sampling methodology (ESM), samt nettverksanalyser.

Studenter som er interessert i å skrive hoved- eller masteroppgave på temaer relatert til traumeutsatte barn og unge er velkommen til å ta kontakt. 

Undervisning

PSY1200 / PSYC1210 Introduksjon til utviklingspsykologi

PSYC2210 Utviklingspsykologi 2

PSY4205 Forebygging av psykiske vansker hos barn og unge

PSYC1202 Profesjonsforberedende 1

PSYC1302 Profesjonsforberedende 2

PSYC2302 Profesjonsforberedende 3

PSYC2502 Profesjonsforberedende 4 / Innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid

PSY3092 Bacheloroppgave i utviklingspsykologi

PSYC6100 Hovedoppgave i psykologi

PSY4090 Masteroppgave i psykologi

 

 

Bakgrunn

Birkeland jobber som forsker på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og har i tillegg en bistilling på Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi ved PSI. Hun jobber med mange ulike prosjekter knyttet til vold, traumer og PTSD, spesielt blant ungdom og unge voksne.

Hun er prosjektleder for et prosjekt hvor NKVTS implementerer traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) for barn og unge. Målet er å etablere TF-CBT som et fast og integrert tilbud på alle BUPer i hele Norge, og pr 2022 implementeres TF-CBT i rundt 80% av norske BUPer. I tillegg leder hun et prosjekt som handler om å utvikle og teste ut bruk av en app («Min hverdag») som tillegg til TF-CBT for ungdom. I dette prosjektet samles det også inn daglige data om hverdagen til ungdom som har traumatiske erfaringer. Mer om Birkelands arbeid på NKVTS.

Hun er utdannet psykolog fra Universitet i Bergen (2005), hvor hun skrev doktorgraden «Development of global self-esteem during adolescence and young adulthood» (2013).

Samarbeid

Samarbeider blant annet med forskere fra Universitet i Delaware (USA), Universitet i Uppsala (Sverige), Universitetet i Haifa (Israel), Modum Bad (Norge) og Vestre Viken Helseforetak (Norge).

Emneord: Utviklingspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Jensen, Tine; Braathu, Nora; Birkeland, Marianne Skogbrott; Ormhaug, Silje Mørup & Skar, Ane-Marthe Solheim (2022). Complex PTSD and treatment outcomes in TF-CBT for youth: A naturalistic study. European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 13(2). doi: 10.1080/20008066.2022.2114630.
 • Sachser, Cedric; Berliner, Lucy; Risch, Elisabeth; Rosner, Rita; Birkeland, Marianne Skogbrott & Eilers, Rebekka [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). The child and Adolescent Trauma Screen 2 (CATS-2) – validation of an instrument to measure DSM-5 and ICD-11 PTSD and complex PTSD in children and adolescents. European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 13(2). doi: 10.1080/20008066.2022.2105580.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine (2022). Understanding the relationships between trauma type and individual posttraumatic stress symptoms: A cross-sectional study of a clinical sample of children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. doi: 10.1111/jcpp.13602.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Thoresen, Siri & Blix, Ines (2021). No buffer effect of perceived social support for people exposed to violence during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional community study. European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 12(1), s. 1–11. doi: 10.1080/20008198.2021.1990551.
 • Thoresen, Siri; Blix, Ines; Wentzel-Larsen, Tore & Birkeland, Marianne Skogbrott (2021). Trusting others during a pandemic: Investigating potential changes in generalized trust and Its relationship with pandemic-related experiences and worry. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12:698519, s. 1–9. doi: 10.3389/fpsyg.2021.698519.
 • Askeland, Ingunn Rangul; Birkeland, Marianne Skogbrott; Lømo, Bente & Tjersland, Odd Arne (2021). Changes in Violence and Clinical Distress Among Men in Individual Psychotherapy for Violence Against Their Female Partner: An Explorative Study. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.710294.
 • Blix, Ines; Birkeland, Marianne Skogbrott & Thoresen, Siri (2021). Worry and mental health in the Covid-19 pandemic: vulnerability factors in the general Norwegian population. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. doi: 10.1186/s12889-021-10927-1.
 • Fosse, Roar; Birkeland, Marianne Skogbrott; Blix, Ines; Strand, Monica; Møller, Paul & Thoresen, Siri (2020). Covid-19: Reaksjoner hos brukere av behandlings­tilbud for psykiske vansker og rusproblemer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(11), s. 804–815.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Blix, Ines & Thoresen, Siri (2020). Trauma in the third decade: Ruminative coping, social relationships and posttraumatic stress symptoms. Journal of Affective Disorders. ISSN 0165-0327. doi: 10.1016/j.jad.2020.09.095.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine K. (2020). Perceived social support and posttraumatic stress symptoms in children and youth in therapy: A parallel process latent growth curve model. Behaviour Research and Therapy. ISSN 0005-7967. 132. doi: 10.1016/j.brat.2020.103655. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blix, Ines; Birkeland, Marianne Skogbrott & Thoresen, Siri (2020). Vivid memories of distant trauma: Examining the characteristics of trauma memories and the relationship with the centrality of event and posttraumatic stress 26 years after trauma. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. doi: 10.1002/acp.3650.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Greene, Talya & Spiller, Tobias (2019). The network approach to posttraumatic stress disorder: A systematic review . European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 11:1700614(1), s. 1–15. doi: 10.1080/20008198.2019.1700614.
 • Olff, Miranda; Amstadter, Ananda B.; Armour, Cherie; Birkeland, Marianne Skogbrott; Bui, Eric & Cloitre, Marylène [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). A decennial review of psychotraumatology: what did we learn and where are we going? European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 10(1), s. 1–24. doi: 10.1080/20008198.2019.1672948.
 • Strøm, Ida Frugård; Birkeland, Marianne Skogbrott; Aakvaag, Helene Flood & Thoresen, Siri (2019). Trajectories of Alcohol Use and Alcohol Intoxication in Young Adults Exposed to Childhood Violence and Later Problematic Drinking Behavior. Journal of Family Violence. ISSN 0885-7482. doi: 10.1007/s10896-019-00094-8.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Aakvaag, Helene Flood; Strøm, Ida Frugård & Thoresen, Siri (2019). Sosiale relasjoner som konsekvens og risikofaktor. I Aakvaag, Helene Flood & Strøm, Ida Frugård (Red.), Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen . Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. ISSN 978-82-8122-142-0. s. 111–131.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Strøm, Ida Frugård; Myhre, Mia Cathrine & Thoresen, Siri (2019). Am I an island? A network analysis exploring aspects of social landscapes after childhood violence. Psychological Trauma. ISSN 1942-9681. doi: 10.1037/tra0000483.
 • Jensen, Tine Kristin; Skar, Ane-Marthe Solheim; Andersson, Elin Sofia & Birkeland, Marianne Skogbrott (2019). Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: Pre- and post-flight predictors. European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. doi: 10.1007/s00787-019-01340-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thoresen, Siri; Birkeland, Marianne Skogbrott; Arnberg, Filip K.; Wentzel-Larsen, Tore & Blix, Ines (2019). Long-term mental health and social support in victims of disaster: comparison with a general population sample. BJPsych Open. ISSN 2056-4724. 5(1). doi: 10.1192/bjo.2018.74.
 • Thoresen, Siri; Birkeland, Marianne Skogbrott; Wentzel-Larsen, Tore & Blix, Ines (2018). Loss of trust may never heal. Institutional trust in disaster victims in a long-term perspective: Associations with social support and mental health. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 9. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01204.
 • Thoresen, Siri; Aakvaag, Helene Flood; Strøm, Ida Frugård; Wentzel-Larsen, Tore & Birkeland, Marianne Skogbrott (2018). Loneliness as a mediator of the relationship between shame and health problems in young people exposed to childhood violence. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 211, s. 183–189. doi: 10.1016/j.socscimed.2018.06.002.
 • Blix, Ines; Kanten, Alf Børre; Birkeland, Marianne Skogbrott & Thoresen, Siri (2018). Imagining What Could Have Happened: Types and Vividness of Counterfactual Thoughts and the Relationship With Post-traumatic Stress Reactions. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 9. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00515. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strøm, Ida Frugård; Aakvaag, Helene Flood; Birkeland, Marianne Skogbrott; Felix, Erika & Thoresen, Siri (2018). The mediating role of shame in the relationship between childhood bullying victimization and adult psychosocial adjustment. [El papel mediador de la verguenza en la relacion entre la victimizacion por acoso en la infancia y el ajuste psicosocial de los adultos]. European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 9(1). doi: 10.1080/20008198.2017.1418570.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Blix, Ines; Solberg, Øivind & Heir, Trond (2017). Gender Differences in Posttraumatic Stress Symptoms after a Terrorist Attack: A Network Approach. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 8. doi: 10.3389/fpsyg.2017.02091.
 • Hansen, Marianne; Birkeland, Marianne Skogbrott; Nissen, Alexander; Blix, Ines; Solberg, Øivind & Heir, Trond (2017). Prevalence and course of symptom-defined PTSD in individuals directly or indirectly exposed to terror: A longitudinal study. Psychiatry. ISSN 0033-2747. 80(2), s. 171–183. doi: 10.1080/00332747.2016.1230983.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott & Heir, Trond (2017). Making connections: exploring the centrality of posttraumatic stress symptoms and covariates after a terrorist attack. European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. doi: 10.1080/20008198.2017.1333387.
 • Valla, Lisbeth; Birkeland, Marianne Skogbrott; Hofoss, Dag & Slinning, Kari (2017). Developmental pathways in infants from 4 to 24 months. Child: Care, Health and Development. ISSN 0305-1862. 43(4), s. 546–555. doi: 10.1111/cch.12467.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Nielsen, Morten Birkeland; Hansen, Marianne; Knardahl, Stein & Heir, Trond (2017). Like a bridge over troubled water? A longitudinal study of general social support, colleague support, and leader support as recovery factors after a traumatic event. European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 8(1). doi: 10.1080/20008198.2017.1302692. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nielsen, Morten Birkeland; Birkeland, Marianne Skogbrott; Hansen, Marianne; Knardahl, Stein & Heir, Trond (2017). Victimization from workplace bullying after a traumatic event: time-lagged relationships with symptoms of posttraumatic stress. International Archives of Occupational and Environmental Health. ISSN 0340-0131. 90(5), s. 411–421. doi: 10.1007/s00420-017-1204-4.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Hansen, Marianne; Blix, Ines; Solberg, Øivind & Heir, Trond (2017). For Whom Does Time Heal Wounds? Individual Differences in Stability and Change in Posttraumatic Stress after the 2011 Oslo Bombing. Journal of Traumatic Stress. ISSN 0894-9867. 30(1), s. 19–26. doi: 10.1002/jts.22158.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Nielsen, Morten Birkeland; Hansen, Marianne; Knardahl, Stein & Heir, Trond (2017). The impact of a workplace terrorist attack on employees' perceptions of leadership: A longitudinal study from pre- to postdisaster. Leadership Quarterly. ISSN 1048-9843. 28(5), s. 659–671. doi: 10.1016/j.leaqua.2017.01.002.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Blix, Ines; Solberg, Øivind & Heir, Trond (2017). Does optimism act as a buffer against posttraumatic stress over time? A longitudinal study of the protective role of optimism after the 2011 Oslo bombing. Psychological Trauma. ISSN 1942-9681. 9(2), s. 207–213. doi: 10.1037/tra0000188.
 • Valla, Lisbeth; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars; Birkeland, Marianne Skogbrott & Slinning, Kari (2016). Association between maternal postnatal depressive symptoms and infants' communication skills: A longitudinal study. Infant Behavior and Development. ISSN 0163-6383. 45, s. 83–90. doi: 10.1016/j.infbeh.2016.10.001.
 • Blix, Ines; Kanten, Alf Børre; Birkeland, Marianne Skogbrott; Solberg, Øivind; Nissen, Alexander & Heir, Trond (2016). Thinking About What Might Have Happened: Counterfactual Thinking and Post-traumatic Stress in Individuals Directly and Indirectly Exposed to the 2011 Oslo Bombing. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 30(6), s. 983–991. doi: 10.1002/acp.3289.
 • Solberg, Øivind; Birkeland, Marianne Skogbrott; Blix, Ines; Hansen, Marianne & Heir, Trond (2016). Towards an exposure-dependent model of Posttraumatic stress: Longitudinal Course of Posttraumatic stress Symptomatology and Functional Impairment after the 2011 Oslo Bombing. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. 46(15), s. 3241–3254. doi: 10.1017/S0033291716001860.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Knatten, Charlotte Kristensen; Hansen, Marianne; Hem, Camilla & Heir, Trond (2016). Long-term relationships between perceived social support and posttraumatic stress after the 2011 Oslo bombing: A three-year longitudinal study. Journal of Affective Disorders. ISSN 0165-0327. 202, s. 230–235. doi: 10.1016/j.jad.2016.05.037.
 • Holsen, Ingrid & Birkeland, Marianne Skogbrott (2016). Course, predictors, and outcomes of depressed mood in a cohort of Norwegian adolescents followed from age 13 into adulthood age 30. Emerging Adulthood. ISSN 2167-6968. 5(1), s. 3–15. doi: 10.1177/2167696816635810.
 • Blix, Ines; Birkeland, Marianne Skogbrott; Solberg, Øivind; Hansen, Marianne & Heir, Trond (2016). The Launching and Ensnaring Effects of Construing a Traumatic Event as Central to One's Identity and Life Story. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 30(4), s. 526–531. doi: 10.1002/acp.3224.
 • Blix, Ines; Birkeland, Marianne Skogbrott; Hansen, Marianne & Heir, Trond (2016). Posttraumatic Growth—An Antecedent and Outcome of Posttraumatic Stress: Cross-Lagged Associations Among Individuals Exposed to Terrorism. Clinical Psychological Science. ISSN 2167-7026. 4(4), s. 620–628. doi: 10.1177/2167702615615866.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Nielsen, Morten Birkeland; Knardahl, Stein & Heir, Trond (2015). Time-lagged relationships between leadership behaviors and psychological distress after a workplace terrorist attack. International Archives of Occupational and Environmental Health. ISSN 0340-0131. 89(4), s. 689–697. doi: 10.1007/s00420-015-1106-2.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Nielsen, Morten Birkeland; Knardahl, Stein & Heir, Trond (2015). Associations between work environment and psychological distress after a workplace terror attack: The importance of role expectations, predictability and leader support. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 10(3). doi: 10.1371/journal.pone.0119492.
 • Blix, Ines; Birkeland, Marianne Skogbrott; Hansen, Marianne & Heir, Trond (2015). Posttraumatic Growth and Centrality of Event: A Longitudinal Study in the Aftermath of the 2011 Oslo Bombing. Psychological Trauma. ISSN 1942-9681. 7(1), s. 18–23. doi: 10.1037/tra0000006.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Hafstad, Gertrud Sofie; Blix, Ines & Heir, Trond (2015). Latent classes of posttraumatic stress and growth. Anxiety, Stress, & Coping. ISSN 1061-5806. 28(3), s. 272–286. doi: 10.1080/10615806.2014.956097.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Torsheim, Torbjørn; Leversen, Ingrid & Wold, Bente (2014). Pathways to adulthood and their precursors and outcomes. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 55(1), s. 26–32. doi: 10.1111/sjop.12087.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Breivik, Kyrre & Wold, Bente (2014). Peer acceptance protects global self-esteem from negative effects of low closeness to parents during adolescence and early adulthood. Journal of Youth and Adolescence. ISSN 0047-2891. 43(1), s. 70–80. doi: 10.1007/s10964-013-9929-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blix, Ines; Hansen, Marianne; Birkeland, Marianne Skogbrott; Nissen, Alexander Frantz William & Heir, Trond (2013). Posttraumatic growth, posttraumatic stress and psychological adjustment in the aftermath of the 2011 Oslo bombing attack. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN 1477-7525. 11:160. doi: 10.1186/1477-7525-11-160.
 • Holsen, Ingrid; Jones, Diane Carlson & Birkeland, Marianne Skogbrott (2012). Body image satisfaction among Norwegian adolescents and young adults: A longitudinal study of the influence of interpersonal relationships and BMI. Body image. ISSN 1740-1445. 9(2), s. 201–208. doi: 10.1016/j.bodyim.2012.01.006.
 • Leversen, Ingrid; Danielsen, Anne Grete; Birkeland, Marianne Skogbrott & Samdal, Oddrun (2012). Basic psychological need satisfaction in leisure activities and adolescents' life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence. ISSN 0047-2891. 41(12), s. 1588–1599. doi: 10.1007/s10964-012-9776-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Melkevik, Ole; Holsen, Ingrid & Wold, Bente (2012). Trajectories of global self-esteem development during adolescence. Journal of Adolescence. ISSN 0140-1971. 35(1), s. 43–54. doi: 10.1016/j.adolescence.2011.06.006.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Torsheim, Torbjørn & Wold, Bente (2009). A longitudinal study of the relationship between leisure-time physical activity and depressed mood among adolescents. Psychology of Sport And Exercise. ISSN 1469-0292. 10(1), s. 25–34. doi: 10.1016/j.psychsport.2008.01.005.
 • Jøraas, Eivind; Rimehaug, Tormod; Birkeland, Marianne Skogbrott & Arefjord, Kjersti (2009). E-terapi som supplement i poliklinisk oppfølging av ungdom – en kvalitativ studie av terapeuterfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 46(4), s. 355–361.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Rimehaug, Tormod; Arefjord, Kjersti & Jøraas, Terje (2009). Klienters erfaringer med e-terapi som tillegg til vanlig psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 46(4), s. 348–354.

Se alle arbeider i Cristin

 • Blix, Ines; Birkeland, Marianne Skogbrott & Thoresen, Siri (2021). Covid-19 og psykisk helse: Hvem har hatt det verst, og hvilke grupper bør vi prioritere nå? Forskersonen.no.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Blestad, Camilla; Skar, Ane-Marthe Solheim; Thoresen, Siri & Jensen, Tine (2021). Brukermedvirkning i utvikling av app til bruk i behandling av PTSD.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Blestad, Camilla; Skar, Ane-Marthe Solheim; Thoresen, Siri & Jensen, Tine (2021). Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i BUP.
 • Thoresen, Siri; Blix, Ines; Wentzel-Larsen, Tore & Birkeland, Marianne Skogbrott (2021). Trust and social relationships in times of the COVID-19 pandemic.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2021). Do different traumatic events invoke different kinds of post-traumatic stress symptoms?
 • Jensen, Tine K.; Skar, Ane-Marthe Solheim; Andersson, Elin Sofia & Birkeland, Marianne Skogbrott (2020). Correction to: Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: pre- and post-flight predictors (European Child & Adolescent Psychiatry, (2019), 28, 12, (1671-1682), 10.1007/s00787-019-01340-6). European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. 29(8). doi: 10.1007/s00787-019-01369-7.
 • Thoresen, Siri; Blix, Ines; Birkeland, Marianne Skogbrott & Andreassen, Anne Lie (2020). Cope covid-19: helse og bekymringer under pandemien.
 • Aakvaag, Helene Flood; Strøm, Ida Frugård; Birkeland, Marianne Skogbrott & Thoresen, Siri (2019). Alcohol use in victims of childhood family violence and sexual abuse: Risk of revictimization and problematic drinking in young adulthood.
 • Thoresen, Siri; Stensland, Synne; Birkeland, Marianne Skogbrott; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2019). Trauma in social relationships. Longitudinal associations between social support and posttraumatic stress in young survivors of a terrorist attack: The Utøya Study.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Greene, Talya & Spiller, Tobias (2019). The network approach to Posttraumatic Stress Disorder: A systematic review.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Aakvaag, Helene Flood; Strøm, Ida Frugård & Thoresen, Siri (2019). Vold i oppveksten: Varige spor? Presentasjon av hovedresultater.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Aakvaag, Helene Flood; Strøm, Ida Frugård & Thoresen, Siri (2019). Vold i oppveksten: Varige spor? Presentasjon av hovedresultater.
 • Harpviken, Anna Naterstad; Skar, Ane-Marthe Solheim; Birkeland, Marianne Skogbrott; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Who reports what? A comparison of child and caregiver's reports of child trauma exposure and post-traumatic stress symptoms.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Strøm, Ida Frugård; Myhre, Mia Cathrine & Thoresen, Siri (2019). Associations between aspects of social landscapes after childhood violence. A network analysis.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Birkeland, Marianne Skogbrott; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Does routine screening for trauma matter? A quasi-experiment of differences in diagnoses after implementation of trauma screening procedures in Norway.
 • Strøm, Ida Frugård; Birkeland, Marianne Skogbrott; Aakvaag, Helene Flood & Thoresen, Siri (2018). Trajectories of Alcohol use in Young Adults Exposed to Childhood Violence and Later Problematic Drinking Behavior.
 • Thoresen, Siri; Strøm, Ida Frugård; Aakvaag, Helene Flood & Birkeland, Marianne Skogbrott (2018). Childhood violence and long-term consequences: Three lessons learned from a longitudinal study.
 • Thoresen, Siri; Birkeland, Marianne Skogbrott; Arnberg, Filip K.; Wentzel-Larsen, Tore & Blix, Ines (2018). Loss of trust may never heal. Institutional trust in disaster victims in a long-term perspective: Associations with social support and mental health.
 • Thoresen, Siri; Aakvaag, Helene Flood; Strøm, Ida Frugård; Wentzel-Larsen, Tore & Birkeland, Marianne Skogbrott (2018). Violence-related shame, loneliness and health. An investigation of loneliness as a mediator of the relationship between shame and health problems in young people exposed to childhood violence.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Strøm, Ida Frugård; Myhre, Mia Cathrine & Thoresen, Siri (2018). Am I an island? A network analysis exploring social landscapes after childhood violence.
 • Ormhaug, Silje Mørup; Birkeland, Marianne Skogbrott & Jensen, Tine K. (2017). "I don't want to talk about it". Youth' disengagement in trauma-focused cognitive behavioral therapy (TF-CBT).
 • Thoresen, Siri; Blix, Ines & Birkeland, Marianne Skogbrott (2017). Erfaringer og helse hos overlevende og etterlatte fra Scandinavian Star-katastrofen.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott & Heir, Trond (2017). Making connections: a network approach to posttraumatic stress symptoms and covariates after a terrorist attack.
 • Solberg, Øivind; Birkeland, Marianne Skogbrott; Blix, Ines; Hansen, Marianne & Heir, Trond (2016). The Longitudinal Course of Post Traumatic Stress Symptomatology and Functional Impairment after the 2011 Oslo Bombing .
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Nielsen, Morten Birkeland; Knardahl, Stein & Heir, Trond (2016). Arbeidsmiljø og helse etter 22. juli.
 • Blix, Ines; Birkeland, Marianne Skogbrott; Solberg, Øivind; Hansen, Marianne & Heir, Trond (2016). Centrality of event and posttraumatic stress after the 2011 Oslo bombing.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott (2015). For whom does time heal wounds? Individual differences in stability and change in posttraumatic stress after the 2011 Oslo bombing.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Breivik, Kyrre & Wold, Bente (2012). Associations between social relationships and development of global self-esteem.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Torsheim, Torbjørn; Leversen, Ingrid & Wold, Bente (2011). Patterns of transitions to adulthood.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Melkevik, Ole; Holsen, Ingrid & Wold, Bente (2010). Trajectories of global self-esteem development during adolescence.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott (2009). Tilknytning og sosiale relasjoners betydning for ungdommers selvtillit. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. 63(2), s. 90–99.
 • Bøe, Hans Jakob; Nordstrand, Andreas Espetvedt; Engen, Haakon Gabrielsen; Gjerstad, Christer Lunde; Bakker, Lars-Petter & Thoresen, Siri [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Afghanistanundersøkelsen 2020, Veteraners erfaringer, helse og livskvalitet etter tjeneste i Afghanistan 2001-2020. Forsvaret.
 • Thoresen, Siri; Andreassen, Anne Lie; Arnberg, Filip K.; Birkeland, Marianne Skogbrott; Blix, Ines & Hjorthol, Toril (2017). Scandinavian Star: Erfaringer og helse hos overlevende og etterlatte etter 26 år. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. ISSN 978-82-8122-121-5.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott (2013). Development of global self-esteem. University of Bergen. ISSN 978-82-308-2310-1.
 • Samdal, Oddrun; Bye, Hege Høivik; Torsheim, Torbjørn; Birkeland, Marianne Skogbrott; Diseth, Åge & Fismen, Anne-Siri [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Sosial ulikhet i helse og læring blant barn og unge: Resultater fra den landsrepresentative spørreskjemaundersøkelsen ”Helsevaner blant skoleleelver. En WHO-undersøkelse i flere land”. HEMIL-senteret, Universitet i Bergen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2020 13:55 - Sist endret 26. aug. 2022 08:14

Forskergrupper