Marianne Therese Smogeli Holter

Bilde av Marianne Therese Smogeli Holter
English version of this page
Mobiltelefon +47 92405051
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Kvalitative forskningsmetoder

 • Nettbaserte programmer - som endringsverktøy, potensialet for relasjon, tillit og arbeids-(e-)allianse, og for å bedre velferdstilbudet i bred forstand.

 • Atferdsendring

 • Kropp-sinn-samspill

 • Smertepsykologi

 • Kultur- og samfunnspsykologi

 • Relasjonell velferd

Jeg er også interessert i temaer som bærekraft, PTMF (Power Threat Meaning Framework), psykisk mishandling og barnevern.

Prosjekt

Marianne Therese er kvalitativ forsker og postdoktor ved The Mind-Body Lab, hvor hun er del av en gruppe som forsker på utviklingen av langvarig smerte og fatigue (utmattelse) etter brystkreftoperasjon og hvorvidt hypnose og e-helse-terapi basert på ACT (Acceptance and Commitment Therapy) kan virke forebyggende. Gjennom kvalitative intervjuer og dagbøker vil hun prøve å finne sammenhenger mellom tankemønstre og forestillinger og smerte og utmattelse. Hun har doktorgrad innen e-helse-basert atferdsendring og e-alliansen, var hovedansvarlig for innholdsutviklingen i "robotpsykologen" Endre og bidrar inn i prosjekter knyttet til e-helse.

Finansiering

2020: Innvilget prosjekt fra Norges Forskningsråd: Preventing an Opioid Epidemic In Norway- focusing on Treatment of chronic pain (POINT). Rolle: Arbeidspakke-leder. Ramme: 16 mill NOK.

Undervisningserfaring

 • Kvalitativ metode

 • E-helse

 • Smertepsykologi

Bakgrunn

2020 - nåværende: Postdoktor, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

2018 - 2020: Forsker, SERAF, Universitetet i Oslo

2014 - 2019: PhD, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo

2010 - 2013: Saksbehandler i barnevernet, Østensjø bydel, Oslo kommune

2008 - 2010: Master i psykologi, Universitetet i Oslo

Verv

2021 - nåværende: Styremedlem i Concerned Scientists Norway

2021 - nåværende: Medlem av Psykologisk Institutts intern-etiske komité

Samarbeid

“Preventing an Opioid Epidemic In Norway- focusing on Treatment of chronic pain (POINT)”, ledet av Svetlana Skurtveit ved Folkehelseinstituttet.

"Endre 2.0", ledet av Håvar Brendryen ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

“Alkoholvaner og helse i allmennpraksis", ledet av Torgeir Gilje Lid ved Universitetet i Stavanger.

"Relasjonell velferd", forskernettverk ledet av Ottar Ness ved NTNU.

Emneord: Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Kvalitativ metode, Kultur- og samfunnspsykologi

Publikasjoner

 • Sandtrø, Hege Pettersen; Glavin, Kari; Størksen, Hege Therese; Holter, Marianne Therese Smogeli & Drozd, Filip (2022). Mothers and public health nurses' experiences of sleep problems in children aged 6 months to 3 years: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. doi: 10.1111/jocn.16586.
 • Holter, Marianne Therese Smogeli (2022). The Ethical and Methodological Dilemma of Questioning the Truthfulness of a Participant’s Story: Using “Circulating Reference” to Enhance the Validity of Qualitative Research. International Journal of Qualitative Methods (IJQM). ISSN 1609-4069. 21. doi: 10.1177/16094069221117985.
 • Reme, Silje Endresen; Munk, Alice; Holter, Marianne Therese Smogeli; Falk, Ragnhild Sørum & Jacobsen, Henrik Børsting (2022). Pre- and post-operative psychological interventions to prevent pain and fatigue after breast cancer surgery (PREVENT): Protocol for a randomized controlled trial. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 17(7). doi: 10.1371/journal.pone.0268606.
 • Kulhánek, Adam; Lukavska, Katerina; Gabrhelík, Roman; Novák, Daniel; Burda, Václav & Prokop, Jindřich [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Comparing Reminders Sent via SMS Text Messaging and Email for Improving Adherence to an Electronic Health Program: Randomized Controlled Trial. JMIR mhealth and uhealth. ISSN 2291-5222. 10(3). doi: 10.2196/31040.
 • Holter, Marianne Therese Smogeli (2021). Et fritt behandlingsvalg? – Betingelser for og betydningen av valgfrihet i spesialisthelsetjenesten. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 38(4), s. 298–307. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2021-04-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holter, Marianne Therese Smogeli; Ness, Ottar; Johansen, Ayna Beate & Brendryen, Håvar (2020). Making Come-Alive and Keeping Un-Alive: How People Relate to Self-Guided Web-Based Health Interventions. Qualitative Health Research. ISSN 1049-7323. 30(6), s. 927–941. doi: 10.1177/1049732320902456.
 • Holter, Marianne T. S.; Ness, Ottar; Johansen, Ayna Beate & Brendryen, Håvar (2019). Getting Change-Space: A Grounded Theory Study of Automated eHealth Therapy. The Qualitative Report (TQR). ISSN 1052-0147. 24(7), s. 1636–1657. doi: 10.46743/2160-3715/2019.3988. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holter, Marianne T. S.; Johansen, Ayna Beate; Ness, Ottar; Brinkmann, Svend; Høybye, Mette Terp & Brendryen, Håvar (2019). Qualitative Interview Studies of Working Mechanisms in Electronic Health: Tools to Enhance Study Quality. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 21(5). doi: 10.2196/10354. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holter, Marianne Therese Smogeli; Johansen, Ayna Beate & Brendryen, Håvar (2016). How a Fully Automated eHealth Program Simulates Three Therapeutic Processes: A Case Study. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 18(6). doi: 10.2196/jmir.5415. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Holter, Marianne Therese Smogeli & Linden, Tord Skogedal (2021). Fritt behandlingsvalg – presentasjon av de viktigste resultatene fra evalueringen .
 • Holter, Marianne Therese Smogeli; Ness, Ottar; Johansen, Ayna & Brendryen, Håvar (2015). Challenges in qualitative interviewing about user experience in eHealth: Moving beyond the superficial user interview.
 • Brendryen, Håvar; Danaher, Brian G; Johansen, Ayna & Holter, Marianne Therese Smogeli (2014). Testing the Efficacy of an Automated Lapse Management System: an RCT-Protocol of an Internet-Delivered Smoking Cessation Intervention.
 • Holter, Marianne Therese Smogeli; Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna & Danaher, Brian G (2014). What’s therapeutic alliance got to do with it? A qualitative (ongoing) study of how the user’s relationship to an eHealth program for smoking cessation might be important for program adherence and treatment outcome.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Lindén, Tord Skogedal; Ervik, Rune; Holmås, Tor Helge; Iversen, Tor & Holter, Marianne Therese Smogeli [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Evaluering av fritt behandlingsvalg. Universitetet i Oslo.
 • Holter, Marianne Therese Smogeli (2019). The working alliance in automated therapy: Development of an alliance-supporting eHealth program and two grounded theory studies of relating and change. Faculty of Medicine, University of Oslo. ISSN 978-82-8377-444-3. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2021 17:39 - Sist endret 4. okt. 2021 17:51