mariekn

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Klinisk psykologi

 • Psykoterapiforskning

 • Utviklingspsykologi

 • Traumer og traumebehandling

Doktorgradsprosjektet

Mitt forskningsprosjekt omhandler endringsmekanismer og endringsprosesser i psykoterapi med traumatiserte barn og unge. Doktorgradsarbeidet inngår som en del av en større randomisert, kontrollert studie av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) med barn og unge eksponert for alvorlige traumer. Prosjektet ledes av professor Tine K. Jensen og er tilknyttet Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS).

Bakgrunn

 • Dobbelkompetansestipendiat; Psykologisk Institutt, UiO og Vestre Viken HF, fra mai 2015.

 • Klinisk psykolog ved BUP Oslo Nord, september 2013 – juni 2014

 • Cand.psychol. fra profesjonsstudiet i psykologi ved Universitet i Oslo, vår 2013

Emneord: Utviklingspsykologi, Klinisk psykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Knutsen, Marie Lindebø; Sachser, Cedric; Holt, Tonje; Goldbeck, Lutz & Jensen, Tine Kristin (2019). Trajectories and Possible Predictors of Treatment Outcome for Youth Receiving Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy.. Psychological Trauma.  ISSN 1942-9681. . doi: 10.1037/tra0000482
 • Knutsen, Marie & Jensen, Tine Kristin (2019). Changes in the trauma narratives of youth receiving trauma-focused cognitive behavioral therapy in relation to posttraumatic stress symptoms. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  29(1), s 99- 111 . doi: 10.1080/10503307.2017.1303208
 • Knutsen, Marie Lindebø; Czajkowski, Nikolai Olavi & Ormhaug, Silje Mørup (2018). Changes in posttraumatic stress symptoms, cognitions, and depression during treatment of traumatized youth. Behaviour Research and Therapy.  ISSN 0005-7967.  111, s 119- 126 . doi: 10.1016/j.brat.2018.10.010
 • Khoury, Janette; Knutsen, Marie; Stray-Pedersen, Babill; Thaulow, Erik & Tonstad, Serena (2015). A lower reduction in umbilical artery pulsatility in mid-pregnancy predicts higher infant blood pressure six months after birth. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  104(8), s 796- 800 . doi: 10.1111/apa.13020

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. mai 2016 23:48 - Sist endret 4. nov. 2016 13:24