mariekn

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

  • Klinisk psykologi

  • Psykoterapiforskning

  • Utviklingspsykologi

  • Traumer og traumebehandling

Doktorgradsprosjektet

Mitt forskningsprosjekt omhandler endringsmekanismer og endringsprosesser i psykoterapi med traumatiserte barn og unge. Doktorgradsarbeidet inngår som en del av en større randomisert, kontrollert studie av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) med barn og unge eksponert for alvorlige traumer. Prosjektet ledes av professor Tine K. Jensen og er tilknyttet Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS).

Bakgrunn

  • Dobbelkompetansestipendiat; Psykologisk Institutt, UiO og Vestre Viken HF, fra mai 2015.

  • Klinisk psykolog ved BUP Oslo Nord, september 2013 – juni 2014

  • Cand.psychol. fra profesjonsstudiet i psykologi ved Universitet i Oslo, vår 2013

Emneord: Utviklingspsykologi, Klinisk psykologi, Avdeling for klinisk psykologi
Publisert 2. mai 2016 23:48 - Sist endret 4. nov. 2016 13:24