mariekn

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

  • Klinisk psykologi

  • Psykoterapiforskning

  • Utviklingspsykologi

  • Traumer og traumebehandling

Doktorgradsprosjektet

Mitt forskningsprosjekt omhandler endringsmekanismer og endringsprosesser i psykoterapi med traumatiserte barn og unge. Doktorgradsarbeidet inngår som en del av en større randomisert, kontrollert studie av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) med barn og unge eksponert for alvorlige traumer. Prosjektet ledes av professor Tine K. Jensen og er tilknyttet Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS).

Bakgrunn

  • Dobbelkompetansestipendiat; Psykologisk Institutt, UiO og Vestre Viken HF, fra mai 2015.

  • Klinisk psykolog ved BUP Oslo Nord, september 2013 – juni 2014

  • Cand.psychol. fra profesjonsstudiet i psykologi ved Universitet i Oslo, vår 2013

Emneord: Utviklingspsykologi, Klinisk psykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

  • Knutsen, Marie & Jensen, Tine Kristin (2017). Changes in the trauma narratives of youth receiving trauma-focused cognitive behavioral therapy in relation to posttraumatic stress symptoms. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307. . doi: 10.1080/10503307.2017.1303208
  • Khoury, Janette; Knutsen, Marie; Stray-Pedersen, Babill; Thaulow, Erik & Tonstad, Serena (2015). A lower reduction in umbilical artery pulsatility in mid-pregnancy predicts higher infant blood pressure six months after birth. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  104(8), s 796- 800 . doi: 10.1111/apa.13020

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. mai 2016 23:48 - Sist endret 4. nov. 2016 13:24