Marius Hafstad

Telefon +47 22845195
Mobiltelefon +47-482 75 350
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

  • Arbeidsmiljø, endring og utvikling av organisasjoner.

  • Multiklima organisasjoner. Hvordan ulike arbeidsmiljøformer bygger på hverandre og skaper helse, produktivitet og endringsvillighet hos ansatte i organisasjoner.

  • Forholdet mellom ressurser og krav i arbeidslivet, hvordan disse påvirker hverandre, og hvordan dette kan føre til motivasjon/engasjement eller utbrenthet hos ansatte.

  • Endringsledelse

  • Multilevel analyse og SEM modeller

PhD-prosjekt

Politiet som organisasjon. Finansiert av Politihøgskolen

Challenging and demanding work: Operative and Organizational Work Demands and Individual and Organizational Resources as Predictors of Health and Work Engagement in the Norwegian Police Service. Funded by the Police College.

Undervisning

PSY4090 – Masteroppgave i psykologi

PSY4430 – Arbeids- og organisasjonspsykologisk prosjekt (AOP)

Bakgrunn

  • HR Konsulent, Norges Bank

  • MPhil, Arbeids- og Organisasjonspsykologi, Universitetet i Oslo vår 2020

  • University of California (UC) Berkeley, 2015

Emneord: Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi
Publisert 10. feb. 2021 08:30