Margrethe Hansen

Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Faglige interesser

  • Kognitiv nevrovitenskap

  • Eksekutive funksjoner og kognitiv kontroll

  • Søvn

  • Affekt

  • Multimodal avbildning (EEG, EMG, MRI)

Hvordan påvirker søvn og stemningsleie hverandre? Hva skjer med våre eksekutive funksjoner når vi sover dårlig?

Hovedformålet med doktorgradsprosjektet mitt er å undersøke samspillet mellom søvn, affekt og eksekutive funksjoner.

Bakgrunn

2016 - 2018: M.Sc., Nevrovitenskap, NTNU

2013 - 2014: M.Sc., Informasjonssystemer, City University of New York

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam via Hjernerådet.

Emneord: Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 10. feb. 2021 08:15