Malin Elisabeth Olofsson

Faglige interesser

 • Prosess- og utfallsforskning i psykologisk behandling

 • Behandling av spiseforstyrrelser

 • Kvalitativ metode

 • Kognitiv semantikk

 • Språk og psykoterapi

Prosjekt:

Spiseforstyrrelser er en av de vanligste årsakene til funksjonsnedsettelse hos unge kvinner, og somatiske komplikasjoner som følge av sykdommen samt annen psykiatrisk komorbiditet er frekvent. Som et ledd i utviklingen av nye og bedre behandlingsmetoder for de pasienter som strever med spiseforstyrrelse og i tillegg har opplevd barndomstraumer er formålet for mitt PhD-prosjekt å

 1. beskrive og systematisere pasientenes subjektive opplevelser av sin egen lidelse

 2. oppdage mønstre i pasientenes opplevelser av terapeutisk endring i behandling ut fra to forskjellige behandlingsmodeller som tilbys ved Avdeling for spiseforstyrrelser, Modum Bad

Disse to modellene er Kognitiv atferdsterapi og Medfølelsesfokusert terapi, begge tilpasset behandling for spiseforstyrrelser.

Bakgrunn

Utdanning:

 • 2006-2011 Master of Science in Psychology (profesjonsstudium), Örebro Universitet, Sverige

 • 2004-2008 Master of Arts in Swedish, Örebro Universitet, Sverige

 • 2002-2005 Master of Arts in English, Göteborgs Universitet, Sverige/University of Sussex, England

Yrkeserfaring:

 • Aug 2015-  Stipendiat ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 2014-2015 Psykolog ved Avdeling for spiseforstyrrelser, Modum Bad. CBT-E og Compassion-focused Therapy for spiseforstyrrelser (CFT-E)

 • 2012-2014 Psykolog ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Helgelandssykehuset m.pl. Brønnøysund

Emneord: Klinisk psykologi, Avdeling for klinisk psykologi
Publisert 17. mars 2016 14:33 - Sist endret 4. nov. 2016 13:23