malineo

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Prosess- og utfallsforskning i psykologisk behandling

 • Behandling av spiseforstyrrelser

 • Kvalitativ metode

 • Kognitiv semantikk

 • Språk og psykoterapi

Prosjekt:

Spiseforstyrrelser er en av de vanligste årsakene til funksjonsnedsettelse hos unge kvinner, og somatiske komplikasjoner som følge av sykdommen samt annen psykiatrisk komorbiditet er frekvent. Som et ledd i utviklingen av nye og bedre behandlingsmetoder for de pasienter som strever med spiseforstyrrelse og i tillegg har opplevd barndomstraumer er formålet for mitt PhD-prosjekt å

 1. beskrive og systematisere pasientenes subjektive opplevelser av sin egen lidelse

 2. oppdage mønstre i pasientenes opplevelser av terapeutisk endring i behandling ut fra to forskjellige behandlingsmodeller som tilbys ved Avdeling for spiseforstyrrelser, Modum Bad

Disse to modellene er Kognitiv atferdsterapi og Medfølelsesfokusert terapi, begge tilpasset behandling for spiseforstyrrelser.

Bakgrunn

Utdanning:

 • 2006-2011 Master of Science in Psychology (profesjonsstudium), Örebro Universitet, Sverige

 • 2004-2008 Master of Arts in Swedish, Örebro Universitet, Sverige

 • 2002-2005 Master of Arts in English, Göteborgs Universitet, Sverige/University of Sussex, England

Yrkeserfaring:

 • Aug 2015-  Stipendiat ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 2014-2015 Psykolog ved Avdeling for spiseforstyrrelser, Modum Bad. CBT-E og Compassion-focused Therapy for spiseforstyrrelser (CFT-E)

 • 2012-2014 Psykolog ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Helgelandssykehuset m.pl. Brønnøysund

Emneord: Klinisk psykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler

Olofsson ME, Boersma K, Engh J, & Wurm M. A Psychometric Evaluation of the Swedish version of the Responses to Positive Affect Questionnaire. Nord J Psych. 2014;64. 1-6.

Olofsson, M.E., Wurm, M., & Boersma, K. (2016). Do responses to positive affect influence mood reactivity? Exploring cognitive response styles through a mood induction procedure. Nordic Psychology. DOI: 10.1080/19012276.2016.1149092

Annet

Olofsson, M.E. & Engh, J. (2012). Do cognitive responses to how we feel really matter? A psychometric evaluation and experimental extension of the Responses to Positive Affect questionnaire (RPA). Psykologexamensuppsats. Örebro University: Institutionen för juridik, psykologi och social arbete.

Olofsson, M.E. (2007). En kognitiv semantisk analys av partikelverbet ’gå upp’: Conceptual Metaphor Theory (CMT) kontra Principled Polysemy Approach to Meaning Analysis. Masteroppgave. Örebro Universitet: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Olofsson, M.E. (2005). The Verb-Particle Construction ‘make up’: how can its different meanings be explained in terms of Embodiment and a Principled Polysemy Framework?

Masteroppgave. Göteborgs Universitet/University of Sussex: Institutionen för språk och litteraturer.

 • Olofsson, Malin Elisabeth; Vrabel, KariAnne; Hoffart, Asle & Oddli, Hanne Berit Weie (2022). Covert therapeutic micro-processes in non-recovered eating disorders with childhood trauma: an interpersonal process recall study. Journal of Eating Disorders. ISSN 2050-2974. 10. doi: 10.1186/s40337-022-00566-1.
 • Olofsson, Malin Elisabeth; Oddli, Hanne; Vrabel, KariAnne & Hoffart, Asle (2020). «In solitude is safeness»: a patient perspective on eating disorders in the context of multiple childhood trauma. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. doi: 10.1080/19012276.2020.1762714. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olofsson, Malin Elisabeth; Oddli, Hanne; Hoffart, Asle; Eielsen, Hanna Kristine Punsvik & Vrabel, Kari-Anne (2019). Change Processes Related to Long-Term Outcomes in Eating Disorders With Childhood Trauma: An Explorative Qualitative Study. Journal of Counseling Psychology. ISSN 0022-0167. doi: 10.1037/cou0000375.
 • Olofsson, Malin Elisabeth; Wurm, Matilda & Boersma, Katja (2016). Do responses to Positive Affect Influence Mood Reactivity? Exploring Cognitive Response Styles through a Mood Induction Procedure. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 68(4), s. 220–232. doi: 10.1080/19012276.2016.1149092.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olofsson, Malin Elisabeth; Oddli, Hanne; Vrabel, Kari-Anne & Hoffart, Asle (2018). "In solitude is safenss": a patient perspective on eating disorders in the context of childhood trauma".
 • Olofsson, Malin Elisabeth & Vrabel, Kari-Anne (2017). Medfølelse for spiseforstyrrelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. s. 1184–1187.
 • Olofsson, Malin Elisabeth (2022). Eating pathology and change processes in eating disorders with childhood trauma: a patients' perspective process-outcome study. . Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. mars 2016 14:33 - Sist endret 4. nov. 2016 13:23