Liva Jenny Martinussen

Bilde av Liva Jenny Martinussen
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

PhD-prosjekt

Mange sliter med å finne interesse og engasjement for matematikk, og forskningen tyder på at interessen for realfag er dalende. Det er derfor nødvendig å finne evidensbaserte metoder som kan bidra til å både trigge, men også bevare, interesse for realfag hos unge.

I doktorgradsprosjekt mitt, Storytelling as means to increase mathematics interest in teacher education, undersøker jeg om fortellinger kan brukes som metode for å øke lærerstudenters interesse i matematikkfaget, uten at det går på bekostning av læring. I tillegg ønsker vi å undersøke mulige underliggende prosesser som eventuelt styrker eller svekker interesse og læring.

Prosjektet er under veiledning og ledet av Rolf Reber (PI) og medveileder Anine Riege, og er del av et større samarbeid. Resultatene vil sammenlignes med et delprosjekt der man undersøker om det å stille spørsmål kan øke interesse for matematikk.

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FINNUT - Forskerprosjekt) 2019 – 2022, og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, OsloMet, Høyskolen i Østfold, og Høgskolen i Vestlandet.

Akademiske interesser

 • Kognitiv psykologi
 • Interesse, motivasjon og læring
 • Beslutning- og bedømmingspsykologi
 • Samspill mellom kognisjon og emosjon, kognisjon hos eldre med depresjon og angst
 • Kvantitativ metode

Undervisning 

Bakgrunn

 • Forskningsassistent, Alderspsykiatrisk forskningsgruppe, Oslo Universitetssykehus, 2017-2020
 • Vitenskapelig assistent, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2016
 • Master i Cognitive Neuroscience, Universitetet i Oslo, 2016
 • Bachelor i Kognitiv Psykologi, Universitetet i Oslo, 2014
 • Utvekslingssemester, University of Melbourne, 2013

Forskningsteam

Emneord: Kognitiv psykologi, Beslutning- og bedømningspsykologi, Kvantitativ metode, utdanning, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Almdahl, Ina Selseth; Martinussen, Liva Jenny; Agartz, Ingrid; Hugdahl, Kenneth & Korsnes, Maria Stylianou (2021). Inhibition of emotions in healthy aging: age‐related differences in brain network connectivity. Brain and Behavior. ISSN 2162-3279. doi: 10.1002/brb3.2052. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martinussen, Liva Jenny; Saltyte Benth, Jurate; Almdahl, Ina Selseth; Borza, Tom; Selbæk, Geir & Mcpherson, Bodil A [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). The effect of anxiety on cognition in older adult inpatients with depression: results from a multicenter observational study. Heliyon. ISSN 2405-8440. 5(8). doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e02235. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Reber, Rolf; Riege, Anine & Martinussen, Liva Jenny (2021). Question asking, storytelling, and problem posing as interventions to trigger situational interest and learning in STEM-topics: A user-based approach to intervention-development .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. mars 2020 08:50 - Sist endret 28. aug. 2020 13:36