Line C. Gjerde

Bilde av Line C. Gjerde
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Personlighetsforstyrrelser

 • Normal personlighet

 • Tvilling- og familiestudier

 • Atferdsgenetikk

 • Angst og depresjon

 • Sykefravær og uførepensjon

 • Intergenerasjonell overføring av risiko for vanlige psykiske lidelser

 • Psykoterapi

Undervisning

PSYC4500 - Personlighetspsykologi

PSYC1202 - Etikk og profesjonsrolle

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis II, Psykologisk Institutt, UiO, 2016->

 • Seniorforsker, Område for psykisk og fysisk helse, FHI, 2017 ->

 • Psykolog, Oslo psykologklinikk, 2017 ->

 • Postdoktor, Område for psykisk og fysisk helse, FHI, 2014-2017

 • Midlertidig forsker, Divisjon for psykisk helse, FHI, 2013-2014

 • Gjesteforsker, Virginia Institute of Psychiatric and Behavior Genetics, Richmond, Virginia, 2012

 • Stipendiat, Divisjon for psykisk helse, FHI, 2010-2013

 • Cand.Psychol., Psykologisk Institutt, UiO, 2010

Priser

Galton Award for best student presentation, The 14th Congress of the International Society of Twin Studies (ISTS), Florence, Italy, 2012

Samarbeid

 • Atferdssenteret, Oslo

 • UC Davis, California

 • King's College London

 • Virginia Commonwealth University, Virginia Institute of Psychiatric and Behavior Genetics (VIPBG)

Emneord: Personlighetspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Publisert 16. mars 2016 15:55 - Sist endret 14. okt. 2020 11:00