Line C. Gjerde

Bilde av Line C. Gjerde
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Personlighetsforstyrrelser

 • Normal personlighet

 • Tvilling- og familiestudier

 • Atferdsgenetikk

 • Angst og depresjon

 • Sykefravær og uførepensjon

 • Intergenerasjonell overføring av risiko for vanlige psykiske lidelser

 • Psykoterapi

Undervisning

PSYC4500 - Personlighetspsykologi

PSYC1202 - Etikk og profesjonsrolle

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis II, Psykologisk Institutt, UiO, 2016->

 • Seniorforsker, Område for psykisk og fysisk helse, FHI, 2017 ->

 • Psykolog, Oslo psykologklinikk, 2017 ->

 • Postdoktor, Område for psykisk og fysisk helse, FHI, 2014-2017

 • Midlertidig forsker, Divisjon for psykisk helse, FHI, 2013-2014

 • Gjesteforsker, Virginia Institute of Psychiatric and Behavior Genetics, Richmond, Virginia, 2012

 • Stipendiat, Divisjon for psykisk helse, FHI, 2010-2013

 • Cand.Psychol., Psykologisk Institutt, UiO, 2010

Priser

Galton Award for best student presentation, The 14th Congress of the International Society of Twin Studies (ISTS), Florence, Italy, 2012

Samarbeid

 • Atferdssenteret, Oslo

 • UC Davis, California

 • King's College London

 • Virginia Commonwealth University, Virginia Institute of Psychiatric and Behavior Genetics (VIPBG)

Emneord: Personlighetspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom & Reichborn-Kjennerud, Ted [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 49(6), s. 544–544. doi: 10.1007/s10519-019-09973-8.
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom & Reichborn-Kjennerud, Ted [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children.
 • Gillespie Cheesman, Rosa Catherine; Eilertsen, Espen Moen; Ahmadzadeh, Yasmin; Gjerde, Line C.; Hannigan, Laurie & Havdahl, Alexandra [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Separating child and parent influences on child emotional problems using genomic family data. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 49(6), s. 523–524. doi: 10.1007/s10519-019-09973-8.
 • Ask, Helga; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Gustavson, Kristin; Hannigan, Laurie John & Havdahl, Alexandra [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Intergenerational transmission of parental neuroticism to offspring neuroticism, depression, and anxiety . Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 49(6), s. 548–548. doi: 10.1007/s10519-019-09973-8.
 • Eley, Thalia; Martin, Nicholas; Gjerde, Line C. & Bartels, Meike (2019). Depression genetics: next steps in genome-wide and intergenerational transmission analyses. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244.
 • Eley, Thalia; Martin, Nicholas; Gjerde, Line C. & Bartels, Meike (2019). Depression genetics: next steps in genome-wide and intergenerational transmission analyses.
 • Gjerde, Line C.; Eilertsen, Espen Moen; Hannigan, Laurie; Eley, T.C.; Røysamb, Espen & Reichborn-Kjennerud, Ted [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). To what extent can passive genetic transmission account for associations between maternal depressive symptoms and child early life psychopathology symptoms? Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 49(6), s. 520–520. doi: 10.1007/s10519-019-09973-8.
 • McAdams, Tom; Hannigan, Laurie; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C. & Ystrøm, Eivind (2019). Does Maternal Stress During Pregnancy Predict Child Emotional and Behavioural Problems? Accounting for rGE and Exploring GxE. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 49(6), s. 506–506. doi: 10.1007/s10519-019-09973-8.
 • McAdams, Tom; Hannigan, Laurie; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C. & Ystrøm, Eivind (2019). Does Maternal Stress During Pregnancy Predict Child Emotional and Behavioural Problems? Accounting for rGE and Exploring GxE.
 • Ahmadzadeh, Yasmin; Eilertsen, Espen Moen; Hannigan, Laurie; Gjerde, Line C.; Gillespie Cheesman, Rosa Catherine & Ystrøm, Eivind [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Intergenerational Associations between Maternal Internalising and Offspring Temperament During Early Childhood. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 49(6), s. 503–503. doi: 10.1007/s10519-019-09973-8.
 • Seglem, Karoline Brobakke; Torvik, Fartein Ask; Røysamb, Espen; Gjerde, Line C.; Magnus, Per & Reichborn-Kjennerud, Ted [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Education, lifestyle and life course differences in Level of work incapacity - genes and environment.
 • Gjerde, Line C.; Eilertsen, Espen Moen; Hannigan, Laurie; Eley, T.C.; Røysamb, Espen & Reichborn-Kjennerud, Ted [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). To what extent can passive genetic transmission account for associations between maternal depressive symptoms and child early life psychopathology symptoms?
 • Gjerde, Line C. (2019). Mors angst kan påvirke barns psykiske helse i førskolealder. [Internett]. forskning.no.
 • Ahmadzadeh, Yasmin; Eilertsen, Espen Moen; Hannigan, Laurie; Gjerde, Line C.; Gillespie Cheesman, Rosa Catherine & Ystrøm, Eivind [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Intergenerational Associations between Maternal Internalising and Offspring Temperament During Early Childhood.
 • Gillespie Cheesman, Rosa Catherine; Eilertsen, Espen Moen; Ahmadzadeh, Yasmin; Gjerde, Line C.; Hannigan, Laurie & Havdahl, Alexandra [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Separating child and parent influences on child emotional problems using genomic family data.
 • Gillespie Cheesman, Rosa Catherine; Eilertsen, Espen Moen; Ahmadzadeh, Yasmin; Gjerde, Line C.; Hannigan, Laurie & Havdahl, Alexandra [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Separating child and parent influences on child depression and anxiety using genomic family data. European Neuropsychopharmacology. ISSN 0924-977X. 29, s. S119–S119. doi: 10.1016/j.euroneuro.2019.08.012.
 • Gillespie Cheesman, Rosa Catherine; Eilertsen, Espen Moen; Ahmadzadeh, Yasmin; Gjerde, Line C.; Hannigan, Laurie & Havdahl, Alexandra [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Separating child and parent influences on child depression and anxiety using genomic family data.
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom A. & Hannigan, Laurie [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children.
 • Ask, Helga; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Gustavson, Kristin; Hannigan, Laurie John & Havdahl, Alexandra [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Intergenerational transmission of parental neuroticism to offspring neuroticism, depression, and anxiety .
 • McAdams, Tom A.; Hannigan, Laurie John; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Reichborn-Kjennerud, Ted & Eley, Thalia C. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Is it time to reevaluate prenatal mental health? – Author's reply. The Lancet Psychiatry. ISSN 2215-0374. 6(2), s. 93–94. doi: 10.1016/S2215-0366%2819%2930004-5.
 • Ystrøm, Eivind; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Rijsdijk, Fruhling; Gustavson, Kristin & Ask, Helga [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Assortative mating and intergenerational transmission of ADHD. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 48(6), s. 524–524.
 • Gjerde, Line C.; Eilertsen, Espen Moen; Rosenström, Tom Henrik; Reichborn-Kjennerud, Ted; McAdams, Tom A. & Eley, T.C. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). The genetic and environmental structure of psychopathology spectra in middle childhood. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. s. 473–474.
 • Eilertsen, Espen Moen; Hannigan, Laurie John; McAdams, Tom A.; Rijsdijk, Fruhling; Czajkowski, Nikolai Olavi & Reichborn-Kjennerud, Ted [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Parental prenatal depression and offspring ADHD: a genetically informed intergenerational study. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. s. 469–469.
 • Eilertsen, Espen Moen; Hannigan, Laurie John; Mcadams, Tom; Rijsdijk, Fruhling; Czajkowski, Nikolai Olavi & Reichborn-Kjennerud, Ted [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Parental prenatal depression and offspring ADHD: A genetically informed intergenerational study.
 • Ystrøm, Eivind; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Rijsdijk, Fruhling; Gustavson, Kristin & Ask, Helga [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Assortative mating and intergenerational transmission of ADHD.
 • Mcadams, Tom; Hannigan, Laurie John; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Reichborn-Kjennerud, Ted & Eley, Thalia C. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Maternal prenatal depression as a risk factor for early-life psychopathology in offspring: results from a genetically-informative, population-based sample.
 • Gjerde, Line C.; Eilertsen, Espen Moen; Rosenström, Tom Henrik; Reichborn-Kjennerud, Ted; Røysamb, Espen & McAdams, Tom A. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). The Joint Structure of Psychopathology and Personality in Preadolescent Children – Preliminary Findings .
 • Gjerde, Line C. (2017). Grensene mellom normal og sykelig personlighet. Psykologisk tidsskrift. ISSN 1501-7508.
 • Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Rijsdijk, Fruhling; McAdams, Tom A. & Ystrøm, Eivind (2017). Disentangling genetic transmission from the environmental effect of maternal depression during pregnancy on offspring ADHD.
 • Rijsdijk, Frühling; Ystrøm, Eivind; Gjerde, Line C.; Eilertsen, Espen Moen & Mcadams, Tom (2017). Investigating Intergenerational Associations: Revisting the Children-of-Twins Design II.
 • Mcadams, Tom; Ystrøm, Eivind; Gjerde, Line C.; Eilertsen, Espen Moen & Rijsdijk, Frühling (2017). Investigating Intergenerational Associations: Revisiting the Children-of-Twins Design I.
 • Ystrøm, Eivind; Eilertsen, Espen Moen; Rijsdijk, Fruhling; Gjerde, Line C. & McAdams, Tom A. (2017). Intergenerational transmission of adult to child ADHD in a populationbased cohort study.
 • Ystrøm, Eivind; Rijsdijk, Fruhling; Gjerde, Line C.; Eilertsen, Espen Moen & McAdams, Tom A. (2017). Investigating intergenerational transmission of risk in a unique Norwegian extended twin-family sample.
 • Ystrøm, Eivind & Gjerde, Line C. (2017). Det man ikke kunne tro var sant om deprimerte mødre. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Gjerde, Line C.; Eilertsen, Espen Moen; McAdams, Tom A.; Rijsdijk, Fruhling & Ystrøm, Eivind (2017). Disentangling the effects of maternal depressive symptoms to child internalizing and externalizing problems – an extended children of twins study.
 • Lund, Ingunn Olea; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C. & Ystrøm, Eivind (2017). Maternal alcohol consumption during 1st trimester and child internalizing and externalizing problems: A sibling control study.
 • Lund, Ingunn Olea; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Røysamb, Espen; Wood, Mollie & Reichborn-Kjennerud, Ted [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Prenatal Exposure to Alcohol and Child Internalizing and Externalizing Problems.
 • Gjerde, Line C.; Eilertsen, Espen Moen & Ystrøm, Eivind (2017). Hvordan går psykiske lidelser igjen i familier? En presentasjon av ITOR studien.
 • Gjerde, Line C. (2017). Fødselsdepresjon betyr mindre for barnet enn tidligere antatt. [Internett]. Nrk.
 • Gjerde, Line C. (2017). Så godt takler barn mors fødselsdepresjon. [Internett]. Sykepleien.
 • Gjerde, Line C. (2017). Mors fødselsdepresjon betyr mindre for barnet enn antatt. [Internett]. Folkehelseinstituttet.
 • Gjerde, Line C. (2017). What Effect Does Prenatal and Postpartum Maternal Depression Have on Children? [Internett]. Science Daily.
 • Gjerde, Line C. (2017). Nye funn om fødselsdepresjon og barns helserisiko. [Internett]. Dagens Medisin.
 • Gjerde, Line C.; Czajkowski, Nikolai Olavi; Røysamb, Espen; Ystrøm, Eivind; Tambs, Kristian & Aggen, Steven H. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Avoidant and obsessive-compulsive personality disorder traits from early to middle adulthood.
 • Gjerde, Line C.; Czajkowski, Nikolai Olavi; Røysamb, Espen; Ystrøm, Eivind; Tambs, Kristian & Aggen, Steven H. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Avoidant and obsessive-compulsive personality disorder traits from early to middle adulthood.
 • Gjerde, Line C.; Eilertsen, Espen Moen; Reichborn-Kjennerud, Ted & Ystrøm, Eivind (2015). IToR - a novel, prospective extended children of twins study.
 • Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Reichborn-Kjennerud, Ted & Ystrøm, Eivind (2015). Maternal alcohol use during pregnancy and offspring ADHD.
 • Gjerde, Line C. (2015). En longitudinell tvillingstudie av unnvikende og tvangspreget personlighetsforstyrrelse.
 • Gjerde, Line C. (2014). Langtidssykefravær og uførepensjon – En tvillingstudie.
 • Melvær, Knut & Gjerde, Line C. (2014). Tvillingforskning: miljø og arvelighet. [Internett]. Udannet (podcast).
 • Torvik, Fartein Ask & Gjerde, Line C. (2014). Tvillingmetode og relaterte design: Hva og hvorfor?
 • Gjerde, Line Cecilie & Torvik, Fartein Ask (2014). Tvillingstudier er relevante. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Torvik, Fartein Ask & Gjerde, Line Cecilie (2014). Ufør av arvelige sykdommer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 9–9.
 • Torvik, Fartein Ask; Jørgensen, Kjetil Nordbø & Gjerde, Line Cecilie (2014). Psykose og genetikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 51(4), s. 328–328.
 • Torvik, Fartein Ask; Jørgensen, Kjetil Nordbø & Gjerde, Line Cecilie (2014). Fortsatt uholdbart om tvillingstudier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 51(2), s. 158–159.
 • Ørstavik, Ragnhild & Gjerde, Line C. (2013). Trygd skyldes ikke sosial læring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gjerde, Line C.; Røysamb, Espen; Czajkowski, Nikolai Olavi; Knudsen, Gun Peggy; Østby, Kristian Amundsen & Tambs, Kristian [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Personality disorders and long-term sick leave - Preliminary results from a population-based study of young adult Norwegian twins.
 • Østby, Kristian Amundsen; Gjerde, Line C.; Knudsen, Gun Peggy & Ystrøm, Eivind (2013). Personality disorders in young adult twins: functional impairment and comorbidity.
 • Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line Cecilie; Knudsen, Gun Peggy; Reichborn-Kjennerud, Ted; ROYSAMB, ESPEN & Czajkowski, Nikolai Olavi [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Anxiety, depression and sick leave due to various diagnoses: A population-based study of young adult Norwegian twins. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 43(6), s. 544–544.
 • Torvik, Fartein Ask; Jørgensen, Kjetil Nordbø & Gjerde, Line Cecilie (2013). Uholdbart om tvillingstudier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 50(12), s. 1212–1214.
 • Gjerde, Line Cecilie (2012). Personlighetsforstyrrelser: Gener viktigere enn miljø. [Internett]. ABC-nyheter.
 • Gjerde, Line Cecilie (2012). Personlighetsforstyrrelser og tvillingstudier. [Radio]. NRK P2.
 • Gjerde, Line C.; Knudsen, Gun Peggy; Czajkowski, Nikolai Olavi; Aggen, Steven H.; Røysamb, Espen & Reichborn-Kjennerud, Ted [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). Genetic and environmental contributions to long-term sick leave and disability pension - A population-based study of young adult Norwegian twins.
 • Gjerde, Line C.; Czajkowski, Nikolai Olavi; Røysamb, Espen; Ørstavik, Ragnhild; Østby, Kristian Amundsen & Knudsen, Gun Peggy [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). The heritability of liability to Cluster C personality disorders. Preliminary results from Axis I and Axis II Psychiatric Disorders in Norwegian Twins .
 • Gjerde, Line Cecilie; Ørstavik, Ragnhild; Røysamb, Espen & Knudsen, Gun Peggy (2014). Genetic and environmental contributions to personality disorders, long-term sick leave and disability pension. Universitetet i Oslo. ISSN 1504-3991.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. mars 2016 15:55 - Sist endret 14. okt. 2020 11:00