lcnorbom

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Strukturelle mønstre tilknyttet hjerneutvikling

 • Klinisk og genetisk risiko for psykose

 • Strukturelle hjerneendringer ved søvn og søvndeprivasjon

 • Hjerneplastisitet

 • «Multimodal neuroimaging» (sMRI, DTI, EEG, LICA)

Jeg er stipendiat ved gruppen for kognitiv og klinisk nevropsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), Oslo universitetssykehus, Ullevål.

I mitt doktorgradsprosjekt skal jeg undersøke strukturelle nevrologiske hjernemønstre forbundet med klinisk og genetisk risiko for psykose. Nye «neuroimaging»-metoder som kontrast av grå- og hvitsubstansintensitet vil bli benyttet i kombinasjon med konvensjonelle strukturelle mål og multimodale «neuroimaging» dataanalyser vil bli utført ved hjelp av «linked independent component analysis» (LICA). Sammenhengen mellom strukturelle bildedata og genetiske risikofaktorer vil bli undersøkt både i forbindelse med risikogener assosiert med myelinisering og polygen risikosåre.

Å utforske de strukturelle utviklingsprosessene i hjernen er i tillegg til å avdekke betydningsfull grunnleggende kunnskap, også avgjørende for å avdekke avvikende utviklingsmønstre som kan være forbundet med økt risiko for alvorlige psykiske lidelser. Ungdomstiden er en periode med omfattende omorganisering på tvers av hjerneregioner og sammenfaller også med debutperioden til mange psykoselidelser. Selv om kun ca. 3 % av befolkningen vil bli diagnostisert med en psykoselidelse, danner sub-kliniske symptomer også et spekter innad i den generelle befolkningen. I tillegg har barn og unge med sub-kliniske symptomer økt risiko for på et senere tidspunkt å utvikle en psykoselidelse og følgelig kan slike uttrykk til tider være en tidlig manifestasjon av sykdommen.

Bakgrunn

 • 2011-2013 Master i kognitiv nevrovitenskap, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

 • 2007-2010 Bachelor i kognitiv psykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Emneord: Nevrovitenskap, Utviklingspsykologi, Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

 • Norbom, Linn Christin Bonaventure; Ferschmann, Lia; Parker, Nadine; Agartz, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas & Paus, Tomas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). New insights into the dynamic development of the cerebral cortex in childhood and adolescence: Integrating macro- and microstructural MRI findings. Progress in Neurobiology. ISSN 0301-0082. 204, s. 1–19. doi: 10.1016/j.pneurobio.2021.102109. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rokicki, Jaroslav; Wolfers, Thomas; Nordhøy, Wibeke; Tesli, Natalia; Quintana, Daniel & Alnæs, Dag [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2020). Multimodal imaging improves brain age prediction and reveals distinct abnormalities in patients with psychiatric and neurological disorders. Human Brain Mapping. ISSN 1065-9471. 42(6), s. 1714–1726. doi: 10.1002/hbm.25323. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bang, Lasse; Tamnes, Christian Krog; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Thomassen, Rut Anne; Solberg, Jill & SKOTTE, LAILA HOLGERSEN [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Associations of age, body mass index and biochemical parameters with brain morphology in patients with anorexia nervosa. European Eating Disorders Review. ISSN 1072-4133. 29(1), s. 74–85. doi: 10.1002/erv.2803. Fulltekst i vitenarkiv
 • Norbom, Linn Christin Bonaventure; Rokicki, Jaroslav; van der Meer, Dennis; Alnæs, Dag; Doan, Nhat Trung & Moberget, Torgeir [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Testing relationships between multimodal modes of brain structural variation and age, sex and polygenic scores for neuroticism in children and adolescents. Translational Psychiatry. ISSN 2158-3188. 10(251). doi: 10.1038/s41398-020-00931-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Norbom, Linn Christin Bonaventure; Rokicki, Jaroslav; Alnæs, Dag; Kaufmann, Tobias; Doan, Nhat Trung & Andreassen, Ole Andreas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Maturation of cortical microstructure and cognitive development in childhood and adolescence: A T1w/T2w ratio MRI study. Human Brain Mapping. ISSN 1065-9471. 41(16), s. 4676–4690. doi: 10.1002/hbm.25149. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moberget, Torgeir; Alnæs, Dag; Kaufmann, Tobias; Doan, Nhat Trung; Còrdova Palomera, Aldo & Norbom, Linn Christin Bonaventure [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Cerebellar Gray Matter Volume Is Associated With Cognitive Function and Psychopathology in Adolescence. Biological Psychiatry. ISSN 0006-3223. 86(1), s. 65–75. doi: 10.1016/j.biopsych.2019.01.019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Mutsaerts, Henri J.M.M; Zak, Nathalia; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Quiraishi, Sophia & Pedersen, Per Øystein Heiberg [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Cerebral blood flow changes after a day of wake, sleep, and sleep deprivation. NeuroImage. ISSN 1053-8119. 186, s. 497–509. doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.11.032.
 • Norbom, Linn Christin Bonaventure; Doan, Nhat Trung; Alnæs, Dag; Kaufmann, Tobias; Moberget, Torgeir & Rokicki, Jaroslav [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Probing brain developmental patterns of myelination and associations with psychopathology in youths using gray/white matter contrast. Biological Psychiatry. ISSN 0006-3223. doi: 10.1016/j.biopsych.2018.09.027. Fulltekst i vitenarkiv
 • van der Meer, Dennis; Rokicki, Jaroslav; Kaufmann, Tobias; Còrdova Palomera, Aldo; Moberget, Torgeir & Alnæs, Dag [Vis alle 54 forfattere av denne artikkelen] (2018). Brain scans from 21,297 individuals reveal the genetic architecture of hippocampal subfield volumes. Molecular Psychiatry. ISSN 1359-4184. s. 1–13. doi: 10.1038/s41380-018-0262-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg, Akiah Ottesen; Jørgensen, Kjetil Nordbø; Nerhus, Mari; Athanasiu, Lavinia; Popejoy, Alice & Bettella, Francesco [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Vitamin D levels, brain volume, and genetic architecture in patients with psychosis. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 13(8). doi: 10.1371/journal.pone.0200250. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Zak, Nathalia; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Pedersen, Per Øystein Heiberg; Quraishi, Sophia H. & Bjørnerud, Atle [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Evidence for cortical structural plasticity in humans after a day of waking and sleep deprivation. NeuroImage. ISSN 1053-8119. 156, s. 214–223. doi: 10.1016/j.neuroimage.2017.05.027. Fulltekst i vitenarkiv
 • Quintana, Daniel; Elvsåshagen, Torbjørn; Zak, Nathalia; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Pedersen, Per Øystein Heiberg & Quraishi, Sophia H. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Diurnal Variation and twenty-four hour sleep deprivation do not alter supine heart rate variability in healthy male young adults. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 12:e0170921(2), s. 1–16. doi: 10.1371/journal.pone.0170921. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jørgensen, Kjetil Nordbø; Nerland, Stener; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Doan, Nhat Trung; Nesvåg, Ragnar & Mørch-Johnsen, Lynn [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). Increased MRI-based cortical grey/white-matter contrast in sensory and motor regions in schizophrenia and bipolar disorder. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. 46(9), s. 1971–1985. doi: 10.1017/S0033291716000593.
 • Kaufmann, Tobias; Elvsåshagen, Torbjørn; Alnæs, Dag; Zak, Nathalia; Pedersen, Per Øystein Heiberg & Norbom, Linn Christin Bonaventure [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2015). The brain functional connectome is robustly altered by lack of sleep. NeuroImage. ISSN 1053-8119. 127, s. 324–332. doi: 10.1016/j.neuroimage.2015.12.028.
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Pedersen, Per Øystein Heiberg; Quraishi, Sophia H.; Bjørnerud, Atle & Malt, Ulrik Fredrik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Widespread changes in white matter microstructure after a day of waking and sleep deprivation. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 10:e0127351(5). doi: 10.1371/journal.pone.0127351. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Jørgensen, Kjetil Nordbø; Nerland, Stener; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Doan, Nhat Trung; Nesvåg, Ragnar & Haukvik, Unn Kristin H. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Increased cortical gray/white matter intensity contrast in schizophrenia and bipolar disorder compared to healthy controls.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. okt. 2016 08:20 - Sist endret 2. nov. 2016 09:33