Linn Christin Bonaventure Norbom

Bilde av Linn Christin Bonaventure Norbom
English version of this page
Mobiltelefon 915 97 762
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse NORMENT Ullevål bygg 48
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Strukturelle mønstre tilknyttet hjerneutvikling

 • Klinisk og genetisk risiko for psykose

 • Strukturelle hjerneendringer ved søvn og søvndeprivasjon

 • Hjerneplastisitet

 • «Multimodal neuroimaging» (sMRI, DTI, EEG, LICA)

Jeg er stipendiat ved gruppen for kognitiv og klinisk nevropsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), Oslo universitetssykehus, Ullevål.

I mitt doktorgradsprosjekt skal jeg undersøke strukturelle nevrologiske hjernemønstre forbundet med klinisk og genetisk risiko for psykose. Nye «neuroimaging»-metoder som kontrast av grå- og hvitsubstansintensitet vil bli benyttet i kombinasjon med konvensjonelle strukturelle mål og multimodale «neuroimaging» dataanalyser vil bli utført ved hjelp av «linked independent component analysis» (LICA). Sammenhengen mellom strukturelle bildedata og genetiske risikofaktorer vil bli undersøkt både i forbindelse med risikogener assosiert med myelinisering og polygen risikosåre.

Å utforske de strukturelle utviklingsprosessene i hjernen er i tillegg til å avdekke betydningsfull grunnleggende kunnskap, også avgjørende for å avdekke avvikende utviklingsmønstre som kan være forbundet med økt risiko for alvorlige psykiske lidelser. Ungdomstiden er en periode med omfattende omorganisering på tvers av hjerneregioner og sammenfaller også med debutperioden til mange psykoselidelser. Selv om kun ca. 3 % av befolkningen vil bli diagnostisert med en psykoselidelse, danner sub-kliniske symptomer også et spekter innad i den generelle befolkningen. I tillegg har barn og unge med sub-kliniske symptomer økt risiko for på et senere tidspunkt å utvikle en psykoselidelse og følgelig kan slike uttrykk til tider være en tidlig manifestasjon av sykdommen.

Bakgrunn

 • 2011-2013 Master i kognitiv nevrovitenskap, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

 • 2007-2010 Bachelor i kognitiv psykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Emneord: Nevrovitenskap, Utviklingspsykologi, Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

 • Norbom, Linn Christin Bonaventure; Ferschmann, Lia; Parker, Nadine; Agartz, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Paus, Tomas; Westlye, Lars Tjelta & Tamnes, Christian Krog (2021). New insights into the dynamic development of the cerebral cortex in childhood and adolescence: Integrating macro- and microstructural MRI findings. Progress in Neurobiology.  ISSN 0301-0082.  s 1- 19 . doi: 10.1016/j.pneurobio.2021.102109
 • Bang, Lasse; Tamnes, Christian Krog; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Thomassen, Rut Anne; Solberg, Jill; SKOTTE, LAILA HOLGERSEN; Juliusson, Petur Benedikt; Mejlænder-Evjensvold, Magnus & Rø, Øyvind (2020). Associations of age, body mass index and biochemical parameters with brain morphology in patients with anorexia nervosa. European Eating Disorders Review.  ISSN 1072-4133.  29(1), s 74- 85 . doi: 10.1002/erv.2803 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Norbom, Linn Christin Bonaventure; Rokicki, Jaroslav; Alnæs, Dag; Kaufmann, Tobias; Doan, Nhat Trung; Andreassen, Ole Andreas; Westlye, Lars Tjelta & Tamnes, Christian Krog (2020). Maturation of cortical microstructure and cognitive development in childhood and adolescence: A T1w/T2w ratio MRI study. Human Brain Mapping.  ISSN 1065-9471.  41(16), s 4676- 4690 . doi: 10.1002/hbm.25149 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Norbom, Linn Christin Bonaventure; Rokicki, Jaroslav; van der Meer, Dennis; Alnæs, Dag; Doan, Nhat Trung; Moberget, Torgeir; Kaufmann, Tobias; Andreassen, Ole Andreas; Westlye, Lars Tjelta & Tamnes, Christian Krog (2020). Testing relationships between multimodal modes of brain structural variation and age, sex and polygenic scores for neuroticism in children and adolescents. Translational Psychiatry.  ISSN 2158-3188.  10(251) . doi: 10.1038/s41398-020-00931-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rokicki, Jaroslav; Wolfers, Thomas; Nordhøy, Wibeke; Tesli, Natalia; Quintana, Daniel; Alnæs, Dag; Richard, Geneviève; de Lange, Ann-Marie Glasø; Lund, Martina Jonette; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Agartz, Ingrid; Melle, Ingrid; Nærland, Terje; Selbæk, Geir; Persson, Karin Ester Torun; Nordvik, Jan Egil; Schwarz, Emanuel; Andreassen, Ole Andreas; Kaufmann, Tobias & Westlye, Lars Tjelta (2020). Multimodal imaging improves brain age prediction and reveals distinct abnormalities in patients with psychiatric and neurological disorders. Human Brain Mapping.  ISSN 1065-9471.  s 1- 13 . doi: 10.1002/hbm.25323 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kaufmann, Tobias; van der Meer, Dennis; Doan, Nhat Trung; Schwarz, Emanuel; Lund, Martina Jonette; Agartz, Ingrid; Alnæs, Dag; Barch, Deanna M.; Baur-Streubel, Ramona; Bertolino, Alessandro; Bettella, Francesco; Beyer, Mona K.; Bøen, Erlend; Borgwardt, Stefan; Brandt, Christine Lycke; Buitelaar, Jan; Celius, Elisabeth Gulowsen; Cervenka, Simon; Conzelmann, Annette; Còrdova Palomera, Aldo; Dale, Anders; de Quervain, Dominique J.F.; di Carlo, Pasquale; Djurovic, Srdjan; Dørum, Erlend Solberg; Eisenacher, Sarah; Elvsåshagen, Torbjørn; Espeseth, Thomas; Fatouros-Bergman, Helena; Flyckt, Lena; Franke, Barbara; Frei, Oleksandr; Haatveit, Beathe; Håberg, Asta; Harbo, Hanne Flinstad; Hartman, Catharina A; Heslenfeld, Dirk J; Hoekstra, Pieter J; Høgestøl, Einar August; Jernigan, Terry L.; Jonassen, Rune; Jönsson, Erik Gunnar; Kirsch, Peter; Kłoszewska, Iwona; Kolskår, Knut-Kristian; Landrø, Nils Inge; Le Hellard, Stephanie; Lesch, Klaus-Peter; Lovestone, Simon; Lundervold, Arvid; Lundervold, Astri; Maglanoc, Luigi Angelo; Malt, Ulrik Fredrik; Mecocci, Patrizia; Melle, Ingrid; Meyer-Lindenberg, Andreas; Moberget, Torgeir; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Nordvik, Jan Egil; Nyberg, Lars; Oosterlaan, Jaap; Papalino, Marco; Papassotiropoulos, Andreas; Pauli, Paul; Pergola, Giulio; Persson, Karin Ester Torun; Richard, Geneviève; Rokicki, Jaroslav; Sanders, Anne-Marthe; Selbæk, Geir; Shadrin, Alexey A.; Smeland, Olav Bjerkehagen; Soininen, Hilkka; Sowa, Piotr; Steen, Vidar Martin; Tsolaki, Magda; Ulrichsen, Kristine Moe; Vellas, Bruno; Wang, Lei; Westman, Eric; Ziegler, Georg C.; Zink, Mathias; Andreassen, Ole Andreas & Westlye, Lars Tjelta (2019). Common brain disorders are associated with heritable patterns of apparent aging of the brain. Nature Neuroscience.  ISSN 1097-6256.  22(10), s 1617- 1623 . doi: 10.1038/s41593-019-0471-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moberget, Torgeir; Alnæs, Dag; Kaufmann, Tobias; Doan, Nhat Trung; Còrdova Palomera, Aldo; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Rokicki, Jaroslav; van der Meer, Dennis; Andreassen, Ole Andreas & Westlye, Lars Tjelta (2019). Cerebellar Gray Matter Volume Is Associated With Cognitive Function and Psychopathology in Adolescence. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  86(1), s 65- 75 . doi: 10.1016/j.biopsych.2019.01.019 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Berg, Akiah Ottesen; Jørgensen, Kjetil Nordbø; Nerhus, Mari; Athanasiu, Lavinia; Popejoy, Alice; Bettella, Francesco; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Gurholt, Tiril Pedersen; Dahl, Sandra Rinne; Andreassen, Ole Andreas; Djurovic, Srdjan; Agartz, Ingrid & Melle, Ingrid (2018). Vitamin D levels, brain volume, and genetic architecture in patients with psychosis. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  13(8) . doi: 10.1371/journal.pone.0200250 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Mutsaerts, Henri J.M.M; Zak, Nathalia; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Quiraishi, Sophia; Pedersen, Per Øystein Heiberg; Malt, Ulrik Fredrik; Westlye, Lars Tjelta; van Someren, Eus; Bjørnerud, Atle & Groote, Inge Rasmus (2018). Cerebral blood flow changes after a day of wake, sleep, and sleep deprivation. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  186, s 497- 509 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.11.032 Vis sammendrag
 • Norbom, Linn Christin Bonaventure; Doan, Nhat Trung; Alnæs, Dag; Kaufmann, Tobias; Moberget, Torgeir; Rokicki, Jaroslav; Andreassen, Ole Andreas; Westlye, Lars Tjelta & Tamnes, Christian Krog (2018). Probing brain developmental patterns of myelination and associations with psychopathology in youths using gray/white matter contrast. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223. . doi: 10.1016/j.biopsych.2018.09.027 Fulltekst i vitenarkiv.
 • van der Meer, Dennis; Rokicki, Jaroslav; Kaufmann, Tobias; Còrdova Palomera, Aldo; Moberget, Torgeir; Alnæs, Dag; Bettella, Francesco; Frei, Oleksandr; Doan, Nhat Trung; Sønderby, Ida Elken; Smeland, Olav Bjerkehagen; Agartz, Ingrid; Bertolino, Alessandro; Bralten, Janita; Brandt, Christine Lycke; Buitelaar, Jan K.; Djurovic, Srdjan; van Donkelaar, Marjolein; Dørum, Erlend Solberg; Espeseth, Thomas; Faraone, Stephen V.; Fernandéz, Guillén; Fisher, Simon E.; Franke, Barbara; Haatveit, Beathe Christin; Hartman, Catharina A.; Hoekstra, Pieter J.; Håberg, Asta; Jönsson, Erik Gunnar; Kolskår, Knut-Kristian; Le Hellard, Stephanie; Lund, Martina Jonette; Lundervold, Astri; Lundervold, Arvid; Melle, Ingrid; Monereo Sanchez, Jennifer; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Nordvik, Jan Egil; Nyberg, Lars; Oosterlaan, Jaap; Papalino, Marco; Papassotiropoulos, Andreas; Pergola, Giulio; de Quervain, Dominique J.F.; Richard, Geneviéve´; Sanders, Anne-Marthe; Selvaggi, Pierluigi; Shumskaya, Elena; Steen, Vidar Martin; Tønnesen, Siren; Ulrichsen, Kristine Moe; Zwiers, Marcel P.; Andreassen, Ole Andreas & Westlye, Lars Tjelta (2018). Brain scans from 21,297 individuals reveal the genetic architecture of hippocampal subfield volumes. Molecular Psychiatry.  ISSN 1359-4184.  s 1- 13 . doi: 10.1038/s41380-018-0262-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Zak, Nathalia; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Pedersen, Per Øystein Heiberg; Quraishi, Sophia H.; Bjørnerud, Atle; Alnæs, Dag; Doan, Nhat Trung; Malt, Ulrik Fredrik; Groote, Inge Rasmus & Westlye, Lars Tjelta (2017). Evidence for cortical structural plasticity in humans after a day of waking and sleep deprivation. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  156, s 214- 223 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2017.05.027 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Quintana, Daniel; Elvsåshagen, Torbjørn; Zak, Nathalia; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Pedersen, Per Øystein Heiberg; Quraishi, Sophia H.; Bjørnerud, Atle; Malt, Ulrik Fredrik; Groote, Inge Rasmus; Kaufmann, Tobias; Andreassen, Ole Andreas & Westlye, Lars Tjelta (2017). Diurnal Variation and twenty-four hour sleep deprivation do not alter supine heart rate variability in healthy male young adults. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12:e0170921(2), s 1- 16 . doi: 10.1371/journal.pone.0170921 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jørgensen, Kjetil Nordbø; Nerland, Stener; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Doan, Nhat Trung; Nesvåg, Ragnar; Mørch-Johnsen, Lynn; Haukvik, Unn Kristin H.; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Westlye, Lars Tjelta & Agartz, Ingrid (2016). Increased MRI-based cortical grey/white-matter contrast in sensory and motor regions in schizophrenia and bipolar disorder. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  46(9), s 1971- 1985 . doi: 10.1017/S0033291716000593
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Pedersen, Per Øystein Heiberg; Quraishi, Sophia H.; Bjørnerud, Atle; Malt, Ulrik Fredrik; Groote, Inge Rasmus & Westlye, Lars Tjelta (2015). Widespread changes in white matter microstructure after a day of waking and sleep deprivation. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  10:e0127351(5) . doi: 10.1371/journal.pone.0127351 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kaufmann, Tobias; Elvsåshagen, Torbjørn; Alnæs, Dag; Zak, Nathalia; Pedersen, Per Øystein Heiberg; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Quraishi, Sophia H.; Tagliazucchi, Enzo; Laufs, Helmut; Bjørnerud, Atle; Malt, Ulrik Fredrik; Andreassen, Ole Andreas; Roussos, Evangelos; Duff, Eugene; Smith, Stephen M.; Groote, Inge Rasmus & Westlye, Lars Tjelta (2015). The brain functional connectome is robustly altered by lack of sleep. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  127, s 324- 332 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2015.12.028 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Jørgensen, Kjetil Nordbø; Nerland, Stener; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Doan, Nhat Trung; Nesvåg, Ragnar; Haukvik, Unn Kristin H.; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Westlye, Lars Tjelta & Agartz, Ingrid (2015). Increased cortical gray/white matter intensity contrast in schizophrenia and bipolar disorder compared to healthy controls.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. okt. 2016 08:20 - Sist endret 2. nov. 2016 09:33