Kristin Audunsdottir

Bilde av Kristin Audunsdottir
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  • Hjerneavbildning

  • Psykiske lidelser

  • Autisme og utviklingsforstyrrelser

  • Oxytocin

  • Open science

PhD-prosjektet

Doktorgradsstipendiat på prosjektet "Effekten av medisin gitt som nesespray for ungdom med autisme." (Finansiert av Kavlifondet 2021 - 2025).

Dette prosjektet vil se på effekten av intranasal oxytocin på sosial og repetitiv adferd i en fire-ukers, dobbeltblind, placebo-kontrollert,  2-perioders overkrysningsstudie.

Bakgrunn

  • 2018 - Bachelor i kognitiv psykologi, UiO

  • 2020 - Master i kognitiv nevrovitenskap, UiO

Emneord: Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, fMRI, MRI, Open Science

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 20. okt. 2021 14:54 - Sist endret 20. okt. 2021 14:54