Kristin Audunsdottir

Bilde av Kristin Audunsdottir
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Hjerneavbildning

  • Psykiske lidelser

  • Autisme og utviklingsforstyrrelser

  • Oxytocin

  • Open science

PhD-prosjektet

Doktorgradsstipendiat på prosjektet "Effekten av medisin gitt som nesespray for ungdom med autisme." (Finansiert av Kavlifondet 2021 - 2025).

Dette prosjektet vil se på effekten av intranasal oxytocin på sosial og repetitiv adferd i en fire-ukers, dobbeltblind, placebo-kontrollert,  2-perioders overkrysningsstudie.

Bakgrunn

  • 2018 - Bachelor i kognitiv psykologi, UiO

  • 2020 - Master i kognitiv nevrovitenskap, UiO

Emneord: Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, fMRI, MRI, Open Science

Publikasjoner

  • Audunsdottir, Kristin & Quintana, Daniel (2022). Oxytocin’s dynamic role across the lifespan. Aging Brain. ISSN 2589-9589. doi: 10.1016/j.nbas.2021.100028.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. okt. 2021 14:54 - Sist endret 20. okt. 2021 14:54