Kristianne Stigsdatter Ovenstad

Stipendiat - Klinisk psykologi

Faglige interesser

  • Traumer

  • Klinisk anvendt forskning

  • Utviklingspsykologi

  • Tilknytningsteori

Min doktorgrad omhandler virksomme faktorer i psykoterapi med traumatiserte barn og ungdom. Doktorgradsarbeidet inngår som en del av en større randomisert kontrollert studie (RCT) av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) med barn og ungdom. Prosjektet er tilknyttet Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS), ledet av professor Tine Jensen.

Bakgrunn

  • Cand. psychol., Psykologisk institutt, UiO, høst 2009

  • Dobbeltkompetansestipendiat; Psykologisk institutt, UiO og Oslo Universitetssykehus HF, fra vår 2012

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi
Publisert 19. nov. 2014 09:00 - Sist endret 8. juli 2019 15:02