krissove

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

  • Traumer

  • Klinisk anvendt forskning

  • Utviklingspsykologi

  • Tilknytningsteori

Min doktorgrad omhandler virksomme faktorer i psykoterapi med traumatiserte barn og ungdom. Doktorgradsarbeidet inngår som en del av en større randomisert kontrollert studie (RCT) av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) med barn og ungdom. Prosjektet er tilknyttet Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS), ledet av professor Tine Jensen.

Bakgrunn

  • Cand. psychol., Psykologisk institutt, UiO, høst 2009

  • Dobbeltkompetansestipendiat; Psykologisk institutt, UiO og Oslo Universitetssykehus HF, fra vår 2012

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Publikasjoner

  • Ovenstad, Kristianne Stigsdatter; Jensen, Tine & Ormhaug, Silje Mørup (2021). Four perspectives on traumatized youths’ therapeutic alliance: Correspondence and outcome predictions. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. doi: 10.1080/10503307.2021.2011983. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ovenstad, Kristianne Stigsdatter; Ormhaug, Silje M.; Shirk, Stephen R. & Jensen, Tine Kristin (2020). Therapists' behaviors and youths' therapeutic alliance during trauma-focused cognitive behavioral therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology. ISSN 0022-006X. 88(4), s. 350–361. doi: 10.1037/ccp0000465.
  • Melinder, Annika Maria D; Baugerud, Gunn Astrid; Ovenstad, Kristianne Stigsdatter & Goodman, Gail S (2013). Children's Memories of Removal: A Test of Attachment Theory. Journal of Traumatic Stress. ISSN 0894-9867. 26(1), s. 125–133. doi: 10.1002/jts.21784.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. nov. 2014 09:00 - Sist endret 8. juli 2019 15:02