Kristina Miljeteig

Faglige interesser

  • Personlighet

  • Forskningsmetode

  • Utvikling hos barn og unge

  • Selvfølelse og sosiale medier

Phd-prosjekt:

Phd-prosjektet mitt dreier seg om hvordan vi kan måle daglige variasjoner i selvfølelse. Foreløpig tittel på prosjektet er «day to day fluctuations in global self esteem», og målet med studien er å kartlegge de temporale aspektene ved daglig opplevd selvfølelse, og hvilke interne og eksterne faktorer som påvirker denne variasjonen. Datainnsamling skjer via deltakernes smart-telefoner, noe som gir helt nye muligheter til øyeblikkelige og mer økologisk valide data. Ideelt sett vil studien dermed gi oss ny innsikt i både de temporale, teoretiske samt metodiske aspektene ved selvfølelse.

Bakgrunn

  • Mastergrad i kognitiv nevrovitenskap fra Universitetet i Oslo

  • Vitenskapelig assistent ved Enheten for Kognitiv Utvikligspsykologi

Emneord: Personlighetspsykologi, Forskningsmetode, Utviklingspsykologi, Nevrovitenskap, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. okt. 2016 08:00 - Sist endret 22. jan. 2019 12:16