Karine Maria Porpino Viana

Stipendiat
Bilde av Karine Maria Porpino Viana
Telefon +47-22845273
Rom V03-10
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Min doktoravhandling fokuserer på barns sosio-kognitive utvikling

Nærmere bestemt studerer jeg forholdet mellom sinnteorier og anvendelsen av sinnteoriene i barns sosiale interaksjon med fagpersoner og lærere.

Jeg er også interessert i teoretiske og metodologiske implikasjoner av å studere barns evner til å forstå andres tanker og følelser, både i laboratoriekontekst og gjennom sosial omgang i skolemiljøer.

Bakgrunn

  • Mastergrad i psykologi ved Universitetet i Pernambuco/Brasil, februar 2008

  • Phd-prosjekt: "The relations between Theory of Mind  and social interactions with peers and teachers" (veileder er Francisco Pons)

Emneord: Utviklingspsykologi
Publisert 8. des. 2011 09:00