katriroe

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Problematikk knyttet til kjønn, seksualitet og kroppsliggjøring (embodiment)

 • Kritiske forståelser av identitet

 • Selvmord og selvskading blant unge

 • Kvalitative forskningsmetoder

 • Kritiske tilnærminger til psykologi

Teoretiske og metodologiske investeringer

Min forskning dreier seg rundt ungdom, embodiment, seksualitet, kjønn og emosjonelt velvære.Jeg bruker en tverrfaglig tilnærming for å utforske disse områdene, og trekker på kritiske psykologiske tilnærminger til diskurser og empirisk forskning på emosjonelt velvære, og poststrukturelle feministiske og skeive (queer) forståelser av embodiment og subjektivitet.

Mitt arbeid er i stor grad kvalitativt, med vekt på metodologiske tilnærminger som muliggjør kritisk analyse av forholdet mellom det individualistiske planet (erfaringer, språk, subjektivitet) og det sosio-kulturelle planet (diskurs, maktrelasjoner, sosio-politiske kontekster).

Aktuelle forskningsprosjekter:

 • Kroppslige og diskursive intervensjoner:

Denne studien undersøker hvordan unge mennesker som erfarer atypisk seksuell utvikling produseres (klinisk og diskursivt) som forståelige subjekter.Fokuset er på unge menneskers erfaringer og kjønnet embodiment. Studien undersøker de meningsskapende endeavours bestrebelsene for de som kjemper mot spesielle typer av psyko-medisinske intervensjoner med intersexbarn og -ungdom.

 • På den virtuelle kanten:

Unge LGBTIQ mennesker og selvskadingDenne studien benytter seg av online metoder for å undersøke hva som ligger bak de høye ratene av selvskading som har blitt rapportert blant unge mennesker hvis seksualitet eller kjønnsidentitet er marginalisert. Fokuset er på hvordan unge menneskers forståelse av emosjonelt velvære, seksuell- og kjønnsidentitet og kropp er representert i deres perspektiver på emosjonell uro og DSH.

Undervisning

PSY4505: Identity, culture and critical psychology

Project Development and Methodology: PSY4521

Qualitative methods: PSY4110

Bakgrunn

 • Katrina Roen har en Ph.d i Feminist Studies (1999, University of Canterbury, New Zealand)

 • Master i Psykologi (1994, Waikato University, New Zealand).

 • Doktorgradsforskningen hennes fokuserte på hvilken betydning transseksuelle og transkjønnede personer tillegger kjønn og hvordan de situerer sine egne erfaringer av kjønn i relasjon til psyko-medisinske diskurser på ”kjønnsidentitetsforstyrrelse” (Gender Identity Disorder).

 • Jobbet på Victoria University of Wellington (New Zealand) og Lancaster University (U.K.).

Verv

 • Appointed Committee Member, Regional Ethics Committee, Norway (2009-2013)

 • Editorial Board Member: Psychology and Sexuality (2009-present)

 • Visiting Fellow: GEXcel, Tema Genus, Linköping University (November 2009 - February 2010)

 • Keynote Speaker: Disorderly Conduct: An International Interdisciplinary Conference. University of Waterloo, Canada (July 2009)

Samarbeid

 • Project Title: Living on the edge: Young people, marginalised sexual and gender identities, and deliberate self harm. Collaboration: Elizabeth McDermott, Department of Social Policy and Social Work, University of York.

 • Project Title: Sex development and psycho-social wellbeing. Collaboration: Peter Hegarty, Department of Psychology, University of SurreyLih-Mei Liao, UCLH, U.K.; Sarah Creighton, UCLH, U.K., Tove Lundberg

Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Sosialpsykologi, Kritisk psykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Carlquist, Erik; Prøitz, Lin & Roen, Katrina (2019). Streams of fun and cringe: Talking about Snapchat as mediated affective practice. Subjectivity.  ISSN 1755-6341. . doi: 10.1057/s41286-019-00074-9
 • Jessen, Reidar Schei & Roen, Katrina (2019). Balancing in the margins of gender: exploring psychologists’ meaning-making in their work with gender non-conforming youth seeking puberty suppression. Psychology & Sexuality.  ISSN 1941-9899. . doi: 10.1080/19419899.2019.1568290
 • Liao, Lih-Mei; Hegarty, Peter; Creighton, Sarah; Lundberg, Tove & Roen, Katrina (2019). Clitoral surgery on minors: An interview study with clinical experts of differences of sex development. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  9:E025821(6), s 1- 7 . doi: 10.1136/bmjopen-2018-025821
 • Lundberg, Tove; Hegarty, Peter & Roen, Katrina (2018). Making sense of `Intersex? and `DSD?: how laypeople understand and use terminology. Psychology & Sexuality.  ISSN 1941-9899.  9(2), s 161- 173 . doi: 10.1080/19419899.2018.1453862
 • Prøitz, Lin; Carlquist, Erik & Roen, Katrina (2018). Affected and connected: feminist and psychological perspectives on emotion in social media. Feminist Media Studies.  ISSN 1468-0777. . doi: 10.1080/14680777.2018.1546210 Vis sammendrag
 • Roen, Katrina (2018). Rethinking queer failure: Trans youth embodiments of distress. Sexualities.  ISSN 1363-4607.  22(1-2), s 48- 64 . doi: 10.1177/1363460717740257
 • Roen, Katrina & Hegarty, Peter (2018). Shaping parents, shaping penises: How medical teams frame parents? decisions in response to hypospadias. British Journal of Health Psychology.  ISSN 1359-107X.  23(4), s 967- 981 . doi: 10.1111/bjhp.12333
 • Roen, Katrina; Hegarty, Peter; Liao, Lih-Mei & Creighton, Sarah (2018). Vaginal construction and treatment providers’ experiences: a qualitative analysis. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology.  ISSN 1083-3188.  31(3), s 247- 251 . doi: 10.1016/j.jpag.2018.01.001
 • Lundberg, Tove; Lindström, Anders; Roen, Katrina & Hegarty, Peter (2017). From knowing nothing to knowing what, how and now: Parents' experiences of caring for their children with congenital adrenal hyperplasia. Journal of Pediatric Psychology.  ISSN 0146-8693.  42(5), s 520- 529 . doi: 10.1093/jpepsy/jsw001 Vis sammendrag
 • Lundberg, Tove; Roen, Katrina; Hirschberg, Angelica L. & Frisén, Louise (2016). ”It’s part of me, not all of me”: Young women’s experiences of receiving a diagnosis related to diverse sex development. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology.  ISSN 1083-3188.  29(4), s 338- 343 . doi: 10.1016/j.jpag.2015.11.009 Vis sammendrag
 • Mossige, Svein; Huang, Lihong; Straiton, Melanie & Roen, Katrina (2016). Suicidal ideation and self-harm among youths in Norway: Associations with verbal, physical and sexual abuse. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500.  21(2), s 166- 175 . doi: 10.1111/cfs.12126 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Roen, Katrina (2016). The Body as a Site of Gender-Related Distress: Ethical Considerations for Gender Variant Youth in Clinical Settings. Journal of Homosexuality.  ISSN 0091-8369.  63(3), s 306- 322 . doi: 10.1080/00918369.2016.1124688 Vis sammendrag
 • Træen, Bente; Samuelsen, Sven Ove & Roen, Katrina (2016). Sexual Debut Ages in Heterosexual, Lesbian, Gay, and Bisexual Young Adults in Norway. Sexuality & Culture.  ISSN 1095-5143.  s 1- 18 . doi: 10.1007/s12119-016-9353-2 Vis sammendrag
 • Türken, Salman; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Roen, Katrina (2016). Making Sense of Neoliberal Subjectivity: A Discourse Analysis of Media Language on Self-development. Globalizations.  ISSN 1474-7731.  13(1), s 32- 46 . doi: 10.1080/14747731.2015.1033247
 • McDermott, Elizabeth; Roen, Katrina & Piela, Anna (2015). Explaining self-harm: youth cybertalk and marginalized sexualities and genders. Youth & society.  ISSN 0044-118X.  47(6), s 873- 889 . doi: 10.1177/0044118X13489142
 • Kjøs, Peder; Tjersland, Odd Arne & Roen, Katrina (2014). The Mediation Window: Regulation of Argumentation and Affect in Custody Mediation. Journal of Divorce and Remarriage.  ISSN 1050-2556.  55(7), s 527- 538 . doi: 10.1080/10502556.2014.950901
 • Lee, Suzanne M.; Roen, Katrina & Thornton, Amanda (2014). The psychological impact of a diagnosis of Alzheimer's disease. Dementia.  ISSN 1471-3012.  13(3), s 289- 305 . doi: 10.1177/1471301213497080
 • Roen, Katrina (2014). Trans perspectives across boundaries: A review of two edited collections. Signs (Aalborg).  ISSN 1902-8822.  39(2), s 540- 544 Vis sammendrag
 • Roen, Katrina & Pasterski, Vickie (2014). Psychological research and intersex/DSD: recent developments and future directions. Psychology & Sexuality.  ISSN 1941-9899.  5(1), s 102- 116 . doi: 10.1080/19419899.2013.831218 Vis sammendrag
 • McDermott, Elizabeth; Roen, Katrina & Piela, Anna (2013). Hard-to-reach youth online: Methodological advances in self-harm research. Sexuality Research & Social Policy.  ISSN 1868-9884.  10(2), s 125- 134 . doi: 10.1007/s13178-012-0108-z Vis sammendrag
 • Straiton, Melanie; Roen, Katrina; Dieserud, Gudrun Klemetsdal & Hjelmeland, Heidi Marie (2013). Pushing the boundaries: Understanding self-harm in a non-clinical population. Archives of Psychiatric Nursing.  ISSN 0883-9417.  27(2), s 78- 83 . doi: 10.1016/j.apnu.2012.10.008 Vis sammendrag
 • McDermott, Elizabeth & Roen, Katrina (2012). Youth on the Virtual Edge: Researching Marginalized Sexualities and Genders Online. Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  22(4), s 560- 570 . doi: 10.1177/1049732311425052 Vis sammendrag
 • Straiton, Melanie; Roen, Katrina & Hjelmeland, Heidi Marie (2012). Gender roles, suicidal ideation, and self-harming in young adults. Archives of Suicide Research.  ISSN 1381-1118.  16(1), s 29- 43 . doi: 10.1080/13811118.2012.640613
 • Roen, Katrina (2011). The discursive and clinical production of trans youth: Gender variant youth who seek puberty suppression. Psychology & Sexuality.  ISSN 1941-9899.  2(1), s 58- 68 . doi: 10.1080/19419899.2011.536316
 • Roen, Katrina; Blakar, Rolv Mikkel & Nafstad, Hilde Eileen (2011). ‘Disappearing’ transsexuals? Norwegian trans-discourses, visibility, and diversity. Psykologisk tidsskrift.  ISSN 1501-7508.  (1), s 28- 33
 • Scourfield, Jonathan; Roen, Katrina & McDermott, Elizabeth (2011). The non-display of authentic distress: Public-private dualism in young people’s discursive construction of self-harm. Sociology of Health and Illness.  ISSN 0141-9889.  33(5), s 777- 791 . doi: 10.1111/j.1467-9566.2010.01322.x Vis sammendrag
 • Gorry, Jo; Roen, Katrina & Reilly, J (2010). Selling your self? The psychological impact of street sex work and factors affecting support seeking. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410.  18(5), s 492- 499 . doi: 10.1111/j.1365-2524.2010.00925.x
 • Simm, Rebecca; Roen, Katrina & Daiches, Anna (2010). Primary school children and self harm: the emotional impact upon education professionals, and their understandings of why children self harm and how this is managed. Oxford Review of Education.  ISSN 0305-4985.  36(6), s 677- 692 . doi: 10.1080/03054985.2010.501139
 • Creighton, SM; Greenberg, JA; Roen, Katrina & Volcano, D (2009). INTERSEX PRACTICE, THEORY, AND ACTIVISM A Roundtable Discussion. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies.  ISSN 1064-2684.  15(2), s 249- 260 . doi: 10.1215/10642684-2008-136
 • Roen, Katrina (2009). Clinical intervention and embodied subjectivity: Atypically sexed children and their parents, In Morgan Holmes (ed.),  Critical Intersex.  Ashgate.  ISBN 9780754673118.  Chapter 1.  s 15 - 40
 • McDermott, Elizabeth; Roen, Katrina & Scourfield, Jonathan (2008). Avoiding shame: young LGBT people, homophobia and self-destructive behaviours. Culture, Health and Sexuality.  ISSN 1369-1058.  10(8), s 815- 829 . doi: 10.1080/13691050802380974
 • Roen, Katrina (2008). ‘But We Have to Do Something’: Surgical ‘Correction’ of Atypical Genitalia. Body & Society.  ISSN 1357-034X.  14, s 47- 66 . doi: 10.1177/1357034X07087530
 • Roen, Katrina; Scourfield, Jonathan & McDermott, Elizabeth (2008). Making Sense Of Suicide: A discourse analysis of young people's talk about suicidal subjecthood. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  67(12), s 2089- 2097 . doi: 10.1016/j.socscimed.2008.09.019
 • Scourfield, Jonathan; Roen, Katrina & McDermott, Elizabeth (2008). Lesbian, gay, bisexual and transgender young people's experiences of distress: resilience, ambivalence and self-destructive behaviour. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410.  16(3), s 329- 336 . doi: 10.1111/j.1365-2524.2008.00769.x
 • Simm, Rebecca; Roen, Katrina & Daiches, Anna (2008). Educational professionals' experiences of self-harm in primary school children: 'You don't really believe, unless you see it'. Oxford Review of Education.  ISSN 0305-4985.  34(2), s 253- 269
 • Simm, Rebecca; Roen, Katrina & Daiches, Anna (2008). Educational professionals' experiences of self-harm in primary school children: 'You don't really believe, unless you see it'. Oxford Review of Education.  ISSN 0305-4985.  34(2), s 253- 269
 • Roberts, Helen; Arai, Lisa; Roen, Katrina & Popay, Jennie (2006). What evidence do we have on implementation? Or: It might work in a trial, but how do we make it work round here?, I: Amanda Killoran; Catherine Swann & Michael P Kelly (red.),  Public Health Evidence: Tackling health inequalities.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-852083-2.  Chapter.  s 299 - 308
 • Roen, Katrina (2006). Transgender theory and embodiment: The risk of racial marginalisation, In Susan Stryker & Stephen Whittle (ed.),  The Transgender Studies Reader.  Routledge.  ISBN 978-0-415-94709-1.  Chapter 46.  s 656 - 665
 • Roen, Katrina; Arai, Lisa; Roberts, Helen & Popay, Jennie (2006). Extending systematic reviews to include evidence on implementation: Methodological work on a review of community-based initiatives to prevent injuries. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  63(4), s 1060- 1071
 • Arai, Lisa; Roen, Katrina; Roberts, Helen & Popay, Jennie (2005). It might work in Oklahoma but will it work in Oakhampton? What does the effectiveness literature on domestic smoke detectors tell us about context and implementation?. Injury Prevention.  ISSN 1353-8047.  11(3), s 148- 151
 • Roen, Katrina (2005). Queer Kids: Towards ethical clinical interactions with intersex people, In Margrit Shildrick & Roxanne Mykitiuk (ed.),  Ethics of the Body: Postconventional Challenges.  MIT Press.  ISBN 9780262195232.  Chapter 13.  s 259 - 278
 • Roen, Katrina (2004). Intersex Embodiment: When Health Care Means Maintaining Binary Sexes. Sexual Health.  ISSN 1448-5028.  1(3), s 127- 130
 • Popay, Jennie & Roen, Katrina (2003). Synthesis of Evidence from Research Using Diverse Study Designs: A Review of Selected Methodological Work. Health Care Reports.  ISSN 1448-305X.  1(1), s 1- 25
 • Lloyd, Michael & Roen, Katrina (2002). When you smell smoke ... : 'Risk factors' and fire safety in action. Health, Risk and Society.  ISSN 1369-8575.  4(2), s 139- 153
 • Roen, Katrina (2001). “Either/Or” and “Both/Neither”: Discursive Tensions in Transgender Politics. Signs (Aalborg).  ISSN 1902-8822.  27(2), s 501- 522
 • Roen, Katrina (2001). Of Right Bodies and Wrong Bodies: The forging of corpus transsexualis through discursive manoeuvre and surgical manipulation. The International Journal of Critical Psychology.  ISSN 1471-4167.  3, s 98- 121
 • Roen, Katrina (2001). Transgender Theory and Embodiment: The Risk of Racial Marginalisation. Journal of Gender Studies.  ISSN 0958-9236.  10(3), s 253- 263
 • Elliot, Patricia & Roen, Katrina (1998). Transgenderism and the Question of Embodiment: Promising Queer Politics?. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies.  ISSN 1064-2684.  4(2), s 231- 261

Se alle arbeider i Cristin

 • McDermott, Elizabeth & Roen, Katrina (2016). Queer youth and self-harm: Troubled subjects, troubling norms. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-00344-7.  186 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Carlquist, Erik & Roen, Katrina (2018). Remembering a pose: Affective practices and well-being among young Snapchat users.
 • Prøitz, Lin & Roen, Katrina (2018). ‘i feel there's no point in going anywhere anymore’: The workings of emotion and affect in the context of web based interactions among people affected by diverse sex development.
 • Roen, Katrina; Prøitz, Lin & Carlquist, Erik (2018). Social movements online: Intersex embodiment and affect.
 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren; Madsen, Ole Jacob; Moss, Sigrun Marie; Oddli, Hanne; Roen, Katrina; Råbu, Marit; Skjelsbæk, Inger; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Sveaass, Nora & Tjersland, Odd Arne (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  198(5), s 28- 29
 • Carlquist, Erik; Prøitz, Lin & Roen, Katrina (2017). A psychological study of digital youth practices and affect.
 • Engebretsen, Elisabeth Lund; Bromseth, Janne; Svendsen, Stine Helena Bang; Prøitz, Lin & Roen, Katrina (2017). Fem forskere svarer Tonje Gjevjon: Fordomsfull kunnskapsløshet om kjønnsmangfold. Blazer.
 • Roen, Katrina; Prøitz, Lin; Carlquist, Erik & Bostadløkken, Ida Pallin (2017). Negotiations of intersectional identities and differences online.
 • Liao, Lih-Mei & Roen, Katrina (2014). Intersex/DSD post-Chicago: new developments and challenges for psychologists. Psychology & Sexuality.  ISSN 1941-9899.  5(1), s 1- 4 . doi: 10.1080/19419899.2013.831210
 • Roen, Katrina (2013). Diverse sex development: A psychologist’s role. Speilvendt.  ISSN 1893-4560.  (4), s 4- 6
 • Roen, Katrina (2012). Intersex & medical treatment.
 • Roen, Katrina (2012). LGBTIQ Youth.
 • Roen, Katrina & Lundberg, Tove (2012). Talking about it: Intimacy, relationships and telling your story.
 • Roen, Katrina & McDermott, Elizabeth (2012). Shame and young queers’ cybertalk: Using online methods to understand self-harm.
 • Straiton, Melanie; Hjelmeland, Heidi Marie & Roen, Katrina (2011). Masculinity, femininity and suicidal behaviour.
 • Straiton, Melanie; Hjelmeland, Heidi Marie & Roen, Katrina (2011). Women, gender roles and self-harming.
 • Bjørkman, Mari; Børke-Fykse, Hanne; Follestad, Tore Holte; Gjermo, Hanne; Holst, Mathias; Olsen, Gunnar Frode; Roen, Katrina; Roaas, Geir Helge; Rørtveit, Camilla; Smestad, Bjørn & Aars, Haakon (2011). Rosa Kompetanse fungerer!. Blikk.  ISSN 0803-141X.  (6/7), s 95
 • Piela, Anna; McDermott, Elizabeth & Roen, Katrina (2011). Living on the ‘virtual’ edge: Young LGBT people, deliberate self-harm and online forums.
 • Roen, Katrina (2011). Youth self harm and suicide: Identity, gender, and sexuality.
 • Roen, Katrina & McDermott, Elizabeth (2011). LGBTIQ youth at risk: The discursive production of self harmers. New Zealand Discourse Conference.
 • Straiton, Melanie; Hjelmeland, Heidi Marie & Roen, Katrina (2011). Masculinity, femininity and suicidal behaviour.
 • Roen, Katrina (2010). Clinical interventions on the sexed body: A developing study of the treatment of children and young people.
 • Roen, Katrina (2010). Viable lives? Gender variant youth, suicide, and self harm.
 • McDermott, Elizabeth & Roen, Katrina (2009). Living on the ‘virtual edge’: Researching young people’s marginalised sexual and gender identities and distress through the internet.
 • Roen, Katrina (2009). The making of Our bodies, ourselves: How feminism travels across borders. Journal of Gender Studies.  ISSN 0958-9236.  18(2), s 205- 206
 • Roen, Katrina (2009). Variant clinical discourses: Interventions with gender variant young people.
 • Doyle, Julie & Roen, Katrina (2008). Surgery and Embodiment: Carving Out Subjects. Body & Society.  ISSN 1357-034X.  14(1), s 1- 7
 • Roen, Katrina (2008). DSD: Psycho-social and conceptual issues.
 • Roen, Katrina (2008). Nurturing queer youth: Family therapy transformed. Infant and Child Development.  ISSN 1522-7227.  17(2), s 199- 200
 • Roen, Katrina; Scourfield, Jonathan & McDermott, Elizabeth (2007). The cultural context of youth suicide: Identity, gender and sexuality: Full Research Report.
 • Roen, Katrina; Scourfield, Jonathan & McDermott, Elizabeth (2007). The cultural context of youth suicide: Identity, gender and sexuality.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:31 - Sist endret 3. jan. 2019 15:57