Kari Slinning

Bilde av Kari Slinning
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Tidlig intervensjon

 • Tilknytning

 • Betydningen av tidlige risikofaktorer for barns utvikling, spesielt ruseksponering i fosterlivet og psykiske vansker og stress hos mødre i forbindelse med svangerskap og fødsel

 • Implementering av kartleggingsverktøy og metoder i 1. og 2. linjetjenesten

Undervisning

Bakgrunn

Kari Slinning er Dr.psychol og har jobbet som forsker ved Nasjonalt Kompetansenettverk for sped-og småbarns spykiske helse, RBUP Sør og Øst.

Slinning har vært involvert i flere av forskningsprosjektene ved kompetansenettverket, blant annet KVIK-prosjektet, ADBB og Barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre.

Hun har en aktiv rolle i implementeringen av tilknytningsmetodene Circle of Security (COS) som gjøres i regi av Spedbarnsnettverket.

Slinning er også tilknyttet Nasjonalt kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør i en 20 % stilling.

Hun har lang klinisk erfaring i arbeid med spedbarn og risikoutsatte familier.

Emneord: Utviklingspsykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Drozd, Filip; Andersen, Caroline Emilie; Haga, Silje Marie; Slinning, Kari & Bjørkli, Cato Alexander (2020). User Experiences and Perceptions of Internet Interventions for Depression, In  Innovations in Global Maternal Health: Improving Prenatal and Postnatal Care Practices.  IGI Global.  ISBN 9781799823513. Vis sammendrag
 • Haga, Silje Marie; Kinser, Patricia; Wentzel-Larsen, Tore; Lisøy, Carina; Garthus-Niegel, Susan; Slinning, Kari & Drozd, Filip (2020). Mamma Mia – A randomized controlled trial of an internet intervention to enhance subjective well-being in perinatal women. Journal of Positive Psychology.  ISSN 1743-9760. . doi: 10.1080/17439760.2020.1738535 Vis sammendrag
 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline; Csifcsak, Gabor; Bohne, Agnes; Pfuhl, Gerit; Rognmo, Kamilla; Braarud, Hanne Cecilie; Goksøyr, Arnold Mikal; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson (2020). Newborn Behavioral Observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: results from the Northern Babies Longitudinal Study (NorBaby). BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  20(300) . doi: 10.1186/s12888-020-02669-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Valla, Lisbeth; Slinning, Kari; Kalleson, Runa; Wentzel-Larsen, Tore & Riiser, Kirsti (2020). Motor skills and later communication development in early childhood: results from a population -based study. Child: Care, Health and Development.  ISSN 0305-1862.
 • Anke, Teija Maria Saarinen; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Brunborg, Cathrine; Siqveland, Torill Sundet & Skjelstad, Dag Vegard (2019). Mothers with and without bipolar disorder and their infants: Group differences in mother-infant interaction patterns at three months postpartum. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  19:292, s 1- 12 . doi: 10.1186/s12888-019-2275-4
 • Anke, Teija Maria Saarinen; Slinning, Kari & Skjelstad, Dag Vegard (2019). “What if I get ill?” Perinatal concerns and preparations in primi- and multiparous women with bipolar disorder. International journal of bipolar disorders.  ISSN 2194-7511.  7(7), s 1- 13 . doi: 10.1186/s40345-019-0143-2
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie & Slinning, Kari (2019). From science to practice: Implementation and clinical guidelines for an internet intervention for postpartum depression, In  Healthcare Policy and Reform: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications.  IGI Global.  ISBN 9781522569152.  37.  s 805 - 829 Vis sammendrag
 • Nielsen, Bettina; Oddli, Hanne; Slinning, Kari & Drozd, Filip (2019). Implementation of attachment-based interventions in mental health and social welfare services: Therapist’s experiences from the Circle of Security-Virginia Family Intervention. Children and Youth Services Review.  ISSN 0190-7409.  108 . doi: 10.1016/j.childyouth.2019.104550 Vis sammendrag
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2019). Mental health in youth prenatally exposed to opioids and poly-drugs and raised in permanent foster/adoptive homes: A prospective longitudinal study. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  140:104910, s 1- 8 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2019.104910 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Valla, Lisbeth; Slinning, Kari & Wentzel-Larsen, Tore (2019). Parent satisfaction before and after implementing of a developmental screening tool in nine well‐baby clinics in Norway. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253. . doi: 10.1111/apa.14802
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Lisøy, Carina & Slinning, Kari (2018). Evaluation of the implementation of an internet intervention in well-baby clinics: A pilot study. Internet Interventions.  ISSN 2214-7829.  13, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.invent.2018.04.003 Vis sammendrag
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Valla, Lisbeth & Slinning, Kari (2018). Latent trajectory classes of postpartum depressive symptoms: A regional population-based longitudinal study. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  241, s 29- 36 . doi: 10.1016/j.jad.2018.07.081 Vis sammendrag
 • Greve, Rakel Aasheim; Braarud, Hanne Cecilie; Skotheim, Siv & Slinning, Kari (2018). Feasibility and acceptability of an early home visit intervention aimed at supporting a positive mother-infant relationship for mothers at risk of postpartum depression. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  32(4), s 1437- 1446 . doi: 10.1111/scs.12589
 • Haabrekke, Kristin Johanne Økern; Siqveland, Torill Sundet; Nygaard, Egil; Bjørnebekk, Astrid; Slinning, Kari; Wentzel-Larsen, Tore; Walhovd, Kristine B; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Cognitive and socioemotional functioning at 4½ years in children born to mothers who have received treatment for substance-abuse problems while pregnant. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  39(5), s 581- 594 . doi: 10.1002/imhj.21733 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haga, Silje Marie; Drozd, Filip; Lisøy, Carina; Wentzel-Larsen, Tore & Slinning, Kari (2018). Mamma Mia - A randomized controlled trial of an internet-based intervention for perinatal depression. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917. . doi: 10.1017/S0033291718002544
 • Nielsen, Bettina; Slinning, Kari; Oddli, Hanne & Drozd, Filip (2018). Identification of Implementation Strategies Used for the Circle of Security-Virginia Family Model Intervention: Concept Mapping Study. JMIR Research Protocols.  ISSN 1929-0748.  7(6), s 1- 13 . doi: 10.2196/10312 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Due-Tønnessen, Paulina; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2018). Neuroanatomical characteristics of youths with prenatal opioid and poly-drug exposure. Neurotoxicology and Teratology.  ISSN 0892-0362.  68, s 13- 26 . doi: 10.1016/j.ntt.2018.04.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Shakeel, Nilam; Richardsen, Kåre Rønn; Martinsen, Egil Wilhelm; Eberhard-Gran, Malin; Slinning, Kari & Jenum, Anne Karen (2018). Physical activity in pregnancy and postpartum depressive symptoms in a multiethnic cohort. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  236, s 93- 100 . doi: 10.1016/j.jad.2018.04.081 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Shakeel, Nilam; Sletner, Line; Falk, Ragnhild Sørum; Slinning, Kari; Martinsen, Egil Wilhelm; Jenum, Anne Karen & Eberhard-Gran, Malin (2018). Prevalence of postpartum depressive symptoms in a multiethnic population and the role of ethnicity and integration. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  241, s 49- 58 . doi: 10.1016/j.jad.2018.07.056 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Drozd, Filip; Andersen, Caroline Emilie; Haga, Silje Marie; Slinning, Kari & Bjørkli, Cato Alexander (2017). User Experiences and Perceptions of Internet Interventions for Depression, In Sitwat Usman Langrial (ed.),  Web-Based Behavioral Therapies for Mental Disorders.  IGI Global.  ISBN 1522532412.  2.  s 27 - 52 Vis sammendrag
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie & Slinning, Kari (2017). From Science to Practice: Implementation and Clinical Guidelines for an Internet Intervention for Postpartum Depression, In Sitwat Usman Langrial (ed.),  Web-Based Behavioral Therapies for Mental Disorders.  IGI Global.  ISBN 1522532412.  4.  s 79 - 110 Vis sammendrag
 • Haga, Silje Marie; Lisøy, Carina; Drozd, Filip; Valla, Lisbeth & Slinning, Kari (2017). A population-based study of the relationship between perinatal depressive symptoms and breastfeeding: a cross-lagged panel study. Archives of Women's Mental Health.  ISSN 1434-1816.  21(2), s 235- 242 . doi: 10.1007/s00737-017-0792-z
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Cognitive function of youths born to mothers with opioid and poly-substance abuse problems during pregnancy. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence.  ISSN 0929-7049.  23(2), s 159- 187 . doi: 10.1080/09297049.2015.1092509 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Valla, Lisbeth; Birkeland, Marianne Skogbrott; Hofoss, Dag & Slinning, Kari (2017). Developmental pathways in infants from 4 to 24 months. Child: Care, Health and Development.  ISSN 0305-1862.  43(4), s 546- 555 . doi: 10.1111/cch.12467
 • Drozd, Filip; Vaskinn, Linda; Bugge Bergsund, Hans; Haga, Silje Marie; Slinning, Kari & Bjørkli, Cato Alexander (2016). The implementation of internet interventions for depression: A scoping review. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  18(9) . doi: 10.2196/jmir.5670 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Junge, Carolin; Niegel, Susan; Slinning, Kari; Polte, Carolin; Simonsen, Tone Breines & Eberhard-Gran, Malin (2016). The Impact of Perinatal Depression on Children’s Social-Emotional Development: A Longitudinal Study. Maternal and Child Health Journal.  ISSN 1092-7875.  s 1- 9 . doi: 10.1007/s10995-016-2146-2
 • Moe, Vibeke; Braarud, Hanne Cecilie; Wentzel-Larsen, Tore; Slinning, Kari; Vannebo, Unni Tranaas; Guedeney, Antoine; Heimann, Mikael; Rostad, Anne Margrethe & Smith, Lars (2016). Precursors of social emotional functioning among full-term and preterm infants at 12 months: Early infant withdrawal behavior and symptoms of maternal depression. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  44, s 159- 168 . doi: 10.1016/j.infbeh.2016.06.012
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2016). Behavior and attention problems in eight- year-old children with prenatal opiate and poly-substance exposure: A longitudinal study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(6) . doi: 10.1371/journal.pone.0158054 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Valla, Lisbeth; Janson, Harald Tage; Wentzel-Larsen, Tore & Slinning, Kari (2016). Analysing four Norweigian population-based samples using the six-month version of the Ages and Stages Questionnaire showed few relevant clinical differences. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  105(8), s 924- 929 . doi: 10.1111/apa.13439
 • Valla, Lisbeth; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars; Birkeland, Marianne Skogbrott & Slinning, Kari (2016). Association between maternal postnatal depressive symptoms and infants' communication skills: A longitudinal study.. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  45, s 83- 90 . doi: 10.1016/j.infbeh.2016.10.001
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Brendryen, Håvar & Slinning, Kari (2015). An Internet-Based Intervention (Mamma Mia) for Postpartum Depression: Mapping the Development from Theory to Practice. JMIR Research Protocols.  ISSN 1929-0748.  4(4) . doi: 10.2196/resprot.4858 Vis sammendrag
 • Nygaard, Egil; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Walhovd, Kristine B (2015). Longitudinal cognitive development of children born to mothers with opioid and polysubstance use. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  78(3), s 330- 335 . doi: 10.1038/pr.2015.95
 • Shakeel, Nilam; Eberhard-Gran, Malin; Sletner, Line; Slinning, Kari; Martinsen, Egil Wilhelm; Holme, Ingar Morten K & Jenum, Anne Karen (2015). A prospective cohort study of depression in pregnancy, prevalence and risk factors in a multi-ethnic population. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  15(5) . doi: 10.1186/s12884-014-0420-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Valla, Lisbeth; Wentzel-Larsen, Tore; Hofoss, Dag & Slinning, Kari (2015). Prevalence of developmental delays in early infancy: results from a regional population-based longitudinal study. BMC Pediatrics.  ISSN 1471-2431.  15:215, s 1- 8 . doi: 10.1186/s12887-015-0528-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Walhovd, Kristine B; Bjørnebekk, Astrid; Haabrekke, Kristin Johanne; Siqveland, Torill; Slinning, Kari; Nygaard, Egil; Fjell, Anders Martin; Due-Tønnessen, Paulina; Bjørnerud, Atle & Moe, Vibeke (2015). Child Neuroanatomical, Neurocognitive, and Visual Acuity Outcomes With Maternal Opioid and Polysubstance Detoxification. Pediatric Neurology.  ISSN 0887-8994.  52(3), s 326- 332.e3 . doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2014.11.008
 • Bjørnebekk, Astrid; Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2014). Development of children born to mothers with mental health problems: subcortical volumes and cognitive performance at 4½ years. European Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 1018-8827.  24(1), s 115- 118 . doi: 10.1007/s00787-014-0625-9
 • Eberhard-Gran, Malin; Slinning, Kari & Rognerud, Marit Aase (2014). Screening for barseldepresjon - en kunnskapsoppsummering. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(3), s 297- 301 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0068
 • Haabrekke, Kristin Johanne; Slinning, Kari; Walhovd, Kristine B; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2014). The perinatal outcome of children born to women with substance dependence detoxified in residential treatment during pregnancy. Journal of Addictive Diseases.  ISSN 1055-0887.  33(2), s 114- 123 . doi: 10.1080/10550887.2014.909698
 • Røsand, Gun-Mette Brandsnes; Slinning, Kari; Røysamb, Espen & Tambs, Kristian (2014). Relationship dissatisfaction and other risk factors for future relationship dissolution: a population-based study of 18,523 couples. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.  ISSN 0933-7954.  49(1), s 109- 119 . doi: 10.1007/s00127-013-0681-3 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Drozd, Filip; Slinning, Kari; Nielsen, Bettina & Høstmælingen, Andreas (2020). Foreldreveiledning – hva virker for hvem?. Psykologisk.no.
 • Drozd, Filip; Slinning, Kari; Nielsen, Bettina & Høstmælingen, Andreas (2020). Vi villeder ikke om foreldreveiledning. Psykologisk.no. Vis sammendrag
 • Bugge Bergsund, Hans; Drozd, Filip; Slinning, Kari; Baugerud, Gunn Astrid & Jacobsen, Heidi (2019). A pilot study of ABC in a Norwegian child protective services context – preliminary experiences from families and parent coaches.
 • Bugge Bergsund, Hans; Drozd, Filip; Slinning, Kari; Baugerud, Gunn Astrid & Jacobsen, Heidi (2019). Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention (ABC): Reflections from a Norwegian Pilot Study.
 • Haga, Silje Marie; Drozd, Filip; Lisøy, Carina; Wentzel-Larsen, Tore & Slinning, Kari (2019). Mamma Mia – the development and effect evaluation of an internet-based intervention for perinatal depression. Vis sammendrag
 • Reedtz, Charlotte; Kvestad, Ingrid; Slinning, Kari & Sandnes, Kjersti (2019). Strategi for RBUP/RKBUssatsing på sped- og småbarnsfeltet 2019-2022.
 • Shakeel, Nilam; Eberhard-Gran, Malin; Martinsen, Egil Wilhelm; Slinning, Kari & Jenum, Anne Karen (2019). Depressive symptoms in pregnant and postpartum women.
 • Størksen, Hege Therese; Haga, Silje Marie; Slinning, Kari & Drozd, Filip (2019). Internet-based interventions for parents of children aged 0-5: A cross-sectional study on perceived usefulness among health practitioners. Vis sammendrag
 • Bugge Bergsund, Hans; Baugerud, Gunn Astrid; Drozd, Filip; Slinning, Kari & Jacobsen, Heidi (2018). Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention (ABC) – A Norwegian pilot study. Vis sammendrag
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Valla, Lisbeth & Slinning, Kari (2018). Identification and assessment of postpartum depressive symptoms: The use of cut-off criteria versus trajectories.
 • Greve, Rakel Aasheim; Slinning, Kari; Landsem, Inger Pauline; Cheetham, Nina Bøhle; Sandtrø, Hege Pettersen; Kallevik, Elin Olsen & Vannebo, Unni Tranaas (2018). The NBO online program - a resource in training.
 • Haga, Silje Marie; Lisøy, Carina; Drozd, Filip; Valla, Lisbeth & Slinning, Kari (2018). Amming og depresjon. BestPractice.
 • Slinning, Kari & Nygaard, Egil (2018). 20 års oppfølging av spedbarn eksponert for rusmidler i fosterlivet- hva har vi lært?.
 • Stenvaag, Christina Færden; Drozd, Filip & Slinning, Kari (2018). First-time fathers’ experiences of well-baby visits with and without the Newborn Behavioral Observation (NBO): A qualitative study utilizing SWOT-methodology in a comparative evaluation of well-baby visits with a low-risk sample. Vis sammendrag
 • Brean, Gro Vatne; Slinning, Kari; Sanner, Nina; Lindberg, Astri; Melsom, Hilde; Jacobsen, Heidi; Hansen, Marit Bergum; Braarud, Hanne Cecilie; Vannebo, Unni Tranaas; Moe, Vibeke; Greve, Rakel Aasheim; Onsøien, Ragnhild & Drozd, Filip (2017). Bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder ved foreldre barn sentre i Norge: En anbefaling fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Vis sammendrag
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Lisøy, Carina & Slinning, Kari (2017). Implementation of an internet intervention for postpartum depression in well-baby clinics. Vis sammendrag
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Lisøy, Carina & Slinning, Kari (2017). Mamma Mia - En implementeringspilot av en internett intervention for forebygging av fødselsdepresjon i helsestasjonstjenesten. Vis sammendrag
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Valla, Lisbeth & Slinning, Kari (2017). Use of cut-off criteria and trajectories for identification and assessment of postpartum depressive symptoms. Vis sammendrag
 • Drozd, Filip; Slinning, Kari & Bekken, Anita (2017). Kan ”Newborn behavioral observation” øke sensitivitet og mestringsfølelse hos førstegangsfødende?.
 • Nielsen, Bettina; Oddli, Hanne; Slinning, Kari & Drozd, Filip (2017). The Use and Implementation of the Circle of Security-Virginia Family Model in Health and Social Services. Vis sammendrag
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Hvordan går det med ungdom som ble født av mødre med blandingsmisbruk under svangerskapet?.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Hvordan går det med ungdom som ble født av mødre med blandingsmisbruk under svangerskapet?.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Neurocognitive differences and mental health after prenatal opiate and polysubstance exposure.
 • Shakeel, Nilam; Eberhard-Gran, Malin; Richardsen, Kåre Rønn; Slinning, Kari; Martinsen, Egil Wilhelm & Jenum, Anne Karen (2017). Physical Activity and postpartum depression in a multiethnic cohort.
 • Vannebo, Unni Tranaas & Slinning, Kari (2017). Newborn Behavioral Observation.
 • Vannebo, Unni Tranaas & Slinning, Kari (2017). Newborn Behavioral Observation.
 • Vannebo, Unni Tranaas & Slinning, Kari (2017). Newborn Behavioral Observation.
 • Vannebo, Unni Tranaas & Slinning, Kari (2017). Newborn Behavioral Observation.
 • Vannebo, Unni Tranaas & Slinning, Kari (2017). Newborn Behavioral Observation.
 • Bjørnerud, Kine Malin Eidstuen; Drozd, Filip & Slinning, Kari (2016). En internett-basert intervensjon for å forebygge fødselsdepresjon og fremme god psykisk helse i svangerskap og barseltid: En intervjuundersøkelse. Vis sammendrag
 • Greve, Rakel Aasheim; Braarud, Hanne Cecilie & Slinning, Kari (2016). Feasibility and acceptability of the Newborn Behavioral Observation (NBO) System in well-baby clinics.
 • Nielsen, Bettina; Sandnes, Kjersti; Lindberg, Astri; Drozd, Filip & Slinning, Kari (2016). Implementering av Trygghetssirkelen i norske helse- og sosiale tjenester: En studie ved bruk av ulike forskningsperspektiver. Vis sammendrag
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2016). Kognitiv utvikling fra 1 år til ungdomsalder hos personer født av mødre med opiat– eller blandingsmisbruk under svangerskapet.
 • Siqveland, Torill & Slinning, Kari (2016). Gravide og småbarnsforeldre som har rusproblemer, I: Hanne Holme; Ellen Solstad Olavesen; Lisbeth Valla & Marit Bergum Hansen (red.),  Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205486294.  19.  s 257 - 267
 • Slinning, Kari (2016, 01. desember). Fire år i mørket.. [Radio].  P3. Vis sammendrag
 • Slinning, Kari & Kallevik, Elin Olsen (2016, 16. november). Søvn hos sped- og småbarn. [Internett].  psykologforeningen.no. Vis sammendrag
 • Slinning, Kari; Nygaard, Egil & Walhovd, Kristine B (2016). Barn og unge av mødre med rusproblemer. Hvordan går det med dem? Resultater fra 20 år med oppfølging.
 • Slinning, Kari & Sandtrø, Hege Pettersen (2016). The Newborn Behavioral Observations System - Et spedbarnsfokusert relasjonsbasert observasjonsmetode, I: Hanne Holme; Ellen Solstad Olavesen; Lisbeth Valla & Marit Bergum Hansen (red.),  Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205486294.  32.  s 437 - 448
 • Slinning, Kari & Vannebo, Unni Tranaas (2016). Med blikk på barnet som person- Skreddersydd samspillsveiledning basert på the Newborn Behavioral Observation (NBO)systems..
 • Slinning, Kari; Vannebo, Unni Tranaas & Drozd, Filip (2016). NBO with premature infants and their parents in a home-based hospital setting: Strengths, challenges and potential for further development.
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Brendryen, Håvar & Slinning, Kari (2015). Tjenesteutvikling fra teori til praksis – Utviklingen av en internett intervensjon (‘Mamma Mia’) for helsestasjonene. Vis sammendrag
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie & Slinning, Kari (2015). The dissemination of an internet intervention to promote well-being and prevent postpartum depression among pregnant and postpartum women in health services. Vis sammendrag
 • Haga, Silje Marie; Drozd, Filip & Slinning, Kari (2015). Mamma Mia – en nettbasert intervensjon for barseldepresjon: En kvalitativ analyse av styrker, svakheter, muligheter og begrensninger.
 • Haga, Silje Marie; Slinning, Kari & Drozd, Filip (2015). Mamma Mia: a web-based intervention to prevent postpartum depressive symptoms and enhance subjective well-being”..
 • Nygaard, Egil; Walhovd, Kristine B; Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2015). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for mødres opioid-og/eller blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Nygaard, Egil; Walhovd, Kristine B; Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2015). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for mødres opioid-og/eller blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Slinning, Kari (2015). Alkoholbruk i graviditet og risiko for FASD.
 • Slinning, Kari (2015). Introduksjon til The newborn Behavioral Observation system - NBO.
 • Slinning, Kari (2015). Newborn Behavioral Observations..
 • Slinning, Kari (2015). Spedbarnsforskningen satt ut i praksis- Brobygging mellom forskning og klinikk..
 • Slinning, Kari (2015). The Newborn behavioral observation (NBO) - en relasjonsbyggende metode i arbeid med nyfødte (0-3 mnd.) og deres foreldre.
 • Slinning, Kari (2015). The newborn Behavioral Observation System- en rssursorientert metode for å styrke foreldres sensitivitet til spedbarnets nonverbale språk..
 • Slinning, Kari (2015). Tilknytningssirkelen basert på Virginiamodellen med innføring i nyere tilknytningsteori og forskning og hovedelementene i COS virginiamodellen, både den psykoedukative modellen og den individuelle familiemodellen..
 • Slinning, Kari & Valla, Lisbeth (2015). Hovedoppsummering fra Kvik prosjektet.
 • Slinning, Kari & Valla, Lisbeth (2015). Hovedoppsummering fra Kvik prosjektet.
 • Slinning, Kari & Valla, Lisbeth (2015). Newborn Behavioral Observation (NBO) training.
 • Slinning, Kari & Valla, Lisbeth (2015). Trygghetssirkelen.
 • Berg-Nielsen, Turid Suzanne & Slinning, Kari (2014). Dette bør du se etter når du skal velge barnehage for ettåringen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Slinning, Kari & Brean, Gro Vatne (2014, 27. september). Barselsdepresjon rammer mer enn hver tiende kvinne.  Dagblad Magasinet. Vis sammendrag
 • Slinning, Kari; Eberhard-Gran, Malin & Rognerud, Marit (2014, 12. februar). Vil sjekke alle mødre for barseldepresjon.  Aftenposten.no.
 • Slinning, Kari & Smith, Lars (2014, 25. september). Hjerneforsker: Kos på høyre eller venstre side - valget påvirker mor og barn.  Aftenposten.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. feb. 2016 13:52 - Sist endret 6. juni 2018 13:06