jonalon

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

• Medarbeiderundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging (forfatter av "Medarbeiderundersøkelser - en praktisk håndbok")

• Arbeidsmiljø og organisasjonskultur i kunnskapsintensive virksomheter

• Strategisk Human Resource Management (HRM)

Undervisning

Bakgrunn

• Doktorgradstipendiat ved forskningsgruppa i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Psykologisk institutt (2011-)
• Jobbet med HR, organisasjonsutvikling og analyser av HR-data i Oslo kommune (2009-2011)
• Jobbet med psykologiske tester, rekruttering og kompetanseutvikling i SHL Norge  (2008-2009)
• Master i Arbeids- og Organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo  (2007-2009)

Emneord: Arbeids- og organisasjonspsykologi, HR, medarbeiderundersøkelser, organisasjonspsykologi, arbeidsmiljø

Publikasjoner

 • Lone, Jon Anders; Garnås, Alexander; Myklebust, Trond; Bjørklund, Roald; Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato (2017). Organizational climate and investigation performance in the Norwegian police: A qualitative study. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling. ISSN 1544-4759. 14(3), s. 227–245. doi: 10.1002/jip.1474.
 • Lone, Jon Anders; Riege, Anine Cecilie; Bjørklund, Roald Arild; Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato Alexander (2017). The relationship between the broader environment and the work system in a university setting: a systems approach. Studies in Higher Education. ISSN 0307-5079. 42(1), s. 3–22. doi: 10.1080/03075079.2015.1034259.
 • Lone, Jon Anders (2016). Motiverende jobbutforming: Jobbkarakteristikkmodellen og moderne jobbdesignteorier. I Buch, Robert; Dysvik, Anders & Kuvaas, Bård (Red.), Produktiv motivasjon i arbeidslivet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202394738. s. 35–62.
 • Lone, Jon Anders; Bjørklund, Roald Arild; Østerud, Kaja Brynildsen; Anderssen, Line; Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato Alexsander (2014). Assessing knowledge-intensive work environment: General versus situation-specific instruments. European Journal of Work and Organizational Psychology. ISSN 1359-432X. 23(3), s. 469–482. doi: 10.1080/1359432X.2012.750449.
 • Hannevik, Martine B; Lone, Jon Anders; Bjørklund, Roald Arild; Bjørkli, Cato Alexsander & Hoff, Thomas (2014). Organizational climate in large-scale projects in the oil and gas industry: A competing values perspective. International Journal of Project Management. ISSN 0263-7863. 32(4), s. 687–697. doi: 10.1016/j.ijproman.2013.08.006.
 • Bernstrøm, Vilde; Lone, Jon Anders; Bjørkli, Cato Alexsander; Ulleberg, Pål & Hoff, Thomas (2013). Assessing a Norwegian Translation of the Organizational Climate Measure. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 112(2), s. 390–407. doi: 10.2466/01.08.PR0.112.2.390-407.
 • Lone, Jon Anders; Bjørkli, Cato Alexsander; Bjørklund, Roald Arild; Ulleberg, Pål & Hoff, Thomas (2011). Organizational Climate and Innovation in the Norwegian Service Sector. Scandinavian Journal of Organizational Psychology. ISSN 1891-473X. 3(1), s. 3–17.
 • Hoff, Thomas; Ellen, Flakke; Anne-Karin, Larsen; Lone, Jon Anders; Bjørkli, Cato & Bjørklund, Roald Arild (2009). On the Validity of M-SWOT for Innovation Climate Development. Scandinavian Journal of Organizational Psychology. ISSN 1891-473X. 1(1), s. 3–11.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hoff, Thomas & Lone, Jon Anders (2014). Medarbeiderundersøkelser - en praktisk håndbok. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205461123. 237 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Myklebust, Trond; Bjørkli, Cato Alexander & Lone, Jon Anders (2013). Exploring the practitioners perspective: A model for investigation in the Norwegian Police.
 • Bjørkli, Cato A; Myklebust, Trond; Lone, Jon Anders & Bjørklund, Roald Arild (2013). Exploring the practitioners perspective: A model for investigation in the Norwegian Police. The importance of the investigative interview.
 • Bjørkli, Cato Alexander; Myklebust, Trond & Lone, Jon Anders (2013). Etterforskningsprosjektet: En modell for etterforskning i Norsk politi.
 • Henriksen, Karoline B.; Øren, Birgitte; Myklebust, Trond; Bjørkli, Cato Alexander & Lone, Jon Anders (2013). The Norwegian Police University College and its effect on criminal investigation: A content model.
 • Øren, Birgitte; Henriksen, Karoline B.; Lone, Jon Anders; Myklebust, Trond; Bjørkli, Cato Alexander & Bjørklund, Roald A. (2013). The SWOT framework as a model for evaluating the Norwegian Police.
 • Garnås, Alexander; Bjørkli, Cato Alexander; Lone, Jon Anders; Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald A. (2013). The Organisational Climate Measure (OCM): A comparison of two groups within the Norwegian Police Organisation.
 • Lone, Jon Anders; Myklebust, Trond; Bjørklund, Roald Arild & Bjørkli, Cato Alexsander (2013). The IGLO Model: An Empirical Investigation of a Four-Level Model of Work Characteristics.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. apr. 2011 13:57 - Sist endret 25. nov. 2014 13:17