ingvsa

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

  • Nyansatte i organisasjoner

  • Organisasjonssosialisering

  • Læring og profesjonell utvikling i arbeid og organisasjon

  • Psykososialt arbeidsmiljø og sosialt samspill i arbeidslivet

Bakgrunn

  • Tok mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU i 2005.

  • Har tatt administrative fag, bedriftsøkonomi og arbeidsrett i tillegg til psykologi

  • Har noen års arbeidserfaring fra personalarbeid og administrasjon.

  • Er siden 2007 stipendiat innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi, med et prosjekt som omhandler nyutdannede psykologer og deres tidlige erfaringer i arbeidslivet

Emneord: Arbeids- og organisasjonspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Sagberg, Ingvild (2017). Novice psychologists and organizational entry: Broadening the perspective of organizational socialization.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:32 - Sist endret 3. jan. 2013 15:44