Ingvild Stjernen Tisløv

Universitetslektor - Klinisk psykologi
Bilde av Ingvild Stjernen Tisløv
Mobiltelefon 46616791
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Sammenhengen mellom levekår og barn og unges utviklingsmuligheter. Hvordan kan psykologer integrere et levekårsperspektiv i praktisk psykologarbeid?

 • Psykisk helse, gjeld og økonomiske problemer. Finansiell terapi.

 • Implementering av psykologiske modeller

 • Veiledning og konsultasjon

 • Atferdsproblematikk og kriminalitet – en multisystemisk tilnærming

 • Tverrsektorielt samarbeid og samhandling

 • Barnevern

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand Psychol, UiO 2010

 • Spesialist i klinisk samfunnspsykologi 2018

 • Terapeut og leder, Multisystemisk terapi (MST) 2010- 2015

 • Fagkonsulent og nasjonal implementeringsstøtte for Multisystemisk terapi, MST, ved Bufdir / Bufetat,  2015-2022

 • Mangeårig veiledning av psykologer individuelt og i gruppe

 • Kursleder på spesialistutdanningen i Samfunn og Allmennpsykologi, NPF

 • Grunder og styreleder i Reynd AS

 • Privatpraksis ved Psykologvirke. Individuell, par og familieterapi

Verv

 • Fagutvalget for barn og unge, NPF 2020 - dd

 • Styremedlem i NPF Oslo lokalavdeling 2018 – 2021

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Sosial ulikhet, levekår, psykisk helse, ungdom, Risiko, Barnevern

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 4. apr. 2022 15:54 - Sist endret 4. apr. 2022 15:54