Ingrid Funderud

Bilde av Ingrid Funderud
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Det nevrofysiologiske grunnlag for kognitive kontrollfunksjoner, og jobber for tiden med

  • Kognitiv og motorisk inhibisjon

  • Prosesser knyttet til forventning og forberedelse av handling

  • Kontrollert oppmerksomhet

 • Jeg er interessert i normal hjernefunksjon og hvilken effekt fokale hjernelesjoner har på ovennevnte funksjoner

 • Elektrofysiologiske metoder basert på electroencephalografi (EEG: Event Related Potentials, tid-frekvensanalyse, funksjonell konnektivitet)

Jeg er del av en gruppe som studerer det nevrofysiologiske grunnlaget for kognitiv kontroll. Ved å kombinere hjerneavbildningsteknikker som EEG og fMRI med lesjonsmetoden undersøker vi funksjonen til ulike subområder av prefrontal korteks. I mitt postdoktorarbeid vil jeg fokusere på kognitiv og motorisk inhibisjon og prosesser knyttet til forventning og forberedelse av handling. Jeg vil blant annet bruke konnektivitetsanalyse av EEG data for å studere hvilke nettverk som ligger til grunn for disse funksjonene og for å studere i hvilken grad lesjoner i ulike prefrontale og parietale områder forstyrrer disse nettverkene.

Bakgrunn

 • Doktorgrad i psykologi (PhD). Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel: “Electrophysiological correlates of executive function and the role of the prefrontal cortex”. Arbeidet ble utført på Psykosomatisk avdeling, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet under veiledning av M. Lindgren, A-K. Solbakk og T. Endestad.

 • EEG-tekniker og leder av ERP-laben ved Psykosomatisk avdeling, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet.

 • Master i nevrovitenskap. Medisinsk fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Arbeidet med mastergraden ble utført på Centre for Neural Computation under veiledning av M.B. Moser.

Samarbeid

Forskergrupper ved Universitetet i Lübeck, Tyskland og Dept. of Psychology/Helen Wills Neuroscience Institute, University of Berkeley, California, USA.

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Nevrovitenskap, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

 • Liebrand, Matthias; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Buades-Rotger, Macià; Knight, Robert Thomas & Krämer, Ulrike M (2021). Intact Proactive Motor Inhibition after Unilateral Prefrontal Cortex or Basal Ganglia Lesions. Journal of Cognitive Neuroscience.  ISSN 0898-929X. . doi: 10.1162/jocn_a_01691
 • Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid; Blenkmann, Alejandro Omar; Lubell, James; Foldal, Maja Dyhre; Leske, Sabine Liliana; Huster, Rene; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert T; Solbakk, Anne-Kristin & Endestad, Tor (2020). Preservation of Interference Effects in Working Memory After Orbitofrontal Damage. Frontiers in Human Neuroscience.  ISSN 1662-5161.  13, s 1- 15 . doi: 10.3389/fnhum.2019.00445 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Collavini, Santiago; Lubell, James; Anais, Llorens; Funderud, Ingrid; Ivanovic, Jugoslav; Larsson, Pål Gunnar; Meling, Torstein Ragnar; Bekinschtein, Tristan; Kochen, Silvia; Endestad, Tor; Knight, Robert T & Solbakk, Anne-Kristin (2019). Auditory deviance detection in the human insula: An intracranial EEG study. Cortex.  ISSN 0010-9452.  121, s 189- 200 . doi: 10.1016/j.cortex.2019.09.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sadaghiani, Sepideh; Dombert, Pascasie L.; Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Meling, Torstein Ragnar; Endestad, Tor; Knight, Robert T.; Solbakk, Anne-Kristin & D'Esposito, Mark (2019). Lesions to the fronto-parietal network impact alpha-band phase synchrony and cognitive control. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  29(10), s 4143- 4153 . doi: 10.1093/cercor/bhy296
 • Kam, Julia W.Y.; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar & Knight, Robert T. (2018). Orbitofrontal damage reduces auditory sensory response in humans.. Cortex.  ISSN 0010-9452.  101, s 309- 312 . doi: 10.1016/j.cortex.2017.12.023 Vis sammendrag
 • Hauger, Solveig Lægreid; Olafsen, Kjell; Schnakers, Caroline; Andelic, Nada; Nilsen, Kristian Bernhard; Helseth, Eirik; Funderud, Ingrid; Andersson, Stein; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2017). Cognitive event-related potentials during the sub-acute phase of severe traumatic brain injury and their relationship to outcome. Journal of Neurotrauma.  ISSN 0897-7151.  34(22), s 3124- 3133 . doi: 10.1089/neu.2017.5062 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor; Meling, Torstein; Lindgren, Magnus; Knight, Robert T. & Krämer, Ulrike M (2014). Impact of orbitofrontal lesions on electrophysiological signals in a stop signal task. Journal of Cognitive Neuroscience.  ISSN 0898-929X.  26(7), s 1528- 1545 . doi: 10.1162/jocn_a_00561
 • Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein; Knight, Robert T. & Solbakk, Anne-Kristin (2013). Preparatory attention after lesions to the lateral or orbital prefrontal cortex - An event-related potentials study. Brain Research.  ISSN 0006-8993.  1527, s 174- 188 . doi: 10.1016/j.brainres.2013.06.017
 • Krämer, Ulrike M; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor & Knight, Robert T. (2013). The role of the lateral prefrontal cortex in inhibitory motor control. Cortex.  ISSN 0010-9452.  49(3), s 837- 849 . doi: 10.1016/j.cortex.2012.05.003
 • Funderud, Ingrid; Lindgren, Magnus; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor; Voytek, Bradley; Knight, Robert T. & Solbakk, Anne-Kristin (2012). Differential Go/NoGo Activity in Both Contingent Negative Variation and Spectral Power. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0048504
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein; Lindgren, Magnus; Knight, Robert T. & Solbakk, Anne-Kristin (2012). Executive functions after orbital or lateral prefrontal lesions: Neuropsychological profiles and self-reported executive functions in everyday living. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  26(13-14), s 1586- 1598 . doi: 10.3109/02699052.2012.698787
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein; Voytek, Bradley; Knight, Robert T. & Solbakk, Anne-Kristin (2012). Contribution of subregions of human frontal cortex to novelty processing. Journal of Cognitive Neuroscience.  ISSN 0898-929X.  24(2), s 378- 395 . doi: 10.1162/jocn_a_00099
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Meling, Torstein; Krämer, Ulrike M; Voytek, Bradley; Due-Tønnessen, Paulina; Endestad, Tor; Lindgren, Magnus; Knight, Robert T. & Solbakk, Anne-Kristin (2012). Anterior cingulate cortex and cognitive control: Neuropsychological and electrophysiological findings in two patients with lesions to dorsomedial prefrontal cortex. Brain and Cognition.  ISSN 0278-2626.  80(2), s 237- 249 . doi: 10.1016/j.bandc.2012.07.008
 • Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne & Funderud, Ingrid (2012). Eksekutiv kontroll av tenkning, emosjoner og atferd. Frontallappenes rolle i distribuerte anatomiske nettverk, I: Tormod Fladby; Stein Andersson & Leif Gjerstad (red.),  Nevropsykiatri : metoder og kliniske perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205412149.  10.  s 101 - 108

Se alle arbeider i Cristin

 • Blenkmann, Alejandro Omar; Solbakk, Anne-Kristin; Lubell, James; Leske, Sabine Liliana; Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid; Collavini, Santiago; Larsson, Pål Gunnar; Ivanovic, Jugoslav; Meling, Torstein Ragnar; Bekinschtein, Tristan; Kochen, Silvia; Knight, Robert T. & Endestad, Tor (2019). Human brain network involved in auditory deviance detection: Evidence from intracranial EEG recordings.
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Solbakk, Anne-Kristin; Lubell, James; Leske, Sabine Liliana; Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid; Collavini, Santiago; Larsson, Pål Gunnar; Ivanovic, Jugoslav; Meling, Torstein Ragnar; Bekinschtein, Tristan; Kochen, Silvia; Knight, Robert T & Endestad, Tor (2019). Human brain network involved in auditory deviance detection: Evidence from intracranial EEG recordings. Vis sammendrag
 • Funderud, Ingrid & Solbakk, Anne-Kristin (2019). Event Related Potentials and their functional relevance and Experimental design issues in ERP studies.
 • Leske, Sabine Liliana; Lubell, James Isaac; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid; Foldal, Maja Dyhre; Larsson, Pål Gunnar; Ivanovic, Jugoslav; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert Thomas; Danielsen, Anne; Endestad, Tor & Solbakk, Anne-Kristin (2019). Auditory prediction and prediction error in self-generated tones.
 • Leske, Sabine Liliana; Lubell, James; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid; Foldal, Maja Dyhre; Larsson, Pål Gunnar; Ivanovic, Jugoslav; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert Thomas; Danielsen, Anne; Endestad, Tor & Solbakk, Anne-Kristin (2019). Action-based auditory predictions. Vis sammendrag
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Lubell, James; Llorens, Anais; Funderud, Ingrid; Collavini, Santiago; Larsson, PG; Ivanovic, Jugoslav; Meling, Torstein Ragnar; Bekinschtein, Tristan; Kochen, Silvia; Endestad, Tor; Knight, Robert T & Solbakk, Anne-Kristin (2018). Human insula response to auditory deviants: Evidence from intracranial EEG recordings.
 • Kam, Julia W.Y.; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar & Knight, Robert Thomas (2018). Orbitofrontal damage reduces auditory sensory response in humans. Cortex.  ISSN 0010-9452.  101, s 309- 312 . doi: 10.1016/j.cortex.2017.12.023
 • Dombert, Pascasie; Sadaghiani, Sepideh; Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Knight, Robert T.; Solbakk, Anne-Kristin & D´Esposito, Mark (2013). Lesion to the fronto-parietal adaptive control network impacts alpha-band phase synchrony.
 • Funderud, Ingrid; Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor; Voytek, Bradley; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert T & Lindgren, Magnus (2011). To prepare or not to prepare: Differential Go/Nogo activity in contingent negative variation and EEG spectral power.
 • Funderud, Ingrid; Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor; Voytek, Bradley; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein; Knight, Robert T. & Lindgren, Magnus (2011). To prepare or not to prepare: Differrential Go/Nogo activity in contingent negative variation and spectral power.
 • Krämer, Ulrike M; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor & Knight, Robert T. (2011). The role of the lateral PFC in inhibitory motor control.
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein; Lindgren, Magnus; Knight, Robert T. & Solbakk, Anne-Kristin (2011). Focal lesions to the lateral and orbital prefrontal cortex: Neuropsychological profiles and self reported executive functions in everyday living.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Lindgren, Magnus; Meling, Torstein; Due-Tønnessen, Paulina; Reinvang, Ivar; Knight, Robert T. & Krämer, Ulrike M (2011). Electrophysiological indices of altered inhibitory control and error processing in patients with focal orbitofrontal lesions.
 • Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert Thomas & Solbakk, Anne-Kristin (2010). Contingent negative variation in patients with orbitofrontal and lateral lesions in the prefrontal cortex.
 • Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein; Voytek, Bradley; Knight, Robert T. & Solbakk, Anne-Kristin (2010). Contingent negative variation in patients with orbitofrontal and lateral lesions in the prefrontal cortex.
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Knight, Robert T.; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein; Voytek, Bradley & Solbakk, Anne-Kristin (2010). Auditory novelty processing in patients with ventral and lateral lesions in the prefrontal cortex – an Event-Related Potential (ERP) study.
 • Haatveit, Beate; Funderud, Ingrid; Tuvnes, Frode Alexander; Witter, Menno; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2006). Disrupted retrieval of contextual fear after lesions of the medial entorhinal cortex.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. sep. 2015 08:30 - Sist endret 12. aug. 2020 15:21