Ingrid Funderud

Bilde av Ingrid Funderud
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Det nevrofysiologiske grunnlag for kognitive kontrollfunksjoner, og jobber for tiden med

  • Kognitiv og motorisk inhibisjon

  • Prosesser knyttet til forventning og forberedelse av handling

  • Kontrollert oppmerksomhet

 • Jeg er interessert i normal hjernefunksjon og hvilken effekt fokale hjernelesjoner har på ovennevnte funksjoner

 • Elektrofysiologiske metoder basert på electroencephalografi (EEG: Event Related Potentials, tid-frekvensanalyse, funksjonell konnektivitet)

Jeg er del av en gruppe som studerer det nevrofysiologiske grunnlaget for kognitiv kontroll. Ved å kombinere hjerneavbildningsteknikker som EEG og fMRI med lesjonsmetoden undersøker vi funksjonen til ulike subområder av prefrontal korteks. I mitt postdoktorarbeid vil jeg fokusere på kognitiv og motorisk inhibisjon og prosesser knyttet til forventning og forberedelse av handling. Jeg vil blant annet bruke konnektivitetsanalyse av EEG data for å studere hvilke nettverk som ligger til grunn for disse funksjonene og for å studere i hvilken grad lesjoner i ulike prefrontale og parietale områder forstyrrer disse nettverkene.

Bakgrunn

 • Doktorgrad i psykologi (PhD). Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel: “Electrophysiological correlates of executive function and the role of the prefrontal cortex”. Arbeidet ble utført på Psykosomatisk avdeling, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet under veiledning av M. Lindgren, A-K. Solbakk og T. Endestad.

 • EEG-tekniker og leder av ERP-laben ved Psykosomatisk avdeling, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet.

 • Master i nevrovitenskap. Medisinsk fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Arbeidet med mastergraden ble utført på Centre for Neural Computation under veiledning av M.B. Moser.

Samarbeid

Forskergrupper ved Universitetet i Lübeck, Tyskland og Dept. of Psychology/Helen Wills Neuroscience Institute, University of Berkeley, California, USA.

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Nevrovitenskap, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Publisert 15. sep. 2015 08:30 - Sist endret 12. aug. 2020 15:21