Ingela Lundin Kvalem

Bilde av Ingela Lundin Kvalem
English version of this page
Telefon +47 22845179
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleén 30 A
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Kroppsbilde og kroppsidealer

Kroppsbilde og utvikling i ungdomstid og alderdom

Kroppsbilde relatert til:

 • seksualitet
 • overvekt/fedme
 • kosmetisk kirurgi

Helseatferd

Endring av livsstil etter fedmekirurgi

Forebygging: Utvikling av intervensjoner og evaluering av effekt

Underviser i "Intervention mapping", samt bruker dette verktøyet i praksis i ulike stadier av forskningsprosessen

Pågående prosjekter:

Fedmekirurgi: Motivasjon, psykologisk effekt og atferdsendring

 • Målet er å tidlig kunne identifisere de som vil få problemer med vekt, spisevaner, fysisk aktivitet og psykisk helse etter fedmekirurgi. Vi undersøker hvordan ulike psykologiske og sosiale faktorer før kirurgi, og første året etter kirurgi, påvirker atferdsendring, psykisk helse og vektutvikling 5 til 10 år etter kirurgi. I en sammenligningsstudie følger vi lantidsresultatene hos en gruppe som har fått konservativ overvekstbehandling. Oppstart 2011.

Psykologisk langtidseffekt etter kreftbehandling: Delprosjekt i PROCCA (Protons Contra Cancer): UiO: Life Science - konvergensmiljø

 • Målet for delprosjektet på Psykologisk institutt er å studere langtidseffekt på kroppsbilde, seksuell helse, samt fatigue etter kreftbehandling i nakke/hode-regionen. Oppstart 2021.

Kroppsbilde: The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS)

 • Norge har deltatt som et av 39 land i en krysskulturell studie om fornøydhet med bryststørrelse, der 60 forskere fra hele verden har samlet inn spørreskjema fra 18.112 kvinnerI den norske datainnsamlingen ble det også spurt om screening for brystkreft (Mammografi og selvundersøkelse av brystene).

Kosmetisk kirurgi: Motivasjon og psykologisk effekt

 • Prosjektet skal undersøkte omfang av og holdninger til kosmetisk kirurgi og prosedyrer hos norske kvinner, samt motivasjon til å gjennomføre kosmetisk kirurgi. Et panel på 3-4000 kvinner vil få et anonymt nettskjema. Oppstart januar 2022.

Forebygging: Utvikling av intervensjoner og evaluering av effekt

 • Nettbasert intervensjon "Snakk om det" rettet mot eldre og helsepersonell med mål om å få flere til å snakke om seksuell helse og å oppsøke hjelp ved behov.
 • Samarbeider med Senter for sjeldne diagnoser, OUS, på evalueringen av en nettbasert intervensjon "Ung-Face IT" rettet mot ungdom med annerledes utseende,

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand. psychol. fra Universitetet i Oslo

 • Dr. Psychol. fra Universitetet i Oslo

 • Vit.ass./doktorgradsstipendiat ved Seksjon for epidemiologi, Folkehelseinstituttet, Oslo

 • Forsker ved Gruppe for ungdomsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oslo

 • Professor i helsepsykologi, ved Psykologisk institutt, Universitet i Oslo 

Medlemskap/forskningsgrupper

Emneord: Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Helsepsykologi, Forebyggingspsykologi

Publikasjoner

 • Træen, Bente & Kvalem, Ingela Lundin (2022). Gender differences in sending nude pictures and videos across multiple relationship contexts in the adult Norwegian population. Sexuality & Culture. ISSN 1095-5143. doi: 10.1007/s12119-022-10028-0.
 • Buer, Liliana; Kvalem, Ingela Lundin; Bårdstu, Silje Kvam & Mala, Tom (2022). Comparing Bariatric Surgery Patients Who Desire, Have Undergone, or Have No Desire for Body Contouring Surgery: a 5-Year Prospective Study of Body Image and Mental Health. Obesity Surgery. ISSN 0960-8923. 32(9), s. 2952–2959. doi: 10.1007/s11695-022-06117-6.
 • Træen, Bente & Kvalem, Ingela Lundin (2022). Satisfaction with Singlehood and Sexual Activity. Sexuality & Culture. ISSN 1095-5143. doi: 10.1007/s12119-022-09961-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvalem, Ingela Lundin; Gabrielsen, Louise; Eribe, Inger; Kristinsson, Jon Adalsteinn & Mala, Tom (2022). Predicting satisfaction with outcome and follow‐up care five years after bariatric surgery: a prospective evaluation. Obesity Science & Practice. ISSN 2055-2238. doi: 10.1002/osp4.594. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zelihić, Deniz; van Dalen, Marije; Kling, Johanna; Pripp, Are Hugo; Nordengren, Tine & Kvalem, Ingela Lundin [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2022). Reducing social anxiety in adolescents distressed by a visible difference: Results from a randomised control trial of a web-based intervention. Body image. ISSN 1740-1445. 40, s. 295–309. doi: 10.1016/j.bodyim.2022.01.008.
 • Kling, Johanna; Nordgreen, Tine; Kvalem, Ingela Lundin; Williamson, Heidi & Feragen, Kristin Judith Billaud (2021). Recruiting hard-to-engage groups to online psychosocial interventions: Experiences from an RCT study targeting adolescents with a visible difference (2021). . Contemporary Clinical Trials Communications. ISSN 2451-8654. 24, s. 1–7. doi: 10.1016/j.conctc.2021.100869.
 • Træen, Bente; Fischer, Nantje & Kvalem, Ingela Lundin (2021). Sexual Variety in Norwegian Men and Women of Different Sexual Orientations and Ages. Journal of Sex Research. ISSN 0022-4499. 59(2), s. 238–247. doi: 10.1080/00224499.2021.1952156. Fulltekst i vitenarkiv
 • Træen, Bente; Fischer, Nantje & Kvalem, Ingela Lundin (2021). Sexual intercourse activity and activities associated with sexual interaction in Norwegians of different sexual orientations and ages. Sexual and Relationship Therapy. ISSN 1468-1994. doi: 10.1080/14681994.2021.1912316. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ivanova, Anna & Kvalem, Ingela Lundin (2021). Psychological predictors of intention and avoidance of attending organized mammography screening in Norway: applying the Extended Parallel Process Model. BMC Women's Health. ISSN 1472-6874. 21. doi: 10.1186/s12905-021-01201-y.
 • Walø-Syversen, Gro; Kvalem, Ingela Lundin; Kristinsson, Jon Adalsteinn; Eribe, Inger; Rø, Øyvind & Brunborg, Cathrine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Visual, verbal and everyday memory 2 years after bariatric surgery: Poorer memory performance at 1-year follow-up. . Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 11:607834, s. 1–10. doi: 10.3389/fpsyg.2020.607834. Fulltekst i vitenarkiv
 • Swami, Viren; Tran, Ulrich S; Barron, David; Afhami, Reza; Aime, Aine & Almenara, Carlos [Vis alle 83 forfattere av denne artikkelen] (2020). The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS): Breast size dissatisfaction and its antecedents and outcomes in women from 40 nations. Body image. ISSN 1740-1445. 32, s. 199–217. doi: 10.1016/j.bodyim.2020.01.006.
 • Walø-Syversen, Gro; Kvalem, Ingela Lundin; Kristinsson, Jon Adalsteinn; Eribe, Inger; Rø, Øyvind & Brunborg, Cathrine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Preoperative inhibitory control predicts weight loss 1 year after bariatric surgery. European Eating Disorders Review. ISSN 1072-4133. 29(1), s. 123–132. doi: 10.1002/erv.2801.
 • Schaller, Sidsel; Træen, Bente & Kvalem, Ingela Lundin (2020). Barriers and Facilitating Factors in Help-Seeking: A Qualitative Study on How Older Adults Experience Talking about Sexual Issues With Healthcare Personnel. International Journal of Sexual Health. ISSN 1931-7611. doi: 10.1080/19317611.2020.1745348.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Bårdstu, Silje Kvam; Bergh, Irmelin; Nordvik, Thomas; Sogg, Stephanie & Mala, Tom (2020). Associations between perceived somatic symptoms and mental health after Roux-en-Y gastric bypass: a 3-year prospective cohort study. Surgery for Obesity and Related Diseases. ISSN 1550-7289. s. 1–7. doi: 10.1016/j.soard.2019.12.018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvalem, Ingela Lundin; Graham, Cynthia; Hald, Gert Martin; Carvalheira, Ana Alexandra; Janssen, Erick & Stulhofer, Aleksandar (2019). The role of body image in sexual satisfaction among partnered older adults: a population‐based study in four European countries. European Journal of Ageing. ISSN 1613-9372. doi: 10.1007/s10433-019-00542-w.
 • Carrard, Isabelle; Argyrides, Marios; Ioannou, Xaris; Kvalem, Ingela Lundin; Waldherr, Karin & Harcourt, Diana [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Associations between body dissatisfaction, importance of appearance, and aging anxiety with depression, and appearance-related behaviors in women in mid-life. Journal of Women & Aging. ISSN 0895-2841. s. 1–14. doi: 10.1080/08952841.2019.1681882. Fulltekst i vitenarkiv
 • Træen, Bente; Kvalem, Ingela Lundin; Hald, Gert Martin & Graham, Cynthia (2019). Extradyadic Activity in European Older Adults. Sexual and Relationship Therapy. ISSN 1468-1994. 37(1), s. 125–138. doi: 10.1080/14681994.2019.1685085.
 • Syversen, Gro; Kvalem, Ingela Lundin; Kristinsson, Jon Adalsteinn; Eribe, Inger; Rø, Øyvind & Dahlgren, Anna Maria Camilla Lindvall (2019). Executive Function, Eating Behavior, and Preoperative Weight Loss in Bariatric Surgery Candidates: An Observational Study. Obesity Facts. ISSN 1662-4025. s. 1–13. doi: 10.1159/000502118. Fulltekst i vitenarkiv
 • Træen, Bente; Kvalem, Ingela Lundin & Ohnstad, Ingrid (2019). Experiences of Non-Consensual Sex in Older Adult Men and Women in Norway, Denmark, Belgium and Portugal. Sexuality & Culture. ISSN 1095-5143. 24, s. 113–139. doi: 10.1007/s12119-019-09630-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Træen, Bente; Carvalheira, Ana; Hald, Gert Martin; Lange, Theis & Kvalem, Ingela Lundin (2019). Attitudes Towards Sexuality in Older Men and Women Across Europe: Similarities, Differences, and Associations with Their Sex Lives. Sexuality & Culture. ISSN 1095-5143. 23(1), s. 1–25. doi: 10.1007/s12119-018-9564-9.
 • Reas, Deborah; Dahlgren, Anna Maria Camilla Lindvall; wonderlich, joseph; Syversen, Gro & Kvalem, Ingela Lundin (2019). Confirmatory factor analysis and psychometric properties of the Norwegian version of the Repetitive Eating Questionnaire: Further evidence for two distinct subtypes of grazing behaviour. European Eating Disorders Review. ISSN 1072-4133. 27(2), s. 205–211. doi: 10.1002/erv.2631. Fulltekst i vitenarkiv
 • Træen, Bente; Carvalheira, Ana; Kvalem, Ingela Lundin & Hald, Gert Martin (2018). European Older Adults’ Use of the Internet and Social Networks for Love and Sex. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. ISSN 1802-7962. 12(3). doi: 10.5817/CP2018-3-1.
 • Schaller, Sidsel; Træen, Bente; Kvalem, Ingela Lundin & Hinchliff, Sharron (2018). Linking the past and the present: constructing meaning from childhood emotional and sexual experiences towards present sexual well-being in older adults. Sexual and Relationship Therapy. ISSN 1468-1994. doi: 10.1080/14681994.2018.1539227.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Træen, Bente; Markovic, Aleksandra & von Soest, Tilmann (2018). Body Image Development and Sexual Satisfaction: A Prospective Study From Adolescence to Adulthood. Journal of Sex Research. ISSN 0022-4499. 56(6), s. 791–801. doi: 10.1080/00224499.2018.1518400. Fulltekst i vitenarkiv
 • von Soest, Tilmann; Torgersen, Leila & Kvalem, Ingela Lundin (2018). Mental health and psychosocial characteristics of breast augmentation patients. Journal of Health Psychology. ISSN 1359-1053. 25(9), s. 1270–1284. doi: 10.1177/1359105318754645. Fulltekst i vitenarkiv
 • Buer, Liliana; Anderssen, Norman; Malterud, Kirsti & Kvalem, Ingela Lundin (2017). Self-esteem Among Young Bisexual Women in Norway: A 13-year Longitudinal Study. Journal of Bisexuality. ISSN 1529-9716. 17(4), s. 487–507. doi: 10.1080/15299716.2017.1394245.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Bergh, Irmelin; Sogg, Stephanie & Mala, Tom (2017). Psychosocial characteristics associated with symptom perception one year after gastric bypass surgery – A prospective study. Surgery for Obesity and Related Diseases. ISSN 1550-7289. 13(11), s. 1908–1913. doi: 10.1016/j.soard.2017.06.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin; Mala, Tom; Hansen, Bjørge Hermann & Sniehotta, Falko F. (2017). Predictors of physical activity after gastric bypass : a prospective study. Obesity Surgery. ISSN 0960-8923. 27(8), s. 2050–2057. doi: 10.1007/s11695-017-2593-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Træen, Bente; Carvalheira, Ana; Kvalem, Ingela Lundin; Stulhofer, Aleksandar; Janssen, Erick & Graham, Cynthia [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Sexuality in Older Adults (65+)—An Overview of the Recent Literature, Part 2: Body Image and Sexual Satisfaction. International Journal of Sexual Health. ISSN 1931-7611. 29(1), s. 11–21. doi: 10.1080/19317611.2016.1227012.
 • Træen, Bente; Hald, Gert Martin; Graham, Cynthia; Enzlin, Paul; Janssen, Erick & Kvalem, Ingela Lundin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Sexuality in Older Adults (65+)?An Overview of the Literature, Part 1: Sexual Function and its Difficulties. International Journal of Sexual Health. ISSN 1931-7611. 29(1), s. 1–10. doi: 10.1080/19317611.2016.1224286.
 • Feragen, Kristin Judith Billaud; Stock, Nicola Marie; Sharratt, Nicholas David & Kvalem, Ingela Lundin (2016). Self-perceptions of romantic appeal in adolescents with a cleft lip and/or palate. Body image. ISSN 1740-1445. 18, s. 143–152. doi: 10.1016/j.bodyim.2016.06.009.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Bergh, Irmelin; von Soest, Tilmann; Rosenvinge, Jan H; Johnsen, Tina & Martinsen, Egil Wilhelm [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). A comparison of behavioral and psychological characteristics of patients opting for surgical and conservative treatment for morbid obesity. BMC Obesity. ISSN 2052-9538. 3(6). doi: 10.1186/s40608-016-0084-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin; Risstad, Hilde & Sniehotta, Falko F. (2016). Preoperative predictors of adherence to dietary and physical activity recommendations and weight loss one year after surgery. Surgery for Obesity and Related Diseases. ISSN 1550-7289. 12(4), s. 910–918. doi: 10.1016/j.soard.2015.11.009.
 • von Soest, Tilmann; Wichstrøm, Lars & Kvalem, Ingela Lundin (2016). The development of global and domain-specific self-esteem from age 13 to 31. Journal of Personality and Social Psychology. ISSN 0022-3514. 110(4), s. 592–608. doi: 10.1037/pspp0000060. Fulltekst i vitenarkiv
 • Træen, Bente; Markovic, Aleksandra & Kvalem, Ingela Lundin (2016). Sexual satisfaction and body image: a cross-sectional study among Norwegian young adults. Sexual and Relationship Therapy. ISSN 1468-1994. 31(2), s. 123–137. doi: 10.1080/14681994.2015.1131815.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Træen, Bente & Iantaffi, Alex (2016). Internet Pornography Use, Body Ideals, and Sexual Self-Esteem in Norwegian Gay and Bisexual Men. Journal of Homosexuality. ISSN 0091-8369. 63(4), s. 522–540. doi: 10.1080/00918369.2015.1083782.
 • Hauge, Hilde; Kvalem, Ingela Lundin; Enders-Slegers, Marie-José; Berget, Bente & Braastad, Bjarne (2015). Persistence during tasks with horses in relation to social support, general self-efficacy and self-esteem in adolescents. Anthrozoos. ISSN 0892-7936. 28(2), s. 333–347. doi: 10.1080/08927936.2015.11435406.
 • Brechan, Inge & Kvalem, Ingela Lundin (2015). Relationship between body dissatisfaction and disordered eating: Mediating role of self-esteem and depression. Eating Behaviors. ISSN 1471-0153. 17(1), s. 49–58. doi: 10.1016/j.eatbeh.2014.12.008.
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin; Risstad, Hilde; Cameron, Linda D. & Sniehotta, Falko F. (2015). Predictors of preoperative weight loss in morbidly obese adults waiting for bariatric surgery: A prospective cohort study. Obesity Surgery. ISSN 0960-8923. 25(9), s. 1610–1617. doi: 10.1007/s11695-015-1569-y.
 • Feragen, Kristin Billaud; Stock, Nicola Marie & Kvalem, Ingela Lundin (2015). Risk and protective factors at age 16: Psychological adjustment in children with a cleft lip and/or palate. The Cleft Palate-Craniofacial Journal. ISSN 1055-6656. 52(5), s. 555–573. doi: 10.1597/14-063.
 • Strandbu, Åse & Kvalem, Ingela Lundin (2014). Body Talk and Body Ideals Among Adolescent Boys and Girls: A Mixed-Gender Focus Group Study. Youth & society. ISSN 0044-118X. 46(5), s. 623–641. doi: 10.1177/0044118X12445177.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Træen, Bente; Lewin, Bo & Stulhofer, Aleksandar (2014). Self-perceived effects of Internet pornography use, genital appearance satisfaction and sexual self-esteem among Young Scandinavian adults. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. ISSN 1802-7962. 8(4). doi: 10.5817/cp2014-4-4.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Træen, Bente; Lewin, Bo & Alexandar, Stulhofer (2014). Self-perceived effects of Internet pornography use, genital appearance satisfaction, and sexual self-esteem among young Scandinavian adults. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. ISSN 1802-7962. 8(4). doi: 10.5817/CP2014-4-4.
 • Hauge, Hilde; Kvalem, Ingela Lundin; Berget, Bente; Enders-Slegers, Marie-José & Braastad, Bjarne Olai (2014). Equine-assisted activities and the impact on perceived social support, self-esteem and self-efficacy among adolescents – an intervention study. International Journal of Adolescence and Youth. ISSN 0267-3843. 19(1), s. 1–21. doi: 10.1080/02673843.2013.779587.
 • Kvalem, Ingela Lundin & Strandbu, Åse (2013). Body Talk-Group Specific Talk? A Focus Group Study of Variations in Body Ideals and Body Talk among Norwegian Youth. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN 1103-3088. 21(4), s. 327–346. doi: 10.1177/1103308813506147.
 • Wichstrøm, Lars; Soest, Tilmann M von & Kvalem, Ingela Lundin (2013). Predictors of Growth and Decline in Leisure Time Physical Activity From Adolescence to Adulthood. Health Psychology. ISSN 0278-6133. 32(7), s. 775–784. doi: 10.1037/a0029465.
 • Hauge, Hilde; Kvalem, Ingela Lundin; Pedersen, Ingeborg & Braastad, Bjarne Olai (2013). Equine-Assisted Activities for Adolescents: Ethogram-based behavioral analysis of persistence during horse-related tasks and communication patterns with the horse. Human-Animal Interaction Bulletin. ISSN 2333-522X. 1(2), s. 57–81. doi: 10.1037/e634302013-006.
 • Soest, Tilmann M von; Kvalem, Ingela Lundin & Wichstrøm, Lars (2012). Predictors of cosmetic surgery and its effects on psychological factors and mental health: a population-based follow-up study among Norwegian females. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. 42(3), s. 617–626. doi: 10.1017/S0033291711001267.
 • von Soest, Tilmann; Kvalem, Ingela Lundin; Skolleborg, Knut Christian & Roald, Helge E (2011). Psychosocial changes after cosmetic surgery: A 5-Year follow-up study. Plastic and Reconstructive Surgery. ISSN 0032-1052. 128(3), s. 765–772. doi: 10.1097/PRS.0b013e31822213f0.
 • Kvalem, Ingela Lundin; von Soest, Tilmann; Træen, Bente & Singsaas, Kjetil S (2011). Body evaluation and coital onset: A population-based longitudinal study. Body image. ISSN 1740-1445. 8(2), s. 110–118. doi: 10.1016/j.bodyim.2011.02.001.
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin; Aass, Nina Kathrine & Hjermstad, Marianne Jensen (2011). What does the answer mean? A qualitative study of how palliative cancer patients interpret and respond to the Edmonton Symptom Assessment System. Palliative Medicine. ISSN 0269-2163. 25(7), s. 716–724. doi: 10.1177/0269216310395985.
 • Billaud Feragen, Kristin; Kvalem, Ingela Lundin; Borge, Anne Inger Helmen & Rumsey, Nichola (2010). Adolescents with and without a facial difference: The role of friendships and social acceptance in perceptions of appearance and emotional resilience. Body image. ISSN 1740-1445. 7(4), s. 271–279. doi: 10.1016/j.bodyim.2010.05.002.
 • von Soest, Tilmann; Kvalem, Ingela Lundin; Skolleborg, Knut Chr. & Roald, Helge Einar (2009). Cosmetic surgery and the relationship between appearance satisfaction and extraversion: Testing a transactional model of personality. Journal of Research in Personality. ISSN 0092-6566. 43, s. 1017–1025. doi: 10.1016/j.jrp.2009.07.001.
 • Von soest, Tilmann; Kvalem, Ingela Lundin; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2009). The effects of cosmetic surgery on body image, self-esteem, and psychological problems. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. ISSN 1748-6815. 62(10), s. 1238–1244. doi: 10.1016/j.bjps.2007.12.093.
 • Kvalem, Ingela Lundin (2008). Fakta og myter om effekt av seksualundervisning i skolen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. s. 743–747.
 • Kvalem, Ingela Lundin (2007). Ungdom og kroppsbilde. I Kvalem, Ingela Lundin & Wichstrøm, Lars (Red.), Ung i Norge – psykososiale utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-26288-4. s. 33–50.
 • Kvalem, Ingela Lundin & Wichstrøm, Lars (2007). Utvikling i tenårene: pubertet, kognisjon, seksualitet, selvbilde og sosiale relasjoner. I Kvalem, Ingela Lundin & Wichstrøm, Lars (Red.), Ung i Norge – psykososiale utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-26288-4. s. 17–32.
 • Strandbu, Åse; Storvoll, Elisabet & Kvalem, Ingela Lundin (2007). Endringer fra 1992 til 2002 i selvrapportert slanking og problematiske spisemønster blant ungdom. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 44(1), s. 4–10.
 • Soest, Tilmann von; Kvalem, Ingela Lundin; Skolleborg, Knut Chr. & Roald, Helge Einar (2006). Psychosocial factors predicting the motivation to undergo cosmetic surgery. Plastic and Reconstructive Surgery. ISSN 0032-1052. 117(1), s. 51–62.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Von soest, Tilmann; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2006). The interplay of personality and negative comments about appearance in predicting body image. Body image. ISSN 1740-1445. 3, s. 263–273. doi: 10.1016/j.bodyim.2006.04.002.
 • Von soest, Tilmann; Kvalem, Ingela Lundin; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2004). Kosmetisk kirurgi blant norske kvinner. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Hamilton, Linn; Berg, Anne Kullseng ; Træen, Bente & Kvalem, Ingela Lundin (2001). Self-reported frequency of feeling sexual desire among a representative sample of 18-49 year old men and women in Oslo, elucidated by epidemiological data. Scandinavian Journal of Sexology. ISSN 1398-2966. 4(1), s. 25–42.
 • Kvalem, Ingela Lundin & Træen, Bente (2000). Self-Efficacy, Scripts of Love and Intention to use Condoms among Norwegian Adolescents. Journal of Youth and Adolescence. ISSN 0047-2891. 29(3), s. 337–353.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvalem, Ingela Lundin & Wichstrøm, Lars (2007). Ung i Norge – psykososiale utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-26288-4. 198 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • van Dalen, Marije; Zelihic, Deniz; Kling, Johanna; Pripp, Are Hugo; Nordgreen, Tine & Kvalem, Ingela Lundin [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2022). An online psychological intervention for adolescents with a visible difference: Acceptability, feasibility and effectiveness of YP Face IT.
 • Nygård, Stine & Kvalem, Ingela Lundin (2021). De usynlige ofrene for nakenbildespredning. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Zelihić, Deniz; Williamson, Heidi; Nordgreen, Tine; Kvalem, Ingela Lundin & Feragen, Kristin Judith Billaud (2021). “I am afraid of making her feel worse”: A qualitative exploration of parents’ perceptions of talking with their adolescents about their visible condition .
 • Ivanova, Anna & Kvalem, Ingela Lundin (2020). Påvirkningsfaktorer for mammografiscreening i Norge. En oversiktsrapport til Kreftregisteret.
 • Feragen, Kristin Judith Billaud; Zelihic, Deniz; Nordgreen, Tine; Kvalem, Ingela Lundin & Williamson, Heidi (2019). Supporting adolescents who struggle with appearance-altering conditions: Evaluating an online psychosocial intervention (Ung Face IT).
 • Nygård, Stine & Kvalem, Ingela Lundin (2018). Ikke si til ungdommen: «Ikke send nakenbilder» . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Reas, Deborah; Johansen, Judita; Alshus, Ingvild; Mala, Tom & Kvalem, Ingela Lundin (2018). Stability and impact of pre- and post-operative binge-eating behavior on weight loss outcome at 1- and 3-years following bariatric surgery .
 • Kvalem, Ingela Lundin; Carvalheira, Ana & Træen, Bente (2018). Healthy sexual aging: Body image and sexual satisfaction - A comparison across four European countries.
 • Schaller, Sidsel; Træen, Bente & Kvalem, Ingela Lundin (2018). Barriers and facilitating elements in help seeking in Norwegian interviewees' accounts.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Bergh, Irmelin & Mala, Tom (2016). Family support for changing eating habits three years after bariatric surgery.
 • Kvalem, Ingela Lundin; von Soest, Tilmann; Bergh, Irmelin & Mala, Tom (2016). Wanting body contouring after weight loss following obesity surgery – the role of body image before and after surgery.
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin; Risstad, Hilde & Sniehotta, Falko F. (2015). Perceived food triggers related to change in frequency of snacking one year after bariatric surgery. Surgery for Obesity and Related Diseases. ISSN 1550-7289.
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin; Risstad, Hilde & Sniehotta, Falko F. (2015). Perceived food triggers related to change in frequency of snacking one year after bariatric surgery.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Bergh, Irmelin; Risstad, Hilde & Mala, Tom (2015). A183 - Preoperative Psychosocial Factors Associated with Symptom Perception one Year after Bariatric Surgery.
 • Hauge, Hilde; Braastad, Bjarne Olai; Kvalem, Ingela Lundin & Berget, Bente (2012). The effect of the horse on adolescents’ self-efficacy, self esteem and social skills- a four-year project with a cross-over design and control group.
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin; Aass, Nina Kathrine & Hjermstad, Marianne Jensen (2011). What does the answer mean? A qualitative study of how palliative cancer patients interpret and respond to the Edmonton Symptom Assessment System (ESAS). European Journal of Palliative Care. ISSN 1352-2779. s. 78–78.
 • Hauge, Hilde; Kippenes, Jorid R.; Kvalem, Ingela Lundin; Berget, Bente & Braastad, Bjarne Olai (2011). Videoregistreringer av samspillet mellom ungdom og hest- etologiske metoder i et psykologisk perspektiv.
 • Hauge, Hilde; Kippenes, Jorid R.; Kvalem, Ingela Lundin; Berget, Bente & Braastad, Bjarne Olai (2011). Videoregistreringer av samspillet mellom ungdom og hest - etologiske metoder i et psykologisk perspektiv. I Brodin, Janne Karin & Fog, Megumi Ohta (Red.), Husdyrforsøksmøtet 2011. Universitetet for miljø- og biovitenskap. ISSN 978-82-7479-024-7. s. 216–219.
 • Kvalem, Ingela Lundin & Von soest, Tilmann (2010). Body dissatisfaction and overweight - a longitudinal study.
 • Kvalem, Ingela Lundin & Von soest, Tilmann (2008). The effect of media exposure on eating problems - a longitudinal study.
 • Kvalem, Ingela Lundin & von Soest, Tilmann (2008). The effect of media exposure on adolescent body image - a longitudinal study.
 • Isaksen, Kim & Kvalem, Ingela Lundin (2008). Body satisfaction among gay and straight men: Effects of femininity, masculinity, sexual orientation and same gender sexual experiences.
 • Kvalem, Ingela Lundin (2006). Effekt av fedmeoperasjoner på kroppsbilde.
 • von Soest, Tilmann; Kvalem, Ingela Lundin; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2006). Changes in extroversion after cosmetic surgery.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Von soest, Tilmann; Skolleborg, Knut Chr. & Roald, Helge Einar (2006). Breast reduction and breast augmentation surgery – effect on body image.
 • von Soest, Tilmann; Kvalem, Ingela Lundin; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2005). Kosmetisk kirurgi - ut av kontroll? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • soest, Tilmann Von & Kvalem, Ingela Lundin (2003). Kosmetisk kirurgi i Norge: Omfang og karakteristika ved pasientene.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Soest, Tilmann Von; Skolleborg, Knut Chr. & Roald, Helge Einar (2003). Body image and self-esteem in Norwegian women.
 • Soest, Tilmann Von; Kvalem, Ingela Lundin; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2003). Cosmetic surgery and perception of own appearance in Norwegian women.
 • Kvalem, Ingela Lundin (2001). The effect of an intervention on the social environment among students at the basic psychology course at the University of Oslo.
 • Kvalem, Ingela Lundin (1999). Ensomhet. En utprøving av "Social and emotional loneliness scale".
 • Olsen, Rune; Rosvold, Elin O.; Mogård, Rigmor; Kvalem, Ingela Lundin & Daae, Cecilie (2006). HELT-rapporten. Helse- og trivsel blant studenter ved Universitetet i Oslo. En spørreundersøkelse ved innføringen av Kvalitetsreformen ved UiO, 2003-2005. Studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.
 • Albrecht, Hilje; Kvalem, Ingela Lundin & Ommundsen, Reidar (2004). "Brukerundersøkelsen" - Nyutdannede psykologers evaluering av profesjonsstudiet i Oslo. Del II. En analyse av åpne spørsmål. Universitetet i Oslo: Psykologisk institutt .
 • Kvalem, Ingela Lundin (2002). Understanding and changing adolescent contraceptive behaviour. ISSN 82-569-2034-3.
 • Kvalem, Ingela Lundin (2001). Effekten av tiltak på studieforhold og det sosiale miljøet på psykologi grunnfag. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:34 - Sist endret 20. okt. 2021 11:13

Prosjekter