Ingela Lundin Kvalem

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Ingela Lundin Kvalem
English version of this page
Telefon +47-22845179
Rom S04-22
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Kroppsbilde og kroppsidealer

Kroppsbilde og utvikling i ungdomstid og alderdom

Kroppsbilde relatert til:

 • seksualitet
 • overvekt/fedme
 • kosmetisk kirurgi

Helseatferd

Endring av livsstil etter fedmekirurgi

Forebygging: Utvikling av intervensjoner og evaluering av effekt

Underviser i "Intervention mapping", samt bruker dette verktøyet i praksis i ulike stadier i forskningsprosessen

Pågående prosjekter:

Fedmekirurgi: Motivasjon, psykologisk effekt og atferdsendring

 • Målet er å tidlig kunne identifisere de som etter fedmekirurgi vil få problemer med vekt, spisevaner, fysisk aktivitet og psykisk helse ved å undersøke hvordan ulike psykologiske og sosiale faktorer, før og året etter kirurgi, påvirker atferdsendring, psykisk helse og vektutvikling 5-10 år etter kirurgi. I en parallell studie følges en gruppe som har fått konservativ vektbehandling. 

 • 300 pasienter som tok fedmekirurgi ved Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus, Aker og 300 klienter som fikk konservativ vektbehandling har til nå blitt fulgt opp med spørreskjema før, 1, 3 og 5 år etter etter behandling (et siste skjema blir sendt ut etter 10-årsperiode. Oppstart januar 2011.

Psykologisk langtidseffekt etter kreftbehandling: Delprosjekt i PROCCA (Protons Contra Cancer): UiO: Life Science - konvergensmiljø

 • Målet for delprosjektet på Psykologisk institutt er å studere langtidseffekt etter behandling av kreft i nakke/hode-regionen på kroppsbilde, seksualitet og fatigue. Oppstart primo 2020.

Kroppsbilde: The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS)

 • Norge har deltatt som et av 39 land i en krysskulturell studie om fornøydhet med bryststørrelse. Professor Swami har ledet en gruppe på 60 forskere fra hele verden som har samlet inn spørreskjema fra 18.112 kvinner.

 • I den norske datainnsamlingen ble det også spurt om screening for brystkreft (Mammografi og selvundersøkelse av brystene).

Kosmetisk kirurgi: Motivasjon og psykologisk effekt

 • Prosjektet vil i første omgang undersøkte kvinners motivasjon til å gjennomføre genital kosmetisk kirurgi.

  • Pasienter fra Avivaklinikken i Oslo vil bli spurt om å delta på et dybdeintervju før operasjonen. Oppstart høsten 2019.

Forebygging: Utvikling av intervensjoner og evaluering av effekt

 • Nettbasert intervensjon "Snakk om det" rettet mot eldre og helsepersonell med mål om å få flere til å snakke om seksuell helse
 • Samarbeider med Senter for sjeldne diagnoser på evalueringen av en nettbasert intervensjon "Ung-Face IT" rettet mot ungdom med annerledes utseende,
 • Effekt av seksualundervisning på kondombruk. Dette prosjektet er publisert i min doktorgradsavhandling "Understanding and changing adolescent contraceptive behaviour" fra 2002.

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand. psychol. fra Universitetet i Oslo

 • Dr. Psychol. fra Universitet i Oslo

 • Vit.ass./doktorgradsstipendiat ved Seksjon for epidemiologi, Folkehelseinstituttet, Oslo

 • Forsker ved Gruppe for ungdomsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oslo

 • Førsteamanuensis i helsepsykologi, ved Psykologisk institutt, Universitet i Oslo 

Medlemskap/forskningsgrupper

Emneord: Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Helsepsykologi, Forebyggingspsykologi

Publikasjoner

 • Reas, Deborah; Dahlgren, Anna Maria Camilla Lindvall; Wonderlich, Joseph; Syversen, Gro & Kvalem, Ingela Lundin (2019). Confirmatory factor analysis and psychometric properties of the Norwegian version of the Repetitive Eating Questionnaire: Further evidence for two distinct subtypes of grazing behaviour. European eating disorders review.  ISSN 1072-4133.  27(2), s 205- 211 . doi: 10.1002/erv.2631
 • Træen, Bente; Carvalheira, Ana; Hald, Gert Martin; Lange, Theis & Kvalem, Ingela Lundin (2019). Attitudes Towards Sexuality in Older Men and Women Across Europe: Similarities, Differences, and Associations with Their Sex Lives. Sexuality & Culture.  ISSN 1095-5143.  s 1- 25 . doi: https://doi.org/10.1007/s12119-018-9564-9 Vis sammendrag
 • Træen, Bente; Kvalem, Ingela Lundin & Ohnstad, Ingrid (2019). Experiences of Non-Consensual Sex in Older Adult Men and Women in Norway, Denmark, Belgium and Portugal. Sexuality & Culture.  ISSN 1095-5143. . doi: 10.1007/s12119-019-09630-6
 • Kvalem, Ingela Lundin; Træen, Bente; Markovic, Aleksandra & von Soest, Tilmann (2018). Body Image Development and Sexual Satisfaction: A Prospective Study From Adolescence to Adulthood. Journal of Sex Research.  ISSN 0022-4499. . doi: 10.1080/00224499.2018.1518400 Vis sammendrag
 • Schaller, Sidsel; Træen, Bente; Kvalem, Ingela Lundin & Hinchliff, Sharron (2018). Linking the past and the present: constructing meaning from childhood emotional and sexual experiences towards present sexual well-being in older adults. Sexual and Relationship Therapy.  ISSN 1468-1994. . doi: 10.1080/14681994.2018.1539227
 • Træen, Bente; Carvalheira, Ana; Kvalem, Ingela Lundin & Hald, Gert Martin (2018). European Older Adults’ Use of the Internet and Social Networks for Love and Sex. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.  ISSN 1802-7962.  12(3) . doi: 10.5817/CP2018-3-1 Vis sammendrag
 • von Soest, Tilmann; Torgersen, Leila & Kvalem, Ingela Lundin (2018). Mental health and psychosocial characteristics of breast augmentation patients. Journal of Health Psychology.  ISSN 1359-1053. . doi: 10.1177/1359105318754645
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin; Mala, Tom; Hansen, Bjørge Hermann & Sniehotta, Falko F. (2017). Predictors of physical activity after gastric bypass : a prospective study. Obesity Surgery.  ISSN 0960-8923.  27(8), s 2050- 2057 . doi: 10.1007/s11695-017-2593-x Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Buer, Liliana; Anderssen, Norman; Malterud, Kirsti & Kvalem, Ingela Lundin (2017). Self-esteem Among Young Bisexual Women in Norway: A 13-year Longitudinal Study. Journal of Bisexuality.  ISSN 1529-9716.  17(4), s 487- 507 . doi: 10.1080/15299716.2017.1394245
 • Kvalem, Ingela Lundin; Bergh, Irmelin; Sogg, Stephanie & Mala, Tom (2017). Psychosocial characteristics associated with symptom perception one year after gastric bypass surgery – A prospective study. Surgery for Obesity and Related Diseases.  ISSN 1550-7289.  13(11), s 1908- 1913 . doi: 10.1016/j.soard.2017.06.008 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Træen, Bente; Carvalheira, Ana; Kvalem, Ingela Lundin; Stulhofer, Aleksandar; Janssen, Erick; Graham, Cynthia; Hald, Gert Martin & Enzlin, Paul (2017). Sexuality in Older Adults (65+)—An Overview of the Recent Literature, Part 2: Body Image and Sexual Satisfaction. International Journal of Sexual Health.  ISSN 1931-7611.  29(1), s 11- 21 . doi: 10.1080/19317611.2016.1227012
 • Træen, Bente; Hald, Gert Martin; Graham, Cynthia; Enzlin, Paul; Janssen, Erick; Kvalem, Ingela Lundin; Carvalheira, Ana & Stulhofer, Aleksandar (2017). Sexuality in Older Adults (65+)?An Overview of the Literature, Part 1: Sexual Function and its Difficulties. International Journal of Sexual Health.  ISSN 1931-7611.  29(1), s 1- 10 . doi: 10.1080/19317611.2016.1224286
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin; Risstad, Hilde & Sniehotta, Falko F. (2016). Preoperative predictors of adherence to dietary and physical activity recommendations and weight loss one year after surgery. Surgery for Obesity and Related Diseases.  ISSN 1550-7289.  12(4), s 910- 918 . doi: 10.1016/j.soard.2015.11.009 Vis sammendrag
 • Feragen, Kristin Judith Billaud; Stock, Nicola Marie; Sharratt, Nicholas David & Kvalem, Ingela Lundin (2016). Self-perceptions of romantic appeal in adolescents with a cleft lip and/or palate. Body image.  ISSN 1740-1445.  18, s 143- 152 . doi: 10.1016/j.bodyim.2016.06.009 Vis sammendrag
 • Kvalem, Ingela Lundin; Bergh, Irmelin; von Soest, Tilmann; Rosenvinge, Jan H; Johnsen, Tina; Martinsen, Egil Wilhelm; Mala, Tom & Kristinsson, Jon Adalsteinn (2016). A comparison of behavioral and psychological characteristics of patients opting for surgical and conservative treatment for morbid obesity. BMC Obesity.  ISSN 2052-9538.  3(6) . doi: 10.1186/s40608-016-0084-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kvalem, Ingela Lundin; Træen, Bente & Iantaffi, Alex (2016). Internet Pornography Use, Body Ideals, and Sexual Self-Esteem in Norwegian Gay and Bisexual Men. Journal of Homosexuality.  ISSN 0091-8369.  63(4), s 522- 540 . doi: 10.1080/00918369.2015.1083782
 • Træen, Bente; Markovic, Aleksandra & Kvalem, Ingela Lundin (2016). Sexual satisfaction and body image: a cross-sectional study among Norwegian young adults. Sexual and Relationship Therapy.  ISSN 1468-1994.  31(2), s 123- 137 . doi: 10.1080/14681994.2015.1131815 Vis sammendrag
 • von Soest, Tilmann; Wichstrøm, Lars & Kvalem, Ingela Lundin (2016). The development of global and domain-specific self-esteem from age 13 to 31. Journal of Personality and Social Psychology.  ISSN 0022-3514.  110(4), s 592- 608 . doi: 10.1037/pspp0000060 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin; Risstad, Hilde; Cameron, Linda D. & Sniehotta, Falko F. (2015). Predictors of preoperative weight loss in morbidly obese adults waiting for bariatric surgery: A prospective cohort study. Obesity Surgery.  ISSN 0960-8923.  25(9), s 1610- 1617 . doi: 10.1007/s11695-015-1569-y
 • Brechan, Inge & Kvalem, Ingela Lundin (2015). Relationship between body dissatisfaction and disordered eating: Mediating role of self-esteem and depression. Eating Behaviors.  ISSN 1471-0153.  17(1), s 49- 58 . doi: 10.1016/j.eatbeh.2014.12.008 Vis sammendrag
 • Feragen, Kristin Billaud; Stock, Nicola Marie & Kvalem, Ingela Lundin (2015). Risk and protective factors at age 16: Psychological adjustment in children with a cleft lip and/or palate. The Cleft Palate-Craniofacial Journal.  ISSN 1055-6656.  52(5), s 555- 573 . doi: 10.1597/14-063 Vis sammendrag
 • Hauge, Hilde; Kvalem, Ingela Lundin; Enders-Slegers, Marie-José; Berget, Bente & Braastad, Bjarne (2015). Persistence during tasks with horses in relation to social support, general self-efficacy and self-esteem in adolescents. Anthrozoos.  ISSN 0892-7936.  28(2), s 333- 347 . doi: 10.1080/08927936.2015.11435406 Vis sammendrag
 • Hauge, Hilde; Kvalem, Ingela Lundin; Berget, Bente; Enders-Slegers, Marie-José & Braastad, Bjarne Olai (2014). Equine-assisted activities and the impact on perceived social support, self-esteem and self-efficacy among adolescents – an intervention study. International Journal of Adolescence and Youth.  ISSN 0267-3843.  19(1), s 1- 21 . doi: 10.1080/02673843.2013.779587
 • Kvalem, Ingela Lundin; Træen, Bente; Lewin, Bo & Alexandar, Stulhofer (2014). Self-perceived effects of Internet pornography use, genital appearance satisfaction, and sexual self-esteem among young Scandinavian adults. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.  ISSN 1802-7962.  8(4) . doi: 10.5817/CP2014-4-4 Vis sammendrag
 • Kvalem, Ingela Lundin; Træen, Bente; Lewin, Bo & Stulhofer, Aleksandar (2014). Self-perceived effects of Internet pornography use, genital appearance satisfaction and sexual self-esteem among Young Scandinavian adults. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.  ISSN 1802-7962.  8(4)
 • Strandbu, Åse & Kvalem, Ingela Lundin (2014). Body Talk and Body Ideals Among Adolescent Boys and Girls: A Mixed-Gender Focus Group Study. Youth & society.  ISSN 0044-118X.  46(5), s 623- 641 . doi: 10.1177/0044118X12445177 Vis sammendrag
 • Hauge, Hilde; Kvalem, Ingela Lundin; Pedersen, Ingeborg & Braastad, Bjarne Olai (2013). Equine-Assisted Activities for Adolescents: Ethogram-based behavioral analysis of persistence during horse-related tasks and communication patterns with the horse. Human-Animal Interaction Bulletin.  ISSN 2333-522X.  1(2), s 57- 81 Vis sammendrag
 • Kvalem, Ingela Lundin & Strandbu, Åse (2013). Body Talk-Group Specific Talk? A Focus Group Study of Variations in Body Ideals and Body Talk among Norwegian Youth. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  21(4), s 327- 346 . doi: 10.1177/1103308813506147 Vis sammendrag
 • Wichstrøm, Lars; Soest, Tilmann M von & Kvalem, Ingela Lundin (2013). Predictors of Growth and Decline in Leisure Time Physical Activity From Adolescence to Adulthood. Health Psychology.  ISSN 0278-6133.  32(7), s 775- 784 . doi: 10.1037/a0029465
 • Soest, Tilmann M von; Kvalem, Ingela Lundin & Wichstrøm, Lars (2012). Predictors of cosmetic surgery and its effects on psychological factors and mental health: a population-based follow-up study among Norwegian females. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  42(3), s 617- 626 . doi: 10.1017/S0033291711001267
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin; Aass, Nina Kathrine & Hjermstad, Marianne Jensen (2011). What does the answer mean? A qualitative study of how palliative cancer patients interpret and respond to the Edmonton Symptom Assessment System. Palliative Medicine.  ISSN 0269-2163.  25(7), s 716- 724 . doi: 10.1177/0269216310395985
 • Kvalem, Ingela Lundin; von Soest, Tilmann; Træen, Bente & Singsaas, Kjetil S (2011). Body evaluation and coital onset: A population-based longitudinal study. Body image.  ISSN 1740-1445.  8(2), s 110- 118 . doi: 10.1016/j.bodyim.2011.02.001
 • von Soest, Tilmann; Kvalem, Ingela Lundin; Skolleborg, Knut Christian & Roald, Helge E (2011). Psychosocial changes after cosmetic surgery: A 5-Year follow-up study. Plastic and Reconstructive Surgery.  ISSN 0032-1052.  128(3), s 765- 772 . doi: 10.1097/PRS.0b013e31822213f0
 • Billaud Feragen, Kristin; Kvalem, Ingela Lundin; Borge, Anne Inger Helmen & Rumsey, Nichola (2010). Adolescents with and without a facial difference: The role of friendships and social acceptance in perceptions of appearance and emotional resilience. Body image.  ISSN 1740-1445.  7(4), s 271- 279 . doi: 10.1016/j.bodyim.2010.05.002
 • Von soest, Tilmann; Kvalem, Ingela Lundin; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2009). The effects of cosmetic surgery on body image, self-esteem, and psychological problems. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery.  ISSN 1748-6815.  62(10), s 1238- 1244 . doi: 10.1016/j.bjps.2007.12.093 Vis sammendrag
 • von Soest, Tilmann; Kvalem, Ingela Lundin; Skolleborg, Knut Chr. & Roald, Helge Einar (2009). Cosmetic surgery and the relationship between appearance satisfaction and extraversion: Testing a transactional model of personality. journal of Research in Personality.  ISSN 0092-6566.  43, s 1017- 1025 . doi: 10.1016/j.jrp.2009.07.001 Vis sammendrag
 • Kvalem, Ingela Lundin (2008). Fakta og myter om effekt av seksualundervisning i skolen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (6), s 743- 747
 • Kvalem, Ingela Lundin (2007). Ungdom og kroppsbilde, I: Ingela Lundin Kvalem & Lars Wichstrøm (red.),  Ung i Norge – psykososiale utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-26288-4.  3.  s 33 - 50
 • Kvalem, Ingela Lundin & Wichstrøm, Lars (2007). Utvikling i tenårene: pubertet, kognisjon, seksualitet, selvbilde og sosiale relasjoner, I: Ingela Lundin Kvalem & Lars Wichstrøm (red.),  Ung i Norge – psykososiale utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-26288-4.  2.  s 17 - 32
 • Strandbu, Åse; Storvoll, Elisabet & Kvalem, Ingela Lundin (2007). Endringer fra 1992 til 2002 i selvrapportert slanking og problematiske spisemønster blant ungdom. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  44(1), s 4- 10
 • Kvalem, Ingela Lundin; Von soest, Tilmann; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2006). The interplay of personality and negative comments about appearance in predicting body image. Body image.  ISSN 1740-1445.  3, s 263- 273 . doi: 10.1016/j.bodyim.2006.04.002
 • Soest, Tilmann von; Kvalem, Ingela Lundin; Skolleborg, Knut Chr. & Roald, Helge Einar (2006). Psychosocial factors predicting the motivation to undergo cosmetic surgery. Plastic and Reconstructive Surgery.  ISSN 0032-1052.  117(1), s 51- 62 Vis sammendrag
 • Von soest, Tilmann; Kvalem, Ingela Lundin; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2004). Kosmetisk kirurgi blant norske kvinner. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (Årg. 124, nr 13/14), s 1776-1778
 • Hamilton, Linn; Berg, Anne Kullseng; Træen, Bente & Kvalem, Ingela Lundin (2001). Self-reported frequency of feeling sexual desire among a representative sample of 18-49 year old men and women in Oslo, elucidated by epidemiological data. Scandinavian Journal of Sexology.  ISSN 1398-2966.  4(1), s 25- 42 Vis sammendrag
 • Kvalem, Ingela Lundin & Træen, Bente (2000). Self-Efficacy, Scripts of Love and Intention to use Condoms among Norwegian Adolescents. Journal of Youth and Adolescence.  ISSN 0047-2891.  29(3), s 337- 353 Vis sammendrag
 • Kvalem, Ingela Lundin; Sundet, Jon Martin; Rivø, Kate I.; Eilertsen, Dag-Erik & Bakketeig, Leif S. (1996). The Effect of Sex Education on Adolescent's Use of Condoms: Applying the Solomon Four-Group Design. Health education quarterly.  ISSN 0195-8402.  23(1), s 34- 47 Vis sammendrag
 • Træen, Bente & Kvalem, Ingela Lundin (1996). Sex under påvirkning av alkohol blant norske ungdommer. Nordisk Sexologi.  ISSN 0108-271X.  14(3), s 147- 162
 • Træen, Bente & Kvalem, Ingela Lundin (1996). Sex under the influence of alcohol among Norwegian adolescents. Addiction.  ISSN 0965-2140.  91(7), s 995- 1006 Vis sammendrag
 • Træen, Bente & Kvalem, Ingela Lundin (1996). Sexual Socialization and Motives for Intercourse Among Norwegian Adolescents. Archives of Sexual Behavior.  ISSN 0004-0002.  25(3), s 289- 302 Vis sammendrag
 • Kvalem, Ingela Lundin & Træen, Bente (1995). Sexuelle motiver blant norske ungdommer. Nordisk Sexologi.  ISSN 0108-271X.  13, s 83- 92
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin; Samuelsen, Sven Ove & Bakketeig, Leiv S (1992). Seculat trends and and socio-demographic regularities of coital debut age in Norway. Archives of Sexual Behavior.  ISSN 0004-0002.  21(3), s 241- 252
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin; Samuelson, Svein Ove & Bakketeig, Leif S. (1992). Secular trends and socio-demographic regularities of coital debut age in Norway. Archives of Sexual Behavior.  ISSN 0004-0002.  21(3), s 241- 252
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin & Bakketeig, Leif S. (1990). Self-administered anonymus questionnaires in sexual behaviour research, In M. Hubert (ed.),  Sexual behavour and risks of HIV-infection.  Publications des Faculte's unversitaires Saint-Louis, Bruxelles.  s 79 - 96
 • Eskild, Anne; Sundet, Jon Martin; Kvalem, Ingela Lundin & Nilsen, B (1989). Heteroseksuell prostitusjon - Forhold av betydning for spredning av HIV. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  109, s 1623- 1626
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin & Bakketeig, Leif S. (1989). Kondombruk i forhold til risikoatferd i den heterosexuelle norske befolkning. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  109, s 3341- 3343
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin & Bakketeig, Leiv S (1989). Kondombruk i forhold til risikoatferd i den heteroseksuelle norske befolkningen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  32, s 3341- 3343
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin; Grønnesby, Jon Ketil & Bakketeig, Leif S. (1989). Number of sexual partners and the use of condoms in the heterosexual population of Norway - relevance to HIV-infection. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  14, s 1- 15
 • Sundet, Jon Martin; Kvalem, Ingela Lundin; Magnus, Per & Bakketeig, Leif S. (1988). Prevalence of risk-prone sexual behavior in the general population of Norway, In A.F. Fleming; M. Carballo; D.W. Fitz-Simmons; M.R. Baily & Jakob Mann (ed.),  The global impact of AIDS.  Alan R. Liss Inc., New York.  ISBN 0-8451-4270-4.  s 53 - 60

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvalem, Ingela Lundin & Wichstrøm, Lars (red.) (2007). Ung i Norge – psykososiale utfordringer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-26288-4.  198 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvalem, Ingela Lundin; Carvalheira, Ana & Træen, Bente (2018). Healthy sexual aging: Body image and sexual satisfaction - A comparison across four European countries.
 • Reas, Deborah; Johansen, Judita; Alshus, Ingvild; Mala, Tom & Kvalem, Ingela Lundin (2018). Stability and impact of pre- and post-operative binge-eating behavior on weight loss outcome at 1- and 3-years following bariatric surgery.
 • Schaller, Sidsel; Træen, Bente & Kvalem, Ingela Lundin (2018). Barriers and facilitating elements in help seeking in Norwegian interviewees' accounts.
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin & Mala, Tom (2016). Psychological predictors of adherence to dietary recommendations after Roux-en-Y gastric bypass.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Bergh, Irmelin & Mala, Tom (2016). Family support for changing eating habits three years after bariatric surgery.
 • Kvalem, Ingela Lundin; von Soest, Tilmann; Bergh, Irmelin & Mala, Tom (2016). Wanting body contouring after weight loss following obesity surgery – the role of body image before and after surgery.
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin; Risstad, Hilde & Sniehotta, Falko F. (2015). Perceived food triggers related to change in frequency of snacking one year after bariatric surgery.
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin; Risstad, Hilde & Sniehotta, Falko F. (2015). Perceived food triggers related to change in frequency of snacking one year after bariatric surgery. Surgery for Obesity and Related Diseases.  ISSN 1550-7289.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Bergh, Irmelin; Risstad, Hilde & Mala, Tom (2015). A183 - Preoperative Psychosocial Factors Associated with Symptom Perception one Year after Bariatric Surgery..
 • Hauge, Hilde; Braastad, Bjarne Olai; Kvalem, Ingela Lundin & Berget, Bente (2012). The effect of the horse on adolescents’ self-efficacy, self esteem and social skills- a four-year project with a cross-over design and control group.
 • Bergh, Irmelin; Kvalem, Ingela Lundin; Aass, Nina Kathrine & Hjermstad, Marianne Jensen (2011). What does the answer mean? A qualitative study of how palliative cancer patients interpret and respond to the Edmonton Symptom Assessment System (ESAS). European Journal of Palliative Care.  ISSN 1352-2779.  s 78- 78
 • Hauge, Hilde; Kippenes, Jorid R.; Kvalem, Ingela Lundin; Berget, Bente & Braastad, Bjarne Olai (2011). Videoregistreringer av samspillet mellom ungdom og hest - etologiske metoder i et psykologisk perspektiv, I: Janne Karin Brodin & Megumi Ohta Fog (red.),  Husdyrforsøksmøtet 2011.  Universitetet for miljø- og biovitenskap.  ISBN 978-82-7479-024-7.  Artikkel.  s 216 - 219
 • Hauge, Hilde; Kippenes, Jorid R.; Kvalem, Ingela Lundin; Berget, Bente & Braastad, Bjarne Olai (2011). Videoregistreringer av samspillet mellom ungdom og hest- etologiske metoder i et psykologisk perspektiv.
 • Kvalem, Ingela Lundin & Von soest, Tilmann (2010). Body dissatisfaction and overweight - a longitudinal study.
 • Kvalem, Ingela Lundin & von Soest, Tilmann (2008). The effect of media exposure on adolescent body image - a longitudinal study.
 • Kvalem, Ingela Lundin & Von soest, Tilmann (2008). The effect of media exposure on eating problems - a longitudinal study.
 • Isaksen, Kim & Kvalem, Ingela Lundin (2008). Body satisfaction among gay and straight men: Effects of femininity, masculinity, sexual orientation and same gender sexual experiences.
 • Kvalem, Ingela Lundin (2006). Effekt av fedmeoperasjoner på kroppsbilde.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Von soest, Tilmann; Skolleborg, Knut Chr. & Roald, Helge Einar (2006). Breast reduction and breast augmentation surgery – effect on body image.
 • Olsen, Rune; Rosvold, Elin O.; Mogård, Rigmor; Kvalem, Ingela Lundin & Daae, Cecilie (2006). HELT-rapporten. Helse- og trivsel blant studenter ved Universitetet i Oslo. En spørreundersøkelse ved innføringen av Kvalitetsreformen ved UiO, 2003-2005.
 • von Soest, Tilmann; Kvalem, Ingela Lundin; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2006). Changes in extroversion after cosmetic surgery.
 • von Soest, Tilmann; Kvalem, Ingela Lundin; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2005). Kosmetisk kirurgi - ut av kontroll?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Albrecht, Hilje; Kvalem, Ingela Lundin & Ommundsen, Reidar (2004). "Brukerundersøkelsen" - Nyutdannede psykologers evaluering av profesjonsstudiet i Oslo. Del II. En analyse av åpne spørsmål.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Soest, Tilmann Von; Skolleborg, Knut Chr. & Roald, Helge Einar (2003). Body image and self-esteem in Norwegian women. Vis sammendrag
 • soest, Tilmann Von & Kvalem, Ingela Lundin (2003). Kosmetisk kirurgi i Norge: Omfang og karakteristika ved pasientene.
 • Soest, Tilmann Von; Kvalem, Ingela Lundin; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2003). Cosmetic surgery and perception of own appearance in Norwegian women. Vis sammendrag
 • Kvalem, Ingela Lundin (2002). Understanding and changing adolescent contraceptive behaviour. Vis sammendrag
 • Kvalem, Ingela Lundin (2001). Effekten av tiltak på studieforhold og det sosiale miljøet på psykologi grunnfag.
 • Kvalem, Ingela Lundin (2001). The effect of an intervention on the social environment among students at the basic psychology course at the University of Oslo. Vis sammendrag
 • Kvalem, Ingela Lundin (1999). Ensomhet. En utprøving av "Social and emotional loneliness scale". Vis sammendrag
 • Øverli, Susanne; Kvalem, Ingela Lundin; Mogård, Rigmor & Stavrum, Ane (1998). Prosjekt Fønix - Et samarbeid mellom det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden i Oslo. Sluttrapport.
 • Johansen, Aina; Kvalem, Ingela Lundin & Mogård, Rigmor (1996). Studentlivet - en beskrivelse av studieproblemer og psykiske plager hos studenter ved Universitetet i Oslo.
 • Træen, Bente & Kvalem, Ingela Lundin (1995). Sexual drinking among Norwegian adolescents.
 • Hegdahl, A.K.; Kvalem, Ingela Lundin; Schwensen, B.N. & Fjellvang, T. (1994). Kjønnsforskjeller med hensyn på studieproblemer. En survey-undersøkelse blant studenter på Universitetet i Oslo.
 • Sundet, Jon Martin; Kvalem, Ingela Lundin; Magnus, Per; Grønnesby, Jon Ketil; Stigum, Hein & Bakketeig, Leif S. (1989). The relationship between condom use and behavior.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Sundet, Jon Martin & Bakketeig, Leif S. (1988). Debutalder. Noen sosiodemografiske parametre. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  2, s 23- 26

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:34 - Sist endret 28. aug. 2019 10:53