Ingela Lundin Kvalem

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Ingela Lundin Kvalem
English version of this page
Telefon +47 22845179
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleén 30 A

Faglige interesser

Kroppsbilde og kroppsidealer

Kroppsbilde og utvikling i ungdomstid og alderdom

Kroppsbilde relatert til:

 • seksualitet
 • overvekt/fedme
 • kosmetisk kirurgi

Helseatferd

Endring av livsstil etter fedmekirurgi

Forebygging: Utvikling av intervensjoner og evaluering av effekt

Underviser i "Intervention mapping", samt bruker dette verktøyet i praksis i ulike stadier av forskningsprosessen

Pågående prosjekter:

Fedmekirurgi: Motivasjon, psykologisk effekt og atferdsendring

 • Målet er å tidlig kunne identifisere de som vil få problemer med vekt, spisevaner, fysisk aktivitet og psykisk helse etter fedmekirurgi. Vi undersøker hvordan ulike psykologiske og sosiale faktorer før kirurgi, og første året etter kirurgi, påvirker atferdsendring, psykisk helse og vektutvikling 5 til 10 år etter kirurgi. I en sammenligningsstudie følger vi lantidsresultatene hos en gruppe som har fått konservativ overvekstbehandling. Oppstart 2011.

Psykologisk langtidseffekt etter kreftbehandling: Delprosjekt i PROCCA (Protons Contra Cancer): UiO: Life Science - konvergensmiljø

 • Målet for delprosjektet på Psykologisk institutt er å studere langtidseffekt på kroppsbilde, seksuell helse, samt fatigue etter kreftbehandling i nakke/hode-regionen. Oppstart 2021.

Kroppsbilde: The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS)

 • Norge har deltatt som et av 39 land i en krysskulturell studie om fornøydhet med bryststørrelse, der 60 forskere fra hele verden har samlet inn spørreskjema fra 18.112 kvinnerI den norske datainnsamlingen ble det også spurt om screening for brystkreft (Mammografi og selvundersøkelse av brystene).

Kosmetisk kirurgi: Motivasjon og psykologisk effekt

 • Prosjektet skal undersøkte omfang av og holdninger til kosmetisk kirurgi og prosedyrer hos norske kvinner, samt motivasjon til å gjennomføre kosmetisk kirurgi. Et panel på 3-4000 kvinner vil få et anonymt nettskjema. Oppstart januar 2022.

Forebygging: Utvikling av intervensjoner og evaluering av effekt

 • Nettbasert intervensjon "Snakk om det" rettet mot eldre og helsepersonell med mål om å få flere til å snakke om seksuell helse og å oppsøke hjelp ved behov.
 • Samarbeider med Senter for sjeldne diagnoser, OUS, på evalueringen av en nettbasert intervensjon "Ung-Face IT" rettet mot ungdom med annerledes utseende,

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand. psychol. fra Universitetet i Oslo

 • Dr. Psychol. fra Universitetet i Oslo

 • Vit.ass./doktorgradsstipendiat ved Seksjon for epidemiologi, Folkehelseinstituttet, Oslo

 • Forsker ved Gruppe for ungdomsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oslo

 • Professor i helsepsykologi, ved Psykologisk institutt, Universitet i Oslo 

Medlemskap/forskningsgrupper

Emneord: Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Helsepsykologi, Forebyggingspsykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:34 - Sist endret 20. okt. 2021 11:13

Prosjekter