henrikna

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Anvendte sosialpsykologiske problemstillinger knyttet til kartlegging og forebygging av ungdoms (og voksnes) alkohol- og rusmiddelbruk. Også  interessert i andre helserelaterte atferder som fysisk aktivitet, HIV/AIDS forebygging, kosthold etc.

Evaluering av befolkningsrettede kampanjer mot helserelatert atferd (spes. rus) og utvikling av kampanjer.

Kartlegging av alkoholbruk og fattigdom i Afrika, fokus på implikasjoner for forebyggende tiltak

Sosialkognitive modeller og sosialpsykologiske medierende forhold som holdninger, sosial påvirkning, injunktive og deskriptive normer, mestringsforventninger, alkoholforventninger, intensjoner mv.

Måling og manipulering av selvregulering og motivasjonsoppbygging

Evaluering av implementeringskvalitet på forbyggende tiltak

 

Undervisning

Bakgrunn

 

 • Cand. Psychol. fra universitetet i Bergen 1987.
 • Ett år som klinisk psykolog på Hjellestadklinikken (Bergen) - rusmiddelbehandling.
 • Ett år med kvantitativ forskning på ungdom og helserelatert atferd på UNGforsk i 1992.
 • Doktorgrad om ungdoms sosialisering til alkoholbruk ved HEMIL-senteret, UiB i 1995. Ett år ved School of Public Health i Minnesota i løpet av doktorgradsarbeidet.
 • Evaluerte en landsomfattende kampanje mot ulovlig spritomsetning (1992-1995) hos SIRUS.
 • Ett år hos SINTEF - helserelatert oppdragsforskning.
 • Førsteamanuensis siden 1997 ved sosialpsykologi, psykologisk institutt, UiO.

Samarbeid

 • RBUP univ. i Tromsø - evaluering av Unge & Rus

 • HEMIL senteret, Univ. i Bergen, VITT - følger opp en longitudinell datainnsamling om unge og alkohol som har pågått siden 1990

 • SINTEF Unimed, Oslo, rusmiddelforebygging i Malawi

Emneord: Helsepsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Eng, Helene & Natvig, Henrik (2018). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. ISSN 2464-2142. 2(1), s. 1–25. Fulltekst i vitenarkiv
 • Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik & Eisemann, Martin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Parent participation in alcohol prevention: Evaluation of an alcohol prevention programme. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. 34(6), s. 456–470. doi: 10.1177/1455072517732276. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wisting, Line Norøm; Bang, Lasse; Natvig, Henrik; Skrivarhaug, Torild; Dahl-Jørgensen, Knut & Lask, Bryan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Metabolic Control and Illness Perceptions in Adolescents with Type 1 Diabetes. Journal of Diabetes Research. ISSN 2314-6745. 2016. doi: 10.1155/2016/3486094.
 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin & Martinussen, Monica [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Preventing alcohol use with a universal school-based intervention: results from an effectiveness study. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 15:337. doi: 10.1186/s12889-015-1704-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Natvig, Henrik & Eng, Helene (2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (revidert av H. Eng). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. ISSN 2464-2142. 9(1).
 • Hoel, Erik; Azalde, Gloria; Munthali, Alister; Eide, Arne Henning; Natvig, Henrik & Braathen, Stine Hellum (2014). The context and consequences of liquor sachets use among young people in Malawi. African Journal of Drug and Alcohol Studies. ISSN 1531-4065. 13(2). Fulltekst i vitenarkiv
 • Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Martinussen, Monica; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin & Handegård, Bjørn Helge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Early drinking onset: A study of prevalence and determinants among 13-year-old adolescents in Norway. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 55(5), s. 505–512. doi: 10.1111/sjop.12151. Fulltekst i vitenarkiv
 • Natvig, Henrik; Eide, Arne Henning; Døving, Matilda Hultberg; Hessen, Annika Linge; Hoel, Erik & Ndawala, Jameson [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Self- and collateral spouse-reported alcohol use in Malawi; exploring social drinking norms' potential for alcohol prevention. African Journal of Drug and Alcohol Studies. ISSN 1531-4065. 13(1). Fulltekst i vitenarkiv
 • Natvig, Henrik & Aarø, Leif Edvard (2014). Effects of induced compliance on alcohol use: Evaluation of a school-based intervention among Norwegian 8th graders. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 66(1), s. 2–19. doi: 10.1080/19012276.2014.885763.
 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Koposov, Roman A & Natvig, Henrik (2013). Evaluation of a school-based alcohol intervention in Norway. I Martinussen, Monica (Red.), Proceedings of The Third Family Center Conference. RKBU-Nord, UiT. ISSN 978-82-93031-28-4. s. 72–76.
 • Nordahl, Thomas; Samdal, Oddrun; Thyholdt, Reidar; Wilhelmsen, Britt Unni; Wilhelmsen, Britt Unni & Natvig, Henrik (2006). Vurdering av rusprogrammer i skolen. Forebyggende innsatser i skolen, Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier. Utdanningsdirektoratet.
 • Natvig, Henrik; Leigh, Barbara C.; Anderssen, Norman & Jakobsen, Reidar (1998). Two-year longitudinal study of alcohol expectancies and drinking among Norwegian adolescents. Addiction. ISSN 0965-2140. 93(3), s. 373–384.
 • Natvig, Henrik & Aarø, Leif Edvard (1998). Evaluation of the Norwegian campaign against the illegal spirits trade. Health Education Research. ISSN 0268-1153. 13(2), s. 275–284.
 • Wilhelmsen, Britt Unni; Laberg, Jon Christian & Natvig, Henrik (1998). Alcohol outcome expectancies in adolescence. Psychology and Health. ISSN 0887-0446. 13, s. 1037–1044.
 • Jakobsen, Reidar; Rise, Jostein; Natvig, Henrik & Anderssen, Norman (1997). Noncoital sexual interactions and problem behaviour among young adolescents: The Norwegian Longitudinal Health Behaviour Study. Journal of Adolescence. ISSN 0140-1971. 20(1), s. 71–83.
 • Klepp, Knut Inge; Natvig, Henrik; Mæland, J. G. & Alsaker, Francoise (1996). Selvrapportert helse blant yngre tenåringer: En tre års oppfølgingsstudie. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 116, s. 2032–2037.
 • Natvig, Henrik; Jakobsen, Reidar & Anderssen, Norman (1996). Predicting 13-year-olds' drinking using parents' self-reported alcohol use and restictiveness compared with offspring's perception. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 37, s. 113–120.
 • Klepp, Knut Inge; Natvig, Henrik & Waahlberg, Ragnar B. (1996). Opplevd tilgang på alkohol blant ungdomsskoleelever: En longitudinell undersøkelse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 26, s. 3132–3135.
 • Anderssen, Norman; Jacobs, D. R. Jr.; Natvig, Henrik & Jakobsen, Reidar (1995). Do adolescents and parents report each other's physical activity accurately? Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. ISSN 0905-7188. 5, s. 302–307.
 • Pedersen, Willy & Natvig, Henrik (1995). Sexual victimization in Norwegian children and adolescents: victims, offenders, assaults. Scandinavian journal of social medicine. Supplementum. ISSN 0301-7311. 23(3), s. 173–178.
 • Pedersen, Willy & Natvig, Henrik (1995). Full for første gang. En longitudinell studie. Nordisk Alkoholtidskrift. ISSN 0789-6069. 12(3), s. 121–131.
 • Natvig, Henrik; Klepp, Knut Inge; Laberg, Jon Christian & Aarø, Leif Edvard (1995). Predicting adolescents' intentions to drink alco-hol: Outcome expectancies and self-efficacy. Journal of Studies on Alcohol. ISSN 0096-882X. 56, s. 293–299.
 • Anderssen, Norman; Klepp, Knut Inge; Natvig, Henrik & Jakobsen, Reidar (1994). Stability in physical activity levels in young adolescents: A 2 year follow-up of the Norwegian Longitudinal Health Behaviour Study. European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262. 4, s. 175–180.
 • Natvig, Henrik & Pedersen, Willy (1993). Stadier i ungdoms bruk av rusmidler: En longitudinell studie. Nordisk Alkoholtidskrift. ISSN 0789-6069. 10, s. 145–154.
 • Natvig, Henrik (1993). Adaptation of the Alcohol Expectancy Questionnaire (AEQ-A): A short version for use among 13-year-olds in Norway. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 34, s. 107–118.
 • Laberg, Jon Christian; Hugdahl, Kenneth; Stormark, K. M.; Nordby, Halvor & Natvig, Henrik (1992). Effects of visual alcohol cues on alcholholics' autonomic arousal. Psychology of Addictive Behaviors. ISSN 0893-164X. 6, s. 181–187.
 • Natvig, Henrik & Klepp, Knut Inge (1992). Adolescents' alcohol use related to perceived norms. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 33, s. 315–325.
 • Værnes, Ragnar; Myhre, Grete; Natvig, Henrik; Homnes, Terje; Hansen, Inger & Tôrnquist, Olle (1991). Relationship between stress, psychological factors, health, and immune levels among military aviators. Work & Stress. ISSN 0267-8373. 5(1), s. 5–16.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordahl, Thomas; Natvig, Henrik; Samdal, Oddrun; Thyholt, Reidar & Wilhelmsen, Britt Unni (2006). Vurdering av rusprogrammer i skolen. I T. Nordahl, Ø. Gravrok, H. Knudsmoen, T. M. B. Larsen & K. Rørnes (red.). Forebyggende innsatser i skolen: Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (s. 78 – 119). Utdanningsdirektoratet. ISBN 82-486-0398-9. 160 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Natvig, Henrik (2017). Å motstå fristelser – atferd i endring. Speilvendt.no. s. 44–45.
 • Koposov, Roman A; Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik & Eisemann, Martin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Effectiveness of a school-based alcohol preventive intervention in Norway. .
 • Wisting, Line Norøm; Frøisland, Dag Helge; Skrivarhaug, Torild; Dahl-Jørgensen, Knut; Bang, Lasse & Natvig, Henrik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Type 1 diabetes and Disturbed Eating Behaviors - Comorbidity, Prevalence, Psychological Correlates and Metabolic Control.
 • Wisting, Line Norøm; Frøisland, Dag Helge; Skrivarhaug, Torild; Dahl-Jørgensen, Knut; Bang, Lasse & Natvig, Henrik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Comorbid type 1 diabetes and disturbed eating behaviors - assessment, prevalence, psychological correlates and metabolic Control.
 • Braathen, Stine Hellum; Azalde, Gloria; Hoel, Erik; Natvig, Henrik; Eide, Arne Henning & Munthali, Alister (2015). The context and consequences of alcohol consumption among children in poor contexts in Malawi.
 • Koposov, Roman A; Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik & Eisemann, Martin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). A study of factors associated with early drinking onset among 13-year olds in Norway: From research to intervention.
 • Natvig, Henrik (2014). Fra løfterike forskningsfunn til praktisk gjennomføring i "den virkelige verden".
 • Natvig, Henrik; Munthali, Alister; Mvula, Peter; Eide, Arne Henning; Chiocha, Massy & Ndawala, Jameson [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). A survey of alcohol use among the adult population in Malawi.
 • Natvig, Henrik (2013). Alcohol use and consequences: Possibilities for interventions.
 • Eide, Arne Henning & Natvig, Henrik (2013). The sociodemographics of alcohol use in Malawi.
 • Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik & Koposov, Roman A (2013). Evaluation of a school-based alcohol intervention program in Norway: Changes in parents’ attitudes and behavior.
 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik & Koposov, Roman A (2013). Evaluation of a school-based alcohol intervention program in Norway: Changes in students`intentions and alohol use.
 • Natvig, Henrik & Eng, helene (2012). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: PALS - Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. ISSN 2464-2142.
 • Natvig, Henrik (2011). Different predictors of alcohol use and misuse.
 • Azalde, Gloria; Kamaleri, Yusman; Braathen, Stine Hellum; Natvig, Henrik; Munthali, Alister & Hoel, Erik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Fighting poverty through alcohol misuse prevention in Malawi.
 • Natvig, Henrik (2009). Barn, badevann og rusforebyggende tiltak i ungdomsskolen. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. 26(5), s. 355–361.
 • Natvig, Henrik (2009). Primary prevention of alcohol and drug use in junior high school. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. 26(6), s. 536–541.
 • Natvig, Henrik (2005). NERDENES HEVN. [Avis]. VG.
 • Natvig, Henrik (2005). Rusforebyggende programmer med skole som arena.
 • Natvig, Henrik (2004). I hvilken grad kan vi si at holdnings- og informasjonskampanjer rettet mot ungdom er vellykkede? I Schancke, Vegard A. (Red.), 300 aktuelle spørsmål og svar om rusforebyggende arbeid. Kristoffersens Trykkeri AS. ISSN 82-8085-017-1. s. 55–56.
 • Natvig, Henrik (2004). På hvilken måte er sosial læringsteori relevant for rusforebyggende arbeid? I Schancke, Vegard A. (Red.), 300 aktuelle spørsmål og svar om rusforebyggende arbeid. Kristoffersens Trykkeri AS. ISSN 82-8085-017-1. s. 61–61.
 • Natvig, Henrik (2004). ... forskning på effekten av ungdomsmedvirkning i rusforebyggende arbeid. I Schancke, Vegard A. (Red.), 300 aktuelle spørsmål og svar om rusforebyggende arbeid. Kristoffersens Trykkeri AS. ISSN 82-8085-017-1. s. 75–77.
 • Natvig, Henrik (2004). ... Botvins "Life Skills Training" - finnes det videregående skoler som har brukt tilsvarende program eller jobbet fram sitt eget undervisningsopplegg a la Botvins?... I Schancke, Vegard A. (Red.), 300 aktuelle spørsmål og svar om rusforebyggende arbeid. Kristoffersens Trykkeri AS. ISSN 82-8085-017-1. s. 201–202.
 • Natvig, Henrik (2004). Når bør det forebyggende arbeidet i forhold til narkotika starte? Har forebyggende arbeid i forhold til narkotika effekt? I Schancke, Vegard A. (Red.), 300 aktuelle spørsmål og svar om rusforebyggende arbeid. Kristoffersens Trykkeri AS. ISSN 82-8085-017-1. s. 217–219.
 • Natvig, Henrik (2004). Mange studenter er risikodrikkere.
 • Natvig, Henrik (2004). Studenter drikker risikabelt mye. [Avis]. Aftenposten.
 • Natvig, Henrik (2003). Er kunnskap om tegn og symptom viktig? Forebygging.no. ISSN 2535-4000.
 • Natvig, Henrik (2003). Evaluering av forebyggingstiltaket: "Ungdom og alkohol".
 • Natvig, Henrik (2003). Evaluering av et kortvarig alkoholforebyggende tiltak blant 8. klassinger.
 • Leigh, Barbara C. & Natvig, Henrik (2002). Starting to drink and stopping drinking: The role of alcohol expectancies.
 • Natvig, Henrik & Aarø, Leif Edvard (2002). Primary prevention of alcohol use among 13 year old Norwegians; focus on social norms and commitment.
 • Natvig, Henrik (2002). Utsettelse av alkoholdebut for 8. klassinger: Paralleller til røyking.
 • Natvig, Henrik (2002). Faglig eller intensjonsbasert forebygging?
 • Natvig, Henrik (2001). Evaluering av Rus, Mat og Helse: Sosialpsykologiske perspektiv.
 • Natvig, Henrik (2001). Rusmiddelbruk blant ungdom: Hjelper forebygging?
 • Natvig, Henrik (2001). Ungdom og alkohol: En intervensjonsstudie.
 • Natvig, Henrik; Bure, Johansen Cathrine; Grønvold, Gro Merete; Hokland, Jørn; Kjenstad, Line Sofie & Kleven, Birgit [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2001). Utvidelse av TPB: Betydningen av atferdsnormer og selvidentitet for studenters alkoholbruk.
 • Natvig, Henrik (2000). Community approach - til nytte? Kommentar til Tone Øiern. Rus & Avhengighet. ISSN 0809-2834. 3(3), s. 24–24.
 • Natvig, Henrik (2000). Likestillingen har skylda. [Avis]. Dagbladet.
 • Natvig, Henrik & Rise, Jostein (2000). Extending the theory of planned behavior: a follow-up study of descriptive norms predicting intention to - and actual binge drinking among Norwegian students.
 • Natvig, Henrik; Falck, Morten; Wullum, E.; Thoresen, Marianne; Gullhaugen, A. & Grimsrud, M. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2000). To ulike operasjonaliseringer av intensjon knyttet til Ajzens Theory of Planned Behavior (TPB).
 • Natvig, Henrik; Jensen, R.; Johnsen, C. B.; Hansen, L. H.; Pedersen, Arild & Sivertsen, M. S. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2000). Videreutvikling av Ajzens theory of planned behavior (TPB): fokus på sosial påvirkning.
 • Natvig, Henrik & Rise, Jostein (1999). Utvidelse av Ajzens TPB: En empirisk implementering at atferdsnormer og gruppeidentitet i modellen.
 • Natvig, Henrik; Dalsbø, A.; Dragland, M.; Hobberstad, L.; Thue, S.R. & Jakhelln, N. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (1999). Sammenhengen mellom intensjon og atferd basert på selvrapportert alkoholbruk blant NTNU-studenter.
 • Natvig, Henrik; Kjolsdal, M.; Kvamme, H.J.; Ostli, V.; Kvadsheid, M. & Viddal, K. O. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (1999). Forbedring av Ajzens theory of planned behavior (TPB).
 • Natvig, Henrik (1995). Vi drikker mer "lovlig" og mindre "ulovlig" sprit - snur trenden? Stoffmisbruk. ISSN 0333-144X. s. 23–25.
 • Eide, Arne Henning; Braathen, Stine Hellum; Azalde, Gloria; Munthali, Alister; Chiocha, Massy & Ndawala, Jameson [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Fighting poverty through alcohol misuse prevention in Malawi – revised summary report (December 2013). SINTEF report A25509. SINTEF. ISSN 978-82-14-05624-2.
 • Skjærvø, Ingeborg; Endestad, Tor & Natvig, Henrik (2010). Attentional bias towards supraliminal and subliminal smoking cues in smokers: Effects of cognitive load on attentional bias . Universitetet i Oslo.
 • Rossow, Ingeborg; Moan, Inger Synnøve & Natvig, Henrik (2009). Next of kin to alcohol abusers. Statens institutt for rusmiddelforskning. ISSN 978-82-7171-331-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rise, Jostein; Natvig, Henrik & Storvoll, Elisabet Esbjerg (2005). Evaluation of the alcohol campaign ”But seriously”. Statens institutt for rusmiddelforskning. ISSN 8271712691. Fulltekst i vitenarkiv
 • Natvig, Henrik (2003). Evaluering av videokonkurransen "Ungdom og alkohol": Utprøving av et kortvarig forebyggingstiltak. Sosial- og helsedirektoratet, avdeling rusmidler. ISSN 82-569-2090-4.
 • Natvig, Henrik (2001). Rusmiddelforebygging ved Høgskolene: Evaluering av en pensumbok i Heimkunnskapsfaget. Rusmiddeldirektoratet. ISSN 82-569-1823-3.
 • Horverak, Øyvind; Baklien, Bergljot; Natvig, Henrik; Rossow, Ingeborg; Wilhelmsen, Britt Unni & Aarø, Leif Edvard (2000). Rusmiddelforebygging - til hvilken nytte? En rapport skrevet med utgangspunkt i NFRs konferanse Til hvilken nytte? 23.-24.03 2000. Norges Forskningsråd og SIFA.
 • Natvig, Henrik (1999). Plan for et omfattende forebyggingsprogram for å redusere bruk av alkohol og narkotika blant ungdom i Norge. Norsk Forebyggingsforum.
 • Solberg, Linn Anette; Natvig, Henrik; Endestad, Tor; Løvåsdal, Cecilie & Birkeland, Mona (1998). IT-endringer i norske bedrifter: IT-kvalitet og brukeres mestring av ny teknologi. SINTEF. ISSN 82-14-00617-1.
 • Lippestad, Jan & Natvig, Henrik (1997). Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1994-1997. Styrking av tilbudet til høreapparatbrukere. Evaluering av prosjekter i 18 fylker. SINTEF Unimed. ISSN 82-14-00255-9.
 • Lippestad, Jan & Natvig, Henrik (1997). Samarbeidsavtaler mellom hjelpemiddelsentralene og kommunene - kartlegging av hjelpemiddelsentralenes erfaringer. SINTEF Unimed. ISSN 82-14-00238-9.
 • Lippestad, Jan; Natvig, Henrik & Hem, Karl-Gerhard (1997). Resultatmåling av hjelpemiddelformidling : videreutvikling og pilottesting. Sosial- og helsedepartementet. ISSN 1502-4237.
 • Lippestad, Jan & Natvig, Henrik (1997). Styrking av tilbudet til høreapparatbrukere - evaluering av prosjekter i 18 fylker. Sosial- og helsedepartementet. ISSN 1502-4237.
 • Hem, Karl-Gerhard; Natvig, Henrik & Piene, Hroar (1997). Utviklingen av funksjonshemmedes levekår fra 1987 til 1995. Analyse av fire undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå. SINTEF Unimed. ISSN 82-14-00233-8.
 • Grut, Lisbet; Fossestøl, Knut; Lippestad, Jan; Natvig, Henrik & Svendsen, H. M. (1997). Brukeres erfaring med rehabilitering. Resultater fra en spørreundersøkelse blant et utvalg mottakere av stønad fra folketrygden. SINTEF Unimed. ISSN 82-14-00253-2.
 • Natvig, Henrik (1996). Levekår blant grunnstønadsmottakere 1995: Beskrivelse av de med dårligst levekår. SINTEF Unimed. ISSN 82-595-9889-2.
 • Natvig, Henrik & Hem, Karl-Gerhard (1996). Analyse av Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse blant grunnstønadsmottakere 1995. SINTEF Unimed. ISSN 82-595-9492-7.
 • Endestad, Tor; Natvig, Henrik; Grut, Lisbet & Lippestad, Jan (1996). Teknologiendringer og seniorarbeidstakere: Fokusgruppeintervjuer med 74 arbeidstakere belyser 9 bedrifters erfaringer ved innføring av ny datateknologi. SINTEF Unimed. ISSN 82-595-9485-4.
 • Lippestad, Jan; Natvig, Henrik & Hem, Karl-Gerhard (1996). Resultatmåling av hjelpemiddelformidling; videreutvikling og pilottesting. SINTEF Unimed. ISSN 82-595-9789-6.
 • Natvig, Henrik (1996). Evaluering av Aksjon mot ulovlig spritomsetning. Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning. ISSN 82-7171-197-0.
 • Natvig, Henrik (1995). Om samspillet mellom resultatforventninger, selektiv persepsjon, selvoppfyllende profetier, forsterkning og alkoholbruk hos ungdom. HEMIL-senteret, Universietet i Bergen. ISSN 0805-2840.
 • Natvig, Henrik (1995). Alcohol expectancies and socialization: Adolescents learning to drink. Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.
 • Natvig, Henrik (1994). Aksjon mot ulovlig spritomsetning: Data fra evalueringens forundersøkelse. Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning. ISSN 82-7171-181-4.
 • Natvig, Henrik & Homnes, Terje (1987). Opplevd arbeidsbelastning, helse og immunreaksjoner blant flygere i forsvaret. Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 19. jan. 2016 13:36