Henrik Natvig

Førsteamanuensis
Bilde av Henrik Natvig
English version of this page
Telefon +47 22845177
Rom S04-07
Treffetider Forskningsfri vår 2016, kan nås på e-post.
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Anvendte sosialpsykologiske problemstillinger knyttet til kartlegging og forebygging av ungdoms (og voksnes) alkohol- og rusmiddelbruk. Også  interessert i andre helserelaterte atferder som fysisk aktivitet, HIV/AIDS forebygging, kosthold etc.

Evaluering av befolkningsrettede kampanjer mot helserelatert atferd (spes. rus) og utvikling av kampanjer.

Kartlegging av alkoholbruk og fattigdom i Afrika, fokus på implikasjoner for forebyggende tiltak

Sosialkognitive modeller og sosialpsykologiske medierende forhold som holdninger, sosial påvirkning, injunktive og deskriptive normer, mestringsforventninger, alkoholforventninger, intensjoner mv.

Måling og manipulering av selvregulering og motivasjonsoppbygging

Evaluering av implementeringskvalitet på forbyggende tiltak

 

Undervisning

Bakgrunn

 

 • Cand. Psychol. fra universitetet i Bergen 1987.
 • Ett år som klinisk psykolog på Hjellestadklinikken (Bergen) - rusmiddelbehandling.
 • Ett år med kvantitativ forskning på ungdom og helserelatert atferd på UNGforsk i 1992.
 • Doktorgrad om ungdoms sosialisering til alkoholbruk ved HEMIL-senteret, UiB i 1995. Ett år ved School of Public Health i Minnesota i løpet av doktorgradsarbeidet.
 • Evaluerte en landsomfattende kampanje mot ulovlig spritomsetning (1992-1995) hos SIRUS.
 • Ett år hos SINTEF - helserelatert oppdragsforskning.
 • Førsteamanuensis siden 1997 ved sosialpsykologi, psykologisk institutt, UiO.

Samarbeid

 • RBUP univ. i Tromsø - evaluering av Unge & Rus

 • HEMIL senteret, Univ. i Bergen, VITT - følger opp en longitudinell datainnsamling om unge og alkohol som har pågått siden 1990

 • SINTEF Unimed, Oslo, rusmiddelforebygging i Malawi

Emneord: Helsepsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Eng, Helene & Natvig, Henrik (2018). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.  ISSN 2464-2142.  2(1), s 1- 25 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin & Koposov, Roman A (2017). Parent participation in alcohol prevention: Evaluation of an alcohol prevention programme. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  34(6), s 456- 470 . doi: 10.1177/1455072517732276 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wisting, Line Norøm; Bang, Lasse; Natvig, Henrik; Skrivarhaug, Torild; Dahl-Jørgensen, Knut; Lask, Bryan & Rø, Øyvind (2016). Metabolic Control and Illness Perceptions in Adolescents with Type 1 Diabetes. Journal of Diabetes Research.  ISSN 2314-6745.  2016 . doi: 10.1155/2016/3486094
 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin; Martinussen, Monica & Koposov, Roman A (2015). Preventing alcohol use with a universal school-based intervention: results from an effectiveness study. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  15:337 . doi: 10.1186/s12889-015-1704-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Martinussen, Monica; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin; Handegård, Bjørn Helge & Koposov, Roman A (2014). Early drinking onset: A study of prevalence and determinants among 13-year-old adolescents in Norway. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  55(5), s 505- 512 . doi: 10.1111/sjop.12151 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hoel, Erik; Azalde, Gloria; Munthali, Alister; Eide, Arne Henning; Natvig, Henrik & Braathen, Stine Hellum (2014). The context and consequences of liquor sachets use among young people in Malawi. African Journal of Drug and Alcohol Studies.  ISSN 1531-4065.  13(2) Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Natvig, Henrik & Aarø, Leif Edvard (2014). Effects of induced compliance on alcohol use: Evaluation of a school-based intervention among Norwegian 8th graders. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  66(1), s 2- 19 . doi: 10.1080/19012276.2014.885763
 • Natvig, Henrik; Eide, Arne Henning; Døving, Matilda Hultberg; Hessen, Annika Linge; Hoel, Erik; Ndawala, Jameson; Azalde, Gloria; Braathen, Stine Hellum & Munthali, Alister (2014). Self- and collateral spouse-reported alcohol use in Malawi; exploring social drinking norms' potential for alcohol prevention. African Journal of Drug and Alcohol Studies.  ISSN 1531-4065.  13(1) Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Natvig, Henrik & Eng, Helene (2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (revidert av H. Eng). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.  ISSN 2464-2142.  9(1)
 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Koposov, Roman A & Natvig, Henrik (2013). Evaluation of a school-based alcohol intervention in Norway, In Monica Martinussen (ed.),  Proceedings of The Third Family Center Conference.  RKBU-Nord, UiT.  ISBN 978-82-93031-28-4.  Proceeding.  s 72 - 76
 • Nordahl, Thomas; Samdal, Oddrun; Thyholdt, Reidar; Wilhelmsen, Britt Unni; Wilhelmsen, Britt Unni & Natvig, Henrik (2006). Vurdering av rusprogrammer i skolen. Forebyggende innsatser i skolen, I:  Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier.  Utdanningsdirektoratet.  faglig_bok_institusjon.  s 160 Vis sammendrag
 • Natvig, Henrik & Aarø, Leif Edvard (1998). Evaluation of the Norwegian campaign against the illegal spirits trade. Health Education Research.  ISSN 0268-1153.  13(2), s 275- 284
 • Natvig, Henrik; Leigh, Barbara C.; Anderssen, Norman & Jakobsen, Reidar (1998). Two-year longitudinal study of alcohol expectancies and drinking among Norwegian adolescents. Addiction.  ISSN 0965-2140.  93(3), s 373- 384
 • Wilhelmsen, Britt Unni; Laberg, Jon Christian & Natvig, Henrik (1998). Alcohol outcome expectancies in adolescence. Psychology and Health.  ISSN 0887-0446.  13, s 1037- 1044
 • Jakobsen, Reidar; Rise, Jostein; Natvig, Henrik & Anderssen, Norman (1997). Noncoital sexual interactions and problem behaviour among young adolescents: The Norwegian Longitudinal Health Behaviour Study. Journal of Adolescence.  ISSN 0140-1971.  20(1), s 71- 83
 • Klepp, Knut Inge; Natvig, Henrik; Mæland, J. G. & Alsaker, Francoise (1996). Selvrapportert helse blant yngre tenåringer: En tre års oppfølgingsstudie. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  116, s 2032- 2037
 • Klepp, Knut Inge; Natvig, Henrik & Waahlberg, Ragnar B. (1996). Opplevd tilgang på alkohol blant ungdomsskoleelever: En longitudinell undersøkelse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  26, s 3132- 3135
 • Natvig, Henrik; Jakobsen, Reidar & Anderssen, Norman (1996). Predicting 13-year-olds' drinking using parents' self-reported alcohol use and restictiveness compared with offspring's perception. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  37, s 113- 120
 • Natvig, Henrik; Klepp, Knut Inge; Laberg, Jon Christian & Aarø, Leif Edvard (1995). Predicting adolescents' intentions to drink alco-hol: Outcome expectancies and self-efficacy. Journal of Studies on Alcohol.  ISSN 0096-882X.  56, s 293- 299
 • Anderssen, Norman; Jacobs, D. R. Jr.; Natvig, Henrik & Jakobsen, Reidar (1995). Do adolescents and parents report each other's physical activity accurately?. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.  ISSN 0905-7188.  5, s 302- 307
 • Pedersen, Willy & Natvig, Henrik (1995). Full for første gang. En longitudinell studie. Nordisk Alkoholtidskrift.  ISSN 0789-6069.  12(3), s 121- 131
 • Pedersen, Willy & Natvig, Henrik (1995). Sexual victimization in Norwegian children and adolescents: victims, offenders, assaults. Scandinavian journal of social medicine. Supplementum.  ISSN 0301-7311.  23(3), s 173- 178
 • Anderssen, Norman; Klepp, Knut Inge; Natvig, Henrik & Jakobsen, Reidar (1994). Stability in physical activity levels in young adolescents: A 2 year follow-up of the Norwegian Longitudinal Health Behaviour Study. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  4, s 175- 180
 • Natvig, Henrik (1993). Adaptation of the Alcohol Expectancy Questionnaire (AEQ-A): A short version for use among 13-year-olds in Norway. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  34, s 107- 118 Vis sammendrag
 • Natvig, Henrik & Pedersen, Willy (1993). Stadier i ungdoms bruk av rusmidler: En longitudinell studie. Nordisk Alkoholtidskrift.  ISSN 0789-6069.  10, s 145- 154
 • Laberg, Jon Christian; Hugdahl, Kenneth; Stormark, K. M.; Nordby, Halvor & Natvig, Henrik (1992). Effects of visual alcohol cues on alcholholics' autonomic arousal. Psychology of Addictive Behaviors.  ISSN 0893-164X.  6, s 181- 187
 • Natvig, Henrik & Klepp, Knut Inge (1992). Adolescents' alcohol use related to perceived norms. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  33, s 315- 325
 • Værnes, Ragnar; Myhre, Grete; Natvig, Henrik; Homnes, Terje; Hansen, Inger & Tôrnquist, Olle (1991). Relationship between stress, psychological factors, health, and immune levels among military aviators. Work & Stress.  ISSN 0267-8373.  5(1), s 5- 16

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordahl, Thomas; Natvig, Henrik; Samdal, Oddrun; Thyholt, Reidar & Wilhelmsen, Britt Unni (2006). Vurdering av rusprogrammer i skolen. I T. Nordahl, Ø. Gravrok, H. Knudsmoen, T. M. B. Larsen & K. Rørnes (red.). Forebyggende innsatser i skolen: Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (s. 78 – 119). Utdanningsdirektoratet.  ISBN 82-486-0398-9.  160 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Koposov, Roman A; Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin & Martinussen, Monica (2017). Effectiveness of a school-based alcohol preventive intervention in Norway..
 • Natvig, Henrik (2017). Å motstå fristelser – atferd i endring. Speilvendt.no.  (3), s 44- 45 Vis sammendrag
 • Braathen, Stine Hellum; Azalde, Gloria; Hoel, Erik; Natvig, Henrik; Eide, Arne Henning & Munthali, Alister (2015). The context and consequences of alcohol consumption among children in poor contexts in Malawi.
 • Wisting, Line Norøm; Frøisland, Dag Helge; Skrivarhaug, Torild; Dahl-Jørgensen, Knut; Bang, Lasse; Natvig, Henrik; Lask, Bryan & Rø, Øyvind (2015). Comorbid type 1 diabetes and disturbed eating behaviors - assessment, prevalence, psychological correlates and metabolic Control..
 • Wisting, Line Norøm; Frøisland, Dag Helge; Skrivarhaug, Torild; Dahl-Jørgensen, Knut; Bang, Lasse; Natvig, Henrik; Lask, Bryan & Rø, Øyvind (2015). Type 1 diabetes and Disturbed Eating Behaviors - Comorbidity, Prevalence, Psychological Correlates and Metabolic Control..
 • Koposov, Roman A; Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin & Martinussen, Monica (2014). A study of factors associated with early drinking onset among 13-year olds in Norway: From research to intervention.
 • Natvig, Henrik (2014). Fra løfterike forskningsfunn til praktisk gjennomføring i "den virkelige verden".
 • Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik & Koposov, Roman A (2013). Evaluation of a school-based alcohol intervention program in Norway: Changes in parents’ attitudes and behavior.
 • Eide, Arne Henning; Braathen, Stine Hellum; Azalde, Gloria; Munthali, Alister; Chiocha, Massy; Ndawala, Jameson; Natvig, Henrik & Hoel, Erik (2013). Fighting poverty through alcohol misuse prevention in Malawi – revised summary report (December 2013). SINTEF report A25509.
 • Eide, Arne Henning & Natvig, Henrik (2013). The sociodemographics of alcohol use in Malawi.
 • Natvig, Henrik (2013). Alcohol use and consequences: Possibilities for interventions.
 • Natvig, Henrik; Munthali, Alister; Mvula, Peter; Eide, Arne Henning; Chiocha, Massy; Ndawala, Jameson & Braathen, Stine Hellum (2013). A survey of alcohol use among the adult population in Malawi.
 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik & Koposov, Roman A (2013). Evaluation of a school-based alcohol intervention program in Norway: Changes in students`intentions and alohol use.
 • Natvig, Henrik & Eng, helene (2012). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: PALS - Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.  ISSN 2464-2142.
 • Azalde, Gloria; Kamaleri, Yusman; Braathen, Stine Hellum; Natvig, Henrik; Munthali, Alister; Hoel, Erik & Eide, Arne Henning (2011). Fighting poverty through alcohol misuse prevention in Malawi.
 • Natvig, Henrik (2011). Different predictors of alcohol use and misuse.
 • Skjærvø, Ingeborg; Endestad, Tor & Natvig, Henrik (2010). Attentional bias towards supraliminal and subliminal smoking cues in smokers: Effects of cognitive load on attentional bias.
 • Natvig, Henrik (2009). Barn, badevann og rusforebyggende tiltak i ungdomsskolen. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  26(5), s 355- 361
 • Natvig, Henrik (2009). Primary prevention of alcohol and drug use in junior high school. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  26(6), s 536- 541
 • Rossow, Ingeborg; Moan, Inger Synnøve & Natvig, Henrik (2009). Nære pårørende av alkoholmisbrukere - hvor mange er de og hvordan berøres de?. SIRUS-rapport. 9. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Natvig, Henrik (2005, 29. oktober). NERDENES HEVN.  VG.
 • Natvig, Henrik (2005). Rusforebyggende programmer med skole som arena.
 • Rise, Jostein; Natvig, Henrik & Storvoll, Elisabet Esbjerg (2005). Evaluering av alkoholkampanjen "Alvorlig talt". Rapport nr. 1. SIRUS-rapport. 1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Natvig, Henrik (2004). ... Botvins "Life Skills Training" - finnes det videregående skoler som har brukt tilsvarende program eller jobbet fram sitt eget undervisningsopplegg a la Botvins?..., I: Vegard A. Schancke (red.),  300 aktuelle spørsmål og svar om rusforebyggende arbeid.  Kristoffersens Trykkeri AS.  ISBN 82-8085-017-1.  2.37.  s 201 - 202
 • Natvig, Henrik (2004). ... forskning på effekten av ungdomsmedvirkning i rusforebyggende arbeid, I: Vegard A. Schancke (red.),  300 aktuelle spørsmål og svar om rusforebyggende arbeid.  Kristoffersens Trykkeri AS.  ISBN 82-8085-017-1.  1.44.  s 75 - 77
 • Natvig, Henrik (2004). I hvilken grad kan vi si at holdnings- og informasjonskampanjer rettet mot ungdom er vellykkede?, I: Vegard A. Schancke (red.),  300 aktuelle spørsmål og svar om rusforebyggende arbeid.  Kristoffersens Trykkeri AS.  ISBN 82-8085-017-1.  1.22.  s 55 - 56
 • Natvig, Henrik (2004, 27. oktober). Mange studenter er risikodrikkere.
 • Natvig, Henrik (2004). Når bør det forebyggende arbeidet i forhold til narkotika starte? Har forebyggende arbeid i forhold til narkotika effekt?, I: Vegard A. Schancke (red.),  300 aktuelle spørsmål og svar om rusforebyggende arbeid.  Kristoffersens Trykkeri AS.  ISBN 82-8085-017-1.  2.47.  s 217 - 219
 • Natvig, Henrik (2004, 28. oktober). Studenter drikker risikabelt mye.  Aftenposten.
 • Natvig, Henrik (2004). På hvilken måte er sosial læringsteori relevant for rusforebyggende arbeid?, I: Vegard A. Schancke (red.),  300 aktuelle spørsmål og svar om rusforebyggende arbeid.  Kristoffersens Trykkeri AS.  ISBN 82-8085-017-1.  1.29.  s 61 - 61
 • Natvig, Henrik (2003). Er kunnskap om tegn og symptom viktig?. Forebygging.no.  ISSN 2535-4000.
 • Natvig, Henrik (2003). Evaluering av et kortvarig alkoholforebyggende tiltak blant 8. klassinger.
 • Natvig, Henrik (2003). Evaluering av forebyggingstiltaket: "Ungdom og alkohol".
 • Natvig, Henrik (2003). Evaluering av videokonkurransen "Ungdom og alkohol": Utprøving av et kortvarig forebyggingstiltak.
 • Leigh, Barbara C. & Natvig, Henrik (2002). Starting to drink and stopping drinking: The role of alcohol expectancies.
 • Natvig, Henrik (2002). Faglig eller intensjonsbasert forebygging?.
 • Natvig, Henrik (2002). Utsettelse av alkoholdebut for 8. klassinger: Paralleller til røyking.
 • Natvig, Henrik & Aarø, Leif Edvard (2002). Primary prevention of alcohol use among 13 year old Norwegians; focus on social norms and commitment.
 • Natvig, Henrik (2001). Evaluering av Rus, Mat og Helse: Sosialpsykologiske perspektiv.
 • Natvig, Henrik (2001). Rusmiddelbruk blant ungdom: Hjelper forebygging?.
 • Natvig, Henrik (2001). Rusmiddelforebygging ved Høgskolene: Evaluering av en pensumbok i Heimkunnskapsfaget. Vis sammendrag
 • Natvig, Henrik (2001). Ungdom og alkohol: En intervensjonsstudie. Vis sammendrag
 • Natvig, Henrik; Bure, Johansen Cathrine; Grønvold, Gro Merete; Hokland, Jørn; Kjenstad, Line Sofie; Kleven, Birgit; Klingenberg, Magnhild; Kvarum, Inger Marie; Løvvik, Maria Elisabeth Fossehagen; Neitzel, Hanne Refsnæs; Sandstad, Guro; Sørlie, Elisabeth; Østensen, Christine Klægstad & Enger, Karianne (2001). Utvidelse av TPB: Betydningen av atferdsnormer og selvidentitet for studenters alkoholbruk.
 • Natvig, Henrik (2000, 30. november). Likestillingen har skylda.  Dagbladet.
 • Natvig, Henrik & Rise, Jostein (2000). Extending the theory of planned behavior: a follow-up study of descriptive norms predicting intention to - and actual binge drinking among Norwegian students.
 • Horverak, Øyvind; Baklien, Bergljot; Natvig, Henrik; Rossow, Ingeborg; Wilhelmsen, Britt Unni & Aarø, Leif Edvard (2000). Rusmiddelforebygging - til hvilken nytte? En rapport skrevet med utgangspunkt i NFRs konferanse Til hvilken nytte? 23.-24.03 2000.
 • Natvig, Henrik (2000). Community approach - til nytte? Kommentar til Tone Øiern. Rus & Avhengighet.  ISSN 0809-2834.  3(3), s 24- 24
 • Natvig, Henrik; Falck, Morten; Wullum, E.; Thoresen, Marianne; Gullhaugen, A.; Grimsrud, M.; Holgersen, K. H.; Brun, V. H.; Olsen, S.; Hovland, A.; Bakk, B.; Wulfsberg, L. & Tjensvoll, A. M. (2000). To ulike operasjonaliseringer av intensjon knyttet til Ajzens Theory of Planned Behavior (TPB).
 • Natvig, Henrik; Jensen, R.; Johnsen, C. B.; Hansen, L. H.; Pedersen, Arild; Sivertsen, M. S.; Lundveit, K.; Gaustad, H.; Jørgensen, H. B.; Valla, B.; Guntvedt, K. & Bakken, Morten (2000). Videreutvikling av Ajzens theory of planned behavior (TPB): fokus på sosial påvirkning.
 • Natvig, Henrik & Rise, Jostein (1999). Utvidelse av Ajzens TPB: En empirisk implementering at atferdsnormer og gruppeidentitet i modellen.
 • Natvig, Henrik (1999). Plan for et omfattende forebyggingsprogram for å redusere bruk av alkohol og narkotika blant ungdom i Norge. Vis sammendrag
 • Natvig, Henrik; Dalsbø, A.; Dragland, M.; Hobberstad, L.; Thue, S.R.; Jakhelln, N.; Olsen, T.F.; Rivå, T.; Hansen, K.M.; Kant, A.G.; Hoell, A.; Haugan, A.-L.J. & Fjærli, I.L. (1999). Sammenhengen mellom intensjon og atferd basert på selvrapportert alkoholbruk blant NTNU-studenter.
 • Natvig, Henrik; Kjolsdal, M.; Kvamme, H.J.; Ostli, V.; Kvadsheid, M.; Viddal, K. O.; Karlsen, I. Medne; Heggem, A.B.; Håkanson, U.; Granlund, S.L. & Johansen, Ragnhild Elise B (1999). Forbedring av Ajzens theory of planned behavior (TPB).
 • Solberg, Linn Anette; Natvig, Henrik; Endestad, Tor; Løvåsdal, Cecilie & Birkeland, Mona (1998). IT-endringer i norske bedrifter: IT-kvalitet og brukeres mestring av ny teknologi.
 • Grut, Lisbet; Fossestøl, Knut; Lippestad, Jan; Natvig, Henrik & Svendsen, H. M. (1997). Brukeres erfaring med rehabilitering. Resultater fra en spørreundersøkelse blant et utvalg mottakere av stønad fra folketrygden.
 • Hem, Karl-Gerhard; Natvig, Henrik & Piene, Hroar (1997). Utviklingen av funksjonshemmedes levekår fra 1987 til 1995. Analyse av fire undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå.
 • Lippestad, Jan & Natvig, Henrik (1997). Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1994-1997. Styrking av tilbudet til høreapparatbrukere. Evaluering av prosjekter i 18 fylker.
 • Lippestad, Jan & Natvig, Henrik (1997). Samarbeidsavtaler mellom hjelpemiddelsentralene og kommunene - kartlegging av hjelpemiddelsentralenes erfaringer.
 • Lippestad, Jan & Natvig, Henrik (1997). Styrking av tilbudet til høreapparatbrukere - evaluering av prosjekter i 18 fylker. Sosial- og helsedepartementets sammendragserie. 9.
 • Lippestad, Jan; Natvig, Henrik & Hem, Karl-Gerhard (1997). Resultatmåling av hjelpemiddelformidling : videreutvikling og pilottesting. Sosial- og helsedepartementets sammendragserie. 2.
 • Endestad, Tor; Natvig, Henrik; Grut, Lisbet & Lippestad, Jan (1996). Teknologiendringer og seniorarbeidstakere: Fokusgruppeintervjuer med 74 arbeidstakere belyser 9 bedrifters erfaringer ved innføring av ny datateknologi.
 • Lippestad, Jan; Natvig, Henrik & Hem, Karl-Gerhard (1996). Resultatmåling av hjelpemiddelformidling; videreutvikling og pilottesting.
 • Natvig, Henrik (1996). Evaluering av Aksjon mot ulovlig spritomsetning. Vis sammendrag
 • Natvig, Henrik (1996). Levekår blant grunnstønadsmottakere 1995: Beskrivelse av de med dårligst levekår.
 • Natvig, Henrik & Hem, Karl-Gerhard (1996). Analyse av Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse blant grunnstønadsmottakere 1995.
 • Natvig, Henrik (1995). Alcohol expectancies and socialization: Adolescents learning to drink.
 • Natvig, Henrik (1995). Om samspillet mellom resultatforventninger, selektiv persepsjon, selvoppfyllende profetier, forsterkning og alkoholbruk hos ungdom. HEMIL-rapport. 2.
 • Natvig, Henrik (1995). Vi drikker mer "lovlig" og mindre "ulovlig" sprit - snur trenden?. Stoffmisbruk.  ISSN 0333-144X.  (5), s 23- 25
 • Natvig, Henrik (1994). Aksjon mot ulovlig spritomsetning: Data fra evalueringens forundersøkelse. SIFA rapport. 3.
 • Natvig, Henrik & Homnes, Terje (1987). Opplevd arbeidsbelastning, helse og immunreaksjoner blant flygere i forsvaret.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 19. jan. 2016 13:36