Henrik Natvig

Bilde av Henrik Natvig
English version of this page
Telefon +47 22845177
Rom S04-07
Treffetider Forskningsfri vår 2016, kan nås på e-post.
Brukernavn
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

Anvendte sosialpsykologiske problemstillinger knyttet til kartlegging og forebygging av ungdoms (og voksnes) alkohol- og rusmiddelbruk. Også  interessert i andre helserelaterte atferder som fysisk aktivitet, HIV/AIDS forebygging, kosthold etc.

Evaluering av befolkningsrettede kampanjer mot helserelatert atferd (spes. rus) og utvikling av kampanjer.

Kartlegging av alkoholbruk og fattigdom i Afrika, fokus på implikasjoner for forebyggende tiltak

Sosialkognitive modeller og sosialpsykologiske medierende forhold som holdninger, sosial påvirkning, injunktive og deskriptive normer, mestringsforventninger, alkoholforventninger, intensjoner mv.

Måling og manipulering av selvregulering og motivasjonsoppbygging

Evaluering av implementeringskvalitet på forbyggende tiltak

 

Undervisning

Bakgrunn

 

  • Cand. Psychol. fra universitetet i Bergen 1987.
  • Ett år som klinisk psykolog på Hjellestadklinikken (Bergen) - rusmiddelbehandling.
  • Ett år med kvantitativ forskning på ungdom og helserelatert atferd på UNGforsk i 1992.
  • Doktorgrad om ungdoms sosialisering til alkoholbruk ved HEMIL-senteret, UiB i 1995. Ett år ved School of Public Health i Minnesota i løpet av doktorgradsarbeidet.
  • Evaluerte en landsomfattende kampanje mot ulovlig spritomsetning (1992-1995) hos SIRUS.
  • Ett år hos SINTEF - helserelatert oppdragsforskning.
  • Førsteamanuensis siden 1997 ved sosialpsykologi, psykologisk institutt, UiO.

Samarbeid

  • RBUP univ. i Tromsø - evaluering av Unge & Rus

  • HEMIL senteret, Univ. i Bergen, VITT - følger opp en longitudinell datainnsamling om unge og alkohol som har pågått siden 1990

  • SINTEF Unimed, Oslo, rusmiddelforebygging i Malawi

Emneord: Helsepsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Sosialpsykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 19. jan. 2016 13:36