Henning Bang

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Henning Bang
English version of this page
Telefon +47-22845170
Mobiltelefon +47-90835522
Rom S03-24
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Gruppeprosesser, teameffektivitet, ledergrupper

 • Organisasjonskultur – kartlegging og utvikling

 • Lederskap, utvikling av effektivt lederskap

 • Konflikter i grupper og organisasjoner

 • Organisasjonslæring

 • Menneskelige utviklingsprosesser, veiledning

Undervisning

Jeg underviser på PSI i gruppe- og sosialpsykologi, samt om psykologrollen.

Underviser også ved andre institusjoner (for eksempel NHH og BI) om organisasjonskultur, teameffektivitet, gruppeprosesser og lederskap.

Bakgrunn

Utdanning

 • 2010: PhD, Psykologisk institutt, UiO. Avhandlingens tittel: Effektivitet i ledergrupper: En studie av sammenhengen mellom gruppeprosesser og teameffektivitet i ledermøter.

 • 1998: Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, MNPF

 • 1988: Godkjent psykolog

 • 1986: Magistergrad i psykologi, Psykologisk institutt, UiO

 • 1982: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole i Bergen

Arbeidserfaring

 • 2011 - i dag:  Førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Psykologisk institutt, UiO (50%)

 • 2001 - 2010: Stipendiat, universitetslektor og timelærer ved Psykologisk institutt, UiO

 • 1995 - i dag: Daglig leder av konsulentfirmaet Henning Bang AS (50%)

 • 1989 - 1995: Daglig leder av konsulentfirmaet Henning Bang (50%)

 • 1988 - 1995: Psykolog ved Kirkens Familierådgivningskontor i Oslo (50%)

 • 1989 - 1994: Seniorforeleser ved Institutt for Organisasjonsfag ved NHH i Bergen (20%)

 • 1988 - 1989: Halv stilling som organisasjonspsykolog i Gjensidige Forsikring

 • 1986 - 1988: Organisasjonspsykolog  i Internkonsulentene AS

Priser

2010: Bjørn Christiansens minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag (Utdelt av Norsk Psykologforening)

2004: Undervisningsprisen ved Psykologisk institutt

Emneord: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Boe, Ole & Bang, Henning (2019). Assessing the correlation between character strengths and mental toughness in military officers. International Journal of Emergency Mental Health.  ISSN 1522-4821.
 • Boe, Ole; Nilsen, Fredrik Andre & Bang, Henning (2019). Karakterstyrker hos den militære leder, I: Rino Bandlitz Johansen; Thomas Hol Fosse & Ole Boe (red.),  Militær ledelse.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3305-2.  Kapittel 5.  s 117 - 134
 • Bang, Henning; Boe, Ole; Eilertsen, Dag-Erik & Nilsen, Fredrik A. (2018). OBSCIF – A RELIABLE AND VALID OBSERVATIONAL INSTRUMENT FOR MEASURING CHARACTER STRENGTHS. ICERI proceedings.  ISSN 2340-1095.  s 5465- 5473
 • Bang, Henning; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A. & Eilertsen, Dag-Erik (2017). Do character strengths predict how well military cadets succeed during their Bachelor`s program?. ICERI proceedings.  ISSN 2340-1095.  s 7297- 7302 . doi: 10.21125/iceri.2017.1961 Vis sammendrag
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2017). What characterizes effective management teams? A research - based approach. Consulting Psychology Journal: Practice and Research.  ISSN 1065-9293.  69(4), s 334- 359 . doi: 10.1037/cpb0000098
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2017). The Big 12: The Most Important Character Strengths for Military Officers. Athens Journal of Social Sciences.  ISSN 2241-7737.  4(2), s 161- 174
 • Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A.; Kristiansen, Ola; Krogdahl, Per & Bang, Henning (2017). Measuring important character strengths in Norwegian Special Forces officers. EDULEARN proceedings.  ISSN 2340-1117.  s 1623- 1631 . doi: 10.21125/edulearn.2017.1349 Vis sammendrag
 • Bang, Henning; Eilertsen, Dag-Erik; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2016). Development of an observational instrument (OBSCIF) for evaluating character strengths in army cadets. EDULEARN proceedings.  ISSN 2340-1117.  s 7803- 7808 . doi: 10.21125/edulearn.2016.0711 Vis sammendrag
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2016). The Big 12: The Most Important Character Strengths for Officers, In Gregory T. Papanikos (ed.),  Psychology Abstracts Tenth Annual International Conference on Psychology 23-26 May 2016, Athens, Greece.  Athens Institute for Education and Research (ATINER).  ISBN 978-960-598-052-8.  Paper 6.  s 22 - 22
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2016). The Big 12: The Most Important Character Strengths for Military Officers. Atiner Conference Paper Series.  ISSN 2241-2891.  PSY2016, s 1- 15 Vis sammendrag
 • Boe, Ole; Davidson, Sofia Ellen; Nilsen, Fredrik A. & Bang, Henning (2016). A study of observed character strengths in military cadets during a combat fatigue course. ICERI proceedings.  ISSN 2340-1095.  s 6068- 6077 . doi: 10.21125/iceri.2016.0376 Vis sammendrag
 • Boe, Ole; Heiskel, Bengt Andre; Grande, Øyvind Moholdt; Nilsen, Fredrik A. & Bang, Henning (2016). Measuring character strengths: A methodological study of military cadets during a field exercise. ICERI proceedings.  ISSN 2340-1095.  s 6057- 6067 . doi: 10.21125/iceri.2016.0374 Vis sammendrag
 • Bang, Henning; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik Andre & Eilertsen, Dag-Erik (2015). Evaluating character strengths in cadets during a military field exercise: Consistency between different evaluation sources. EDULEARN proceedings.  ISSN 2340-1117.  s 7076- 7082 Vis sammendrag
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2015). Ledelse gjennom effektive ledergrupper, I: Ståle Einarsen & Anders Skogstad (red.),  Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel. 2. utg..  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1658-1.  Kapittel 13.  s 279 - 302
 • Boe, Ole; Bang, Henning & Nilsen, Fredrik Andre (2015). Developing an observational instrument for measuring character strengths during military field exercises. Procedia - Social and Behavioral Sciences.  ISSN 1877-0428.  197, s 1126- 1133 . doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.363 Vis sammendrag
 • Boe, Ole; Bang, Henning & Nilsen, Fredrik Andre (2015). Experienced military officer’s perception of important character strengths. Procedia - Social and Behavioral Sciences.  ISSN 1877-0428.  190, s 339- 345 . doi: 10.1016/j.sbspro.2015.05.008 Vis sammendrag
 • Boe, Ole; Bang, Henning & Nilsen, Fredrik Andre (2015). Selecting the most relevant character strengths for Norwegian Army officers: An educational tool. Procedia - Social and Behavioral Sciences.  ISSN 1877-0428.  197, s 801- 809 . doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.188 Vis sammendrag
 • Bang, Henning (2013). Organisasjonskultur : en begrepsavklaring. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(4), s 326- 336
 • Bang, Henning; Fuglesang, Synne Løvdahl; Ovesen, Mariann Reinås & Eilertsen, Dag-Erik (2010). Effectiveness in top management group meetings: The role of goal clarity, focused communication, and learning behavior. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  51(3), s 253- 261 . doi: 10.1111/j.1467-9450.2009.00769.x
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2010). Dialog og effektivitet i ledergrupper. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47, s 4- 15
 • Bang, Henning (2008). Effektivitet i lederteam - hva er det, og hvilke faktorer påvirker det?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  45(3), s 272- 286
 • Bang, Henning (2007). Delegering - en nøkkel til effektivt lederskap. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.  ISSN 1500-0788.  10(5), s 44- 50
 • Bang, Henning (1993). Parterapi - hvilken forskjell gjør det?. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  21, s 178- 189

Se alle arbeider i Cristin

 • Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset; Molly-Søholm, Thorkil & Elmholdt, Claus (2015). Effektive ledergrupper. For bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng. Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 9788777069543.  244 s.
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2012). Effektive ledergrupper. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41083-1.  293 s.
 • Bang, Henning (2011). Organisasjonskultur. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215007823.  249 s.
 • Bang, Henning (1998). Organisasjonskultur i praksis. Universitetsforlaget.  ISBN 9788251837132.  170 s.
 • Bang, Henning (1995). Organisasjonskultur. Universitetsforlaget.  ISBN 82-518-3387-6.  211 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Austad, Sara Kasia; Johansen, Rino Bandlitz; Bang, Henning & Boe, Ole (2019). Balanced leadership behavior in the Norwegian Armed Forces.
 • Austad, Sara Kasia; Johansen, rino; Bang, Henning & Boe, Ole (2019). Differences in Balanced leadership Behavior in the Norwegian Armed Forces.
 • Bang, Henning; Boe, Ole; Eilertsen, Dag-Erik & Nilsen, Fredrik A. (2018). OBSCIF - A reliable and valid observational instrument for measuring character strenghts.
 • Bang, Henning; Eilertsen, Dag-Erik; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A. & Lang-Ree, Ole Christian (2018). Character strengths predict academic and military performance.
 • Boe, Ole; Bang, Henning; Nilsen, Fredrik A. & Eilertsen, Dag-Erik (2017). Character strengths as important predictors for success in the military.
 • Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A.; Kristiansen, Ola; Krogdahl, Per & Bang, Henning (2017). Important Character Strengths for Norwegian Special Forces Officers.
 • Bang, Henning & Boe, Ole (2016). Karakter hos militære ledere: eksempler på forskning for og i offisersutdanningen.
 • Bang, Henning; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2016). OBSCIF – Evaluation of your character strengths: An observational instrument for rating of character strengths in army cadets..
 • Bang, Henning; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2016). OBSKIF - Vurdering av dine karakterstyrker: Observasjonsskjema for vurdering av karakterstyrker hos kadetter..
 • Bang, Henning; Eilertsen, Dag-Erik; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2016). OBSCIF: Evaluating Character strengths.
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2016). Assessing the correlation between character strengths and mental toughness in military officers.
 • Boe, Ole; Heiskel, Bengt A.; Grande, Øyvind. M. & Bang, Henning (2016). Measuring character strengths.
 • Davidson, Sofia Ellen; Bang, Henning & Boe, Ole (2016). OBSCIF: Self-assessment and observed behaviour.
 • Bang, Henning; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik Andre (2015). Vurderingsskjemaer for karakterstyrker på Stridskurset 2015 for selv, kollega og veileder 7.0.
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2015). effect. A web-based survey for measuring effectiveness in management teams.
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2015). Status i prosjektet: Karakter hos militære ledere.
 • Bang, Henning & Boe, Ole (2014). Kartlegging og utvikling av karakterstyrker hos kadetter ved Krigsskolen.
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2014). Character in military leaders - a short project description for VIA.
 • Bang, Henning (2013). What characterizes effective management teams?.
 • Bang, Henning (2010). Effektivitet i ledergrupper: En studie av sammenhengen mellom gruppeprosesser og teameffektivitet i ledermøter.
 • Bang, Henning (2010). Teamarbeid - et gode eller et onde?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(1), s 2- 3
 • Bang, Henning & Nygaard, Karen Øverland (2009). Norske toppledergrupper: Hvem er de, hva gjør de og hvor effektive er de?.
 • Bang, Henning & Lindholm, Astri Eidsbø (1998). Livet på jobben: Hvordan takle vanskelige samtaler?, I:  Kunnskap i arbeid - status og fremtidsbilder.  Tano Aschehoug.  Artikkel i bok.  s 199 - 209

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2011 11:14 - Sist endret 14. des. 2015 12:51