Geir Kirkebøen

Bilde av Geir Kirkebøen
English version of this page
Telefon +47 22845019
Rom S01-10
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige Interesser

 • Bedømmings- og beslutningsprosesser.

 • Intuisjon

 • Kostnad av valg

 • Anger

 • Beslutningsstøtte

 • Algoritmeaversjon

 • Descartes' naturfilosofi i psykologihistorisk perspektiv

Undervisning

PSy2301 - Bedømming og beslutningspsykologi (Emneansvarlig)

PSY3393 – Bacheloroppgave i kognitiv psykologi

PSYC1203 – Psykologi og vitenskap

PSYC2207 – Kognitiv nevrovitenskap 2

Bakgrunn

 • Professor, Psykologisk institutt, UiO 2006-

 • Professor; SLI, Institutt for lingvistiske fag, UiO, 2000-2006

 • Forsker, Institutt for informatikk, UiO, 1998-2000

 • Fakultetsstipendiat ('postdoc') i vitenskapshistorie, HF, UiO, 1995-1998

 • Forskningsopphold, Department of Philosophy, University of Sydney, Australia, mars-november. 1996

 • Forskningsopphold, Department of Philosophy, Washington University, USA, mars –juni, 1997

 • Dr.Philos, 1993

 • Stipendiat, Psykologisk institutt, UiO, 1992-1993

 • Stipendiat, Institutt for lingvistikk og filosofi, UiO 1989-1991

 • Cand. Psychol, UiO, 1989

 • Cand Scient, Institutt for informatikk, UiO, 1988

 • Cand.Mag, filosofi og matematikk, UiO, 1980

Emneord: Sosialpsykologi, Beslutning- og bedømningspsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

Kirkebøen, Geir (2019). ”The median isn’t the message”: How to communicate the uncertainties of survival prognoses to cancer patients in a realistic and hopeful way. European Journal of Cancer Care. Omtale: Et intervju.

Kirkebøen, Geir (2019). Descartes on Emotions, Reason, and the Adaptive Unconscious: The Pioneer Behind the Caricature. History of Psychology, 22, 17-39.  ISSN 1093-4510. Omtale: Descartes: Pioneren bak karikaturen 

Kirkebøen, G. & Nordbye, G.H.H. (2017). Intuitive Choices Lead to Intensified Positive Emotions: An Overlooked Reason for “Intuition Bias”?. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.   doi: 10.3389/fpsyg.2017.01942

Kirkebøen, G. (2014) Skyhøy lønn gir dårligere ledelse Aftenposten.no. OmtaleEuropean Social-Press-Germany

Kirkebøen, G. (2013). Kan vi stole på fagfolks skjønn? I Molander, A. & Smeby, J. C., red., Profesjonsstudier 2. Oslo: Universitetsforlaget, ss. 27-43

Kirkebøen, G., Vasaasen, E. & Teigen, K. H. (2013) Revisions and regret: The cost of changing your mind. Journal of Behavioral Decision Making, 26, 1-12

Kirkebøen, G. (2012). Hva er intuisjon. Oslo: Universitetsforlaget.

Kirkebøen, G. & Teigen, K. (2011) Pre-outcome Regret: Widespread and Overlooked. Journal of Behavioral Decision Making, 24, 267-292

Brun, W., Keren, G., Kirkebøen, G. & Montgomery. H. (eds.), (2011) Perspectives on Thinking, Judging, and Decision Making. Oslo: Universitetsforlaget.

Kirkebøen, G. (2009) Decision Behaviour – Improving Expert Judgement. In T.W.Williams, K. Samset & K.J. Sunnevåg, eds., Making Essential Choices with Scant Information. Front-End Decision Making in Major Projects. New York: Palgrave-Macmillan, pp. 169-194

Kirkebøen, G. (2007) Skjevheter i fagfolks skjønn: Hvordan kan beslutningstaking forbedres? I K.J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport nr. 17. Trondheim: Concept-programmet. NTNU, ISBN 978-82-92506-50-9. ss. 175-201

Kirkebøen, G. (2001) Descartes' embodied psychology: Descartes' or Damasio's error? Journal of the History of the Neurosciences, 10, 173-191

Kirkebøen, G. (2000) Descartes' Regulae, mathematics and modern psychology. History of Psychology, 3, 299-325

Kirkebøen G. (1998) Descartes' psychology of vision and Cognitive Science. Philosophical Psychology, 11, 161-82

Kirkebøen G. (1999) Skjønn, formler og klinisk praksis: Hvorfor vurderer erfarne klinikere så dårlig enda de vet så mye? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36, 523-536

Kirkebøen, G. (1998) Descartes bak ex.phil.-karikaturen. Agora, nr. 1, 108-60

Kirkebøen G. (1995) From a Naked Emperor to Just Clothes: The Rise and Fall of Cybernetic Family Therapy. Social Science Information, 34, 31- 65. Omtale: Mentale maskiner og kybernetiske familier.

 • Kirkebøen, Geir (2019). Descartes on Emotions, Reason, and the Adaptive Unconscious: The Pioneer Behind the Caricature. History of Psychology.  ISSN 1093-4510.  22(1), s 17- 39 . doi: 10.1037/hop0000109 Vis sammendrag
 • Kirkebøen, Geir (2019). “The median isn't the message”: How to communicate the uncertainties of survival prognoses to cancer patients in a realistic and hopeful way. European Journal of Cancer Care.  ISSN 0961-5423. . doi: 10.1111/ecc.13056 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kirkebøen, Geir & Nordbye, Gro Hege Haraldsen (2017). Intuitive Choices Lead to Intensified Positive Emotions: An Overlooked Reason for “Intuition Bias”?. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  8, s 1- 11 . doi: 10.3389/fpsyg.2017.01942 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kirkebøen, Geir (2013). Kan vi stole på fagfolks skjønn?, I: Anders Molander & Jens Christian Smeby (red.),  Profesjonsstudier 2.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01931-4.  Kapittel 2.  s 27 - 43
 • Kirkebøen, Geir; Vasaasen, Erik & Teigen, Karl Halvor (2013). Revisions and Regret: The Cost of Changing your Mind. Journal of Behavioral Decision Making.  ISSN 0894-3257.  26(1), s 1- 12 . doi: 10.1002/bdm.756 Vis sammendrag
 • Kirkebøen, Geir (2011). On the Discovery of the Adaptive Unconscious: Descartes behind Wilson's Caricature, In Wibecke Brun; Gideon Keren; Geir Kirkebøen & Henry Montgomery (ed.),  Perspectives on Thinking, Judging, and Decision Making.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018782.  Chapter 21.  s 249 - 261
 • Kirkebøen, Geir & Teigen, Karl Halvor (2011). Pre-outcome Regret: Widespread and Overlooked. Journal of Behavioral Decision Making.  ISSN 0894-3257.  24, s 267- 292 . doi: 10.1002/bdm.694
 • Kirkebøen, Geir (2009). Decision Behaviour - Improving Expert Judgement, In Knut Fredrik Samset; Kjell J. Sunnevåg & Terry Williams (ed.),  Making Essential Choices with Scant Information: Front-end Decision Making in Major Projects.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230205864.  Chapter 9.  s 169 - 194
 • Kirkebøen, Geir (2007). Skjevheter i fagfolks skjønn: Hvordan kan beslutningstaking forbedres?, I: Kjell J. Sunnevåg (red.),  Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport nr. 17.  Concept-programmet. NTNU.  ISBN 978-82-92506-50-9.  Kapittel 9.  s 175 - 201
 • Kirkebøen, Geir (2001). Descartes' embodied psychology: Descartes' or Damasio's error?. Journal of the History of the Neurosciences.  ISSN 0964-704X.  10, s 173- 191 Vis sammendrag
 • Kirkebøen, Geir (2001). Sources of Damasio's Error - A Reply to Damasio. Journal of the History of the Neurosciences.  ISSN 0964-704X.  10, s 195- 196
 • Kirkebøen, Geir (2000). Descartes' Regulae, mathematics and modern psychology. History of Psychology.  ISSN 1093-4510.  3, s 299- 325 Vis sammendrag
 • Kirkebøen, Geir (1999). Skjønn, formler og klinisk praksis: Hvorfor vurderer erfarne klinikere så dårlig enda de vet så mye?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  36, s 523- 536 Vis sammendrag
 • Kirkebøen, Geir (1998). Descartes bak ex.phil.-karikaturen. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  16, s 108- 160
 • Kirkebøen, Geir (1998). Descartes' psychology of vision and cognitive science. Philosophical Psychology.  ISSN 0951-5089.  11, s 161- 182 Vis sammendrag
 • Kirkebøen, Geir (1995). From a naked emperor to just clothes: The rise and fall of cybernetic family therapy. Social Science Information.  ISSN 0539-0184.  34, s 31- 64 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Kirkebøen, Geir (2012). Hva er intuisjon. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01809-6.  157 s.
 • Brun, Wibecke; Keren, Gideon; Kirkebøen, Geir & Montgomery, Henry (ed.) (2011). Perspectives on Thinking, Judging, and Decision Making. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018782.  293 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kirkebøen, Geir (2021). Unconscious processes in the explanations of psychological phenomena in Descartes’ natural philosophy.
 • Kirkebøen, Geir (2019). Hvordan formidle usikre overlevelsesprognoser til kreftpasienter på en realistisk og håpefull måte?. Onkonytt.  ISSN 1503-7886.  17(1), s 37- 45
 • Kirkebøen, Geir (2018, 10. februar). VM Fischer Random Chess. NRK1. [TV].  Høvikodden, Bærum. Vis sammendrag
 • Kirkebøen, Geir (2016). Communication of Expected Survival Time to Cancer Patients: How It Is Done and How It Should Be Done.
 • Kirkebøen, Geir (2016). Grunner til at klinisk skjønn ofte ikke blir bedre med erfaring.
 • Kirkebøen, Geir (2016). “The Median isn’t the Message” (1985) – 30 år senere: Hvordan formidles forventet levetid til kreftpasienter og hvordan bør den formidles?.
 • Kirkebøen, Geir (2016). “The Median isn’t the Message” (1985) – 30 år senere: Hvordan formidles forventet levetid til kreftpasienter og hvordan bør den formidles?.
 • Kirkebøen, Geir (2016). “The Median isn’t the Message” (1985) – 30 år senere: Hvordan formidles forventet levetid til kreftpasienter og hvordan bør den formidles?.
 • Kirkebøen, Geir (2016, 08. februar). Typisk deg. [TV].  TVNORGE; Sesong 3, Program 1: Penger.
 • Kirkebøen, Geir (2015, 07. november). Innsidehandel.  Dagbladet Magasinet.
 • Kirkebøen, Geir (2015). “The Median Isn’t the Message” (1982) – thirty years later: How to communicate expected survival time to patients?.
 • Kirkebøen, Geir (2014, 01. august). - Det handler om å stole på seg selv. [Fagblad].  Tara.
 • Kirkebøen, Geir (2014, 20. august). Hva er intuisjon, og kan det læres?. [Radio].  Ekko, P2.
 • Kirkebøen, Geir (2014, 01. august). Hør! Hør!. [Fagblad].  Bedre Helse.
 • Kirkebøen, Geir (2014). Intuisjon, skjønn og etterforskning.
 • Kirkebøen, Geir (2014). Intuisjon,skjønn og personellseleksjon.
 • Kirkebøen, Geir (2014). Når er fagfolks intuisjoner til å stole på?. Scandinavian Psychologist.  ISSN 1894-5570.
 • Kirkebøen, Geir (2014). Skjønn, intuisjon og beslutningstaking: Når kan en utreder stole på magefølelsen?.
 • Kirkebøen, Geir (2014). Skyhøy lønn gir dårligere ledelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kirkebøen, Geir (2014). Skyhøy lønn gir dårligere ledelse. Scandinavian Psychologist.  ISSN 1894-5570.
 • Astrup, Emilie Smith & Kirkebøen, Geir (2013). Tenk deg om!. Speilvendt.  ISSN 1893-4560.  (3), s 32- 34
 • Kirkebøen, Geir (2013). Forskning på fagfolks skjønn og intuisjon: Implikasjoner for praksis.
 • Kirkebøen, Geir (2013). Forskning på fagfolks skjønn og intuisjon: Relevant for etterforskere?.
 • Kirkebøen, Geir (2013). Hva er intuisjon.
 • Kirkebøen, Geir (2013). Intuisjon: Når kan fagfolk stole på følelsen av å ha rett?.
 • Kirkebøen, Geir (2013, 15. mai). Om intuisjon. [Radio].  EKKO NRK P2.
 • Kirkebøen, Geir & Nordbye, Gro Hege Haraldsen (2013). Intuitive choices intensify emotional experiences: An overlooked reason for the “intuition bias”?.
 • Kirkebøen, Geir (2012). "Et spørsmål om skjønn" Bokanmeldelse av Daniel Kahnemans (2011) "Thinking, Fast and Slow". New York: Farrar, Straus & Giroux. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Nordbye, Gro Hege Haraldsen; Kirkebøen, Geir & Teigen, Karl Halvor (2012). Intuition and responsibility:Intuitive actors look less, but feel more, responsible.
 • Nordbye, Gro Hege Haraldsen; Kirkebøen, Geir & Teigen, Karl Halvor (2012). Who is more responsible, the intuitive or the analytical decision maker?. Vis sammendrag
 • Keren, Gideon; Brun, Wibecke; Kirkebøen, Geir & Montgomery, Henry (2011). Introduction, In Wibecke Brun; Gideon Keren; Geir Kirkebøen & Henry Montgomery (ed.),  Perspectives on Thinking, Judging, and Decision Making.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018782.  Introduction.  s 11 - 20
 • Kirkebøen, Geir; Nordbye, Gro Hege Haraldsen & Teigen, Karl Halvor (2011). Intuitive choices intensify emotional experiences:A reason for people’s tendency to go with their gut.
 • Kirkebøen, Geir (2010). Intuisjon: Når kan du stole på følelsen av å ha rett?.
 • Kirkebøen, Geir (2010). Psykologisk forskning på profesjonelt skjønn.
 • Kirkebøen, Geir; Vasaasen, Erik & Teigen, Karl Halvor (2009). Revisions and regret: Reversed decisions increase regret.
 • Kirkebøen, Geir; Vasaasen, Erik & Teigen, Karl Halvor (2009). The cost of changing your mind: Reversed decisions increase regret.
 • Teigen, Karl Halvor & Kirkebøen, Geir (2009). Regret between decisions and outcomes.
 • Kirkebøen, Geir (2008). Intervjuillusjonen. Troen på jobbintervjuet som seleksjonsmetode.
 • Kirkebøen, Geir (2008). Sats på kloke grupper. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  (46), s 70- 70
 • Kirkebøen, Geir & Teigen, Karl Halvor (2008). Pre-outcome regret: On regret between decisions and outcomes.
 • Teigen, Karl Halvor & Kirkebøen, Geir (2008). Cold feet: Regret between decisions and outcomes.
 • Kirkebøen, Geir (2007). Ansette henne?. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  (18), s 58- 59
 • Kirkebøen, Geir (2007). Følelsenes visdom. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  (48), s 62- 63
 • Kirkebøen, Geir (2007). Glorieeffekten. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  (24), s 62- 63
 • Kirkebøen, Geir (2007). Kunnskap gjør blind. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  (36), s 58- 59
 • Sirnes, Svein M. & Kirkebøen, Geir (2007). Psykologiprofessor kritisk til bruk av jobbintervjuer. Lektorbladet.  ISSN 1503-027X.  6(4), s 10- 11
 • Kirkebøen, Geir (2006). Godt skjønn - en myte. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  (16), s 60- 61
 • Kirkebøen, Geir (2006). Sov på det. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  (36), s 60- 61
 • Kirkebøen, Geir (2006). Talent er bare starten. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  (4), s 58- 59
 • Kirkebøen, Geir (2006). Valgets pris. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  (21), s 60- 61
 • Kirkebøen, Geir (2005). Tar det på følelsen. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  s 60- 61
 • Kirkebøen, Geir (2005). Ubeskrivelig lykkelig. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.
 • Kirkebøen, Geir (2003). Beslutningspsykologi.
 • Kirkebøen, Geir (2003). Profesjonelt skjønn versus formler.
 • Kirkebøen, Geir (2001, 19. mars). Mennesket og maskinen. [Radio].  Verdt å vite. NRK Radio.
 • Kirkebøen, Geir (2001). Myten om det gode profesjonelle skjønn. Ekspertvurderinger kontra lineære beslutningsregler.
 • Jørgensen, Magne; Kirkebøen, Geir; Sjøberg, Dag; Anda, Bente Cecilie D & Bratthall, Lars (2000). Human judgement in effort estimation of software projects.
 • Jørgensen, Magne; Sjøberg, Dag & Kirkebøen, Geir (2000). The prediction ability of experienced software maintainers.
 • Kirkebøen, Geir; Reinvang, Ivar; Humlekjær, Linn Iren & Kvello, Iver Odin (2000). NPKADS: A web application for neuropsychological knowledge analysis, decision support and problem-based learning. Vis sammendrag
 • Kirkebøen, Geir (1999). Intuisjon, læring, formidling - behovet for IKT: Design av et interaktivt www-system for nevropsykologer.
 • Kirkebøen, Geir (1997). Descartes's (1628) Regulae and cognitive science: The 'noblest example of all' in the light of Turing's (1936) On computeable numbers.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 15. feb. 2021 11:19

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter