Frida Gullestad Rø

Bilde av Frida Gullestad Rø
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Psykoterapiforskning

 • Prosess-utfallsstudier

 • Tilknytningsteori

 • Mentalisering og “theory of mind”

 • Personlighetsforstyrrelser

 • Psykodynamisk psykoterapi

Hovedtemaet i Gullestad Røs postdoktorprosjektet er inngående endringsprosesser i psykoterapi.  Særlig vektelgges mentalisering- og hvilken betydning mentalisering har for endring i psykoterapi. Mentalisering dreier seg i korthet om den enkeltes evne til å forstå egen og andres atferd som uttrykk for ulike følelser, tanker og andre mentale tilstander. Hovedambisjonen med postdoktorprosjektet vil være å undersøke i hvilken grad endringer i mentalisering er viktig i vellykkete terapier (dvs. å undersøke om mentalisering fungerer som en endringsmekanisme). For å besvare dette spørsmålet, ønsker Gullestad Rø bl.a. å gjøre flere inngående prosess-utfall studier. Det er en slående mangel på slike studier i forskningslitteraturen om mentalisering.

Som postdoktor er Gullestad Rø primært knyttet til faggruppen i klinisk psykologi ved Psykologisk Institutt og nærmere bestemt psykoterapistudien ”An intensive process-outcome study of the interpersonal aspects of psychotherapy”, med Helge Rønnestad som prosjektleder. Denne studien har som målsetting å forstå mer av de interpersonlige aspektene ved psykoterapi, særlig hvordan arbeidsallianse etableres og opprettholdes, også i forbindelse med eventuelle brudd i relasjonen. Erarne psykologer og psykiatere deltar som psykoterapeuter. 

Gullestad Rø er også knyttet til forskergruppen i personlighetspsykiatri ledet av Sigmund Karterud.

Bakgrunn

 • PhD ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO) 2011

 • Utdannet cand.psychol. fra UiO 2005.

 • Vårsemesteret 2009 var hun på forskningsopphold ved University College London (UCL) - Psychoanalysis Unit (ledet av professor Peter Fonagy).

 • Er del av ”Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi

Verv

 • 2008-2010 - medlem av Universitetsstyret, UiO

 • 2008 - medlem av Forskningskomitéen, Psykologisk institutt, UiO

Samarbeid

 • Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo Universitetssykehus Ullevål

 • Ullevål personlighetsprosjekt (UPP)

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research. ISSN 0743-5584. doi: 10.1177/0743558419883360.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research. ISSN 0743-5584. s. 1–30. doi: 10.1177/0743558419883360. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johansen, Merete Selsbakk; Karterud, Sigmund; Normann, Eivind; Rø, Frida Gullestad; Kvarstein, Elfrida H & Wilberg, Theresa (2018). The relationship between reflective functioning and affect consciousness in patients with avoidant and borderline personality disorders. Psychoanalytic psychology. ISSN 0736-9735. 35(4), s. 382–393. doi: 10.1037/pap0000169.
 • Antonsen, Bjørnar Torske; Johansen, Merete Selsbakk; Rø, Frida Gullestad; Kvarstein, Elfrida H & Wilberg, Theresa (2016). Is reflective functioning associated with clinical symptoms and long-term course in patients with personality disorders? Comprehensive Psychiatry. ISSN 0010-440X. 64, s. 46–58. doi: 10.1016/j.comppsych.2015.05.016.
 • Gullestad, Frida Slagstad; Johansen, Merete Selsbakk; Høglend, Per Andreas; Karterud, Sigmund & Wilberg, Theresa (2013). Mentalization as a moderator of treatment effects: Findings from a randomized clinical trial for personality disorders. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 23(6), s. 674–689. doi: 10.1080/10503307.2012.684103.
 • Rø, Frida Gullestad (2013). Psykoterapiforskning – aktuelle utfordringer og dilemmaer. Matrix. ISSN 0109-646X. 30, s. 26–37.
 • Kvarstein, Elfrida Hartveit; Arnevik, Espen Kristian; Halsteinli, Vidar; Rø, Frida Gullestad; Karterud, Sigmund & Wilberg, Theresa (2013). Health service costs and clinical gains of psychotherapy for personality disorders: a randomized controlled trial of day-hospital-based step-down treatment versus outpatient treatment at a specialist practice. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 13(315). doi: 10.1186/1471-244X-13-315. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gullestad, Frida Slagstad; Wilberg, Theresa; Klungsøyr, Ole; Johansen, Merete Selsbakk; Urnes, Øyvind & Karterud, Sigmund (2012). Is treatment in a day hospital step-down program superior to outpatient individual psychotherapy for patients with personality disorders? 36 months follow-up of a randomized clinical trial comparing different treatment modalities. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 22(4), s. 426–441. doi: 10.1080/10503307.2012.662608.
 • Gullestad, Frida Slagstad & Wilberg, Theresa (2011). Change in reflective functioning during psychotherapy-A single-case study. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 21(1), s. 97–111. doi: 10.1080/10503307.2010.525759.

Se alle arbeider i Cristin

 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger & Hartmann, Ellen Johanne [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1197–1199.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2012). Mentalisering - en dimensjon eller flere?
 • Gullestad, Frida Slagstad (2011). Mentalization as a moderator of treatment outcome. Paper presented -.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2011). Is short-term day hospital treatment followed by outpatient combined psychotherapy superior to outpatient individual psychotherapy for personality disorders?
 • Gullestad, Frida Slagstad (2010). Er kort-tids dagavdelingsbehandling etterfulgt av langtids kombinasjonsbehandling bedre enn poliklinisk individualterapi for personlighetsforstyrrelser?
 • Gullestad, Frida Slagstad (2010). Randomized controlled trial of day hospital treatment followed by combined psychotherapy versus outpatient individual psychotherapy for patients with personality disorders: 36 months follow-up.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2009). Doktorgrader må synliggjøres. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2009). Change in Reflective Functioning - a single-case study.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2009). Dimensjoner ved mentalisering.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2009). Mentalisering i akuttpsykiatri.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2009). Endring i evnen til mentalisering gjennom psykoterapi, en single-case studie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 4. aug. 2021 12:23