Frida Gullestad Rø

Bilde av Frida Gullestad Rø
English version of this page
Telefon +47 22845280
Rom S02-24
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Psykoterapiforskning

 • Prosess-utfallsstudier

 • Tilknytningsteori

 • Mentalisering og “theory of mind”

 • Personlighetsforstyrrelser

 • Psykodynamisk psykoterapi

Hovedtemaet i Gullestad Røs postdoktorprosjektet er inngående endringsprosesser i psykoterapi.  Særlig vektelgges mentalisering- og hvilken betydning mentalisering har for endring i psykoterapi. Mentalisering dreier seg i korthet om den enkeltes evne til å forstå egen og andres atferd som uttrykk for ulike følelser, tanker og andre mentale tilstander. Hovedambisjonen med postdoktorprosjektet vil være å undersøke i hvilken grad endringer i mentalisering er viktig i vellykkete terapier (dvs. å undersøke om mentalisering fungerer som en endringsmekanisme). For å besvare dette spørsmålet, ønsker Gullestad Rø bl.a. å gjøre flere inngående prosess-utfall studier. Det er en slående mangel på slike studier i forskningslitteraturen om mentalisering.

Som postdoktor er Gullestad Rø primært knyttet til faggruppen i klinisk psykologi ved Psykologisk Institutt og nærmere bestemt psykoterapistudien ”An intensive process-outcome study of the interpersonal aspects of psychotherapy”, med Helge Rønnestad som prosjektleder. Denne studien har som målsetting å forstå mer av de interpersonlige aspektene ved psykoterapi, særlig hvordan arbeidsallianse etableres og opprettholdes, også i forbindelse med eventuelle brudd i relasjonen. Erarne psykologer og psykiatere deltar som psykoterapeuter. 

Gullestad Rø er også knyttet til forskergruppen i personlighetspsykiatri ledet av Sigmund Karterud.

Bakgrunn

 • PhD ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO) 2011

 • Utdannet cand.psychol. fra UiO 2005.

 • Vårsemesteret 2009 var hun på forskningsopphold ved University College London (UCL) - Psychoanalysis Unit (ledet av professor Peter Fonagy).

 • Er del av ”Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi

Verv

 • 2008-2010 - medlem av Universitetsstyret, UiO

 • 2008 - medlem av Forskningskomitéen, Psykologisk institutt, UiO

Samarbeid

 • Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo Universitetssykehus Ullevål

 • Ullevål personlighetsprosjekt (UPP)

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 4. aug. 2021 12:23