Frida Gullestad Rø

Postdoktor - Klinisk psykologi
Bilde av Frida Gullestad Rø
English version of this page
Telefon +47 22845280
Rom S02-24
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Psykoterapiforskning

 • Prosess-utfallsstudier

 • Tilknytningsteori

 • Mentalisering og “theory of mind”

 • Personlighetsforstyrrelser

 • Psykodynamisk psykoterapi

Hovedtemaet i Gullestad Røs postdoktorprosjektet er inngående endringsprosesser i psykoterapi.  Særlig vektelgges mentalisering- og hvilken betydning mentalisering har for endring i psykoterapi. Mentalisering dreier seg i korthet om den enkeltes evne til å forstå egen og andres atferd som uttrykk for ulike følelser, tanker og andre mentale tilstander. Hovedambisjonen med postdoktorprosjektet vil være å undersøke i hvilken grad endringer i mentalisering er viktig i vellykkete terapier (dvs. å undersøke om mentalisering fungerer som en endringsmekanisme). For å besvare dette spørsmålet, ønsker Gullestad Rø bl.a. å gjøre flere inngående prosess-utfall studier. Det er en slående mangel på slike studier i forskningslitteraturen om mentalisering.

Som postdoktor er Gullestad Rø primært knyttet til faggruppen i klinisk psykologi ved Psykologisk Institutt og nærmere bestemt psykoterapistudien ”An intensive process-outcome study of the interpersonal aspects of psychotherapy”, med Helge Rønnestad som prosjektleder. Denne studien har som målsetting å forstå mer av de interpersonlige aspektene ved psykoterapi, særlig hvordan arbeidsallianse etableres og opprettholdes, også i forbindelse med eventuelle brudd i relasjonen. Erarne psykologer og psykiatere deltar som psykoterapeuter. 

Gullestad Rø er også knyttet til forskergruppen i personlighetspsykiatri ledet av Sigmund Karterud.

Bakgrunn

 • PhD ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO) 2011

 • Utdannet cand.psychol. fra UiO 2005.

 • Vårsemesteret 2009 var hun på forskningsopphold ved University College London (UCL) - Psychoanalysis Unit (ledet av professor Peter Fonagy).

 • Er del av ”Prosjekt dobbelkompetanse i pyskologi

Verv

 • 2008-2010 - medlem av Universitetsstyret, UiO

 • 2008 - medlem av Forskningskomitéen, Psykologisk institutt, UiO

Samarbeid

 • Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo Universitetssykehus Ullevål

 • Ullevål personlighetsprosjekt (UPP)

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research.  ISSN 0743-5584. . doi: 10.1177/0743558419883360
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research.  ISSN 0743-5584.  s 1- 30 . doi: 10.1177/0743558419883360 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johansen, Merete Selsbakk; Karterud, Sigmund; Normann, Eivind; Rø, Frida Gullestad; Kvarstein, Elfrida H & Wilberg, Theresa (2018). The relationship between reflective functioning and affect consciousness in patients with avoidant and borderline personality disorders. Psychoanalytic psychology.  ISSN 0736-9735.  35(4), s 382- 393 . doi: 10.1037/pap0000169
 • Antonsen, Bjørnar Torske; Johansen, Merete Selsbakk; Rø, Frida Gullestad; Kvarstein, Elfrida H & Wilberg, Theresa (2016). Is reflective functioning associated with clinical symptoms and long-term course in patients with personality disorders?. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  64, s 46- 58 . doi: 10.1016/j.comppsych.2015.05.016 Vis sammendrag
 • Gullestad, Frida Slagstad; Johansen, Merete Selsbakk; Høglend, Per Andreas; Karterud, Sigmund & Wilberg, Theresa (2013). Mentalization as a moderator of treatment effects: Findings from a randomized clinical trial for personality disorders. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  23(6), s 674- 689 . doi: 10.1080/10503307.2012.684103
 • Kvarstein, Elfrida Hartveit; Arnevik, Espen Kristian; Halsteinli, Vidar; Rø, Frida Gullestad; Karterud, Sigmund & Wilberg, Theresa (2013). Health service costs and clinical gains of psychotherapy for personality disorders: a randomized controlled trial of day-hospital-based step-down treatment versus outpatient treatment at a specialist practice. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  13(315) . doi: 10.1186/1471-244X-13-315 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rø, Frida Gullestad (2013). Psykoterapiforskning – aktuelle utfordringer og dilemmaer. Matrix.  ISSN 0109-646X.  30, s 26- 37
 • Gullestad, Frida Slagstad; Wilberg, Theresa; Klungsøyr, Ole; Johansen, Merete Selsbakk; Urnes, Øyvind & Karterud, Sigmund (2012). Is treatment in a day hospital step-down program superior to outpatient individual psychotherapy for patients with personality disorders? 36 months follow-up of a randomized clinical trial comparing different treatment modalities. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  22(4), s 426- 441 . doi: 10.1080/10503307.2012.662608
 • Gullestad, Frida Slagstad & Wilberg, Theresa (2011). Change in reflective functioning during psychotherapy-A single-case study. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  21(1), s 97- 111 . doi: 10.1080/10503307.2010.525759

Se alle arbeider i Cristin

 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Gullestad, Frida Slagstad (2012). Mentalisering - en dimensjon eller flere?.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2011). Is short-term day hospital treatment followed by outpatient combined psychotherapy superior to outpatient individual psychotherapy for personality disorders?.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2011). Mentalization as a moderator of treatment outcome. Paper presented -.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2010). Er kort-tids dagavdelingsbehandling etterfulgt av langtids kombinasjonsbehandling bedre enn poliklinisk individualterapi for personlighetsforstyrrelser?.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2010). Randomized controlled trial of day hospital treatment followed by combined psychotherapy versus outpatient individual psychotherapy for patients with personality disorders: 36 months follow-up.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2009). Change in Reflective Functioning - a single-case study.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2009). Dimensjoner ved mentalisering.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2009). Doktorgrader må synliggjøres. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2009). Endring i evnen til mentalisering gjennom psykoterapi, en single-case studie.
 • Gullestad, Frida Slagstad (2009). Mentalisering i akuttpsykiatri.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 8. juli 2019 15:17