felixak

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

PhD-prosjekt

Jeg gjør en langtidsstudie om hvordan arbeidstakeres jobbatferd og motivasjon endrer seg over tid og om faktorer som organisasjonsendring, ledelse og HR-initiativer har innvirkning på endringene.

I tillegg ser jeg på hvordan ansattforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver endrer seg som følge av endringer i virksomheten.

Prosjektet er nå inne i en rekrutteringsfase hvor vi søker forskningsdeltakere. Klikk her for å lære mer om prosjektet og om du er i målgruppen for å delta.

Faglige interesser

  • Ansattforhold og psykologiske kontrakter

  • Organisasjonsendring

  • Ledelse

  • Human Resource Management

  • Forskningsmetode: Multi-level analyse og tidsstudier

Bakgrunn

  • Doktorgradsstipendiat i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Psykologisk institutt (2016 →)

  • Seminarleder i forskningsmetode og vitenskapelig assistent ved Psykologisk institutt (2013-2014)

  • Master i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo (2012-2014)

  • Yrkeserfaring fra offentlig administrasjon, dagligvarehandel, og transportsektoren

Emneord: Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Arbeids- og organisasjonspsykologi
Publisert 6. apr. 2016 10:10 - Sist endret 6. des. 2016 11:26

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter