Fartein Ask Torvik

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Fartein Ask Torvik
English version of this page
Mobiltelefon 21 07 83 07 (kontor)
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Atferdsgenetikk (arv og miljø)

 • Kjønnsforskjeller

 • Personlighet

 • Psykometri, statistikk, strukturell likningsmodellering

 • Utvikling av psykiske lidelser

 • Angst, depresjon og alkoholmisbruk

Undervisning

PSY1010 – Innføring i metode

PSYC1100 – Innføring i metode

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis II fra 2016

 • Forsker/postdoktor, Folkehelseinstituttet, fra 2012

 • Doktorgradsstipendiat, Folkehelseinstituttet, 2009-2012

Emneord: Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2020). Barn fortjener bedre personvern og mer kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 39- 40
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 16. mai). – Sosial angst er et stort folkehelseproblem. [Internett].  nrk.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 07. april). 135.000 barn rammes av mammas og pappas rusmisbruk og psykiske lidelser.  Stavanger Aftenblad.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 30. januar). Foreldrenes utdanningnivå påvirker om barn får ADHD-symptomer. [Radio].  P4.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 30. januar). Foreldrenes utdanningsnivå påvirker barnas psykiske helse. [Internett].  fhi.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 22. januar). Nyhetene 08:00. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 13. mai). Sosial angst: Nye funn vekker oppsikt. [Internett].  Dagbladet+.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 19. januar). Studie: Kun en tredjedel av deprimerte tok kontakt med fastlegen og fikk diagnose. [Internett].  ABC Nyheter.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 20. januar). Undersøkelse: Lav tillit til offentlig helsevesen ved psykisk sykdom. [Internett].  abc nyheter.
 • Ask, Helga; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Gustavson, Kristin; Hannigan, Laurie John; Havdahl, Alexandra; McAdams, Tom A.; Hettema, John M.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind (2019). Intergenerational transmission of parental neuroticism to offspring neuroticism, depression, and anxiety.
 • Ask, Helga; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Gustavson, Kristin; Hannigan, Laurie John; Havdahl, Alexandra; McAdams, Tom A.; Hettema, John M.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind (2019). Intergenerational transmission of parental neuroticism to offspring neuroticism, depression, and anxiety. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 548- 548 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Burdzovic, Jasmina; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte & Lund, Ingunn Olea (2019). Alcohol use disorder (AUD) in offspring following exposure to parental risk constellations during adolescence: A combined HUNT survey and health registries study.
 • Flatø, Martin; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2019). Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  2019(4), s 10- 15
 • Flatø, Martin; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2019). Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 10- 15 Vis sammendrag
 • Flatø, Martin; Torvik, Fartein Ask & Stoltenberg, Camilla (2019). Unyansert fra NRK om kjønnsforskjeller i skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom A.; Hannigan, Laurie; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrom, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children..
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrøm, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children.
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrøm, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 544- 544 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Lund, Ingunn Olea; Andreas, Jasmina Burdzovic & Torvik, Fartein Ask (2019). Ny innsikt om foreldres drikking og barns psykiske plager. Dagensnæringsliv.
 • Lund, Ingunn Olea; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Bukten, Anne; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind & Burdzovic, Jasmina (2019). Association of Constellations of Parental Risk With Children's Subsequent Anxiety and Depression: Findings From a HUNT Survey and Health Registry Study.
 • McAdams, Tom A.; Ahmadzadeh, Yasmin; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind (2019). Stress During Pregnancy: Potential Effects on Child Development.
 • McAdams, Tom A.; Ahmadzadeh, Yasmin; Ystrøm, Eivind & Torvik, Fartein Ask (2019). The Role of Parents in the Development of Emotional and Behavioural Problems in Their Children: Genetically Informative Approaches from Conception through Childhood.
 • Seglem, Karoline Brobakke; Torvik, Fartein Ask; Røysamb, Espen; Gjerde, Line C.; Magnus, Per; Reichborn-Kjennerud, Ted; Svedberg, Pia; Vollrath, Margarete E. & Ørstavik, Ragnhild (2019). Education, lifestyle and life course differences in Level of work incapacity - genes and environment.
 • Seglem, Karoline Brobakke; Torvik, Fartein Ask; Ørstavik, Ragnhild; Røysamb, Espen & Vollrath, Margarete E. (2019). Education and lifestyle differences in level of sickness absence - A prospective twin cohort study.
 • Torvik, Fartein Ask (2019, 07. mars). Har du sosial angst, risikerer du alkoholproblemer.  Bergens Tidende.
 • Torvik, Fartein Ask (2019, 01. oktober). Henriette skjulte turene til psykolog. - Jeg var så redd for å bli stemplet.. [Internett].  Nettavisen.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2019, 16. august). Prisverdig åpenhet om sosial angst.  Budstikka.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrom, Eivind (2019). Intergenerational Associations between Parental Socioneconomic Status and Child ADHD.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrøm, Eivind (2019). Mechanisms linking parental education with symptoms of ADHD and depression in children.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrøm, Eivind (2019). Mechanisms linking parental education with symptoms of ADHD and depression in children. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 534- 534 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Lund, Ingunn Olea; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Bukten, Anne; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind & Andreas, Jasmina Burdzovic (2018). Parental drinking and child long-term depression and anxiety: A longitudinal combined survey and registry study.
 • Torvik, Fartein Ask (2018, 05. januar). – Mange får ikke hjelp. [Tidsskrift].  Tidsskrift for norsk psykologforening.
 • Torvik, Fartein Ask (2018, 07. desember). Danske barn kommer tidligere i puberteten. [Internett].  forskning.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2018, 24. april). Ekko. [Radio].  NRK.
 • Rosenström, Tom Henrik; Czajkowski, Nikolai Olavi; Ystrøm, Eivind; Krueger, RF; Aggen, Steven H.; Gillespie, Nathan A.; Eilertsen, Espen Moen; Reichborn, Ted & Torvik, Fartein Ask (2017). Stressful life events, antisocial and borderline personality traits, and alcohol use disorder: a genetically informative mediation study..
 • Torvik, Fartein Ask (2017, 19. desember). Behov for lavterskeltilbud for mennesker med angst og depresjon. [Internett].  napha.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2017). Combining Diagnostic Interviews and Registry Data on Personality, Mental Disorders, and Substance Use.
 • Torvik, Fartein Ask (2017, 30. november). Dei fleste med vanlege psykiske lidingar blir ikkje behandla. [Internett].  www.fhi.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2017, 30. november). Psykiske lidelser blir sjelden fanget opp i helsetjenesten.  NTB.
 • Torvik, Fartein Ask (2017, 16. desember). Øl, vin eller sprit? Slik påvirker alkoholtypene humøret.  VG.
 • Torvik, Fartein Ask; Rosenström, Tom Henrik; Czajkowski, Nikolai Olavi; long, elizabeth; Gillespie, Nathan A. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Results from a longitudinal twin study combining diagnostic interviews and registry data on personality, mental disorders, and substance use.
 • Torvik, Fartein Ask; Ystrom, Eivind; Gustavson, Kristin; Rosenström, Tom Henrik; Tambs, Kristian; Bramness, Jørgen Gustav; Gillespie, Nathan A.; Aggen, Steven H.; Kendler, Kenneth S. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Correspondence between common mental disorders assessed in diagnostic interviews and health registries: Implications for genetic studies.
 • Nilsen, Wendy; Østby, Kristian Amundsen; Torvik, Fartein Ask & Mykletun, Arnstein (2016). Trends and threshold changes in sickness absence from 1999 to 2008 in pregnant women.
 • Torvik, Fartein Ask (2016). Contributions of eight common mental disorders to sickness absence -- Findings from a twin-cohort study.
 • Torvik, Fartein Ask (2016, 17. januar). Ny forskning på sosial angst overrasker.  Adresseavisen.
 • Torvik, Fartein Ask (2016, 15. januar). Sosial angst er svært arvelig. [Internett].  Folkehelseinstituttet.
 • Torvik, Fartein Ask (2016, 17. januar). Sosial angst mer arvelig enn antatt. [Internett].  Forskning.no.
 • Torvik, Fartein Ask & Østby, Kristian Amundsen (2016). Kjip alkoholpolitikk virker. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Torvik, Fartein Ask (2015). Contributions of different common mental disorder to sickness absence.
 • Torvik, Fartein Ask (2015, 07. august). Kan spare 35 milliarder kroner årlig. [Internett].  BarnsBeste.
 • Torvik, Fartein Ask (2015). Konsekvenser av alkoholbruk og alkoholmisbruk: en prospektiv tvillingstudie.
 • Torvik, Fartein Ask (2015, 15. mai). Like par leker best: Slik virker helse & livsstil inn på forholdet.  Dagbladet.
 • Torvik, Fartein Ask (2015). Social anxiety disorder and avoidant personality disorder: a longitudinal twin study.
 • Torvik, Fartein Ask (2015, 21. august). Sunt for både helsa og samlivet.  Trønder-Avisa.
 • Torvik, Fartein Ask & Stoltenberg, Camilla (2015). Vi har ikke forsømt ansvaret. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 39- 39
 • Torvik, Fartein Ask; Welander-Vatn, Audun; Ystrøm, Eivind; Knudsen, Gun Peggy; Czajkowski, Nikolai Olavi; Kendler, Kenneth S. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2015). Ten-year stability of avoidant personality disorder and social anxiety disorder: A twin study.
 • Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted; Gillespie, Nathan; Torvik, Fartein Ask; Czajkowski, Nikolai Olavi; Krueger, Robert F; Kendler, Kenneth S. & Nesvåg, Ragnar (2015). Psychosis, mania and personality disorders.
 • Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torvik, Fartein Ask & Nesvåg, Ragnar (2015). Common genetic and environmental risk factors for psychosis, mania, and personality disorders.
 • Østby, Kristian Amundsen & Torvik, Fartein Ask (2015). Paradoksal alko-politikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 2- 2
 • Østby, Kristian Amundsen & Torvik, Fartein Ask (2015). Politikk i strid med forsning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 12- 13
 • Gjerde, Line Cecilie & Torvik, Fartein Ask (2014). Tvillingstudier er relevante. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Torvik, Fartein Ask (2014). 90.000 barn lever med alkoholmisbrukere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Torvik, Fartein Ask (2014). Aktuell forskning fra Folkehelseinstituttet: Pårørende til alkoholmisbrukere – hvordan påvirkes de?.
 • Torvik, Fartein Ask (2014). Barn som pårørende: Statistikk fra de ulike land.
 • Torvik, Fartein Ask (2014, 17. juli). Ferie-drikking kan ødelegge forholdet.  VG+.
 • Torvik, Fartein Ask (2014). Socioeconomic status and sick leave granted for somatic and mental disorders: a prospective study of young adult twins.
 • Torvik, Fartein Ask & Gjerde, Line C. (2014). Tvillingmetode og relaterte design: Hva og hvorfor?.
 • Torvik, Fartein Ask & Gjerde, Line Cecilie (2014). Ufør av arvelige sykdommer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 9- 9
 • Torvik, Fartein Ask; Jørgensen, Kjetil Nordbø & Gjerde, Line Cecilie (2014). Fortsatt uholdbart om tvillingstudier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(2), s 158- 159
 • Torvik, Fartein Ask; Jørgensen, Kjetil Nordbø & Gjerde, Line Cecilie (2014). Psykose og genetikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(4), s 328- 328

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. nov. 2017 11:19 - Sist endret 23. sep. 2019 11:12