Fartein Ask Torvik

Bilde av Fartein Ask Torvik
English version of this page
Mobiltelefon 21 07 83 07 (kontor)
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Atferdsgenetikk (arv og miljø)

 • Kjønnsforskjeller

 • Personlighet

 • Psykometri, statistikk, strukturell likningsmodellering

 • Utvikling av psykiske lidelser

 • Angst, depresjon og alkoholmisbruk

Undervisning

PSY1010 – Innføring i metode

PSYC1100 – Innføring i metode

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis II fra 2016

 • Forsker/postdoktor, Folkehelseinstituttet, fra 2012

 • Doktorgradsstipendiat, Folkehelseinstituttet, 2009-2012

Emneord: Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Burdzovic, Jasmina; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Martinez, Priscilla; Laslett, Anne-Marie & Lund, Ingunn Olea (2021). Parental Risk Constellations and Future Alcohol Use Disorder (AUD) in Offspring: A Combined HUNT Survey and Health Registries Study. Psychology of Addictive Behaviors.  ISSN 0893-164X. . doi: 10.1037/adb0000681 Vis sammendrag
 • Torvik, Fartein Ask; Flatø, Martin; McAdams, Tom A.; Colman, Ian; Silventoinen, Karri & Stoltenberg, Camilla (2021). Early Puberty Is Associated With Higher Academic Achievement in Boys and Girls and Partially Explains Academic Sex Differences. Journal of Adolescent Health.  ISSN 1054-139X.  s 1- 8 . doi: 10.1016/j.jadohealth.2021.02.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Czajkowski, Nikolai Olavi; Kendler, Kenneth S; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Rosenström, Tom Henrik; Gillespie, Nathan & Reichborn-Kjennerud, Ted (2020). Caffeine consumption, toxicity, tolerance and withdrawal; shared genetic influences with normative personality and personality disorder traits. Experimental and clinical psychopharmacology.  ISSN 1064-1297. . doi: 10.1037/pha0000429 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Ingunn Olea; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Torvik, Fartein Ask; Røysamb, Espen; Reichborn-Kjennerud, Ted & Ystrøm, Eivind (2020). Maternal Drinking and Child Emotional and Behavior Problems. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  145(3) . doi: 10.1542/peds.2019-2007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rosenström, Tom Henrik; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Aggen, Steven H.; Gillespie, Nathan A.; Krueger, Robert F.; Czajkowski, Nikolai Olavi; Kendler, Kenneth S. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2020). Specific Antisocial and Borderline Personality Disorder Criteria and General Substance Use: A Twin Study. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.  ISSN 1949-2715. . doi: 10.1037/per0000404
 • Seglem, Karoline Brobakke; Ørstavik, Ragnhild; Torvik, Fartein Ask; Røysamb, Espen & Vollrath, Margarete E. (2020). Education differences in sickness absence and the role of health behaviors: a prospective twin study. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  20 . doi: 10.1186/s12889-020-09741-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; McAdams, Tom A.; Gustavson, Kristin; Zachrisson, Henrik Daae; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Gjerde, Line C.; Havdahl, Alexandra; Stoltenberg, Camilla; Ask, Helga & Ystrøm, Eivind (2020). Mechanisms linking parental educational attainment with child ADHD, depression, and academic problems: a study of extended families in The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. Journal of Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 0021-9630.  61(9), s 1009- 1018 . doi: 10.1111/jcpp.13197 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Ingunn Olea; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Bukten, Anne; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind & Burdzovic, Jasmina (2019). Association of constellations of parental risk with children's subsequent anxiety and depression: Findings from a HUNT survey and health registry study. JAMA pediatrics.  ISSN 2168-6203.  173(3), s 251- 259 . doi: 10.1001/jamapediatrics.2018.4360 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rosenström, Tom Henrik; Czajkowski, Nikolai Olavi; Ystrøm, Eivind; Krueger, Robert F; Aggen, Steven H; Gillespie, Nathan A; Eilertsen, Espen Moen; Reichborn-Kjennerud, Ted & Torvik, Fartein Ask (2019). Genetically Informative Mediation Modeling Applied to Stressors and Personality-Disorder Traits in Etiology of Alcohol Use Disorder. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(1), s 11- 23 . doi: 10.1007/s10519-018-9941-z
 • Seglem, Karoline Brobakke; Torvik, Fartein Ask; Røysamb, Espen; Gjerde, Line C.; Magnus, Per; Reichborn-Kjennerud, Ted; Svedberg, Pia & Ørstavik, Ragnhild (2019). A Life Course Study of Genetic and Environmental Influences on Work Incapacity. Twin Research and Human Genetics.  ISSN 1832-4274.  s 1- 7 . doi: 10.1017/thg.2019.116 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torvik, Fartein Ask; Rosenström, Tom Henrik; Gustavson, Kristin; Ystrøm, Eivind; Kendler, Kenneth S.; Bramness, Jørgen Gustav; Czajkowski, Nikolai Olavi & Reichborn-Kjennerud, Ted (2019). Explaining the association between anxiety disorders and alcohol use disorder: A twin study. Depression and Anxiety.  ISSN 1091-4269.  36(6), s 522- 532 . doi: 10.1002/da.22886 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gillespie, Nathan A.; Aggen, Steven H.; Gentry, Amanda E.; Neale, Michael Churton; Knudsen, Gun Peggy S.; Krueger, Robert Frederick; South, Susan Carol; Czajkowski, Nikolai Olavi; Nesvåg, Ragnar; Ystrøm, Eivind; Rosenström, Tom Henrik; Torvik, Fartein Ask; Reichborn-Kjennerud, Ted & Kendler, Kenneth Seedman (2018). Testing Genetic and Environmental Associations Between Personality Disorders and Cocaine Use: A Population-Based Twin Study. Twin Research and Human Genetics.  ISSN 1832-4274.  21(1), s 24- 32 . doi: 10.1017/thg.2017.73 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ostling, Grete Lauritsen; Torvik, Fartein Ask & Reneflot, Anne (2018). Rusbrukslidelser i Norge, I: Else Karin Grøholt; Linn Bøhler & Hanna Hånes (red.),  Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge.  Folkehelseinstituttet.  Rusbrukslidelser i Norge.
 • Rosenström, Tom Henrik; Gjerde, Line C.; Krueger, Robert Frederick; Aggen, Steven H.; Czajkowski, Nikolai Olavi; Gillespie, Nathan A.; Kendler, Kenneth S.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind (2018). Joint factorial structure of psychopathology and personality. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917. . doi: 10.1017/S0033291718002982 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rosenström, Tom Henrik; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Czajkowski, Nikolai Olavi; Gillespie, Nathan A.; Aggen, Steven H.; Krueger, Robert F; Kendler, Kenneth S. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2018). Prediction of alcohol use disorder using personality disorder traits: a twin study. Addiction.  ISSN 0965-2140.  113(1), s 15- 24 . doi: 10.1111/add.13951
 • Torvik, Fartein Ask; Gustavson, Kristin; Ystrøm, Eivind; Rosenström, Tom Henrik; Gillespie, Nathan; Reichborn-Kjennerud, Ted & Kendler, Kenneth S (2018). Continuity of genetic and environmental influences on clinically assessed major depression from ages 18 to 45. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  s 1- 9 . doi: 10.1017/S0033291718003550 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Gustavson, Kristin; Rosenström, Tom Henrik; Bramness, Jørgen Gustav; Gillespie, N; Aggen, S H; Kendler, K S & Reichborn-Kjennerud, Ted (2018). Diagnostic and genetic overlap of three common mental disorders in structured interviews and health registries. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  137(1), s 54- 64 . doi: 10.1111/acps.12829 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Welander-Vatn, Audun; Torvik, Fartein Ask; Czajkowski, Nikolai Olavi; Kendler, Kenneth S; Reichborn-Kjennerud, Ted; Knudsen, Gun Peggy S. & Ystrøm, Eivind (2018). Relationships Among Avoidant Personality Disorder, Social Anxiety Disorder, and Normative Personality Traits: A Twin Study. Journal of Personality Disorders.  ISSN 0885-579X.  33(3), s 289- 309 . doi: 10.1521/pedi_2018_32_341
 • Long, Elizabeth C.; Aggen, Steven H.; Neale, Michael Churton; Knudsen, Gun Peggy; Krueger, Robert Frederick; South, Susan Carol; Czajkowski, Nikolai Olavi; Nesvåg, Ragnar; Ystrøm, Eivind; Torvik, Fartein Ask; Kendler, Kenneth Seedman; Gillespie, Nathan A. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). The association between personality disorders with alcohol use and misuse: A population-based twin study. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  174, s 171- 180 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2017.01.022
 • Reichborn-Kjennerud, Ted; Krueger, R F; Ystrøm, Eivind; Torvik, Fartein Ask; Rosenström, Tom Henrik; Aggen, S H; South, S C; Neale, M C; Knudsen, Gun Peggy; Kendler, K S & Czajkowski, Nikolai Olavi (2017). Do DSM-5 Section II personality disorders and Section III personality trait domains reflect the same genetic and environmental risk factors?. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  47(12), s 2205- 2215 . doi: 10.1017/S0033291717000824
 • Rosenström, Tom Henrik; Ystrøm, Eivind; Torvik, Fartein Ask; Czajkowski, Nikolai Olavi; Gillespie, Nathan A.; Aggen, Steven H.; Krueger, Robert F.; Kendler, Kenneth S. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Genetic and Environmental Structure of DSM-IV Criteria for Antisocial Personality Disorder: A Twin Study. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  47(3), s 265- 277 . doi: 10.1007/s10519-016-9833-z
 • Seglem, Karoline Brobakke; Ørstavik, Ragnhild; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Røysamb, Espen; Reichborn-Kjennerud, Ted; Knudsen, Gun Peggy & Tambs, Kristian (2017). Pre-pregnancy mental distress and musculoskeletal pain and sickness absence during pregnancy-a twin cohort study. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  27(3), s 477- 481 . doi: 10.1093/eurpub/ckw267
 • Torvik, Fartein Ask; Rosenström, Tom Henrik; Ystrøm, Eivind; Tambs, Kristian; Røysamb, Espen; Czajkowski, Nikolai Olavi; Gillespie, Nathan; Knudsen, Gun Peggy; Kendler, Kenneth S. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Stability and change in etiological factors for alcohol use disorder and major depression. Journal of Abnormal Psychology.  ISSN 0021-843X.  126(6), s 812- 822 . doi: 10.1037/abn0000280 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjerde, Line C.; Torvik, Fartein Ask; Østby, Kristian Amundsen; Knudsen, Gun Peggy; Czajkowski, Nikolai Olavi; Reichborn-Kjennerud, Ted & Ørstavik, Ragnhild (2016). Advantages of linking national registries with twin registries for epidemiological research. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  26(1-2), s 83- 92 . doi: 10.5324/nje.v26i1-2.2020
 • Gustavson, Kristin; Røysamb, Espen; Borren, Ingrid; Torvik, Fartein Ask & Karevold, Evalill Bølstad (2016). Life Satisfaction in Close Relationships: Findings from a Longitudinal Study. Journal of Happiness Studies.  ISSN 1389-4978.  17(3), s 1293- 1311 . doi: 10.1007/s10902-015-9643-7
 • Torvik, Fartein Ask; Reichborn-Kjennerud, Ted; Gjerde, Line C.; Knudsen, Gun Peggy; Ystrøm, Eivind; Tambs, Kristian; Røysamb, Espen; Østby, Kristian Amundsen & Ørstavik, Ragnhild (2016). Mood, anxiety, and alcohol use disorders and later cause-specific sick leave in young adult employees. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  16 . doi: 10.1186/s12889-016-3427-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torvik, Fartein Ask; Vatn, Audun Svendsen; Ystrøm, Eivind; Knudsen, Gun Peggy; Czajkowski, Nikolai Olavi; Kendler, Kenneth S. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2016). Longitudinal Associations Between Social Anxiety Disorder and Avoidant Personality Disorder: A Twin Study. Journal of Abnormal Psychology.  ISSN 0021-843X.  125(1), s 114- 124 . doi: 10.1037/abn0000124
 • Ystrøm, Eivind; Ørstavik, Ragnhild; Reichborn-Kjennerud, Ted & Torvik, Fartein Ask (2016). Social inequalities in reception of social welfare support: A population based twin study. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  26(1-2), s 57- 62 . doi: 10.5324/nje.v26i1-2.2016 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ørstavik, Ragnhild; Knudsen, Gun Peggy; Tambs, Kristian; Gjerde, Line C.; Torvik, Fartein Ask; Nielsen, Christopher Sivert; Røysamb, Espen & Reichborn-Kjennerud, Ted (2016). Musculoskeletal pain and work absence – a 10 year follow-up study of Norwegian young adult twins. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  26(1-2), s 69- 75 . doi: 10.5324/nje.v26i1-2.2018
 • Idstad, Mariann; Torvik, Fartein Ask; Borren, Ingrid; Rognmo, Kamilla; Røysamb, Espen & Tambs, Kristian (2015). Mental distress predicts divorce over 16 years: The HUNT study Health behavior, health promotion and society. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  15 . doi: 10.1186/s12889-015-1662-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torvik, Fartein Ask; Gustavson, Kristin; Røysamb, Espen & Tambs, Kristian (2015). Health, health behaviors, and health dissimilarities predict divorce: Results from the HUNT study. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  3:13, s 1- 9 . doi: 10.1186/S40359-015-0072-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Czajkowski, Nikolai Olavi; Tambs, Kristian; Røysamb, Espen; Ørstavik, Ragnhild; Knudsen, Gun Peggy; Kendler, Kenneth S & Reichborn-Kjennerud, Ted (2015). Socioeconomic status and sick leave granted for mental and somatic disorders: a prospective study of young adult twins. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  15:134 . doi: 10.1186/s12889-015-1457-3 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kinge, Jonas Minet; Flatø, Martin & Torvik, Fartein Ask (2021). Fattigdommens høye pris. NRK Ytring.
 • Torvik, Fartein Ask (2021, 08. april). Tidlig pubertet, bedre på skolen. Ekko/Nyhetsmorgen. [Radio].  NRK P2.
 • Torvik, Fartein Ask; Flatø, Martin & Stoltenberg, Camilla (2021). Det bør vekke bekymring at gutter gjør det dårligere i skolen. forskning.no.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2020). Barn fortjener bedre personvern og mer kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 39- 40
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2020). Lite fleksibelt fra Lied-utvalget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Flatø, Martin & Torvik, Fartein Ask (2020). Uriktige påstander om inntaksmodeller. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 94- 95
 • Flatø, Martin; Torvik, Fartein Ask & Stoltenberg, Camilla (2020). Gode utdanningsvalg krever modenhet og muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 16. mai). – Sosial angst er et stort folkehelseproblem. [Internett].  nrk.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 07. april). 135.000 barn rammes av mammas og pappas rusmisbruk og psykiske lidelser.  Stavanger Aftenblad.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 30. januar). Foreldrenes utdanningnivå påvirker om barn får ADHD-symptomer. [Radio].  P4.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 30. januar). Foreldrenes utdanningsnivå påvirker barnas psykiske helse. [Internett].  fhi.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 24. august). Gir hjerneforskning svaret på hvorfor jenter er flinkere på skolen enn gutter?. [Internett].  forskning.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 22. januar). Nyhetene 08:00. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 13. mai). Sosial angst: Nye funn vekker oppsikt. [Internett].  Dagbladet+.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 19. januar). Studie: Kun en tredjedel av deprimerte tok kontakt med fastlegen og fikk diagnose. [Internett].  ABC Nyheter.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 20. januar). Undersøkelse: Lav tillit til offentlig helsevesen ved psykisk sykdom. [Internett].  abc nyheter.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Hannigan, Laurie John; Havdahl, Alexandra & Ystrøm, Eivind (2020). Assortative mating and the usefulness of polygenic scores in extended pedigrees.
 • Ask, Helga; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Gustavson, Kristin; Hannigan, Laurie John; Havdahl, Alexandra; McAdams, Tom A.; Hettema, John M.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind (2019). Intergenerational transmission of parental neuroticism to offspring neuroticism, depression, and anxiety.
 • Ask, Helga; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Gustavson, Kristin; Hannigan, Laurie John; Havdahl, Alexandra; McAdams, Tom A.; Hettema, John M.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind (2019). Intergenerational transmission of parental neuroticism to offspring neuroticism, depression, and anxiety. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 548- 548 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Burdzovic, Jasmina; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte & Lund, Ingunn Olea (2019). Alcohol use disorder (AUD) in offspring following exposure to parental risk constellations during adolescence: A combined HUNT survey and health registries study.
 • Flatø, Martin; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2019). Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  2019(4), s 10- 15
 • Flatø, Martin; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2019). Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 10- 15 Vis sammendrag
 • Flatø, Martin; Torvik, Fartein Ask & Stoltenberg, Camilla (2019). Unyansert fra NRK om kjønnsforskjeller i skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom A.; Hannigan, Laurie; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrom, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children..
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrøm, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children.
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrøm, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 544- 544 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Lund, Ingunn Olea; Andreas, Jasmina Burdzovic & Torvik, Fartein Ask (2019). Ny innsikt om foreldres drikking og barns psykiske plager. Dagensnæringsliv.
 • Lund, Ingunn Olea; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Bukten, Anne; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind & Burdzovic, Jasmina (2019). Association of Constellations of Parental Risk With Children's Subsequent Anxiety and Depression: Findings From a HUNT Survey and Health Registry Study.
 • McAdams, Tom A.; Ahmadzadeh, Yasmin; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind (2019). Stress During Pregnancy: Potential Effects on Child Development.
 • McAdams, Tom A.; Ahmadzadeh, Yasmin; Ystrøm, Eivind & Torvik, Fartein Ask (2019). The Role of Parents in the Development of Emotional and Behavioural Problems in Their Children: Genetically Informative Approaches from Conception through Childhood.
 • Seglem, Karoline Brobakke; Torvik, Fartein Ask; Røysamb, Espen; Gjerde, Line C.; Magnus, Per; Reichborn-Kjennerud, Ted; Svedberg, Pia; Vollrath, Margarete E. & Ørstavik, Ragnhild (2019). Education, lifestyle and life course differences in Level of work incapacity - genes and environment.
 • Seglem, Karoline Brobakke; Torvik, Fartein Ask; Ørstavik, Ragnhild; Røysamb, Espen & Vollrath, Margarete E. (2019). Education and lifestyle differences in level of sickness absence - A prospective twin cohort study.
 • Torvik, Fartein Ask (2019, 07. mars). Har du sosial angst, risikerer du alkoholproblemer.  Bergens Tidende.
 • Torvik, Fartein Ask (2019, 01. oktober). Henriette skjulte turene til psykolog. - Jeg var så redd for å bli stemplet.. [Internett].  Nettavisen.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2019, 16. august). Prisverdig åpenhet om sosial angst.  Budstikka.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrom, Eivind (2019). Intergenerational Associations between Parental Socioneconomic Status and Child ADHD.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrøm, Eivind (2019). Mechanisms linking parental education with symptoms of ADHD and depression in children.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrøm, Eivind (2019). Mechanisms linking parental education with symptoms of ADHD and depression in children. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 534- 534 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Lund, Ingunn Olea; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Bukten, Anne; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind & Andreas, Jasmina Burdzovic (2018). Parental drinking and child long-term depression and anxiety: A longitudinal combined survey and registry study.
 • Torvik, Fartein Ask (2018, 05. januar). – Mange får ikke hjelp. [Tidsskrift].  Tidsskrift for norsk psykologforening.
 • Torvik, Fartein Ask (2018, 07. desember). Danske barn kommer tidligere i puberteten. [Internett].  forskning.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2018, 24. april). Ekko. [Radio].  NRK.
 • Rosenström, Tom Henrik; Czajkowski, Nikolai Olavi; Ystrøm, Eivind; Krueger, RF; Aggen, Steven H.; Gillespie, Nathan A.; Eilertsen, Espen Moen; Reichborn, Ted & Torvik, Fartein Ask (2017). Stressful life events, antisocial and borderline personality traits, and alcohol use disorder: a genetically informative mediation study..
 • Torvik, Fartein Ask (2017, 19. desember). Behov for lavterskeltilbud for mennesker med angst og depresjon. [Internett].  napha.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2017). Combining Diagnostic Interviews and Registry Data on Personality, Mental Disorders, and Substance Use.
 • Torvik, Fartein Ask (2017, 30. november). Dei fleste med vanlege psykiske lidingar blir ikkje behandla. [Internett].  www.fhi.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2017, 30. november). Psykiske lidelser blir sjelden fanget opp i helsetjenesten.  NTB.
 • Torvik, Fartein Ask (2017, 16. desember). Øl, vin eller sprit? Slik påvirker alkoholtypene humøret.  VG.
 • Torvik, Fartein Ask; Rosenström, Tom Henrik; Czajkowski, Nikolai Olavi; long, elizabeth; Gillespie, Nathan A. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Results from a longitudinal twin study combining diagnostic interviews and registry data on personality, mental disorders, and substance use.
 • Torvik, Fartein Ask; Ystrom, Eivind; Gustavson, Kristin; Rosenström, Tom Henrik; Tambs, Kristian; Bramness, Jørgen Gustav; Gillespie, Nathan A.; Aggen, Steven H.; Kendler, Kenneth S. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Correspondence between common mental disorders assessed in diagnostic interviews and health registries: Implications for genetic studies.
 • Nilsen, Wendy; Østby, Kristian Amundsen; Torvik, Fartein Ask & Mykletun, Arnstein (2016). Trends and threshold changes in sickness absence from 1999 to 2008 in pregnant women.
 • Torvik, Fartein Ask (2016). Contributions of eight common mental disorders to sickness absence -- Findings from a twin-cohort study.
 • Torvik, Fartein Ask (2016, 17. januar). Ny forskning på sosial angst overrasker.  Adresseavisen.
 • Torvik, Fartein Ask (2016, 15. januar). Sosial angst er svært arvelig. [Internett].  Folkehelseinstituttet.
 • Torvik, Fartein Ask (2016, 17. januar). Sosial angst mer arvelig enn antatt. [Internett].  Forskning.no.
 • Torvik, Fartein Ask & Østby, Kristian Amundsen (2016). Kjip alkoholpolitikk virker. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Torvik, Fartein Ask (2015). Contributions of different common mental disorder to sickness absence.
 • Torvik, Fartein Ask (2015, 07. august). Kan spare 35 milliarder kroner årlig. [Internett].  BarnsBeste.
 • Torvik, Fartein Ask (2015). Konsekvenser av alkoholbruk og alkoholmisbruk: en prospektiv tvillingstudie.
 • Torvik, Fartein Ask (2015, 15. mai). Like par leker best: Slik virker helse & livsstil inn på forholdet.  Dagbladet.
 • Torvik, Fartein Ask (2015). Social anxiety disorder and avoidant personality disorder: a longitudinal twin study.
 • Torvik, Fartein Ask (2015, 21. august). Sunt for både helsa og samlivet.  Trønder-Avisa.
 • Torvik, Fartein Ask & Stoltenberg, Camilla (2015). Vi har ikke forsømt ansvaret. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 39- 39
 • Torvik, Fartein Ask; Welander-Vatn, Audun; Ystrøm, Eivind; Knudsen, Gun Peggy; Czajkowski, Nikolai Olavi; Kendler, Kenneth S. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2015). Ten-year stability of avoidant personality disorder and social anxiety disorder: A twin study.
 • Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted; Gillespie, Nathan; Torvik, Fartein Ask; Czajkowski, Nikolai Olavi; Krueger, Robert F; Kendler, Kenneth S. & Nesvåg, Ragnar (2015). Psychosis, mania and personality disorders.
 • Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torvik, Fartein Ask & Nesvåg, Ragnar (2015). Common genetic and environmental risk factors for psychosis, mania, and personality disorders.
 • Østby, Kristian Amundsen & Torvik, Fartein Ask (2015). Paradoksal alko-politikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 2- 2
 • Østby, Kristian Amundsen & Torvik, Fartein Ask (2015). Politikk i strid med forsning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 12- 13

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. nov. 2017 11:19 - Sist endret 23. sep. 2019 11:12