Espen Torden Langnes

Bilde av Espen Torden Langnes
Rom A04.023
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Faglige interesser

Jeg er blant annet interessert i funksjonell magnetisk resonanstomografi (fMRI) og hvordan fMRI kan brukes i hukommelsesforskning. Funksjonell MR gir oss en unik mulighet til å se hvordan nevrale prosesser forløper når man utfører ulike kognitive oppgaver.

Jeg er en del av forskningsgruppen Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon ledet av Professor Anders M. Fjell og Professor Kristine B. Walhovd. Dertil er jeg med i et ERC-prosjekt ledet av Anders M. Fjell, hvor vi undersøker hvordan episodisk hukommelse utfolder seg i hjernen.

Vi inkluderer også genetiske data som vi benytter for å undersøke genetisk variasjon på kognitive og hjernefunksjonelle fenotyper.

Bakgrunn

  • Ph.D. Research Fellow/ Universitetsstipendiat Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, Psykologisk Institutt,  Universitetet i Oslo, 2013 →

  • Mastergrad i kognitiv nevrovitenskap, UiO, 2012

  • Bachelorgrad i Psykologi, UiO, 2009

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon

Publikasjoner

  • Langnes, Espen; Sneve, Markus Handal; Sederevicius, Donatas; Amlien, Inge Kasbohm; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2020). Anterior and posterior hippocampus macro‐ and microstructure across the lifespan in relation to memory—A longitudinal study. Hippocampus.  ISSN 1050-9631.  s 1- 15 . doi: 10.1002/hipo.23189 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Langnes, Espen; Vidal-Piñeiro, Didac; Sneve, Markus Handal; Amlien, Inge Kasbohm; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2018). Development and decline of the hippocampal long-axis specialization and differentiation during encoding and retrieval of episodic memories. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  s 1- 17 . doi: 10.1093/cercor/bhy209 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Sneve, Markus Handal; Grydeland, Håkon; Amlien, Inge Kasbohm; Langnes, Espen; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2017). Decoupling of large-scale brain networks supports the consolidation of durable episodic memories. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  153, s 336- 345 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2016.05.048 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Wessel, Ellen Margrethe; Eilertsen, Dag-Erik; Langnes, Espen; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2016). Disclosure of child sexual abuse: expressed emotions and credibility judgments of a child mock victim. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  22(4), s 331- 343 . doi: 10.1080/1068316X.2015.1109087
  • Sneve, Markus Handal; Grydeland, Håkon; Nyberg, Lars; Bowles, Ben; Amlien, Inge Kasbohm; Langnes, Espen; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2015). Mechanisms underlying encoding of short-lived versus durable episodic memories. Journal of Neuroscience.  ISSN 0270-6474.  35(13), s 5202- 5212 . doi: 10.1523/JNEUROSCI.4434-14.2015 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. sep. 2013 22:32 - Sist endret 17. apr. 2018 09:57