Espen Torden Langnes

Bilde av Espen Torden Langnes
Rom A04.023
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Faglige interesser

Jeg er blant annet interessert i funksjonell magnetisk resonanstomografi (fMRI) og hvordan fMRI kan brukes i hukommelsesforskning. Funksjonell MR gir oss en unik mulighet til å se hvordan nevrale prosesser forløper når man utfører ulike kognitive oppgaver.

Jeg er en del av forskningsgruppen Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon ledet av Professor Anders M. Fjell og Professor Kristine B. Walhovd. Dertil er jeg med i et ERC-prosjekt ledet av Anders M. Fjell, hvor vi undersøker hvordan episodisk hukommelse utfolder seg i hjernen.

Vi inkluderer også genetiske data som vi benytter for å undersøke genetisk variasjon på kognitive og hjernefunksjonelle fenotyper.

Bakgrunn

  • Ph.D. Research Fellow/ Universitetsstipendiat Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, Psykologisk Institutt,  Universitetet i Oslo, 2013 →

  • Mastergrad i kognitiv nevrovitenskap, UiO, 2012

  • Bachelorgrad i Psykologi, UiO, 2009

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Publisert 9. sep. 2013 22:32 - Sist endret 17. apr. 2018 09:57