Espen Langnes

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Espen Langnes
Telefon +47-22845095
Rom A04.023
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Jeg er blant annet interessert i funksjonell magnetisk resonanstomografi (fMRI) og hvordan fMRI kan brukes i hukommelsesforskning. Funksjonell MR gir oss en unik mulighet til å se hvordan nevrale prosesser forløper når man utfører ulike kognitive oppgaver.

Jeg er en del av forskningsgruppen Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon ledet av Professor Anders M. Fjell og Professor Kristine B. Walhovd. Dertil er jeg med i et ERC-prosjekt ledet av Anders M. Fjell, hvor vi undersøker hvordan episodisk hukommelse utfolder seg i hjernen.

Vi inkluderer også genetiske data som vi benytter for å undersøke genetisk variasjon på kognitive og hjernefunksjonelle fenotyper.

Bakgrunn

  • Ph.D. Research Fellow/ Universitetsstipendiat Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, Psykologisk Institutt,  Universitetet i Oslo, 2013 →

  • Mastergrad i kognitiv nevrovitenskap, UiO, 2012

  • Bachelorgrad i Psykologi, UiO, 2009

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon

Publikasjoner

  • Langnes, Espen; Vidal-Piñeiro, Didac; Sneve, Markus Handal; Amlien, Inge Kasbohm; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2018). Development and decline of the hippocampal long-axis specialization and differentiation during encoding and retrieval of episodic memories. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  s 1- 17 . doi: 10.1093/cercor/bhy209 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Sneve, Markus Handal; Grydeland, Håkon; Amlien, Inge Kasbohm; Langnes, Espen; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2017). Decoupling of large-scale brain networks supports the consolidation of durable episodic memories. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  153, s 336- 345 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2016.05.048 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Wessel, Ellen Margrethe; Eilertsen, Dag-Erik; Langnes, Espen; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2016). Disclosure of child sexual abuse: expressed emotions and credibility judgments of a child mock victim. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  22(4), s 331- 343 . doi: 10.1080/1068316X.2015.1109087
  • Sneve, Markus Handal; Grydeland, Håkon; Nyberg, Lars; Bowles, Ben; Amlien, Inge Kasbohm; Langnes, Espen; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2015). Mechanisms underlying encoding of short-lived versus durable episodic memories. Journal of Neuroscience.  ISSN 0270-6474.  35(13), s 5202- 5212 . doi: 10.1523/JNEUROSCI.4434-14.2015 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. sep. 2013 22:32 - Sist endret 17. apr. 2018 09:57