Erik Hessen

Professor II - Psykologisk institutt
Bilde av Erik Hessen
Mobiltelefon +47-92097373
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Nevropsykologisk poliklinikk Mogens Thorsens gate 10 0264 Oslo
Andre tilknytninger Kognitiv- og nevropsykologi

Faglige interesser

Jeg er ansatt i deltidsstilling ved Nevroklinikken, Ahus/Psykologisk institutt, UiO som sjefpsykolog og professor II. I tillegg driver jeg avtalepraksis i nevropsykologi.

Som kliniker har min forskning gjennomgående hatt et klinisk perspektiv. Særlig har forskningen fokusert på (1) nevropsykologiske og psykiske langtidskonsekvenser etter traumatiske hjerneskader, (2) kognitive og atferdsmessige konsekvenser av anti epileptisk medikasjon, (3) prediktorer for livskvalitet, kognitive- og atferdsmessige problemer hos mennesker med epilepsi, (4) kognitiv rehabilitering av mennesker med multippel sklerose og (5) kognitive og biologiske prediktorer for tidlig kognitiv svikt, mild cognitive impairment (MCI) og demens.

Min nåværende forskning er primært knyttet til MCI/tidlig demensutvikling. I denne sammenheng er jeg ansvarlig for den nevropsykologiske delen av en longitudinell oppfølgingsstudie av mennesker med mild kognitiv svikt (Dementia Disease Initiation, DDI). Denne studien er et samarbeidsprosjekt mellom nevrologisk avdeling på Ahus, St. Olavs Hospital i Trondheim, Universitetssykehuset i Tromsø og Stavanger Universitetssykehus. I tillegg samarbeider prosjektet med en stor MCI studie ved Sahlgrenska Sjukhuset i Gøteborg som bruker lignende nevropsykologisk metodikk. Jeg er også involvert i en studie som vedrører epilepsi, som ansvarlig for den nevropsykologiske delen av en studie med formål å undersøke prediktorer for utvikling av psykopatologi og prediktorer for nevropsykologiske/eksekutive funksjonsproblemer hos barn/ungdom med epilepsi. Denne undersøkelsen er lokalisert til SSE.

Undervisning

Verv

Ut over daglig arbeid har jeg hatt, og har fremdeles flere andre verv. Av dette nevnes:

  • Leder av Norsk Nevropsykologisk forening i to perioder, til sammen 11 år, frem til 2012.
  • Leder og programansvarlig for en stor internasjonal nevropsykologikongress som ble arrangert Oslo i juni, 2012 (The International Neuropsychological Midyear Meeting 2012/11th Nordic Meeting in Neuropsychology, Oslo, Norway, June 27-30)

  • President, Federation of European Societies of Neuropsychology (ESN) (2015-2017)

  • Medlem av Board of Governors i International Brain Injury Association (IBIA) (2014-)

Emneord: Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Nevropsykologi
Publisert 31. jan. 2012 13:23 - Sist endret 8. juli 2019 14:27

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter