Erik Hessen

Professor II - Psykologisk institutt
Bilde av Erik Hessen
Mobiltelefon +47-92097373
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Nevropsykologisk poliklinikk Mogens Thorsens gate 10 0264 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Kognitiv- og nevropsykologi

Faglige interesser

Jeg er ansatt i deltidsstilling ved Nevroklinikken, Ahus/Psykologisk institutt, UiO som sjefpsykolog og professor II. I tillegg driver jeg avtalepraksis i nevropsykologi.

Som kliniker har min forskning gjennomgående hatt et klinisk perspektiv. Særlig har forskningen fokusert på (1) nevropsykologiske og psykiske langtidskonsekvenser etter traumatiske hjerneskader, (2) kognitive og atferdsmessige konsekvenser av anti epileptisk medikasjon, (3) prediktorer for livskvalitet, kognitive- og atferdsmessige problemer hos mennesker med epilepsi, (4) kognitiv rehabilitering av mennesker med multippel sklerose og (5) kognitive og biologiske prediktorer for tidlig kognitiv svikt, mild cognitive impairment (MCI) og demens.

Min nåværende forskning er primært knyttet til MCI/tidlig demensutvikling. I denne sammenheng er jeg ansvarlig for den nevropsykologiske delen av en longitudinell oppfølgingsstudie av mennesker med mild kognitiv svikt (Dementia Disease Initiation, DDI). Denne studien er et samarbeidsprosjekt mellom nevrologisk avdeling på Ahus, St. Olavs Hospital i Trondheim, Universitetssykehuset i Tromsø og Stavanger Universitetssykehus. I tillegg samarbeider prosjektet med en stor MCI studie ved Sahlgrenska Sjukhuset i Gøteborg som bruker lignende nevropsykologisk metodikk. Jeg er også involvert i en studie som vedrører epilepsi, som ansvarlig for den nevropsykologiske delen av en studie med formål å undersøke prediktorer for utvikling av psykopatologi og prediktorer for nevropsykologiske/eksekutive funksjonsproblemer hos barn/ungdom med epilepsi. Denne undersøkelsen er lokalisert til SSE.

Undervisning

Verv

Ut over daglig arbeid har jeg hatt, og har fremdeles flere andre verv. Av dette nevnes:

 • Leder av Norsk Nevropsykologisk forening i to perioder, til sammen 11 år, frem til 2012.
 • Leder og programansvarlig for en stor internasjonal nevropsykologikongress som ble arrangert Oslo i juni, 2012 (The International Neuropsychological Midyear Meeting 2012/11th Nordic Meeting in Neuropsychology, Oslo, Norway, June 27-30)

 • President, Federation of European Societies of Neuropsychology (ESN) (2015-2017)

 • Medlem av Board of Governors i International Brain Injury Association (IBIA) (2014-)

Emneord: Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Nevropsykologi

Publikasjoner

 • Lorentzen, Ingrid Myrvoll; Espenes, Johan Jacob; Hessen, Erik; Waterloo, Knut; Bråthen, Geir; Timón, Santiago; Årsland, Dag; Fladby, Tormod & Kirsebom, Bjørn-Eivind (2021). Regression-based norms for the FAS phonemic fluency test for ages 40–84 based on a Norwegian sample. Applied neuropsychology: Adult.  ISSN 2327-9095. . doi: 10.1080/23279095.2021.1918128 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eliassen, Ingvild Vøllo; Fladby, Tormod; Kirsebom, Bjørn-Eivind; Waterloo, Knut; Eckerström, Marie; Wallin, Anders; Bråthen, Geir; Aarsland, Dag & Hessen, Erik (2020). Predictive and diagnostic utility of brief neuropsychological assessment in detecting Alzheimer's pathology and progression to dementia. Neuropsychology.  ISSN 0894-4105.  34(8), s 851- 861 . doi: 10.1037/neu0000698 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Espenes, Johan Jacob; Hessen, Erik; Eliassen, Ingvild Vøllo; Waterloo, Knut; Eckerström, Marie; Sando, Sigrid Botne; Timón, Santiago; Wallin, Anders; Fladby, Tormod & Kirsebom, Bjørn-Eivind (2020). Demographically adjusted trail making test norms in a Scandinavian sample from 41 to 84 years. The Clinical Neuropsychologist.  ISSN 1385-4046.  34, s 1- 18 . doi: 10.1080/13854046.2020.1829068 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Espenes, Ragna; Kirsebom, Bjørn-Eivind; Eriksson, Cecilia Magdalena; Waterloo, Knut K; Hessen, Erik; Johnsen, Stein Harald; Selnes, Per & Fladby, Tormod (2020). Amyloid plaques and symptoms of depression links to medical help-seeking due to subjective cognitive decline. Journal of Alzheimer's Disease.  ISSN 1387-2877.  75(3), s 879- 890 . doi: 10.3233/JAD-190712 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hokkanen, Laura; Barbosa, Fernando; Ponchel, Amélie; Constantinou, Marios; Kosmidis, Mary H.; Varako, Nataliya; Kasten, Erich; Mondini, Sara; Lettner, Sandra; Baker, Gus; Persson, Bengt & Hessen, Erik (2020). Clinical neuropsychology as a specialist profession in European Health care: Developing a benchmark for training standards and competencies using the Europsy model?. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  11:559134, s 1- 11 . doi: 10.3389/fpsyg.2020.559134 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hessen, Erik; Kirsebom, Bjørn-Eivind; Eriksson, Cecilia Magdalena; Eliassen, Carl Fredrik Andestad; Nakling, Arne; Bråthen, Geir; Waterloo, Knut; Aarsland, Dag & Fladby, Tormod (2019). In Brief Neuropsychological Assessment, Amnestic Mild Cognitive Impairment (MCI) Is associated with Cerebrospinal Fluid Biomarkers for Cognitive Decline in Contrast to the Prevailing NIA-AA MCI Criterion. Journal of Alzheimer's Disease.  ISSN 1387-2877.  67(2), s 715- 723 . doi: 10.3233/JAD-180964 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hokkanen, Laura; Lettner, Sandra; Barbosa, Fernando; Constantinou, Marios; Harper, Lauren; Kasten, Erich; Mondini, Sara; Persson, Bengt; Varako, Nataliya & Hessen, Erik (2019). Training models and status of clinical neuropsychologists in Europe: results of a survey on 30 countries. The Clinical Neuropsychologist.  ISSN 1385-4046.  33(1), s 32- 56 . doi: 10.1080/13854046.2018.1484169
 • Kirsebom, Bjørn-Eivind; Espenes, Ragna; Hessen, Erik; Waterloo, Knut; Johnsen, Stein Harald; Gundersen, Elisabeth; Sando, Sigrid Botne; Grøntvedt, Gøril Rolfseng; Reina, Santiago Timon & Fladby, Tormod (2019). Demographically adjusted CERAD wordlist test norms in a Norwegian sample from 40 to 80 years. The Clinical Neuropsychologist.  ISSN 1385-4046.  33, s 27- 39 . doi: 10.1080/13854046.2019.1574902 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grambaite, Ramune; Sundby, Jørgen; Lundervold, Astri; Solbakk, Anne-Kristin; Hessen, Erik; Olsen, Alexander & Weider, Siri (2018). Undervisning i klinisk nevropsykologi på profesjonsstudiene i Norge. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening.  ISSN 1500-8347.  1, s 14- 27
 • Hessen, Erik; Alfstad, Kristin Åshild; Torgersen, Halvor & Lossius, Morten (2018). Tested and reported executive problems in children and youth epilepsy. Brain and Behavior.  ISSN 2162-3279.  8(5) . doi: 10.1002/brb3.971 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hessen, Erik; Hokkanen, Laura; Ponsford, Jennie; van Zandvoort, Martine; Watts, Ann; Evans, Jonathan & Haaland, Kathleen Y (2018). Core competencies in clinical neuropsychology training across the world. The Clinical Neuropsychologist.  ISSN 1385-4046.  32(4), s 642- 656 . doi: 10.1080/13854046.2017.1413210
 • Kirsebom, Bjørn-Eivind; Nordengen, Kaja; Selnes, Per; Waterloo, Knut; Torsetnes, Silje Bøen; Gisladottir, Berglind; Brix, Britta; Eugeen, Vanmechelen; Bråthen, Geir; Hessen, Erik; Aarsland, Dag & Fladby, Tormod (2018). Cerebrospinal fluid neurogranin/β-site APP-cleaving enzyme 1 predicts cognitive decline in preclinical Alzheimer's disease. Alzheimer's and Dementia: Translational Research and Clinical Interventions.  ISSN 2352-8737.  4, s 617- 627 . doi: 10.1016/j.trci.2018.10.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eckerström, Marie; Göthlin, Mattias; Rolstad, Sindre; Hessen, Erik; Eckerström, Carl; Nordlund, Arto; Johansson, Boo; Svensson, Johan; Jonsson, Michael; Sacuiu, Simona & Wallin, Anders (2017). Longitudinal evaluation of criteria for subjective cognitive decline and preclinical Alzheimer's disease in a memory clinic sample. Alzheimer's and Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring.  ISSN 2352-8729.  8, s 96- 107 . doi: 10.1016/j.dadm.2017.04.006
 • Eliassen, Carl F Andestad; Reinvang, Ivar; Selnes, Per; Fladby, Tormod & Hessen, Erik (2017). Convergent Results from Neuropsychology and from Neuroimaging in Patients with Mild Cognitive Impairment. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders.  ISSN 1420-8008.  43(3-4), s 144- 154 . doi: 10.1159/000455832
 • Eliassen, Carl F Andestad; Reinvang, Ivar; Selnes, Per; Grambaite, Ramune; Fladby, Tormod & Hessen, Erik (2017). Biomarkers in subtypes of mild cognitive impairment and subjective cognitive decline. Brain and Behavior.  ISSN 2162-3279.  7(9) . doi: 10.1002/brb3.776
 • Fladby, Tormod; Pålhaugen, Lene; Selnes, Per; Waterloo, Knut; Bråthen, Geir; Hessen, Erik; Almdahl, Ina; Arntzen, Kjell Arne; Auning, Eirik; Eliassen, Carl F Andestad; Espenes, Ragna; Grambaite, Ramune; Grøntvedt, Gøril Rolfseng; Johansen, Krisztina Kunszt; Johnsen, Stein Harald; Kalheim, Lisa Flem; Kirsebom, Bjørn-Eivind; Müller, Kai Ivar; Nakling, Arne; Rongve, Arvid; Sando, Sigrid Botne; Siafarikas, Nikias; Stav, Ane Løvli; Teceläo, Sandra; Reina, Santiago Timon; Bekkelund, Svein Ivar & Aarsland, Dag (2017). Detecting at-risk Alzheimer's disease cases. Journal of Alzheimer's Disease.  ISSN 1387-2877.  60(1), s 97- 105 . doi: 10.3233/JAD-170231
 • Hessen, Erik; Eckerström, Marie; Nordlund, Arto; Almdahl, Ina; Stålhammar, Jacob; Bjerke, Maria; Eckerström, Carl; Göthlin, Mattias; Fladby, Tormod; Reinvang, Ivar & Wallin, Anders (2017). Subjective cognitive impairment is a predominantly benign condition in memory clinic patients followed for 6 years: The Gothenburg-oslo MCI Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra.  ISSN 1664-5464.  7(1), s 1- 14 . doi: 10.1159/000454676
 • Kirsebom, Bjørn-Eivind Seljelid Bordewic; Espenes, Ragna; Waterloo, Knut; Hessen, Erik; Johnsen, Stein Harald; Bråthen, Geir; Aarsland, Dag & Fladby, Tormod (2017). Screening for Alzheimer’s Disease: Cognitive Impairment in Self-Referred and Memory Clinic-Referred Patients. Journal of Alzheimer's Disease.  ISSN 1387-2877.  60(4), s 1621- 1631 . doi: 10.3233/JAD-170385 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Selnes, Per; Stav, Ane Løvli; Johansen, Krisztina Kunszt; Bjørnerud, Atle; Coello, Christopher; Auning, Eirik; Kalheim, Lisa Flem; Almdahl, Ina; Hessen, Erik; Zetterberg, Henrik; Blennow, Kaj; Aarsland, Dag & Fladby, Tormod (2017). Impaired synaptic function is linked to cognition in Parkinson's disease. Annals of clinical and translational neurology.  ISSN 2328-9503.  4(10), s 700- 713 . doi: 10.1002/acn3.446
 • Alfstad, Kristin Åshild; Torgersen, Halvor; Van Roy, Betty; Hessen, Erik; Hansen, Berit Marina Hjelde; Henning, Oliver Johannes; Clench-Aas, Jocelyne; Mowinckel, Petter; Gjerstad, Leif & Lossius, Morten (2016). Psychiatric comorbidity in children and youth with epilepsy: An association with executive dysfunction?. Epilepsy & Behavior.  ISSN 1525-5050.  56, s 88- 94 . doi: 10.1016/j.yebeh.2016.01.007
 • Hanssen, Kjersti Træland; Beiske, AG; Landrø, Nils Inge; Hofoss, Dag & Hessen, Erik (2016). Cognitive rehabilitation in multiple sclerosis: A randomized controlled trial. Acta Neurologica Scandinavica.  ISSN 0001-6314.  133(1), s 30- 40 . doi: 10.1111/ane.12420
 • Hessen, Erik; Stav, Ane Løvli; Auning, Eirik; Selnes, Per; Blomsø, Linn; Holmeide, Cathrine Emilie; Johansen, Krisztina Kunszt; Eliassen, Carl F Andestad; Reinvang, Ivar; Fladby, Tormod & Aarsland, Dag (2016). Neuropsychological profiles in mild cognitive impairment due to Alzheimer's and Parkinson's diseases. Journal of Parkinson's Disease.  ISSN 1877-7171.  6(2), s 413- 421 . doi: 10.3233/JPD-150761
 • Stav, Ane Løvli; Johansen, Krisztina Kunszt; Auning, Eirik; Kalheim, Lisa Flem; Selnes, Per; Bjørnerud, Atle; Hessen, Erik; Aarsland, Dag & Fladby, Tormod (2016). Hippocampal subfield atrophy in relation to cerebrospinal fluid biomarkers and cognition in early Parkinson’s disease: a cross-sectional study. NPJ Parkinson's Disease.  ISSN 2373-8057.  2 . doi: 10.1038/npjparkd.2015.30 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Auning, Eirik; Selnes, Per; Grambaite, Ramune; Saltyte Benth, Jurate; Haram, Astrid; Løvli, Ane Oppi; Bjørnerud, Atle; Hessen, Erik; Hol, Per Kristian; Løndalen, Ayca Muftuler; Fladby, Tormod & Aarsland, Dag (2015). Neurobiological correlates of depressive symptoms in people with subjective and mild cognitive impairment. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  131(2), s 139- 147 . doi: 10.1111/acps.12352
 • Eliassen, Carl F Andestad; Selnes, Per; Almdahl, Ina; Reinvang, Ivar; Fladby, Tormod & Hessen, Erik (2015). Hippocampal Subfield Atrophy in Multi-Domain but Not Amnestic Mild Cognitive Impairment. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders.  ISSN 1420-8008.  40(1-2), s 44- 53 . doi: 10.1159/000381142
 • Hanssen, Kjersti Træland; Saltyte Benth, Jurate; Beiske, Antonie Giæver; Landrø, Nils Inge & Hessen, Erik (2015). Goal attainment in cognitive rehabilitation in MS patients. Neuropsychological Rehabilitation.  ISSN 0960-2011.  25(1), s 137- 154 . doi: 10.1080/09602011.2014.971818 Vis sammendrag
 • Hessen, Erik; Nordlund, Arto; Stålhammar, Jacob; Eckerström, Marie; Bjerke, Maria; Eckerström, Carl; Göthlin, Mattias; Fladby, Tormod; Reinvang, Ivar & Wallin, Anders (2015). T-Tau is associated with objective memory decline over two years in persons seeking help for subjective cognitive decline: a report from the Gothenburg-Oslo MCI Study. Journal of Alzheimer's Disease.  ISSN 1387-2877.  47(3), s 619- 628 . doi: 10.3233/JAD-150109
 • Selnes, Per; Grambaite, Ramune; Rincon, Mariano; Bjørnerud, Atle; Gjerstad, Leif; Hessen, Erik; Auning, Eirik; Johansen, Krisztina Kunszt; Almdahl, Ina; Due-Tønnessen, Paulina; Vegge, Kjetil; Bjelke, Erik Börje & Fladby, Tormod (2015). Hippocampal complex atrophy in poststroke and mild cognitive impairment. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism.  ISSN 0271-678X.  35(11), s 1729- 1737 . doi: 10.1038/jcbfm.2015.110
 • Stav, Ane Løvli; Aarsland, Dag; Johansen, Krisztina Kunszt; Hessen, Erik; Auning, Eirik & Fladby, Tormod (2015). Amyloid-β and α-synuclein cerebrospinal fluid biomarkers andcognition in early Parkinson's disease. Parkinsonism & Related Disorders.  ISSN 1353-8020.  21(7), s 758- 764 . doi: 10.1016/j.parkreldis.2015.04.027
 • Auning, Eirik; Kjærvik, Veslemøy Krohn; Selnes, Per; Aarsland, Dag; Haram, Astrid; Bjørnerud, Atle; Hessen, Erik; Esnaashari, Abdolreza & Fladby, Tormod (2014). White matter integrity and cognition in Parkinson's disease: A cross-sectional study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  4(1) . doi: 10.1136/bmjopen-2013-003976
 • Hanssen, Kjersti Træland; Beiske, Antonie Giæver; Landrø, Nils Inge & Hessen, Erik (2014). Predictors of executive complaints and executive deficits in multiple sclerosis. Acta Neurologica Scandinavica.  ISSN 0001-6314.  129(4), s 234- 242 . doi: 10.1111/ane.12177
 • Hanssen, Kjersti Træland; Saltyte Benth, Jurate; Beiske, Antonie Giæver; Landrø, Nils Inge & Hessen, Erik (2014). Goal attainment in cognitive rehabilitation in MS patients. Neuropsychological Rehabilitation.  ISSN 0960-2011. . doi: 10.1080/09602011.2014.971818
 • Haram, Astrid; Hessen, Erik; Auning, Eirik; Stav, Ane Løvli; Boeve, Bradley F.; Eliassen, Carl F Andestad; Rugland, Eyvind; Esnaashari, Abdolreza; Fladby, Tormod & Aarsland, Dag (2014). Clinical Correlates of RBD in Early Parkinson Disease. Journal of Alzheimers Disease & Parkinsonism.  ISSN 2161-0460.
 • Hessen, Erik; Reinvang, Ivar; Eliassen, Carl F Andestad; Nordlund, Arto; Gjerstad, Leif; Fladby, Tormod & Wallin, Anders (2014). The Combination of Dysexecutive and Amnestic Deficits Strongly Predicts Conversion to Dementia in Young Mild Cognitive Impairment Patients: A Report from the Gothenburg-Oslo MCI Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra.  ISSN 1664-5464.  4, s 76- 85 . doi: 10.1159/000360282
 • Grambaite, Ramune; Hessen, Erik; Auning, Eirik; Aarsland, Dag; Selnes, Per & Fladby, Tormod (2013). Correlates of subjective and mild cognitive impairment: Depressive symptoms and CSF biomarkers. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra.  ISSN 1664-5464.  3, s 291- 300 . doi: 10.1159/000354188
 • Hessen, Erik; Lossius, Morten & Gjerstad, Leif (2013). Repeated neuropsychological assessment in well-controlled epilepsy. Acta Neurologica Scandinavica.  ISSN 0001-6314.  127(1), s 53- 60 . doi: 10.1111/j.1600-0404.2012.01682.x
 • Selnes, Per; Aarsland, Dag; Bjørnerud, Atle; Gjerstad, Leif; Wallin, Anders; Hessen, Erik; Reinvang, Ivar; Grambaite, Ramune; Auning, Eirik; Kjærvik, Veslemøy Krohn; Due-Tønnessen, Paulina; Stenset, Vidar & Fladby, Tormod (2013). Diffusion Tensor Imaging Surpasses Cerebrospinal Fluid as Predictor of Cognitive Decline and Medial Temporal Lobe Atrophy in Subjective Cognitive Impairment and Mild Cognitive Impairment. Journal of Alzheimer's Disease.  ISSN 1387-2877.  33(3), s 723- 736 . doi: 10.3233/JAD-2012-121603
 • Grambaite, Ramune; Selnes, Per; Reinvang, Ivar; Årsland, Dag; Hessen, Erik; Gjerstad, Leif & Fladby, Tormod (2011). Executive Dysfunction in Mild Cognitive Impairment is Associated with Changes in Frontal and Cingulate White Matter Tracts. Journal of Alzheimer's Disease.  ISSN 1387-2877.  27(2), s 453- 462 . doi: 10.3233/JAD-2011-110290
 • Hessen, Erik (2011). Rehearsal Significantly Improves Immediate and Delayed Recall on the Rey Auditory Verbal Learning Test. Applied Neuropsychology.  ISSN 0908-4282.  18(4), s 263- 268 . doi: 10.1080/09084282.2011.595452
 • Hessen, Erik; Lossius, Morten & Gjerstad, Leif (2011). Improvement in verbal memory after withdrawal of carbamazepine and valproate in patients with well-controlled epilepsy: a randomized, double-blind study. Acta Neurologica Scandinavica.  ISSN 0001-6314.  123(6), s 385- 389 . doi: 10.1111/j.1600-0404.2010.01452.x
 • Hessen, Erik; Lossius, M.I. & Gjerstad, Leif (2009). Health concerns predicts poor quality of life in well-controlled epilepsy. Seizure.  ISSN 1059-1311.  18(7), s 487- 491 . doi: 10.1016/j.seizure.2009.04.008
 • Hessen, Erik & Nestvold, Knut (2009). Indicators of complicated mild TBI predict MMPI-2 scores after 23 years. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  23(3), s 234- 242 . doi: 10.1080/02699050902748349
 • Hessen, Erik; Lossius, Morten; Reinvang, Ivar & Gjerstad, Leif (2008). Improvement in speeded cognitive processing after anti-epileptic drug withdrawal - A controlled study in mono-therapy patients, In Jeffrey L. Cummings (ed.),  Progress in neurotherapeutics and neuropsychopharmacology.  Cambridge University Press.  ISBN 9780521862554.  kapittel 13.  s 199 - 210
 • Gramstad, Arne & Hessen, Erik (2008). Nevropsykologi og epilepsi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  45(10), s 1293- 1297
 • Hessen, Erik; Anderson, V & Nestvold, K (2008). MMPI-2 profiles 23 years after paediatric mild traumatic brain injury. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  22 . doi: 10.1080/02699050701846179
 • Hessen, Erik; Lossius, MI & Gjerstad, Leif (2008). Behavioural adjustment in seizure-free epilepsy patients on monotherapy. Seizure.  ISSN 1059-1311.  17, s 422- 430 . doi: 10.1016/j.seizure.2007.12.002
 • Stenset, Vidar; Grambaite, Ramune; Reinvang, Ivar; Hessen, Erik; Bjørnerud, Atle; Gjerstad, Leif & Fladby, Tormod (2007). Diaschisis after thalamic stroke: a comparison of metabolic and structural changes in a patient with amnesic syndrome. Acta Neurologica Scandinavica.  ISSN 0001-6314.
 • Hessen, Erik; Lossius, Morten; Reinvang, Ivar & Gjerstad, Leif (2006). Influence of major antiepileptic drugs on attention, reaction time and speed of processing. Epilepsia.  ISSN 0013-9580.  47, s 2038- 2045
 • Hessen, Erik; Lossius, Morten; Reinvang, Ivar & Gjerstad, Leif (2006). Predictors of neuropsychological impairment in seizure-free epilepsy. Epilepsia.  ISSN 0013-9580.  47, s 1870- 1878
 • Hessen, Erik; Nestvold, Knut & Sundet, Kjetil Søren (2006). Neuropsychological function in a group of patients 25 years after sustaining minor head injuries as children and adolescents. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  47(4), s 245- 251

Se alle arbeider i Cristin

 • Eliassen, Ingvild Vøllo; Kirsebom, Bjørn-Eivind; Hessen, Erik; Selnes, Per; Waterloo, Knut & Fladby, Tormod (2019). Distractor List Errors from Verbal Learning Test May Reveal Deficient Temporal Memory Encoding in Predementia Alzheimer’s Disease.
 • Espenes, Johan Jacob; Kirsebom, Bjørn-Eivind; Eliassen Vøllo, Ingvild; Espenes, Ragna; Waterloo, Knut; Hessen, Erik & Fladby, Tormod (2019). Demographically adjusted norms for basic and derived measures on the Trail Making Test A & B based on a Norwegian sample age 40 – 84 years..
 • Espenes, Ragna; Kirsebom, Bjørn-Eivind; Eriksson, Cecilia Magdalena; Waterloo, Knut; Johnsen, Stein Harald; Hessen, Erik & Fladby, Tormod (2019). Medical help-seeking in Subjective Cognitive Decline associated with lower CSF Aβ1-42 and reduced memory performance.
 • Grambaite, Ramune; Selnes, Per; Hessen, Erik & Fladby, Tormod (2018). Memory intrusions and CSF biomarkers in subjective and mild cognitive impairment.
 • Kirsebom, Bjørn-Eivind; Nordengen, Kaja; Selnes, Per; Waterloo, Knut; Brix, Britta; Vanmechelen, Eugeen; Hessen, Erik & Fladby, Tormod (2018). INCREASED CSF NEUROGRANIN/BACE1 RATIO IN AMYLOID POSITIVE SUBJECTS WITH SUBJECTIVE COGNITIVE DECLINE.
 • Hessen, Erik; Lossius, M & Gjerstad, Leif (2007). Behavioral Function in Seizure Free Epilepsy Patients on Monotherapy. Epilepsia.  ISSN 0013-9580.  48 (S6), s 224

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. jan. 2012 13:23 - Sist endret 8. juli 2019 14:27

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter