Unni Tanum Johns

Emeritus
Bilde av Unni Tanum Johns
English version of this page
Telefon +47 22845098
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Psykoterapi med barn og arbeid med deres omsorgssystemer

 • Traumebehandling av barn og unge

 • Terapeututvikling og den terapeutiske relasjonen

 • Integrering av utviklings psykologisk forskning i terapi

 • Barns kommunikasjon, lekens betydning

 • Studier av musikalske mikroprosesser i terapi

Undervisning

PSYC4301 - Psykologisk behandling og behandlingsforskning

PSYC5304 - Utredning/tilstander og behandling av barn

Praksiskoordinator

PSYC4401 - Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten

PSYC5401 – Forpraksis barn/unge

PSYC5400 - Hovedpraksis

Bakgrunn

 • Spesialist i klinisk psykologi, 2006

 • Psykologspesialist, klinisk arbeid i forhold til barn og unges psykiske lidelser

 • Utviklingsarbeid og forskning i forhold til tidsavgrenset psykoterapi med barn

 • Undervisning i psykologisk behandling av barn/unge ved psykologisk institutt UiO siden 2002

 • Utviklet og leder spesialist fordypningsseminar i psykoterapi med barn ved RBUP øst og sør

 • 2-årig spesialistutdanning i traumebehandling av barn og unge

 • Diplomstudie i musikkterapi, London

 • Klinisk arbeid med musikkterapi

 • Undervisning ved Masterstudiet i musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole

Emneord: Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner

Svendsen, B., Johns, U.T., Brautaset, H., og Egebjerg, I. (red.) (2012). Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge. Fagbokforlaget.

Johns, U. (2012) Vitalitetsformer i musikk og kommunikasjon. I Stensæth, K., Trondalen, G. (red.) (2012). Barn, musikk, helse og vitalitet. Skriftserie Senter for Musikk og Helse, 5. Norges Musikkhøgskole. Oslo

Haugvik, M, & Johns, U. T. (2008). Facets of structure and adaptation. A Qualitative Study of Time-limited Psychotherapy with Children Experiencing Difficult Family Situations. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 13, 235-252.

Johns, U. (2008). “Å bruke tiden – hva betyr egentlig det?”. Tid og relasjon – et intersubjektivt perspektiv. I Trondalen, G. og Ruud, E. (Red.). Perspektiver på musikk og helse. Skriftserie fra Senter for musikk og helse. NMH. Oslo.

Haugvik, M., & Johns, U. T. (2006). Betydningen av felles fokus i tidsavgrenset psykoterapi med barn: En kvalitativ studie av psykoterapi med barn som opplever vanskelige familieforhold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43 (1), 19-29.

Johns, U. (1996). Sanger mellom oss - Songs we can share. Musikkpedagogisk Forlag

 • Fiskum, Charlotte; Johns, Unni Tanum; Andersen, Tonje Grønning & Jacobsen, Karl (2022). Parents' Experiences of Change in Developmental and Transactional Processes After Time-Limited Intersubjective Child Psychotherapy -A Qualitative Study. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 13, s. 1–20. doi: 10.3389/fpsyg.2022.898389.
 • Fiskum, Charlotte; Andersen, Tonje Grønning; Johns, Unni Tanum & Jacobsen, Karl (2022). Changes in Affect Integration and Internalizing Symptoms After Time-Limited Intersubjective Child Psychotherapy—A Pilot Study. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 13, s. 1–13. doi: 10.3389/fpsyg.2022.906416.
 • Fugle, Gunn Karoline & Johns, Unni Tanum (2021). Musikk som terapeutisk metode til å fremme psykisk helse og vitalitet, Lek og kreativitet - i psykoterapi med barn og ungdom. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205538047. s. 239–265.
 • Fiskum, Charlotte; Andersen, Tonje Grønning; Johns, Unni Tanum & Jacobsen, Karl (2021). Differences in affect integration in children with and without internalizing difficulties. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology. ISSN 2245-8875. 9, s. 147–159. doi: 10.21307/sjcapp-2021-016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johns, Unni Tanum (2018). Exploring musical dynamics in therapeutic interplay with children: A multilayered method of microanalysis . Nordic journal of music therapy. ISSN 0809-8131. 27(3), s. 197–217. doi: 10.1080/08098131.2017.1421685. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johns, Unni Tanum (2017). Når musikk skaper bevegelsesmuligheter for traumatiserte barn. I Stensæth, Karette; Trondalen, Gro & Varkøy, Øivind (Red.), Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud. Norges musikkhøgskole. ISSN 978-82-7853-225-6. s. 107–125.
 • Svendsen, Birgit & Johns, Unni Tanum (2014). Psykoterapi med barn. I Kennair, Leif Edward Ottesen & Hagen, Roger (Red.), Psykoterapi - Tilnærminger og metoder. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205458536. s. 301–315.
 • Johns, Unni Tanum & Svendsen, Birgit (2012). Utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn. I Svendsen, Birgit; Johns, Unni Tanum; Brautaset, Heidi & Egebjerg, Ingeborg (Red.), Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge. Fagbokforlaget. ISSN 9788245011937. s. 35–73.
 • Johns, Unni Tanum (2012). Vitalitetsformer i musikk. I Stensæth, Karette & Trondalen, Gro (Red.), Barn, musikk, helse. NMH-publikasjoner. ISSN 978-82-7853-071-9. s. 29–44.
 • Johns, Unni Tanum (2008). Å bruke tiden - hva betyr egentlig det? Tid og relasjon i et intersubjektivt perspektiv, Trondalen, G. & E. Ruud (red.): Perspektiver på musikk og helse. 30år med norsk musikkterapi. Norges Musikkhøgskole. s. 67–84.
 • Johns, Unni Tanum & Haugvik, Marianne (2008). Facets of Structure and Adaptation: A Qualitative Study of Time-limited Psychotherapy with Children Experiencing Difficult Family Situations. Clinical Child Psychology and Psychiatry. ISSN 1359-1045. 13(2), s. 235–252.
 • Haugvik, Marianne & Johns, Unni Tanum (2006). Betydningen av felles fokus i tidsavgrenset psykoterapi med barn: En kvalitativ studie av psykoterapi med barn som opplever vanskelige familieforhold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 43(1), s. 19–29.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Stänicke, Line Indrevoll; Johns, Unni Tanum & Landmark, Anders Flækøy (2021). Lek og kreativitet i psykoterapi med barn og ungdom.
 • Helle-Valle, Anna; Johns, Unni Tanum & Vetlesen, Arne Johan (2016). Barn og uro: Hvordan kan vi møte uro på en bærekraftig måte?
 • Trondalen, Gro; Stensæth, Karette; Bonnár, Lisa; Valberg, Tony; Vestad, Ingeborg Lunde & Sanfi, Ilan [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Children, Music, Health - Round table.
 • Johns, Unni Tanum (2018). Musical Dynamics in Time-Limited Intersubjective Child Psychotherapy. An Exploration Based on Microanalysis of Therapeutic Interplay. Aalborg Universitetsforlag. ISSN 978-87-7210-247-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. jan. 2012 13:07 - Sist endret 8. juli 2019 14:36