Unni Tanum Johns

Emeritus
Bilde av Unni Tanum Johns
English version of this page
Telefon +47 22845098
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Psykoterapi med barn og arbeid med deres omsorgssystemer

 • Traumebehandling av barn og unge

 • Terapeututvikling og den terapeutiske relasjonen

 • Integrering av utviklings psykologisk forskning i terapi

 • Barns kommunikasjon, lekens betydning

 • Studier av musikalske mikroprosesser i terapi

Undervisning

PSYC4301 - Psykologisk behandling og behandlingsforskning

PSYC5304 - Utredning/tilstander og behandling av barn

Praksiskoordinator

PSYC4401 - Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten

PSYC5401 – Forpraksis barn/unge

PSYC5400 - Hovedpraksis

Bakgrunn

 • Spesialist i klinisk psykologi, 2006

 • Psykologspesialist, klinisk arbeid i forhold til barn og unges psykiske lidelser

 • Utviklingsarbeid og forskning i forhold til tidsavgrenset psykoterapi med barn

 • Undervisning i psykologisk behandling av barn/unge ved psykologisk institutt UiO siden 2002

 • Utviklet og leder spesialist fordypningsseminar i psykoterapi med barn ved RBUP øst og sør

 • 2-årig spesialistutdanning i traumebehandling av barn og unge

 • Diplomstudie i musikkterapi, London

 • Klinisk arbeid med musikkterapi

 • Undervisning ved Masterstudiet i musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole

Emneord: Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi
Publisert 31. jan. 2012 13:07 - Sist endret 8. juli 2019 14:36