Svenn Torgersen

Professor emeritus
Bilde av Svenn Torgersen
English version of this page
Mobiltelefon +47-90148036
Rom S04-03
Brukernavn
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesseområder

Torgersens hovedinteresse er personlighet og personlighetsavvik. Han er interessert i hvordan personlighet og personlighetsforstyrrelser skal fastlegges, deres utbredelse, årsaker, utvikling og konsekvenser for ulike typer atferd, verdier, holdninger, parforhold, symptomer og tilpasning generelt.
Av prosjekter kan nevnes:

  • Betydningen av personligheten for utvikling av parforhold

  • Arv og miljøs betydning for variasjon i personlighet og personlighetsforstyrrelser

  • Personlighet og personlighetsforstyrrelsers betydning for psykiske symptomsforstyrrelsers prognose

  • Endringer i personlighet og personlighetsforstyrrelser som følge av bortfall av symptomer

  • Utbredelsen av personlighetsforstyrrelser i den alminnelige befolkning

Hovedoppgaveveiledning:
Empiriske prosjekter som dreier seg om personlighet og personlighetsforstyrrelser: hva, hvorfor og hvilke konsekvenser.

Emneord: Emeritus, Personlighetspsykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 8. juli 2019 15:58

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter