Svein Magnussen

Professor emeritus
Bilde av Svein Magnussen
English version of this page
Mobiltelefon 48 14 28 29
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Kognitiv psykologi og kognitiv nevrovitenskap, inkludert studier av basale mekanismer i visuell informasjonsbehandling, oppmerksomhet og hukommelse, og i senere år studier av vitnepsykologi i et hverdagslivsperspektiv.

 • Forskningsinteresser forøvrig omfatter kunst og visuell persepsjon, og tillemping av persepsjonspsykologisk forskning til grafisk design og billedkommunikasjon.

Bakgrunn

 • Forskningsstipendiat/universitetsstipendiat, UiO, 1970-1976; post.doc. forsker, Alexander von Humboldt-Stiftung, Universitetet i Freiburg, Tyskland 1978-1979; førsteamanuensis, UiO, 1977-1990; professor i kognitiv psykologi, UiO, 1990-2012; professor II, Psykologisk institutt, Universitetet i Tromsø,1995-2000.

 • Gjesteforsker i flere perioder 1990-2010 ved University of California, Los Angeles, USA, Universitetet i Freiburg, Tyskland, og Universitetet i  Padova, Italia.

Utmerkelser

 • Norges Forskningsråds pris for fremragende forskning, Møbius, 2001.

 • Bjørn Christiansens Minnepris for beste artikkel publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2003 (med Annika Melinder). 

 • Fellow og leder av den internasjonale forskergruppen i "everyday memory", Senter for grunnforskning, Det Norske Videnskaps-Akademi, 2003-2004.
 • Fritjof Nansens belønning for fremragende forskning, Det Norske Videnskaps-Akademi, 2007.

 • Medlem av Det norske Videnskaps-Akademi.

 • Fellow, Association for Psychological Science (USA).

Offentlige verv

 • Medlem av Det samfunnsvitenskapelige forskningsråd, NAVF, 1988-1990

 • Medlem av Det medisinske forskningsråd, NAVF, 1990-1992

 • Medlem av Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker, 2004-2010

 • Medlem av Tilsynsutvalget for dommere, 2011-2019

Samarbeid

 • Internasjonalt samarbeid med flere forskergrupper i USA, deriblant ved UCLA og UCD, universitetene i Freiburg og Regensburg, Tyskland, og Universitet i Padova, Italia, som også er en aktiv samarbeidspartner anno 2017.
Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 9. mai 2019 15:40