Svein Magnussen

Professor emeritus
Bilde av Svein Magnussen
English version of this page
Mobiltelefon 48 14 28 29
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Kognitiv psykologi og kognitiv nevrovitenskap, inkludert studier av basale mekanismer i visuell informasjonsbehandling, oppmerksomhet og hukommelse, og i senere år studier av vitnepsykologi i et hverdagslivsperspektiv.

 • Forskningsinteresser forøvrig omfatter kunst og visuell persepsjon, og tillemping av persepsjonspsykologisk forskning til grafisk design og billedkommunikasjon.

Bakgrunn

 • Forskningsstipendiat/universitetsstipendiat, UiO, 1970-1976; post.doc. forsker, Alexander von Humboldt-Stiftung, Universitetet i Freiburg, Tyskland 1978-1979; førsteamanuensis, UiO, 1977-1990; professor i kognitiv psykologi, UiO, 1990-2012; professor II, Psykologisk institutt, Universitetet i Tromsø,1995-2000.

 • Gjesteforsker i flere perioder 1990-2010 ved University of California, Los Angeles, USA, Universitetet i Freiburg, Tyskland, og Universitetet i  Padova, Italia.

Utmerkelser

 • Norges Forskningsråds pris for fremragende forskning, Møbius, 2001.

 • Bjørn Christiansens Minnepris for beste artikkel publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2003 (med Annika Melinder). 

 • Fellow og leder av den internasjonale forskergruppen i "everyday memory", Senter for grunnforskning, Det Norske Videnskaps-Akademi, 2003-2004.
 • Fritjof Nansens belønning for fremragende forskning, Det Norske Videnskaps-Akademi, 2007.

 • Medlem av Det norske Videnskaps-Akademi.

 • Fellow, Association for Psychological Science (USA).

Offentlige verv

 • Medlem av Det samfunnsvitenskapelige forskningsråd, NAVF, 1988-1990

 • Medlem av Det medisinske forskningsråd, NAVF, 1990-1992

 • Medlem av Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker, 2004-2010

 • Medlem av Tilsynsutvalget for dommere, 2011-2019

Samarbeid

 • Internasjonalt samarbeid med flere forskergrupper i USA, deriblant ved UCLA og UCD, universitetene i Freiburg og Regensburg, Tyskland, og Universitet i Padova, Italia, som også er en aktiv samarbeidspartner anno 2017.
Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi

Publikasjoner

   

 • Brennen, Tim & Magnussen, Svein (2022). The Science of Lie Detection by Verbal Cues: What Are the Prospects for Its Practical Applicability? Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 13. doi: 10.3389/fpsyg.2022.835285.
 • Bjørndal, Ludvig Daae; Brennen, Tim & Magnussen, Svein (2021). Norske dommeres kunnskap om påliteligheten av øyevitneforklaringer – 12 år senere. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 60, s. 521–532. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-09-03.
 • Sumampouw, Nathanael; Bjørndal, Ludvig Daae; Magnussen, Svein; Otgaar, Henry & Brennen, Tim (2021). Knowledge about eyewitness testimony: a survey of Indonesian police officers and psychologists. Psychology, Crime and Law. ISSN 1068-316X. s. 1–16. doi: 10.1080/1068316X.2021.1962868. Fulltekst i vitenarkiv
 • Baugerud, Gunn Astrid; Sinkerud Johnson, Miriam; Hansen, Helle Birgitte; Magnussen, Svein J & Lamb, Michael E. (2021). Portraits in straw: A reply to Melinder et al. (2020). Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 35(2), s. 570–573. doi: 10.1002/acp.3791.
 • Brøste, Inger-Lise; Magnussen, Svein; Melinder, Annika Maria D & Rachlew, Asbjørn (2020). Forskning i etterforskning: Politiets kvalitetssikring av vitnekonfrontasjonene i lommemannsaken. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 20(2), s. 146–155. doi: 10.18261/ISSN.0809-9537-2020-02-02.
 • Rachlew, Asbjørn; Brøste, Inger-Lise; Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2020). Recruiting Eyewitness Science in Criminal Investigations: The Pocket Man Case. Journal of Forensic Psychology Research and Practice. ISSN 2473-2850. 20(3), s. 205–213. doi: 10.1080/24732850.2020.1714407. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brennen, Tim & Magnussen, Svein (2020). Research on non-verbal signs of lies and deceit: A blind alley. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. doi: 10.3389/fpsyg.2020.613410. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørndal, Ludvig Daae; McGill, Lucy; Magnussen, Svein J; Richardson, Stéphanie; Saraiva, Renan & Stadel, Marie [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Norwegian judges' knowledge of factors affecting eyewitness testimony: A 12-year follow-up. Psychiatry, Psychology and Law. ISSN 1321-8719. 28(5), s. 665–682. doi: 10.1080/13218719.2020.1837028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magnussen, Svein (2020). Er sikre vitner pålitelige vitner? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 59(5), s. 312–321.
 • Baugerud, Gunn Astrid; Hansen, Helle Birgitte; S. Johnson, Miriam; Magnussen, Svein & Lamb, Michael E. (2020). Forensic interviews with preschool children: An analysis of extended interviews in Norway (2015-2017). Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 34(3), s. 654–663. doi: 10.1002/acp.3647. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magnussen, Svein & Stridbeck, Ulf (2020). Vurdering av troverdighet: hva sier forskningen anno 2020? Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 20(1), s. 6–17. doi: 10.18261/ISSN.0809-9537-2020-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magnussen, Svein & Teigen, Karl Halvor (2020). Kognitive snarveier og slagsider i vurdering av bevis. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 59(1), s. 19–42. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2020-01-03.
 • Bjørdal Kostopoulos, Maria; Iversen, Stine; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2019). Beliefs About Young Children as Witnesses: a Survey of Experienced Defense Lawyers and Psychological Expert Witnesses in Norway. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice. ISSN 2524-5236. 2, s. 309–322. doi: 10.1007/s42448-019-00029-2.
 • Dodier, Olivier; Melinder, Annika Maria D; Otgaar, Henry; Payoux, Mélany & Magnussen, Svein (2019). Psychologists and psychiatrists in court: What do they know about eyewitness memory? A comparison between experts in inquisitorial and adversarial legal systems. Journal of Police and Criminal Psychology. ISSN 0882-0783. 34, s. 254–262. doi: 10.1007/s11896-019-09339-0.
 • Grøndahl, Pål; Wessel, Ellen Margrethe & Magnussen, Svein (2019). Blokkeres traumatiske minner fra bevisstheten? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(10), s. 1–5. doi: 10.4045/tidsskr.18.0936.
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Stridbeck, Ulf; Teigen, Karl Halvor & Wessel, Ellen Margrethe (2017). Misforstått kritikk. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 130, s. 109–111. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-01-06.
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Teigen, Karl Halvor; Stridbeck, Ulf & Wessel, Ellen Margrethe (2016). Urimelig tvil: et tilsvar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 129, s. 300–305.
 • Melinder, Annika Maria D; Burrell, Lisa Victoria; Eriksen, Maria Olaussen; Magnussen, Svein & Wessel, Ellen Margrethe (2016). The Emotional Child Witness Effect Survives Presentation Mode. Behavioral sciences & the law. ISSN 0735-3936. 34(1), s. 113–125. doi: 10.1002/bsl.2232.
 • Baugerud, Gunn Astrid; Howe, Mark L; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2016). Maltreated and non-maltreated children's true and false memories of neutral and emotional word lists in the Deese/Roediger-McDermott task. Journal of Experimental Child Psychology. ISSN 0022-0965. 143, s. 102–110. doi: 10.1016/j.jecp.2015.10.007.
 • Wessel, Ellen Margrethe; Eilertsen, Dag-Erik; Langnes, Espen; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2016). Disclosure of child sexual abuse: expressed emotions and credibility judgments of a child mock victim. Psychology, Crime and Law. ISSN 1068-316X. 22(4), s. 331–343. doi: 10.1080/1068316X.2015.1109087.
 • Grøndahl, Pål & Magnussen, Svein (2015). Psykogene bevissthetsforstyrrelser. I Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (Red.), Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48459-7. s. 126–145.
 • Johnson, Miriam Sinkerud; Magnussen, Svein; Thoresen, Christian; Lønnum, Kyrre; Burrell, Lisa Victoria & Melinder, Annika Maria D (2015). Best practice recommendations still fail to result in action: A national 10-year follow-up of investigative interviews in CSA cases. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 29(5), s. 661–668. doi: 10.1002/acp.3147.
 • Magnussen, Svein (2015). Psychology of visual memory. I Wright, James D. (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd Edition. Elsevier. ISSN 978-0080970868. s. 175–180.
 • Sneve, Markus Handal; Sreenivasan, Kartik K; Alnæs, Dag; Endestad, Tor & Magnussen, Svein (2015). Short-term retention of visual information: Evidence in support of feature-based attention as an underlying mechanism. Neuropsychologia. ISSN 0028-3932. 66, s. 1–9. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2014.11.004.
 • Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2015). Psychologists and psychiatrists serving as expert witnesses in court: what do they know about eyewitness memory? Psychology, Crime and Law. ISSN 1068-316X. 21, s. 53–61. doi: 10.1080/1068316x.2014.915324.
 • Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2014). Psychologists and psychiatrists serving as expert witnesses in court: what do they know about eyewitness memory? Psychology, Crime and Law. ISSN 1068-316X. 21(1), s. 53–61. doi: 10.1080/1068316X.2014.915324.
 • von Hofsten, Olov; von Hofsten, Claes; Sulutvedt, Unni; Laeng, Bruno; Brennen, Tim & Magnussen, Svein (2014). Simulating newborn face perception. Journal of Vision. ISSN 1534-7362. 14:16(13). doi: 10.1167/14.13.16.
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Stridbeck, Ulf; Teigen, Karl Halvor & Wessel, Ellen Margrethe (2014). «UTOVER RIMELIG TVIL»? En kvantitativ studie av sikkerhet i bevisvurdering i straffesaker hos norske fagdommere og lekdommere. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 127, s. 384–396.
 • Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2014). Umiddelbarhetsprinsippet i bevisvurdering - en utfordring til rettssikkerheten? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 53, s. 607–621.
 • Wise, Richard A; Sartori, Giuseppe; Magnussen, Svein & Safer, Martin A (2014). An examination of the causes and solutions to eyewitness error. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 5. doi: 10.3389/fpsyt.2014.00102.
 • Korsnes, Maria Stylianou & Magnussen, Svein (2014). fMRI evidence for dissociation between priming and conscious recognition. Journal of Integrative Neuroscience (JIN). ISSN 0219-6352. 13(3), s. 509–517. doi: 10.1142/S0219635214500149.
 • Baugerud, Gunn Astrid; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2014). High accuracy but low consistency in children's long-term recall of a real-life stressful event. Journal of Experimental Child Psychology. ISSN 0022-0965. 126, s. 357–368. doi: 10.1016/j.jecp.2014.05.009.
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Teigen, Karl Halvor & Wessel, Ellen Margrethe (2014). The Probability of Guilt in Criminal Cases: Are People Aware of Being 'Beyond Reasonable Doubt'? Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 28(2), s. 196–203. doi: 10.1002/acp.2978.
 • Magnussen, Svein (2014). How I Started Living a Double Life in Psychological Science. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 28(2), s. 287–288. doi: 10.1002/acp.2977.
 • Greenlee, Mark W. & Magnussen, Svein (2014). Probing human vision with spatial adaptation. I Geremek, Adam; Greenlee, Mark & Magnussen, Svein (Red.), Perception beyond gestalt: Progress in vision research. Routledge. ISSN 978-0-415-65801-0. s. 98–117.
 • Geremek, Adam; Greenlee, Mark W. & Magnussen, Svein (2014). Perception beyond Gestalt. Introductory remarks. I Geremek, Adam; Greenlee, Mark & Magnussen, Svein (Red.), Perception beyond gestalt: Progress in vision research. Routledge. ISSN 978-0-415-65801-0. s. 1–5.
 • Vogt, Stine Elisabeth & Magnussen, Svein (2013). Eye movements, memory and visual expertise. I Wagner, Christoph; Greenlee, Mark W. & Wolff, Christian (Red.), Aisthesis. Wahrnehmungsprozesse in Kunst und Technik. Verlag Schnell + Steiner GmbH. ISSN 9783795422417. s. 51–62.
 • Mirandola, Chiara; Ferruzza, C; Cornoldi, C. & Magnussen, Svein (2013). Beliefs about memory among psychology students and their professors in psychodynamic clinical and experimental study programs. Revue européenne de psychologue appliquée. ISSN 1162-9088. 63(5), s. 251–256. doi: 10.1016/j.erap.2013.07.004.
 • Wessel, Ellen Margrethe; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2013). Expressed emotions and perceived credibility of child mock victims disclosing physical abuse. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 27, s. 611–616. doi: 10.1002/acp.2935.
 • Sneve, Markus Handal; Magnussen, Svein; Alnæs, Dag; Endestad, Tor & D'Esposito, Mark (2013). Top–Down Modulation from Inferior Frontal Junction to FEFs and Intraparietal Sulcus during Short-term Memory for Visual Features. Journal of Cognitive Neuroscience. ISSN 0898-929X. 25, s. 1944–1956. doi: 10.1162/jocn_a_00426.
 • Magnussen, Svein; Safer, Martin A; Sartori, Giuseppe & Wise, Richard A (2013). What Italian defense attorneys know about factors affecting eyewitness accuracy: a comparison with U.S. and Norwegian samples. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 4. doi: 10.3389/fpsyt.2013.00028.
 • Magnussen, Svein (2013). Visual working memory. I Pashler, Harold (Red.), Encyclopedia of the Mind. Sage Publications. ISSN 978-1-4129-5057-2. s. 765–769.
 • Sneve, Markus Handal; Alnæs, Dag; Endestad, Tor; Greenlee, Mark W. & Magnussen, Svein (2012). Visual short-term memory: Activity supporting encoding and maintenance in retinotopic visual cortex. NeuroImage. ISSN 1053-8119. 63(1), s. 166–178. doi: 10.1016/j.neuroimage.2012.06.053.
 • Fiore, Felicia; Cornoldi, Cesare; De Beni, Rossana; D'Urso, Valentina; Eilertsen, Dag-Erik & Magnussen, Svein (2012). Short-term memory for flavour. Journal of Cognitive Psychology. ISSN 2044-5911. 24(2), s. 134–139. doi: 10.1080/20445911.2011.598854.
 • Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2012). Vitnepsykologisk sakkyndighet i norsk rett: Hva vet norske psykologer og psykiatere om påliteligheten av vitners hukommelse? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(4), s. 338–347.
 • Stridbeck, Ulf & Magnussen, Svein (2012). Opening Potentially Wrongful Convictions - Look to Norway. The Criminal Law Quarterly. ISSN 0011-1333. 58(2), s. 267–282.
 • Wu, Esther Xiu Wen; Laeng, Bruno & Magnussen, Svein (2012). Through the eyes of the own-race bias: Eye-tracking and pupillometry during face recognition. Social Neuroscience. ISSN 1747-0919. 7(2), s. 202–216. doi: 10.1080/17470919.2011.596946.
 • Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2012). What psychologists know and believe about memory: A survey of pratitioners. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 26(1), s. 54–60. doi: 10.1002/acp.1795.
 • Wessel, Ellen Margrethe; Bollingmo, Guri Cecilie; Sønsteby, Carine; Eilertsen, Dag-Erik; Nielsen, Linda Marie & Magnussen, Svein (2012). The emotional witness effect: story content, emotional valence and credibility of a male suspect. Psychology, Crime and Law. ISSN 1068-316X. 18(5), s. 417–430. doi: 10.1080/1068316X.2010.502119.
 • Stridbeck, Ulf & Magnussen, Svein (2012). Prevention of wrongful convictions: Norwegian legal safeguards and the Criminal Cases Review Commission. University of Cincinnati law review. ISSN 0009-6881. 80(4), s. 1373–1390.
 • Magnussen, Svein & Brennen, Tim (2011). Memory, Learning and cognition in education. Elsevier. ISSN 0123814383. s. 85–91.
 • Sneve, Markus Handal; Alnæs, Dag; Endestad, Tor; Greenlee, Mark W. & Magnussen, Svein (2011). Modulation of activity in human visual area V1 during memory masking. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 6(4). doi: 10.1371/journal.pone.0018651.
 • Magnussen, Svein (2011). Vitnepsykologi. I Svartdal, Frode (Red.), Psykologi i praksis. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-41572-0. s. 313–318.
 • Magnussen, Svein & Wessel, Ellen Margrethe (2010). Displayed emotions in court: effects on credibility judgements. I Granhag, Per Anders (Red.), Forensic Psychology in Context Nordic and international approaches. Willan Publishing. ISSN 1-843928-28-0. s. 247–263.
 • Magnussen, Svein; Melinder, Annika Maria D; Stridbeck, Ulf & Raja, Abid Q (2010). Beliefs about factors affecting the reliability of eyewitness memory: A comparison of judges, jurors and the general public. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 24(1), s. 122–133. doi: 10.1002/acp.1550.
 • Korsnes, Maria Stylianou; Reiner, Miriam; Magnussen, Svein & Feldman, Marcus W. (2010). Visual recognition of shapes and textures: an fMRi study. Brain Structure and Function. ISSN 1863-2653. 214(4), s. 355–359. doi: 10.1007/s00429-010-0241-5.
 • Melinder, Annika Maria D; Alexander, Kristen; Cho, Young Il; Goodman, Gail S; Thoresen, Christian & Lønnum, Kyrre [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Childrens eyewitness memory: A comparison of two interviewing strategies as realized by forensic professionals. Journal of Experimental Child Psychology. ISSN 0022-0965. 105(3), s. 156–177. doi: 10.1016/j.jecp.2009.04.004.
 • Magnussen, Svein; Greenlee, Mark W.; Baumann, Oliver & Endestad, Tor (2009). Visual perceptual memory - anno 2008. I Bächman, Lars & Nyberg, Lars (Red.), Memory,Aging and the Brain. Psychology Press. ISSN 978-1-84169-692-8. s. 53–75.
 • Nilsen, Håvard & Magnussen, Svein (2009). Homo Academicus. I Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (Red.), Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01563-7. s. 44–61.
 • Magnussen, Svein; Nilsson, Lars-Göran; Ommundsen, Reidar & Ringnes, Hege Kristin (2009). Forskningslinjer. I Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (Red.), Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01563-7. s. 207–225.
 • Magnussen, Svein (2009). Psykologi og juss. Kan psykologi bidra til rettssikkerhet? I Hansen, Bjørg Røed & Magnussen, Svein (Red.), Psykologiens yttergrenser. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-280-8. s. 111–130.
 • Grenness, Carl-Erik & Magnussen, Svein (2009). Psykologi og kunst. Eksemplet Salvador Dali. I Hansen, Bjørg Røed & Magnussen, Svein (Red.), Psykologiens yttergrenser. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-280-8. s. 159–195.
 • Hansen, Bjørg Røed & Magnussen, Svein (2009). Introduksjon. I Hansen, Bjørg Røed & Magnussen, Svein (Red.), Psykologiens yttergrenser. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-280-8. s. 9–13.
 • Thoresen, Christian; Lønnum, Kyrre; Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2009). Forensic Interviews with children in CSA Cases: A Large-Sample Study of Norwegian Police Interviews. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 23(7), s. 999–1011. doi: 10.1002/acp.1534.
 • Bollingmo, Guri Cecilie; Wessel, Ellen Margarethe; Sandvold, Yvonne; Eilertsen, Dag-Erik & Magnussen, Svein (2009). The effect of biased and non-biased information on judgments of witness credibility. Psychology, Crime and Law. ISSN 1068-316X. 15(1), s. 61–71. doi: 10.1080/10683160802131107.
 • Magnussen, Svein (2009). Implicit visual working memory. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 50(6), s. 535–542. doi: 10.1111/j.1467-9450.2009.00783.x.
 • Bollingmo, Guri Cecilie; Wessel, Ellen Margarethe; Eilertsen, Dag-Erik & Magnussen, Svein (2008). Credibility of the emotional witness: A study of ratings by police investigators. Psychology, Crime and Law. ISSN 1068-316X. 14(1). doi: 10.1080/10683160701368412.
 • Baumann, Oliver; Endestad, Tor; Magnussen, Svein & Greenlee, Mark W. (2008). Delayed discrimination of spatial frequency for gratings of different orientation: behavioral and fMRI evidence for low-level perceptual memory stores in early visual cortex. Experimental Brain Research. ISSN 0014-4819. 188, s. 363–369. doi: 10.1007/s00221-008-1366-0.
 • Magnussen, Svein; Wise, Richard A; Raja, AQ; Safer, Martin A; Pawlenko, Nell & Stridbeck, Ulf (2008). What judges know about eyewitness testimony: A comparison of Norwegian and US judges. Psychology, Crime and Law. ISSN 1068-316X. 14, s. 177–188.
 • Magnussen, Svein; Melinder, Annika Maria D; Raja, Abid Q & Stridbeck, Ulf (2008). Faktorer som påvirker påliteligheten av øyevitner: Hva vet dommere og jurymedlemmer? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 47(8), s. 472–482.
 • Magnussen, Svein; Endestad, Tor; Koriat, Asher & Helstrup, Tore (2007). What do people believe about memory and how do they talk about memory. I Magnussen, Svein & Helstrup, Tore (Red.), Everyday Memory. Psychology Press. ISSN 978-1-84169-579-2. s. 5–25.
 • Zimmer, Hubert D.; Magnussen, Svein; Rudner, Mary & Rönnberg, Jerker (2007). Visuospatial thinking, imagination and remembering. I Magnussen, Svein & Helstrup, Tore (Red.), Everyday Memory. Psychology Press. ISSN 978-1-84169-579-2. s. 27–56.
 • Goodman, Gail S; Magnussen, Svein; Andersson, Jan; Endestad, Tor; Løkken, Lene & Moestue, Cathrine (2007). Memory illusions and false memories in the real world. I Magnussen, Svein & Helstrup, Tore (Red.), Everyday Memory. Psychology Press. ISSN 978-1-84169-579-2. s. 157–182.
 • De Beni, Rossana; Cornoldi, Cesare; Larsson, Maria; Magnussen, Svein & Rönnberg, Jerker (2007). Memory experts: Visual learning, wine tasting, orienteering and speech-reading. I Magnussen, Svein & Helstrup, Tore (Red.), Everyday Memory. Psychology Press. ISSN 978-1-84169-579-2. s. 201–227.
 • Magnussen, Svein (2007). Publisering av psykologisk forskning i internasjonale tidsskrifter: En summarisk orientering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 44(2), s. 116–124.

Se alle arbeider i Cristin

 • Magnussen, Svein (2017). Vitnepsykologi 2.0. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-388-1. 361 s.
 • Geremek, Adam; Greenlee, Mark & Magnussen, Svein (2014). Perception beyond gestalt: Progress in vision research. Routledge. ISBN 978-0-415-65801-0. 236 s.
 • Hansen, Bjørg Røed & Magnussen, Svein (2009). Psykologiens yttergrenser. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-280-8. 261 s.
 • Magnussen, Svein (2009). Vidnepsykologi. Klim. ISBN 978-87-7955-537-2. 300 s.
 • Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (2009). Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01563-7. 301 s.
 • Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (2009). Laboratorium og klinikk. Psykologisk institutt i Oslo 100 år. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01563-7. 301 s.
 • Magnussen, Svein & Helstrup, Tore (2007). Everyday Memory. Psychology Press. ISBN 978-1-84169-579-2. 340 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Magnussen, Svein & Stridbeck, Ulf (2020). Nesten alt du vet om løgn, er feil. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Magnussen, Svein (2015). Psykologi og rettssikkerhet. Psykologisk tidsskrift. ISSN 1501-7508. 19(1), s. 12–18.
 • Burrell, Lisa Victoria; Melinder, Annika Maria D; Eriksen, Maria Olaussen; Magnussen, Svein & Wessel, Ellen (2014). The emotional child witness effect paired with presentation mode.
 • Baugerud, Gunn Astrid; Howe, Mark; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2014). Maltreated children’s performance on the DRM task with emotional and neutral word lists.
 • Sneve, Markus Handal; Alnæs, Dag; Endestad, Tor; Greenlee, Mark W. & Magnussen, Svein (2010). Retrieval-related activity in early visual areas. Perception. ISSN 0301-0066. 39, s. 38–38.
 • Alnæs, Dag; Endestad, Tor; Magnussen, Svein; Sneve, Markus Handal; Spillmann, Lothar & Werner, John S. (2010). Perceptual filling-in of the blind spot: an fMRI study. Perception. ISSN 0301-0066. 39, s. 175–175.
 • Magnussen, Svein & Brennen, Tim (2010). Memory. I Peterson, Penelope; Baker, Eva & McGaw, Barry (Red.), International Encyclopedia of Education, Third edition, Volume 5. Elsevier. ISSN 978-0-08-044893-0. s. 197–203.
 • Thomas, James P.; Endestad, Tor & Magnussen, Svein (2009). Representation of stimulus uncertainty effects on speeded discrimination performance. Perception. ISSN 0301-0066. 38, s. 137–138.
 • Sneve, Markus Handal; Magnussen, Svein; Endestad, Tor & Greenlee, Mark W. (2009). Memory modulation of area V1. Perception. ISSN 0301-0066. 38, s. 178–178.
 • Røed Hansen, Bjørg & Magnussen, Svein (2009). Introduksjon. I Hansen, Bjørg Røed & Magnussen, Svein (Red.), Psykologiens yttergrenser. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-280-8. s. 9–12.
 • Baumann, Oliver; Endestad, Tor; Magnussen, Svein & Greenlee, Mark W. (2008). Perceptual memory representations studied in delayed discrimination of spatial frequency - behavioral and fMRI evidence for high-fidelity visual stores in early visual cortex. NeuroImage. ISSN 1053-8119. 41, s. 88–88.
 • Korsnes, Maria Stylianou; Magnussen, Svein & Gabrieli, John D (2007). Neural correlates of object priming: an fMRI study. Perception. ISSN 0301-0066. 36, s. 120–121.
 • Greenlee, Mark; Baumann, Oliver; Endestad, Tor & Magnussen, Svein (2007). Neural activation during dealyed discrimination of spatial frequency for gratings of different orientation. Perception. ISSN 0301-0066. 36, s. 118–118.
 • Greenlee, Mark W.; Baumann, Oliver; Endestad, Tor & Magnussen, Svein (2007). Neural activation during delayed discrimination of spatial frequency for gratings with different orientation. Perception. ISSN 0301-0066. 36, s. 118–118.
 • Greenlee, Mark; Rothmayr, C; Baumann, Oliver; Rutschmann, R M; Endestad, Tor & Magnussen, Svein (2007). Dissociated pattern of neural correlates for verbal and non-verbal coding strategies in visual working memory. Journal of Vision. ISSN 1534-7362. 7, s. 850–850.
 • Magnussen, Svein & Stridbeck, Ulf (2007). Leder: Rettssikkerheten i Norge - det må satses på vitnepsykologisk forskning. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 7(3), s. 259–262.
 • Magnussen, Svein & Helstrup, Tore (2007). Introduction. I Magnussen, Svein & Helstrup, Tore (Red.), Everyday Memory. Psychology Press. ISSN 978-1-84169-579-2. s. 1–3.
 • Magnussen, Svein; Peterson, Abby & Sundin, Jan (2011). Evaluation of the Swedish Research Council's Criminology Programme. Swedish Research Council. ISSN 978-91-7307-198-7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 9. mai 2019 15:40