Svein Magnussen

Professor emeritus
Bilde av Svein Magnussen
English version of this page
Mobiltelefon 48 14 28 29
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Kognitiv psykologi og kognitiv nevrovitenskap, inkludert studier av basale mekanismer i visuell informasjonsbehandling, oppmerksomhet og hukommelse, og i senere år studier av vitnepsykologi i et hverdagslivsperspektiv.

 • Forskningsinteresser forøvrig omfatter kunst og visuell persepsjon, og tillemping av persepsjonspsykologisk forskning til grafisk design og billedkommunikasjon.

Bakgrunn

 • Forskningsstipendiat/universitetsstipendiat, UiO, 1970-1976; post.doc. forsker, Alexander von Humboldt-Stiftung, Universitetet i Freiburg, Tyskland 1978-1979; førsteamanuensis, UiO, 1977-1990; professor i kognitiv psykologi, UiO, 1990-2012; professor II, Psykologisk institutt, Universitetet i Tromsø,1995-2000.

 • Gjesteforsker i flere perioder 1990-2010 ved University of California, Los Angeles, USA, Universitetet i Freiburg, Tyskland, og Universitetet i  Padova, Italia.

Utmerkelser

 • Norges Forskningsråds pris for fremragende forskning, Møbius, 2001.

 • Bjørn Christiansens Minnepris for beste artikkel publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2003 (med Annika Melinder). 

 • Fellow og leder av den internasjonale forskergruppen i "everyday memory", Senter for grunnforskning, Det Norske Videnskaps-Akademi, 2003-2004.
 • Fritjof Nansens belønning for fremragende forskning, Det Norske Videnskaps-Akademi, 2007.

 • Medlem av Det norske Videnskaps-Akademi.

 • Fellow, Association for Psychological Science (USA).

Offentlige verv

 • Medlem av Det samfunnsvitenskapelige forskningsråd, NAVF, 1988-1990

 • Medlem av Det medisinske forskningsråd, NAVF, 1990-1992

 • Medlem av Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker, 2004-2010

 • Medlem av Tilsynsutvalget for dommere, 2011-2019

Samarbeid

 • Internasjonalt samarbeid med flere forskergrupper i USA, deriblant ved UCLA og UCD, universitetene i Freiburg og Regensburg, Tyskland, og Universitet i Padova, Italia, som også er en aktiv samarbeidspartner anno 2017.
Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi

Publikasjoner

   

 • Baugerud, Gunn Astrid; Sinkerud Johnson, Miriam; Hansen, Helle; Magnussen, Svein J & Lamb, Michael E. (2021). Portraits in straw: A reply to Melinder et al. (2020). Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  35, s 570- 573 . doi: 10.1002/acp.3791
 • Baugerud, Gunn Astrid; Hansen, Helle Birgitte; S. Johnson, Miriam; Magnussen, Svein & Lamb, Michael E. (2020). Forensic interviews with preschool children: An analysis of extended interviews in Norway (2015-2017). Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  34(3), s 654- 663 . doi: 10.1002/acp.3647 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørndal, Ludvig Daae; McGill, Lucy; Magnussen, Svein J; Richardson, Stéphanie; Saraiva, Renan; Stadel, Marie & Brennen, Timothy John (2020). Norwegian judges' knowledge of factors affecting eyewitness testimony: A 12-year follow-up. Psychiatry, Psychology and Law.  ISSN 1321-8719. . doi: 10.1080/13218719.2020.1837028 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brennen, Tim & Magnussen, Svein (2020). Research on non-verbal signs of lies and deceit: A blind alley. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: 10.3389/fpsyg.2020.613410 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brøste, Inger-Lise; Magnussen, Svein; Melinder, Annika Maria D & Rachlew, Asbjørn (2020). Forskning i etterforskning: Politiets kvalitetssikring av vitnekonfrontasjonene i lommemannsaken. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  20(2), s 146- 155 . doi: https://doi.org/10.18261/ISSN.0809-9537-2020-02-02
 • Magnussen, Svein (2020). Er sikre vitner pålitelige vitner?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(5), s 312- 321
 • Magnussen, Svein & Stridbeck, Ulf (2020). Vurdering av troverdighet: hva sier forskningen anno 2020?. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  20(1), s 6- 17 . doi: org/10.18261/ISSN.0809-9537-2020-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Magnussen, Svein & Teigen, Karl Halvor (2020). Kognitive snarveier og slagsider i vurdering av bevis. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(1), s 19- 42 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2020-01-03
 • Rachlew, Asbjørn; Brøste, Inger-Lise; Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2020). Recruiting Eyewitness Science in Criminal Investigations: The Pocket Man Case. Journal of Forensic Psychology Research and Practice.  ISSN 2473-2850.  20(3), s 205- 213 . doi: https://doi.org/10.1080/24732850.2020.1714407 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørdal Kostopoulos, Maria; Iversen, Stine; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2019). Beliefs About Young Children as Witnesses: a Survey of Experienced Defense Lawyers and Psychological Expert Witnesses in Norway. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice.  ISSN 2524-5236.  2, s 309- 322 . doi: https://doi.org/10.1007/s42448-019-00029-2
 • Dodier, Olivier; Melinder, Annika Maria D; Otgaar, Henry; Payoux, Mélany & Magnussen, Svein (2019). Psychologists and psychiatrists in court: What do they know about eyewitness memory? A comparison between experts in inquisitorial and adversarial legal systems. Journal of Police and Criminal Psychology.  ISSN 0882-0783.  34, s 254- 262 . doi: 10.1007/s11896-019-09339-0
 • Grøndahl, Pål; Wessel, Ellen Margrethe & Magnussen, Svein (2019). Blokkeres traumatiske minner fra bevisstheten?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(10), s 1- 5 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0936 Vis sammendrag
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Stridbeck, Ulf; Teigen, Karl Halvor & Wessel, Ellen Margrethe (2017). Misforstått kritikk. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  130, s 109- 111 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-01-06
 • Baugerud, Gunn Astrid; Howe, Mark L; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2016). Maltreated and non-maltreated children's true and false memories of neutral and emotional word lists in the Deese/Roediger-McDermott task. Journal of Experimental Child Psychology.  ISSN 0022-0965.  143, s 102- 110 . doi: 10.1016/j.jecp.2015.10.007
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Teigen, Karl Halvor; Stridbeck, Ulf & Wessel, Ellen Margrethe (2016). Urimelig tvil: et tilsvar. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  129, s 300- 305
 • Melinder, Annika Maria D; Burrell, Lisa Victoria; Eriksen, Maria Olaussen; Magnussen, Svein & Wessel, Ellen Margrethe (2016). The Emotional Child Witness Effect Survives Presentation Mode. Behavioral sciences & the law.  ISSN 0735-3936.  34(1), s 113- 125 . doi: 10.1002/bsl.2232 Vis sammendrag
 • Wessel, Ellen Margrethe; Eilertsen, Dag-Erik; Langnes, Espen; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2016). Disclosure of child sexual abuse: expressed emotions and credibility judgments of a child mock victim. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  22(4), s 331- 343 . doi: 10.1080/1068316X.2015.1109087
 • Grøndahl, Pål & Magnussen, Svein (2015). Psykogene bevissthetsforstyrrelser, I: Pål Grøndahl & Ulf Stridbeck (red.),  Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48459-7.  Kapittel 8.  s 126 - 145
 • Johnson, Miriam Sinkerud; Magnussen, Svein; Thoresen, Christian; Lønnum, Kyrre; Burrell, Lisa Victoria & Melinder, Annika Maria D (2015). Best practice recommendations still fail to result in action: A national 10-year follow-up of investigative interviews in CSA cases. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  29(5), s 661- 668 . doi: 10.1002/acp.3147
 • Magnussen, Svein (2015). Psychology of visual memory, In James D. Wright (ed.),  International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd Edition.  Elsevier.  ISBN 978-0080970868.  2 Edition, Vol 25.  s 175 - 180
 • Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2015). Psychologists and psychiatrists serving as expert witnesses in court: what do they know about eyewitness memory?. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  21, s 53- 61 . doi: 10.1080/1068316x.2014.915324
 • Sneve, Markus Handal; Sreenivasan, Kartik K; Alnæs, Dag; Endestad, Tor & Magnussen, Svein (2015). Short-term retention of visual information: Evidence in support of feature-based attention as an underlying mechanism. Neuropsychologia.  ISSN 0028-3932.  66, s 1- 9 . doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2014.11.004
 • Baugerud, Gunn Astrid; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2014). High accuracy but low consistency in children's long-term recall of a real-life stressful event. Journal of Experimental Child Psychology.  ISSN 0022-0965.  126, s 357- 368 . doi: 10.1016/j.jecp.2014.05.009
 • Geremek, Adam; Greenlee, Mark W. & Magnussen, Svein (2014). Perception beyond Gestalt. Introductory remarks, In Adam Geremek; Mark Greenlee & Svein Magnussen (ed.),  Perception beyond gestalt: Progress in vision research.  Routledge.  ISBN 978-0-415-65801-0.  Kapittel 1.  s 1 - 5
 • Greenlee, Mark W. & Magnussen, Svein (2014). Probing human vision with spatial adaptation, In Adam Geremek; Mark Greenlee & Svein Magnussen (ed.),  Perception beyond gestalt: Progress in vision research.  Routledge.  ISBN 978-0-415-65801-0.  Kapittel 8.  s 98 - 117
 • Korsnes, Maria Stylianou & Magnussen, Svein (2014). fMRI evidence for dissociation between priming and conscious recognition. Journal of Integrative Neuroscience.  ISSN 0219-6352.  13(3), s 509- 517 . doi: 10.1142/S0219635214500149
 • Magnussen, Svein (2014). How I Started Living a Double Life in Psychological Science. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  28(2), s 287- 288 . doi: 10.1002/acp.2977
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Stridbeck, Ulf; Teigen, Karl Halvor & Wessel, Ellen Margrethe (2014). «UTOVER RIMELIG TVIL»? En kvantitativ studie av sikkerhet i bevisvurdering i straffesaker hos norske fagdommere og lekdommere. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  127, s 384- 396
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Teigen, Karl Halvor & Wessel, Ellen Margrethe (2014). The Probability of Guilt in Criminal Cases: Are People Aware of Being 'Beyond Reasonable Doubt'?. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  28(2), s 196- 203 . doi: 10.1002/acp.2978
 • Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2014). Umiddelbarhetsprinsippet i bevisvurdering - en utfordring til rettssikkerheten?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  53, s 607- 621
 • Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2014). Psychologists and psychiatrists serving as expert witnesses in court: what do they know about eyewitness memory?. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  21(1), s 53- 61 . doi: 10.1080/1068316X.2014.915324
 • von Hofsten, Olov; von Hofsten, Claes; Sulutvedt, Unni; Laeng, Bruno; Brennen, Tim & Magnussen, Svein (2014). Simulating newborn face perception. Journal of Vision.  ISSN 1534-7362.  14:16(13) . doi: 10.1167/14.13.16
 • Wise, Richard A; Sartori, Giuseppe; Magnussen, Svein & Safer, Martin A (2014). An examination of the causes and solutions to eyewitness error. Frontiers in Psychiatry.  ISSN 1664-0640.  5 . doi: 10.3389/fpsyt.2014.00102
 • Magnussen, Svein (2013). Visual working memory, In Harold Pashler (ed.),  Encyclopedia of the Mind.  Sage Publications.  ISBN 978-1-4129-5057-2.  V.  s 765 - 769
 • Magnussen, Svein; Safer, Martin A; Sartori, Giuseppe & Wise, Richard A (2013). What Italian defense attorneys know about factors affecting eyewitness accuracy: a comparison with U.S. and Norwegian samples. Frontiers in Psychiatry.  ISSN 1664-0640.  4 . doi: 10.3389/fpsyt.2013.00028
 • Mirandola, Chiara; Ferruzza, C; Cornoldi, C. & Magnussen, Svein (2013). Beliefs about memory among psychology students and their professors in psychodynamic clinical and experimental study programs. Revue européenne de psychologue appliquée.  ISSN 1162-9088.  63(5), s 251- 256 . doi: 10.1016/j.erap.2013.07.004
 • Sneve, Markus Handal; Magnussen, Svein; Alnæs, Dag; Endestad, Tor & D'Esposito, Mark (2013). Top–Down Modulation from Inferior Frontal Junction to FEFs and Intraparietal Sulcus during Short-term Memory for Visual Features. Journal of Cognitive Neuroscience.  ISSN 0898-929X.  25, s 1944- 1956 . doi: 10.1162/jocn_a_00426
 • Vogt, Stine Elisabeth & Magnussen, Svein (2013). Eye movements, memory and visual expertise, In Christoph Wagner; Mark W. Greenlee & Christian Wolff (ed.),  Aisthesis. Wahrnehmungsprozesse in Kunst und Technik.  Verlag Schnell + Steiner GmbH.  ISBN 9783795422417.  3.  s 51 - 62
 • Wessel, Ellen Margrethe; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2013). Expressed emotions and perceived credibility of child mock victims disclosing physical abuse. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  27, s 611- 616 . doi: 10.1002/acp.2935
 • Fiore, Felicia; Cornoldi, Cesare; De Beni, Rossana; D'Urso, Valentina; Eilertsen, Dag-Erik & Magnussen, Svein (2012). Short-term memory for flavour. Journal of Cognitive Psychology.  ISSN 2044-5911.  24(2), s 134- 139 . doi: 10.1080/20445911.2011.598854
 • Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2012). Vitnepsykologisk sakkyndighet i norsk rett: Hva vet norske psykologer og psykiatere om påliteligheten av vitners hukommelse?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(4), s 338- 347
 • Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2012). What psychologists know and believe about memory: A survey of pratitioners. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  26(1), s 54- 60 . doi: 10.1002/acp.1795
 • Sneve, Markus Handal; Alnæs, Dag; Endestad, Tor; Greenlee, Mark W. & Magnussen, Svein (2012). Visual short-term memory: Activity supporting encoding and maintenance in retinotopic visual cortex. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  63(1), s 166- 178 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2012.06.053 Vis sammendrag
 • Stridbeck, Ulf & Magnussen, Svein (2012). Opening Potentially Wrongful Convictions - Look to Norway. The Criminal Law Quarterly.  ISSN 0011-1333.  58(2), s 267- 282
 • Stridbeck, Ulf & Magnussen, Svein (2012). Prevention of wrongful convictions: Norwegian legal safeguards and the Criminal Cases Review Commission. University of Cincinnati law review.  ISSN 0009-6881.  80(4), s 1373- 1390
 • Wessel, Ellen Margrethe; Bollingmo, Guri Cecilie; Sønsteby, Carine; Eilertsen, Dag-Erik; Nielsen, Linda Marie & Magnussen, Svein (2012). The emotional witness effect: story content, emotional valence and credibility of a male suspect. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  18(5), s 417- 430 . doi: 10.1080/1068316X.2010.502119
 • Wu, Esther Xiu Wen; Laeng, Bruno & Magnussen, Svein (2012). Through the eyes of the own-race bias: Eye-tracking and pupillometry during face recognition. Social Neuroscience.  ISSN 1747-0919.  7(2), s 202- 216 . doi: 10.1080/17470919.2011.596946
 • Magnussen, Svein (2011). Vitnepsykologi, I: Frode Svartdal (red.),  Psykologi i praksis.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41572-0.  kapittel 38.  s 313 - 318
 • Magnussen, Svein & Brennen, Tim (2011). Memory, In  Learning and cognition in education.  Elsevier.  ISBN 0123814383.  Article.  s 85 - 91 Vis sammendrag
 • Sneve, Markus Handal; Alnæs, Dag; Endestad, Tor; Greenlee, Mark W. & Magnussen, Svein (2011). Modulation of activity in human visual area V1 during memory masking. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  6(4) . doi: 10.1371/journal.pone.0018651
 • Korsnes, Maria Stylianou; Reiner, Miriam; Magnussen, Svein & Feldman, Marcus W. (2010). Visual recognition of shapes and textures: an fMRi study. Brain Structure and Function.  ISSN 1863-2653.  214(4), s 355- 359 . doi: 10.1007/s00429-010-0241-5
 • Magnussen, Svein; Melinder, Annika Maria D; Stridbeck, Ulf & Raja, Abid Q (2010). Beliefs about factors affecting the reliability of eyewitness memory: A comparison of judges, jurors and the general public. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  24(1), s 122- 133 . doi: 10.1002/acp.1550
 • Magnussen, Svein & Wessel, Ellen Margrethe (2010). Displayed emotions in court: effects on credibility judgements, In Per Anders Granhag (ed.),  Forensic Psychology in Context Nordic and international approaches.  Willan Publishing.  ISBN 1-843928-28-0.  Kap 14.  s 247 - 263 Vis sammendrag
 • Melinder, Annika Maria D; Alexander, Kristen; Cho, Young Il; Goodman, Gail S; Thoresen, Christian; Lønnum, Kyrre & Magnussen, Svein (2010). Childrens eyewitness memory: A comparison of two interviewing strategies as realized by forensic professionals. Journal of Experimental Child Psychology.  ISSN 0022-0965.  105(3), s 156- 177 . doi: 10.1016/j.jecp.2009.04.004
 • Bollingmo, Guri Cecilie; Wessel, Ellen Margarethe; Sandvold, Yvonne; Eilertsen, Dag-Erik & Magnussen, Svein (2009). The effect of biased and non-biased information on judgments of witness credibility. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  15(1), s 61- 71 . doi: 10.1080/10683160802131107
 • Grenness, Carl-Erik & Magnussen, Svein (2009). Psykologi og kunst. Eksemplet Salvador Dali, I: Bjørg Røed Hansen & Svein Magnussen (red.),  Psykologiens yttergrenser.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-280-8.  Kapittel 7.  s 159 - 195
 • Hansen, Bjørg Røed & Magnussen, Svein (2009). Introduksjon, I: Bjørg Røed Hansen & Svein Magnussen (red.),  Psykologiens yttergrenser.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-280-8.  Introduksjon.  s 9 - 13
 • Magnussen, Svein (2009). Implicit visual working memory. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  50(6), s 535- 542 . doi: 10.1111/j.1467-9450.2009.00783.x
 • Magnussen, Svein (2009). Psykologi og juss. Kan psykologi bidra til rettssikkerhet?, I: Bjørg Røed Hansen & Svein Magnussen (red.),  Psykologiens yttergrenser.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-280-8.  Kapittel 5.  s 111 - 130
 • Magnussen, Svein; Greenlee, Mark W.; Baumann, Oliver & Endestad, Tor (2009). Visual perceptual memory - anno 2008, In Lars Bächman & Lars Nyberg (ed.),  Memory,Aging and the Brain.  Psychology Press.  ISBN 978-1-84169-692-8.  Kapittel 4.  s 53 - 75
 • Magnussen, Svein; Nilsson, Lars-Göran; Ommundsen, Reidar & Ringnes, Hege Kristin (2009). Forskningslinjer, I: Siri Erika Gullestad; Bjørn Killingmo & Svein Magnussen (red.),  Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  Kapittel 14.  s 207 - 225
 • Nilsen, Håvard & Magnussen, Svein (2009). Homo Academicus, I: Siri Erika Gullestad; Bjørn Killingmo & Svein Magnussen (red.),  Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  Kapittel 2.  s 44 - 61
 • Thoresen, Christian; Lønnum, Kyrre; Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2009). Forensic Interviews with children in CSA Cases: A Large-Sample Study of Norwegian Police Interviews. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  23(7), s 999- 1011 . doi: 10.1002/acp.1534
 • Baumann, Oliver; Endestad, Tor; Magnussen, Svein & Greenlee, Mark W. (2008). Delayed discrimination of spatial frequency for gratings of different orientation: behavioral and fMRI evidence for low-level perceptual memory stores in early visual cortex. Experimental Brain Research.  ISSN 0014-4819.  188, s 363- 369 . doi: 10.1007/s00221-008-1366-0
 • Bollingmo, Guri Cecilie; Wessel, Ellen Margarethe; Eilertsen, Dag-Erik & Magnussen, Svein (2008). Credibility of the emotional witness: A study of ratings by police investigators. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  14(1), s 29-40 . doi: 10.1080/10683160701368412
 • Magnussen, Svein; Melinder, Annika Maria D; Raja, Abid Q & Stridbeck, Ulf (2008). Faktorer som påvirker påliteligheten av øyevitner: Hva vet dommere og jurymedlemmer?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(8), s 472- 482
 • Magnussen, Svein; Wise, Richard A; Raja, AQ; Safer, Martin A; Pawlenko, Nell & Stridbeck, Ulf (2008). What judges know about eyewitness testimony: A comparison of Norwegian and US judges. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  14, s 177- 188
 • Dahl, Janne; Enemo, Ida; Bollingmo, Guri Cecilie; Wessel, Ellen Margarethe; Eilertsen, Dag-Erik & Magnussen, Svein (2007). Displayed emotions and witness credibility: A comparison of judgments by individuals and mock juries. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  21, s 1145- 1155
 • De Beni, Rossana; Cornoldi, Cesare; Larsson, Maria; Magnussen, Svein & Rönnberg, Jerker (2007). Memory experts: Visual learning, wine tasting, orienteering and speech-reading, In Svein Magnussen & Tore Helstrup (ed.),  Everyday Memory.  Psychology Press.  ISBN 978-1-84169-579-2.  Kapittel 9.  s 201 - 227
 • Goodman, Gail S; Magnussen, Svein; Andersson, Jan; Endestad, Tor; Løkken, Lene & Moestue, Cathrine (2007). Memory illusions and false memories in the real world, In Svein Magnussen & Tore Helstrup (ed.),  Everyday Memory.  Psychology Press.  ISBN 978-1-84169-579-2.  Kapittel 7.  s 157 - 182
 • Goodman, Gail S; Sayfan, Liat; Lee, Jennifer S; Sandhei, M; Walle-Olsen, A; Magnussen, Svein; Pezdek, Kathy & Arredondo, Patricia (2007). The development of memory for own- and other-race faces. Journal of Experimental Child Psychology.  ISSN 0022-0965.  98, s 233- 242 . doi: 10.1016/j.jecp.2007.08.004
 • Korsnes, Maria Stylianou & Magnussen, Svein (2007). Automatic semantic priming in the left and right hemispheres. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  48, s 197- 202 . doi: 10.1111/j.1467-9450.2007.00557.x
 • Magnussen, Svein (2007). Publisering av psykologisk forskning i internasjonale tidsskrifter: En summarisk orientering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  44(2), s 116- 124
 • Magnussen, Svein; Endestad, Tor; Koriat, Asher & Helstrup, Tore (2007). What do people believe about memory and how do they talk about memory, In Svein Magnussen & Tore Helstrup (ed.),  Everyday Memory.  Psychology Press.  ISBN 978-1-84169-579-2.  Kapittel 1.  s 5 - 25
 • Rothmayr, C; Baumann, Oliver; Endestad, Tor; Rutschmann, Roland M; Magnussen, Svein & Greenlee, Mark W. (2007). Dissociation of neural correlates of verbal and non-verbal visual working memory with different delays. Behavioral and Brain Functions.  ISSN 1744-9081.  3(56) . doi: 10.1186/1744-9081-2-56

Se alle arbeider i Cristin

 • Magnussen, Svein (2017). Vitnepsykologi 2.0. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-388-1.  361 s.
 • Geremek, Adam; Greenlee, Mark & Magnussen, Svein (ed.) (2014). Perception beyond gestalt: Progress in vision research. Routledge.  ISBN 978-0-415-65801-0.  236 s.
 • Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (red.) (2009). Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  301 s.
 • Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (red.) (2009). Laboratorium og klinikk. Psykologisk institutt i Oslo 100 år. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  301 s.
 • Hansen, Bjørg Røed & Magnussen, Svein (red.) (2009). Psykologiens yttergrenser. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-280-8.  261 s.
 • Magnussen, Svein (2009). Vidnepsykologi. Klim.  ISBN 978-87-7955-537-2.  300 s.
 • Magnussen, Svein & Helstrup, Tore (ed.) (2007). Everyday Memory. Psychology Press.  ISBN 978-1-84169-579-2.  340 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Magnussen, Svein & Stridbeck, Ulf (2020). Nesten alt du vet om løgn, er feil. morgenbladet.no.
 • Magnussen, Svein (2015). Psykologi og rettssikkerhet. Psykologisk tidsskrift.  ISSN 1501-7508.  19(1), s 12- 18
 • Baugerud, Gunn Astrid; Howe, Mark; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2014). Maltreated children’s performance on the DRM task with emotional and neutral word lists.
 • Burrell, Lisa Victoria; Melinder, Annika Maria D; Eriksen, Maria Olaussen; Magnussen, Svein & Wessel, Ellen (2014). The emotional child witness effect paired with presentation mode.
 • Magnussen, Svein; Peterson, Abby & Sundin, Jan (2011). Evaluation of the Swedish Research Council's Criminology Programme.
 • Alnæs, Dag; Endestad, Tor; Magnussen, Svein; Sneve, Markus Handal; Spillmann, Lothar & Werner, John S. (2010). Perceptual filling-in of the blind spot: an fMRI study. Perception.  ISSN 0301-0066.  39, s 175- 175
 • Magnussen, Svein & Brennen, Tim (2010). Memory, In Penelope Peterson; Eva Baker & Barry McGaw (ed.),  International Encyclopedia of Education, Third edition, Volume 5.  Elsevier.  ISBN 978-0-08-044893-0.  kapittel 20.  s 197 - 203
 • Sneve, Markus Handal; Alnæs, Dag; Endestad, Tor; Greenlee, Mark W. & Magnussen, Svein (2010). Retrieval-related activity in early visual areas. Perception.  ISSN 0301-0066.  39, s 38- 38
 • Røed Hansen, Bjørg & Magnussen, Svein (2009). Introduksjon, I: Bjørg Røed Hansen & Svein Magnussen (red.),  Psykologiens yttergrenser.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-280-8.  Innledning.  s 9 - 12
 • Sneve, Markus Handal; Magnussen, Svein; Endestad, Tor & Greenlee, Mark W. (2009). Memory modulation of area V1. Perception.  ISSN 0301-0066.  38, s 178- 178
 • Thomas, James P.; Endestad, Tor & Magnussen, Svein (2009). Representation of stimulus uncertainty effects on speeded discrimination performance. Perception.  ISSN 0301-0066.  38, s 137- 138
 • Baumann, Oliver; Endestad, Tor; Magnussen, Svein & Greenlee, Mark W. (2008). Perceptual memory representations studied in delayed discrimination of spatial frequency - behavioral and fMRI evidence for high-fidelity visual stores in early visual cortex. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  41, s 88- 88
 • Greenlee, Mark W.; Baumann, Oliver; Endestad, Tor & Magnussen, Svein (2007). Neural activation during delayed discrimination of spatial frequency for gratings with different orientation. Perception.  ISSN 0301-0066.  36, s 118- 118
 • Greenlee, Mark; Baumann, Oliver; Endestad, Tor & Magnussen, Svein (2007). Neural activation during dealyed discrimination of spatial frequency for gratings of different orientation. Perception.  ISSN 0301-0066.  36, s 118- 118
 • Greenlee, Mark; Rothmayr, C; Baumann, Oliver; Rutschmann, R M; Endestad, Tor & Magnussen, Svein (2007). Dissociated pattern of neural correlates for verbal and non-verbal coding strategies in visual working memory. Journal of Vision.  ISSN 1534-7362.  7, s 850- 850
 • Korsnes, Maria Stylianou; Magnussen, Svein & Gabrieli, John D (2007). Neural correlates of object priming: an fMRI study. Perception.  ISSN 0301-0066.  36, s 120- 121
 • Magnussen, Svein & Helstrup, Tore (2007). Introduction, In Svein Magnussen & Tore Helstrup (ed.),  Everyday Memory.  Psychology Press.  ISBN 978-1-84169-579-2.  Introduksjon.  s 1 - 3
 • Magnussen, Svein & Stridbeck, Ulf (2007). Leder: Rettssikkerheten i Norge - det må satses på vitnepsykologisk forskning. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  7(3), s 259- 262

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 9. mai 2019 15:40