Sissel Reichelt

Professor emeritus
Bilde av Sissel Reichelt
Mobiltelefon 97 08 14 26
Rom N02-01/02
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Forskningen har i hovedsak vært knyttet til behandling av ulike klientgrupper som jeg selv har arbeidet med, som familier med stoffmisbruk, flyktningfamilier og familier der det er mistanke om seksuelle overgrep. Klientmaterialet har vært behandlet kvalitativt, med særlig vekt på prosesser mellom familie og hjelpere som bidrar til endring. Systemisk teori har vært et viktig redskap i dette arbeidet. Har publisert en rekke artikler og bokkapitler ut fra dette arbeidet, både nasjonalt og internasjonalt.

 • I de senere årene har veiledningsforskning blitt en viktig del av forskningsaktiviteten, med både kvalitative og kvantitative undersøkelser av hva som kjennetegner veiledning av psykologer i Norge. Artiklene ut fra disse prosjektene er publisert nasjonalt og internasjonalt.

 • Er medlem av et skandinavisk nettverk for veiledningsforskning, som nettopp har publisert tre artikler om hva veiledere og studenter unnlater å ta opp i veiledningen. Nettverket planlegger i disse dager et nytt prosjekt om prosessvariabler av betydning for tilfredshet med veiledningen blant studenter ved tre ulike universiteter.

 • Arbeider også med et prosjekt om behandling av flyktningfamilier som gjenforenes i Norge.

 • Har i et forskningsarbeid vurdert den faglige kvaliteten <v spesialistoppgaver til NPF's kliniske spesialitet.

 • Deltar i et psykoterapiforskningsprosjekt ved Psykologisk institutt

Undervisning

Bakgrunn

 • Eksamen i psykologi ved Psykologisk institutt, UiO i 1960.

 • Arbeidet full tid som klinisk psykolog frem til 1983.

 • Først i psykisk helsevern for voksne, og i psykisk helsevern for barn fra 1967 – 1983.

 • I den siste perioden var et viktig forskningsområde hvordan atferdsterapi kunne anvendes i barns naturlige miljøer, som barnehager, skoler og familier. Flere artikler ble skrevet ut fra dette arbeidet.

 • Ble ansatt i full lærerstilling som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO i 1983 for å videreutvikle det som den gang ble kalt sosialklinisk sekvens, et fordypningsområde i klinisk psykologi basert på ulike tradisjoner som systemisk terapi, kognitiv terapi og andre terapiformer som ikke var basert på psykodynamisk tenkning.

 • Fikk opprykk til professor i 2002.

 • Er nå pensjonert, men har fortsatt tilknytning til Psykologisk institutt gjennom undervisning og forskning.

 • Var en av grunnleggerne av Institutt for Aktiv psykoterapi i 1982, og deltar fortsatt som lærer og veileder.

 • Har bidratt til utvikling av et program for veilederutdanning i Norsk Psykologforening, der jeg fortsatt deltar som lærer og veileder.

Verv

 • Medlem av ankeutvalg i NPF

 • Varamedlem i REK

 • Styremedlem i psykoterapiprosjektet

Samarbeid

 • Skandinavisk nettverksgruppe om veiledningsforskning

 • Samarbeid med professor Jan Skjerve ved UIB

 • Samarbeid med førsteamanuensis Nora Sveaass ved UIO

Emneord: Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Skjerve, Jan Eirik & Reichelt, Sissel (2019). Endringer i samtaleemnene i løpet av psykoterapi: En metode for prosessanalyse med funn fra fire kasusstudier. Scandinavian Psychologist.  ISSN 1894-5570.  6:e9, s 1- 19 . doi: 10.15714/scandpsychol.6.e9
 • Reichelt, Sissel; Skjerve, Jan Eirik & Mcleod, John (2018). Topic-focused analysis in a case of integrative psychotherapy with a father fearing his own anger. European Journal of Psychotherapy.  ISSN 1364-2537.  20(2), s 134- 163 . doi: 10.1080/13642537.2018.1459769 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus; Gullestad, Siri Erika; Haavind, Hanne; Reichelt, Sissel; Råbu, Marit; Stänicke, Erik; Lippe, Anna Louise von der & Halvorsen, Margrethe S. (2018). Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness. Journal of Contemporary Psychotherapy.  ISSN 0022-0116.  49, s 87- 97 . doi: 10.1007/s10879-018-9405-z
 • Reichelt, Sissel; Skjerve, Jan Eirik & Mcleod, John (2017). Topic-focused analysis of verbal interaction in a case of integrative therapy with a young woman presenting with symptoms of depression. British Journal of Guidance and Counselling.  ISSN 0306-9885.  45(1), s 42- 55 . doi: 10.1080/03069885.2016.1167165 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Reichelt, Sissel; Skjerve, Jan Eirik & Mcleod, John (2016). Topic-focused analysis of verbal interaction in a case of integrative therapy for depression and emotional turmoil. Journal of psychotherapy integration.  ISSN 1053-0479.  27(2), s 236- 253 . doi: 10.1037/int0000057
 • Skjerve, Jan Eirik; Reichelt, Sissel & Mcleod, John (2016). Topic change processes in psychotherapy: a case study approach. Qualitative Research in Psychology.  ISSN 1478-0887.  13(4), s 271- 288 . doi: 10.1080/14780887.2016.1196405
 • Reichelt, Sissel; Skjerve, Jan Eirik; Nielsen, Geir Høstmark; Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (2015). Managing group supervision with beginning therapists: What can experienced supervisors tell us?. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  67(4), s 285- 300 . doi: 10.1080/19012276.2015.1013976
 • Oddli, Hanne; Mcleod, John; Reichelt, Sissel & Rønnestad, Michael Helge (2014). Strategies used by experienced therapists to explore client goals in early sessions of psychotherapy. European Journal of Psychotherapy.  ISSN 1364-2537.  16(3), s 245- 266 . doi: 10.1080/13642537.2014.927380
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan (2013). The reflecting team model used for clinical group supervision without clients present. Journal of Marital & Family Therapy.  ISSN 0194-472X.  39(2), s 244- 255 . doi: 10.1111/j.1752-0606.2012.00298.x
 • Skjerve, Jan; Reichelt, Sissel; Nielsen, Geir Høstmark; Grova, Bjørg & Torgersen, Anne M (2013). Experienced supervisors' view on clinical group supervision with student therapists. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  65(3), s 259- 270 . doi: 10.1080/19012276.2013.824205
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan (2012). Evaluating the soundness of practice-based knowledge. International Journal of Multiple Research Approaches.  ISSN 1834-0806.  6, s 2- 9
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan (2012). Underbyging av praksisbasert kunnskap. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  40(4), s 273- 287
 • Reichelt, Sissel & Rønnestad, Michael Helge (2011). Kontraktetablering i veiledning, I: Michael Helge Rønnestad & Sissel Reichelt (red.),  Veiledning i psykoterapeutisk arbeid.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01756-3.  Kapittel 2.  s 29 - 41
 • Reichelt, Sissel & Rønnestad, Michael Helge (2011). Veiledningsforskning: status og implikasjoner, I: Michael Helge Rønnestad & Sissel Reichelt (red.),  Veiledning i psykoterapeutisk arbeid.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01756-3.  Kapittel 13.  s 163 - 184
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan Eirik (2011). Nyere forskning på norsk veiledningspraksis, I: Michael Helge Rønnestad & Sissel Reichelt (red.),  Veiledning i psykoterapeutisk arbeid.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01756-3.  14.  s 185 - 199
 • Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (2011). Veiledning i psykoterapeutisk arbeid: En introduksjon, I: Michael Helge Rønnestad & Sissel Reichelt (red.),  Veiledning i psykoterapeutisk arbeid.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01756-3.  Kapittel 1.  s 15 - 26
 • Sveaass, Nora & Reichelt, Sissel (2011). Familiegjenforening i eksil -en utfordring for familieterapeuter. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  39(3), s 210- 231
 • Jensen, Tine Kristin; Haavind, Hanne; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2010). What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused?. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250.  9, s 461- 478
 • Skjerve, Jan Eirik & Reichelt, Sissel (2010). Spesialistoppgaver i klinisk psykologi: Kunnskapsbidrag og forbedringsmuligheter :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(11), s 1003- 1009
 • Skjerve, Jan Eirik & Reichelt, Sissel (2010). Spesialistoppgaver i klinisk psykologi: noen karakteristika. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(2), s 100- 105
 • Nielsen, Geir Høstmark; Skjerve, Jan Eirik; Jacobsen, Claus Haugaard; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Reichelt, Sissel; Rønnestad, Michael Helge & Torgersen, Anne Mari (2009). Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 49- 59 . doi: 10.1027/1901-2276.61.3.5
 • Reichelt, Sissel; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Rønnestad, Michael Helge; Torgersen, Anne Mari; Jacobsen, Claus Haugaard; Nielsen, Geir Høstmark & Skjerve, Jan Eirik (2009). Nondisclosure in group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 5- 27 . doi: 10.1027/1901-2276.61.3.5
 • Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Skjerve, Jan; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Reichelt, Sissel; Rønnestad, Michael Helge & Torgersen, Anne Mari (2009). Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 49- 58
 • Reichelt, Sissel (2009). De mange mulige samtalene, I:  Det kliniske intervjuet.  Gyldendal Akademisk.  s 269 - 289
 • Reichelt, Sissel; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Rønnestad, Michael Helge; Torgersen, Anne Mari; Jacobsen, Claus Haugaard; Nielsen, Geir Høstmark & Skjerve, Jan (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 5- 27
 • Skjerve, Jan Eirik; Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Reichelt, Sissel; Rønnestad, Michael Helge & Torgersen, Anne Mari (2009). Nondisclosure in group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 28- 48 . doi: 10.1027/1901-2276.61.3.38
 • Skjerve, Jan Eirik & Reichelt, Sissel (2009). Bruk av reflekterende team i veiledningsgrupper: en intervjuundersøkelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  46(3), s 246- 251
 • Skjerve, Jan; Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Reichelt, Sissel; Rønnestad, Michael Helge & Torgersen, Anne Mari (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 28- 48
 • Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Juuhl-Langseth, Monica; Jensen, Tine Kristin; Mossige, Svein & Reichelt, Sissel (2008). From betrayal to support: A case history of incest. Journal of Family Psychotherapy.  ISSN 0897-5353.  19, s 242- 258
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan (2007). Fallgruver i bruken av reflekterende team i veiledningsgrupper. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  35(3), s 178- 190
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan Eirik (2007). Fallgruver i bruken av reflekterende team i veiledningsgrupper. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  35, s 178- 190
 • Skjerve, Jan & Reichelt, Sissel (2007). Veilederes synspunkter på og bruksmåter av reflekterende team i veiledningsgrupper. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.
 • Juuhl-Langseth, Monica; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine; Mossige, Svein & Reichelt, Sissel (2006). Mor–datter - forholdet etter seksuelle overgrep: En analyse av et terapiforløp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  43(10), s 1012- 1022
 • Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Wenke, Gulbrandsen; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2006). Helping families when child sexual abuse is suspected but not proven. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500.  11, s 297- 306 . doi: 10.1111/j.1365-2206.2006.00409.x
 • Jensen, Tine Kristin; Jensen, Tine; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne & Reichelt, Sissel (2005). Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children's perspectives and the context for disclosure. International Journal of Child Abuse & Neglect.  ISSN 0145-2134.  29(12), s 1395- 1413
 • Nystuen, Pål; Øiestad, Guro; Reichelt, Sissel; Waal, Hildegunn & Husebø, Gry (2005). Veien videre-kurs - kvalitativ analyse av et løsningsfokusert kurstilbud for langtidssykmeldte. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  42(9)
 • Reichelt, Sissel (2005). Den systemisk kognitive tradisjonen - hva skal til for å bli en god terapeut?. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  59, s 16- 19
 • Mossige, Svein; Jensen, Tine Kristin; Gulbrandsen, Wenke; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2005). Children's narratives of sexual abuse: What characterizes them and how do they contribute to meaning-making?. Narrative Inquiry.  ISSN 1387-6740.  15(2), s 377- 404
 • Reichelt, Sissel (2005). Veien videre-kurs - et løsningsfokusert tilbud forlangtidssykmeldte. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (Vol. 42, nr 10), s 924- 933
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan (2004). Veilederkompetanse: Oppgaver og utfordringer i veilederrollen. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  56(2), s 75- 91
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan (2004). Veiledning av veiledning: Hva er viktig i veilederutdanning?. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  56, s 107- 127
 • Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Mossige, Svein (2004). From the system of sexual abuse to the system of suspicion. Journal of Systemic Therapies.  ISSN 1195-4396.  23, s 67- 82
 • Skjerve, Jan & Reichelt, Sissel (2004). Veilederkompetanse og veilederutvikling: Et hjelpemiddel for vurdering. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  56(2), s 92- 106
 • Tschudi, Finn & Reichelt, Sissel (2004). Conferencing when therapy is stuck. Journal of Systemic Therapies.  ISSN 1195-4396.  23(1), s 38- 52
 • Reichelt, S & Skjerve, Jan Eirik (2004). Supervision of supervision: What is important in supervisor training?. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  56, s 107- 127
 • Reichelt, S & Skjerve, Jan Eirik (2004). Supervisor competence: Tasks and challenges in the supervisor role. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  56, s 75- 91
 • Skjerve, Jan Eirik & Reichelt, S (2004). Supervisor competence and supervisor development: A tool for evaluation. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  56, s 92- 106
 • Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del II: Status ett år etter avsluttet behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  40, s 295- 306
 • Skjerve, Jan Eirik & Reichelt, Sissel (2003). Veiledning til den kliniske spesialiteten. Resultater fra en spørreskjemaunderskelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  40(1), s 2- 11
 • Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del I: Behandlingsideer og kjennetegn ved utvalget. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  40, s 282- 294
 • Skjerve, Jan & Reichelt, Sissel (2003). Veiledning til den kliniske spesialiteten. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  40, s 2- 11
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan (2002). Correspondence between supervisors and trainees in their perception of supervision events. Journal of Clinical Psychology.  ISSN 0021-9762.  58(7), s 759- 772 Vis sammendrag
 • Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne & Gulbrandsen, Wenke (2002). Barn i en relasjonsorientert tilnærming til seksuelle overgrep i familien. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  30, s 3- 19
 • Sveaass, Nora & Reichelt, Sissel (2001). Engaging Refugee Families in Therapy: Exploring the Benefits of Including Referring Professionals i First Family Interviews. Family Process.  ISSN 0014-7370.  40, s 95- 114
 • Sveaass, Nora & Reichelt, Sissel (2001). Refugee families in therapy: from referrals to therapeutic conversations. Journal of Family Therapy.  ISSN 0163-4445.  23(2), s 119- 135
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan Eirik (2000). Psykoterapi-veiledning: Kandidaters erfaringer og veilederes utfordringer, I: Arne Holte; Geir Høstmark Nielsen & Michael Helge Rønnestad (red.),  Psykoterapi og psykoterapiveiledning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1197-2.  s 323 - 345
 • Reichelt, Sissel (2000). Terapi som mulighet(er). Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  28(3), s 208- 211 Vis sammendrag
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan (2000). Psykoterapi-veiledning: Kandidaters erfaringer og veilederes utfordringer, I:  Psykoterapi og psykoterapiveiledning: Teori, empiri, praksis.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1197-2.  s 323 - 345 Vis sammendrag
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan (2000). Supervision of inexperienced therapists: A qualitative study. Clinical Supervisor.  ISSN 0732-5223.  19(1), s 25- 43 Vis sammendrag
 • Reichelt, Sissel & Rønnestad, Michael Helge (1999). Kontraktetablering i veiledning, I:  Psykoterapiveiledning.  Tano-Aschehoug.  ISBN 82-518-3768-5.  Kapittel 3.  s 47 - 66
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan Eirik (1999). En kvalitativ undersøkelse av veiledning i Norge, I: Michael Helge Rønnestad & Sissel Reichelt (red.),  Psykoterapiveiledning.  Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3768-5.  s 247 - 266
 • Reichelt, Sissel & Rønnestad, Michael Helge (1999). Veiledningsforskning - status og implikasjoner, I:  Psykoterapiveiledning.  Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3768-5.  s 267 - 298 Vis sammendrag
 • Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (1999). Veiledning i psykoterapeutisk arbeid, I:  Psykoterapiveiledning.  Tano-Aschehoug.  ISBN 82-518-3768-5.  s 13 - 32 Vis sammendrag
 • Skjerve, Jan Eirik & Reichelt, Sissel (1998). Kvalitetssikring, regelstyring og profesjonalitet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  35(11), s 1059- 1067
 • Skjerve, Jan Eirik & Reichelt, Sissel (1998). Tilsyn og evaluering i klinisk veiledning av studenter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.
 • Skjerve, Jan & Reichelt, Sissel (1998). Kvalitetssikring, regelstyring og profesjonalitet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  35(11), s 1059- 1067
 • Skjerve, Jan & Reichelt, Sissel (1998). Tilsyn og evaluering i klinisk veiledning av studenter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  35(12)
 • Reichelt, Sissel (1997). Familieterapifeltet - for de få eller de mange?. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  25(3-4), s 156- 158
 • Reichelt, Sissel & Sveaass, Nora (1997). Brudd og oppbrudd - en psykologisk tilnærming, I: Nora Sveaass & Edvard Hauff (red.),  Flukt og fremtid: psykososialt arbeid og terapi med flyktninger.  Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0832-7.  s 35 - 48
 • Reichelt, Sissel & Sveaass, Nora (1997). Udvikling af meningsfulde samtaler med familier i eksil, I: Julio G. Arenas (red.),  Interkulturel psykologi.  Hans Reitzel Forlag, København.  ISBN 87-412-3010-8.  s 157 - 182 Vis sammendrag
 • Sveaass, Nora & Reichelt, Sissel (1997). Når nye historier skrives. Terapeutiske erfaringer basert på en sosialklinisk tilnærming, I:  Flukt og fremtid. Psykososialt arbeid og terapi med flyktninger.  Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0832-7.  s 149 - 171 Vis sammendrag
 • Reichelt, Sissel (1996). Forskning for praksis - av akademisk relevans?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  33, s 1134- 1142
 • Reichelt, Sissel (1996). Kvalitative metoder i klinisk forskning, I: Sissel Reichelt & Hanne Haavind (red.),  Aktiv psykoterapi. Perspektiver på psykologisk forståelse og behandling.  Ad Notam Gyldendal: Oslo.  s 379 - 403
 • Reichelt, Sissel (1996). Mennesker i interaksjon, I: Sissel Reichelt & Hanne Haavind (red.),  Aktiv psykoterapi. Perspektiver på psykologisk forståelse og behandling.  Ad Notam Gyldendal: Oslo.  s 18 - 46

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (red.) (2011). Veiledning i psykoterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01756-3.  236 s.
 • Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (red.) (1999). Psykoterapiveiledning. Tano forlag.
 • Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (red.) (1999). Psykoterapiveiledning. Tano forlag.
 • Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (red.) (1999). Psykoterapiveiledning. Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3768-5.
 • Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (1999). Psykoterapiveiledning. Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3768-5.  373 s. Vis sammendrag
 • Rønnestad, M. H. & Reichelt, Sissel (red.) (1998). Veiledning i klinisk psykologisk arbeid. Tano - Aschehoug.
 • Rønnestad, M. H. & Reichelt, Sissel (red.) (1998). Veiledning i klinisk psykologisk arbeid. Tano - Aschehoug.
 • Haavind, Hanne & Reichelt, Sissel (red.) (1996). Aktiv psykoterapi. Ad Notam, Gyldendal. Oslo..

Se alle arbeider i Cristin

 • Sveaass, Nora; Reichelt, Sissel & Berg, Berit (2019). Samtaler med familier som gjenforenes i eksil, I: Ragnhild Dybdahl; Lars Lien; Harald Siem; Hege Helene Bakke & Irma Julardzija (red.),  Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031514.  13.  s 204 - 223
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Reichelt, Sissel & Sundet, Rolf (2017). Systemteoretisk forståelse av familier med barn, I: Liv Mette Gulbrandsen (red.),  Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. 2. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02693-0.  11.  s 304 - 337
 • Skjerve, Jan Eirik & Reichelt, Sissel (2017). Varsel om en katastrofe. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(8), s 761- 763
 • Skjerve, Jan Eirik & Reichelt, Sissel (2017). Vitenskapelig absolutisme en gang til. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(11), s 1108- 1109
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan Eirik (2014). Fra terapeut til veileder: Er opplæring av betydning?, I: Anna Louise von der Lippe; Helene A Nissen-Lie & Hanne Oddli (red.),  Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205472136.  kap. 10.  s 210 - 232
 • Rønnestad, Michael Helge; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe; Haavind, Hanne; Lippe, Anna Louise von der; Nissen-Lie, Helene A & Reichelt, Sissel (2014). The outcomes of therapies conducted by highly experienced therapists.
 • Reichelt, Sissel (2012). Sentral artikkel fra 1980-tallet : Odd Arne Tjersland (1989). Fra univers til multiverser - og tilbake igjen. Fokus på familien, (1):3-13. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  40(2), s 156- 158
 • Halvorsen, Margrethe S.; Rønnestad, Michael Helge; Von der Lippe, Anna Louise; Axelsen, Eva; Haavind, Hanne; Gullestad, Siri Erika; Reichelt, Sissel & Røed Hansen, Bjørg (2010). Convergence of alliance ratings in a sample of highly experienced teacher-therapists and their clients.
 • Tjersland, Odd Arne; Reichelt, Sissel & Eriksen, Per (2002). Developments within the systems approach and som ensuing theraputic contradictions. Vis sammendrag
 • Reichelt, Sissel (2000). Familieterapi - et felt i bevegelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  37(4), s 313- 315 Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). A model for interventions in families with child sexual abuse - control or conversation. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). Guiding principles in meeting families with concern about child sexual abuse; what are the best interests of the child?. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). Guiding principles in meeting families with concern about sexual abuse; what are the best interests of the child?.
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). What happens within families with concern about child abuse;a presentation of a research design. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, T. Skeie; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). What happens within families with concern about child sexual abuse; a presentation of a research design. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (1998). A model for interventions in families with child sexual abuse - control or conversation. Vis sammendrag
 • Reichelt, Sissel & Skjerve, Jan (1998). En kvalitativ undersøkelse av veiledning i Norge. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:37 - Sist endret 8. juli 2019 15:12

Prosjekter

 • Gjenforeningsprosjektet vedrørende flyktninger
 • Nettverksprosjektet - om veiledning
 • Psykoterapiprosjektet
 • Spesialistoppgaveprosjektet