Jan Smedslund

Professor emeritus
Bilde av Jan Smedslund
Mobiltelefon +47-48253925
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Postadresse Røahagan 9 0754 Oslo 7

Faglige interesser

 • Grunnlagsproblemer

 • Generell teoretisk psykologi

 • Psykologisk praksis

Undervisning

Teori og praksis i psykologisk arbeid.

Bakgrunn

 • Professor emeritus

 • Dr.philos

 • Spesialist i klinisk psykologi NPF

 • Jeg har vært ansatt ved Universitetet i Bergen 1964-66 og Oslo 1966-1999

 • Gjesteforsker ved Université de Geneve 1957-58, University of Colorado 1961-62, Harvard 1963-64, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences 1967-68, University of Minnesota 1972, University of Kansas 1977, Stanford 1985-86. Dessuten ved University of London, City University, Oxford, Cambridge, University of New Mexico, og University of Arizona.

 • Klinisk praksis på Psykiatrisk Klinikk 1974, Nic Waals Institutt 1975-76, T5 behandlingsinstitusjon for unge stoffmisbrukere 1978-83, Veksthuset 1989-90,

 • Privatpraksis (gruppeterapi, par- og individualterapi)1977-

 • Har arbeidet med eksperimentell lærings- og kognitiv utviklingspsykologi inntil ca. 1970

 • Generell psykologisk teori og grunnlagsproblemer samt klinisk praksis

 • Har utviklet en ny teoretisk forståelse av faget, psykologikken, og tilsvarende dette bricoleur-modellen for praksis

Curriculum Vitae (pdf)

Priser

 • Society for Research in Child Developmeent. Monograph Award, 1964

 • Fellow ved Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, 1967/68.

Verv

 • 1969-1970: Instituttleder ved Psykologisk Institutt, UiO

 • 1975: Medlem av det Norske Videnskapsakademi

 • Medlem av Det kongelige Norske Videnskapernes Selskap

Emneord: Emeritus, Klinisk psykologi

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 8. juli 2019 15:27