Jon Martin Sundet

Professor emeritus
Bilde av Jon Martin Sundet
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Tidligere interesser: Persepsjon, seksualvaner.

Sterkt involvert i en seksualvaneundersøkelse. Spørreskjemaundersøkelse av et tilfeldig utvalg av 10.000 nordmenn 18-60 år (svarprosent 63%) for å kartlegge nordmenns seksualvaner. Utført i 1987-1988 i regi av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Bakteppet var HIV-epidemien.

En hovedinteresse de siste 25-30 årene har vært intelligens. Sammen med andre forskere har jeg vært involvert i en rekke tvilingstudier av den relative betydingen av arv og miljø for variasjon og samvariasjon i intelligens. I de siste årene har min hovedinteresse vært økningen i gjennomsnittlig IQ som har funnet sted i en rekke land (Flynn-effekten).

Sammen med andre forskere, bl.a.ved Folkehelsa og Forsvaret har vi studert Flynn-effekten i Norge med utgangspunkt i intelligenstestdata innhentet ved sesjon i tidsrommet 1957-2002 (knapt 1 mill personer). Koblinger mot SSB’s familieregister har gjort det mulig å studere betydningen av familieforhold, slik som søskenflokkstørrelse, kan ha hatt for Flynn-effekten.

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand.psychol. Psykolog

 • Professor ved Psykologisk institutt, UiO siden 1990

Samarbeid

Emneord: Metode

Publikasjoner

 • Storsve, Olav; Sundet, Jon Martin; Torjussen, Tore M & Lang-Ree, Ole Christian (2018). The flynn effect in Norway and other countries: Practical implications and theoretical issues. Scandinavian Psychologist. ISSN 1894-5570. s. 1–25. doi: 10.15714/scandpsychol.5.e6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Turkheimer, Eric; Beam, Christopher R.; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2017). Interaction between Parental Education and Twin Correlations for Cognitive Ability in a Norwegian Conscript Sample. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 47(5), s. 507–515. doi: 10.1007/s10519-017-9857-z.
 • Borren, Ingrid; Tambs, Kristian; Gustavson, Kristin; Ask, Helga; Engdahl, Bo Lars & Sundet, Jon Martin (2015). Associations between parental hearing impairment and children's mental health: Results from the Nord-Trøndelag Health Study. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 147, s. 252–260. doi: 10.1016/j.socscimed.2015.11.011.
 • Eriksen, Willy Bjarne; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2015). Birth weight and the risk of overweight in young men born at term. American Journal of Human Biology. ISSN 1042-0533. 27(4), s. 564–569. doi: 10.1002/ajhb.22689.
 • Borren, Ingrid; Tambs, Kristian; Gustavson, Kristin & Sundet, Jon Martin (2014). Psychological distress in spouses of somatically ill: longitudinal findings from The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT). Health and Quality of Life Outcomes. ISSN 1477-7525. 12. doi: 10.1186/s12955-014-0139-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Willy Bjarne; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2013). Paternal age at birth and the risk of obesity in young adulthood: A register-based birth cohort study of norwegian males. American Journal of Human Biology. ISSN 1042-0533. 25(1), s. 29–34. doi: 10.1002/ajhb.22333.
 • Eriksen, Willy Bjarne; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2013). Are stepfathers’ education levels associated with the intelligence of their stepsons? A register-based study of Norwegian half-brothers. British Journal of Psychology. ISSN 0007-1269. 104, s. 212–224. doi: 10.1111/j.2044-8295.2012.02113.x.
 • Sarfi, Annamaria Monika; Sundet, Jon Martin & Waal, Helge (2013). Maternal stress and behavioral adaptation in methadone- or buprenorphine-exposed toddlers. Infant Behavior and Development. ISSN 0163-6383. 36(4), s. 707–716. doi: 10.1016/j.infbeh.2013.08.006.
 • Eriksen, Willy Bjarne; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2013). Adult Body Height of Twins Compared With That of Singletons: A Register-based Birth Cohort Study of Norwegian Males. American Journal of Epidemiology. ISSN 0002-9262. 177(9), s. 1015–1019. doi: 10.1093/aje/kws341.
 • Borren, Ingrid; Tambs, Kristian; Idstad, Mariann; Ask, Helga & Sundet, Jon Martin (2012). Psychological distress and subjective well-being in partners of somatically ill or physically disabled: The Nord-Trondelag Health Study. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 53(6), s. 475–482. doi: 10.1111/sjop.12009.
 • Johansen, Rune; Rognerud, Marit Aase; Sundet, Jon Martin & Aarø, Leif Edvard (2012). Observed trends in mental health: A strategy to adjust for nonresponse bias and demographic changes in survey data. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 40(7), s. 681–688. doi: 10.1177/1403494812461732.
 • Eriksen, Willy Bjarne; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2012). Twin-Singleton Differences in Intelligence: A Register-Based Birth Cohort Study of Norwegian Males. Twin Research and Human Genetics. ISSN 1832-4274. 15(5), s. 649–655. doi: 10.1017/thg.2012.40.
 • Tambs, Kristian; Kendler, KS; Reichborn-Kjennerud, Ted; Aggen, SH; Harris, Jennifer & Neale, C [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). Genetic and environmental contributions to the relationship between education and anxiety disorders - a twin study. Acta Psychiatrica Scandinavica. ISSN 0001-690X. 125(3), s. 203–212. doi: 10.1111/j.1600-0447.2011.01799.x.
 • Sarfi, Annamaria Monika; Smith, Lars; Waal, Helge & Sundet, Jon Martin (2011). Risks and realities: Dyadic interaction between 6-month-old infants and their mothers in opioid maintenance treatment. Infant Behavior and Development. ISSN 0163-6383. 34(4), s. 578–589. doi: 10.1016/j.infbeh.2011.06.006.
 • Sundet, Jon Martin (2011). Arv, arvelighet og miljø. I Svartdal, Frode (Red.), Psykologi i praksis. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-41572-0. s. 123–129.
 • Sundet, Jon Martin; Eriksen, Willy Bjarne; Borren, Ingrid & Tambs, Kristian (2010). The Flynn effect in sibships: Investigating the role of age differences between siblings. Intelligence. ISSN 0160-2896. 38(1), s. 38–44. doi: 10.1016/j.intell.2009.11.005.
 • Eriksen, Willy Bjarne; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2010). Birth weight standardized to gestational age and intelligence in young adulthood: a register-based birth cohort study of male siblings. American Journal of Epidemiology. ISSN 0002-9262. 172(5), s. 530–536. doi: 10.1093/aje/kwq199.
 • Eriksen, Willy Bjarne; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2009). Register data suggest lower intelligence in men born the year after flu pandemic. Annals of Neurology. ISSN 0364-5134. 66(3), s. 284–289. doi: 10.1002/ana.21702.
 • Sundet, Jon Martin; Eriksen, Willy Bjarne & Tambs, Kristian (2008). Intelligence correlations between brothers decrease with increasing age difference evidence for shared environmental effects in young adults. Psychological Science. ISSN 0956-7976. 19(9), s. 843–847. doi: 10.1111/j.1467-9280.2008.02166.x.
 • Sundet, JM; Sundet, Jon Martin; Borren, Ingrid & Tambs, K (2008). The Flynn effect is partly caused by changing fertility patterns. Intelligence. ISSN 0160-2896. 36, s. 183–191. doi: 10.1016/j.intell.2007.04.002.
 • Sundet, Jon Martin (2007). Intelligens og intelligenstester. I Martinsen, Harald & Von Tetzchner, Stephen (Red.), Barn og ungdommer med Asperger-syndrom: perspektiver på språk, kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-33760-2. s. 119–144.
 • Sundet, Jon Martin (2006). Intelligens og søskenrekkefølge. I Tetzchner, Stephen von; Grindheim, Elisabeth; Johannessen, Jarle; Smørvik, Dag & Ytterland, Vegard (Red.), Biologiske forutsetninger for kulturalisering. Festskrift til Harald Martinsen på 60-årsdagen, 6. juni 2006. Autismeforeningen i Norge og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. ISSN 82-569-2332-6. s. 285–298.
 • Sundet, Jon Martin; Tambs, Kristian; Harris, Jennifer R; Magnus, Per & Torjussen, Tore (2005). Resolving the genetic and environmental sources of the correlation between height and intelligence: A study of nearly 2600 Norwegian male twin pairs. Twin Research and Human Genetics. ISSN 1832-4274. 8, s. 307–312.
 • Sundet, Jon Martin; Tambs, Kristian; Harris, Jennifer; Magnus, Per & Torjussen, T (2005). Resolving the genetic and environmental sources of the correlation between height and intelligence: a study of nearly 2600 Norwegian male twin pairs. Twin Research and Human Genetics. ISSN 1832-4274. 8(4), s. 307–311.
 • Sundet, Jon Martin (2004). Cross-cultural similarities in ADHD-like behaviour amongst South African primary school children. South African Journal of Psychology. ISSN 0081-2463. 34, s. 123–139.
 • Sundet, Jon Martin (2004). The end of the Flynn Effect? A study of secular trends in mean intelligence test scores of Norwegian conscripts during half a century. Intelligence. ISSN 0160-2896. In Press.
 • Sundet, Jon Martin; Barlaug, Dag & Torjussen, Tore (2004). The end of the Flynn effect? A study of secular trends in mean intelligence test scores of Norwegian conscripts during half a century. Intelligence (New York, N.Y.). ISSN 1523-8822. 32, s. 349–362.
 • Meyer, Anneke; Eilertsen, Dag-Erik; Sundet, Jon Martin; Tshifularo, Johannes & Sagvolden, Terje (2004). Cross-cultural similarities in ADHD-like behaviour amongst South African primary school children. South African Journal of Psychology. ISSN 0081-2463. 34(1), s. 123–139.
 • Sundet, Jon Martin; Skre, Ingunn; Okkenhaug, Jan J. & Tambs, Kristian (2001). The genetic and environmental structure of self-reported common fears in a Norwegian sample of identical twins and their families: A multivariate analysis. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564.
 • Gjone, Helene; Stevenson, Jim & Sundet, Jon Martin (1996). Genetic influence on parent-reported attention-related problems in a Norwegian general population twin sample. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 0890-8567. 35(5), s. 588–596.
 • Gjone, Helene; Stevenson, Jim; Sundet, Jon Martin & Eilertsen, Dag-Erik (1996). Changes in heritability across increasing levels of behavior problems in young twins. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 26(4), s. 419–425.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Sundet, Jon Martin; Rivø, Kate I.; Eilertsen, Dag-Erik & Bakketeig, Leif S. (1996). The Effect of Sex Education on Adolescent's Use of Condoms: Applying the Solomon Four-Group Design. Health education quarterly. ISSN 0195-8402. 23(1), s. 34–47.
 • Sundet, Jon Martin; Eilertsen, Dag Erik; Tambs, Kristian & Magnus, Per (1994). No differential heritability of intelligence test scores across ability levels in Norway. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 24, s. 337–339.
 • Jacobsen, Karl; Magnussen, Svein & Sundet, Jon Martin (1994). Preferential looking: A sudden shift in fixation pattern at 32 months of age. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 35, s. 323–326.
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per & Tambs, Kristian (1993). The heritability of maximal aerobic power. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. ISSN 0905-7188. 4, s. 181–185.
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin; Samuelson, Svein Ove & Bakketeig, Leif S. (1992). Secular trends and socio-demographic regularities of coital debut age in Norway. Archives of Sexual Behavior. ISSN 0004-0002. 21(3), s. 241–252.
 • Træen, Bente; Lewin, Bo & Sundet, Jon Martin (1992). The real and the ideal: Gender differences in heterosexual behaviour among Norwegian adolescents. Journal of Community and Applied Social Psychology. ISSN 1052-9284. 2, s. 227–237.
 • Træen, Bente; Lewin, Bo & Sundet, Jon Martin (1992). Use of birth control pills and condoms among 17 19 year old adolescents in Noway; Contraceptive versus protective behaviour? AIDS Care. ISSN 0954-0121. 4(4), s. 371–380.
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin; Eaves, Lindon & Berg, Kåre (1992). Pedigree analysis of Eysenck personality questionnaire (EPQ) scores in MZ twin families. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 22, s. 369–382.
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin; Eaves, Lindon & Berg, Kåre (1992). Genetic and environmental effects on type A score in MZ twin families. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 22, s. 499–513.
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin & Berg, Kåre (1992). Correlations between identical twins and their spouses suggest social homogamy for intelligence in Norway. Personality and Individual Differences. ISSN 0191-8869. 14, s. 279–281.
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin; Samuelsen, Sven Ove & Bakketeig, Leiv S (1992). Seculat trends and and socio-demographic regularities of coital debut age in Norway. Archives of Sexual Behavior. ISSN 0004-0002. 21(3), s. 241–252.
 • Træen, Bente; Lewin, Bo & Sundet, Jon Martin (1992). Use of birth control pills and condom use among 17-19 year old adolescents in Norway: Contraceptive versus protective behaviour. AIDS Care. ISSN 0954-0121. 4, s. 371–380.
 • Træen, Bente; Lewin, Bo & Sundet, Jon Martin (1992). The real and ideal: Gender differences in heterosexual behaviour among Norwegian adolescents. Journal of Applied Social Psychology. ISSN 0021-9029. 2, s. 227–237.
 • Stigum, Hein; Magnus, Per; Sundet, Jon Martin & Bakketeig, Leiv S (1991). The potential for spread of HIV in the heterosexual population of Norway. Statistics in Medicine. ISSN 0277-6715. 10, s. 1003–1023.
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin & Bakketeig, Leif S. (1990). Self-administered anonymus questionnaires in sexual behaviour research. I Hubert, M. (Red.), Sexual behavour and risks of HIV-infection. Publications des Faculte's unversitaires Saint-Louis, Bruxelles. s. 79–96.
 • Træen, Bente; Pape, Hilde & Sundet, Jon Martin (1990). Holdninger til bruk av kondomer blant norsk ungdom. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 12(110), s. 1493–1496.
 • Træen, Bente; Pape, Hilde & Sundet, Jon Martin (1990). Holdninger til bruk av kondomer blant norske ungdommer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 110, s. 1493–1496.
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin & Bakketeig, Leif S. (1989). Kondombruk i forhold til risikoatferd i den heterosexuelle norske befolkning. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 109, s. 3341–3343.
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin; Grønnesby, Jon Ketil & Bakketeig, Leif S. (1989). Number of sexual partners and the use of condoms in the heterosexual population of Norway - relevance to HIV-infection. Health Policy. ISSN 0168-8510. 14, s. 1–15.
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin & Magnus, Per (1989). Genetic and environmental contributions to the covariance between occupational status, educational attainment and IQ: A study of twins. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 19, s. 209–222.
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin & Magnus, Per (1989). No recruitment bias for questionnaire data related to IQ in claasical twin studies. Personality and Individual Differences. ISSN 0191-8869. 10, s. 268–271.
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin; Eaves, Lindon & Berg, Kåre (1989). Relations between EPQ and Jenkins Activity Survey. Personality and Individual Differences. ISSN 0191-8869. 10, s. 1229–1235.
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Grønnesby, Jon Ketil & Bakketeig, Leiv S (1989). Number of sexual partners and the use of condoms in the heterosexual population in Norway. Health Policy. ISSN 0168-8510. 13, s. 159–167.
 • Eskild, Anne; Sundet, Jon Martin; Kvalem, Ingela Lundin & Nilsen, B (1989). Heteroseksuell prostitusjon - Forhold av betydning for spredning av HIV. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 109, s. 1623–1626.
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin & Bakketeig, Leiv S (1989). Kondombruk i forhold til risikoatferd i den heteroseksuelle norske befolkningen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 32, s. 3341–3343.
 • Sundet, Jon Martin; Kvalem, Ingela Lundin; Magnus, Per & Bakketeig, Leif S. (1988). Prevalence of risk-prone sexual behavior in the general population of Norway. I Fleming, A.F.; Carballo, M.; Fitz-Simmons, D.W.; Baily, M.R. & Mann, Jakob (Red.), The global impact of AIDS. Alan R. Liss Inc., New York. ISSN 0-8451-4270-4. s. 53–60.
 • Sundet, Jon Martin; Tambs, Kristian; Magnus, Per & Berg, Kåre (1988). On the question of secular trends in intelligence test scores: A study of Norwegian twins. Intelligence. ISSN 0160-2896. 12, s. 47–59.
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin & Magnus, Per (1988). Genetic and environmental effects on the covariance structure of the Norwegian Armt Ability tests: A study of twins. Personality and Individual Differences. ISSN 0191-8869. 9, s. 791–799.
 • Stigum, Hein; Magnus, Per; Grønnesby, Jon Ketil; Sundet, Jon Martin & Bakketeig, Leiv S (1988). Nytten av simuleringsmodeller i forståelse av HIV-epidemien. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 108, s. 115–119.
 • Sundet, Jon Martin (1986). Norske tvillingstudier av kognitive variabler. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 23, s. 77–95.
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin & Magnus, Per (1986). Genetic and environmental contribution to the covariation between the WAIS subtests: A study of twins. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 16, s. 475–491.
 • Heath, Andrew; Berg, Kåre; Eaves, Lindon; Corey, Linda A.; Sundet, Jon Martin & Magnus, Per [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1985). Educational policy and the heritability ofeducational attainment. Nature. ISSN 0028-0836. 314, s. 734–736.
 • Heath, Andrew; Berg, Kåre; Corey, Linda A. & Sundet, Jon Martin (1985). No decline in assortative mating for educational level. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 15, s. 349–369.
 • Tambs, Kristian & Sundet, Jon Martin (1985). Arv og miljø i utdannelse. Effekten av gener og miljø på forskjeller i utdannelse intelligens og status. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 26, s. 437–456.
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin & Magnus, Per (1984). Heritability analysis of the WAIS subtests: Astudy of twins. Intelligence. ISSN 0160-2896. 8, s. 283–293.
 • Sivertz, Britt; Jensen, Lennart L.; Martinsen, Harald & Sundet, Jon Martin (1982). Differences in the use of the diagnostic category "Early Infantile Autism". Open Psychiatry Journal. ISSN 1874-3544. 48, s. 123–132.
 • Sundet, Jon Martin (1978). Effects of colour on perceived depth: Review of experiments and evaluation of theories. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 19, s. 133–143.
 • Sundet, Jon Martin (1976). Two theories of colour stereoscopy: An experimental investigation. Vision Research. ISSN 0042-6989. 16, s. 469–472.
 • Sundet, Jon Martin (1972). The effect of pupil size variations on the colour steroscopic phenomenon. Vision Research. ISSN 0042-6989. 12, s. 1027–1032.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Sundet, Jon Martin (2016). Looking at the Nature paper in the rearview mirror :. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 26(1/2), s. 33–34. doi: 10.5324/nje.v26i1-2.2013.
 • Sundet, Jon Martin (2011). Forandringer i gjennomsnittlig IQ i Skandinavia. Flynneffektens vekst og fall. Samfundsøkonomen. ISSN 0108-3937. 4, s. 27–34.
 • Sarfi, Annamaria Monika & Sundet, Jon Martin (2010). Infants of women in Opioid Maintenance Treatment: Maternal and infant contributions to mother-child interaction.
 • Sarfi, Annamaria Monika & Sundet, Jon Martin (2010). Dyadic interaction between 6-months old infants and their mothers in opioid maintenance treatment (OMT).
 • Sundet, Jon Martin (2010). Ola soldats IQ øker: Sesjonsdata viser at norske menn gjør det stadig bedre på intelligenstester (inntil nylig). ProPatria. Militærfaglig tidsskrift.
 • Sundet, Jon Martin (2007). Intelligens og intelligenstester. I Martinsen, Harald & Tetzchner, Stephen von (Red.), Barn og ungdommer med Asperger-syndrom: Perspektiver på språk, kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-33760-2. s. 119–143.
 • Sundet, Jon Martin; Eilertsen, DE; Torjussen, T & Tambs, Kristian (2006). Intelligens og søskenrekkefølge. I Von Tetzchner, Stephen; Grindheim, E; Johannessen, J; Smørvik, D & Ytterland, V (Red.), Biologiske forutsetninger for kulturalisering. Festskrift til Harald Martinsen på 60-årsdagen. Universitetet i Oslo. ISSN 82-569-2332-6.
 • Sundet, Jon Martin (2001). Intelligens og IQ. Status pr i dag. Lederkommentar. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Sundet, Jon Martin (2001). gener og miljø i personlighet og utvikling. [Radio]. NRK.
 • Sundet, Jon Martin; Kvalem, Ingela Lundin; Magnus, Per; Grønnesby, Jon Ketil; Stigum, Hein & Bakketeig, Leif S. (1989). The relationship between condom use and behavior.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Sundet, Jon Martin & Bakketeig, Leif S. (1988). Debutalder. Noen sosiodemografiske parametre. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. 2, s. 23–26.
 • Sundet, Jon Martin & Magnus, Per (1987). Gener og intelligens. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 107, s. 1638–1642.
 • Farsethås, Jon Arne & Sundet, Jon Martin (1983). Atferdteoretiske synspunkter på idrett og idrettsaktivitet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 103, s. 444–448.
 • Sundet, Jon Martin (1981). Arvelighet - og hva så? En analyse av hvordan arvelighetsestimater kan tolkes, og noen betraktninger over sosiale og politiske konsekvenser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 18, s. 505–513.
 • Sundet, Jon Martin & Martinsen, Harald (1978). Sosiobiologi: Hovedsynspunkter og noen implikasjoner for psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 15, s. 23–30.
 • Sundet, Jon Martin (1978). Intelligens er arvelig, men ikke arvet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 5, s. 3–25.
 • Borren, Ingrid; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2013). Somatic illness, disability and caregiver mental health: the association between somatic illness, physical disability or hearing loss and psychological distress or subjective well-being in family members. Universitetet i Oslo. ISSN 1504-3991.
 • Sarfi, Annamaria Monika; Waal, Helge & Sundet, Jon Martin (2012). Vulnerable but adaptable. A longitudinal study of a national cohort of children born to women in opioid maintenance (OMT) treatment. University of Oslo. ISSN 1504-3991.
 • Johansen, Rune; Rognerud, Marit Aase & Sundet, Jon Martin (2008). Utvikling i psykisk helse : levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005. Nasjonalt folkehelseinstitutt. ISSN 978-82-8082-263-5. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:32 - Sist endret 8. juli 2019 15:43