Jon Martin Sundet

Professor emeritus
Bilde av Jon Martin Sundet
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Tidligere interesser: Persepsjon, seksualvaner.

Sterkt involvert i en seksualvaneundersøkelse. Spørreskjemaundersøkelse av et tilfeldig utvalg av 10.000 nordmenn 18-60 år (svarprosent 63%) for å kartlegge nordmenns seksualvaner. Utført i 1987-1988 i regi av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Bakteppet var HIV-epidemien.

En hovedinteresse de siste 25-30 årene har vært intelligens. Sammen med andre forskere har jeg vært involvert i en rekke tvilingstudier av den relative betydingen av arv og miljø for variasjon og samvariasjon i intelligens. I de siste årene har min hovedinteresse vært økningen i gjennomsnittlig IQ som har funnet sted i en rekke land (Flynn-effekten).

Sammen med andre forskere, bl.a.ved Folkehelsa og Forsvaret har vi studert Flynn-effekten i Norge med utgangspunkt i intelligenstestdata innhentet ved sesjon i tidsrommet 1957-2002 (knapt 1 mill personer). Koblinger mot SSB’s familieregister har gjort det mulig å studere betydningen av familieforhold, slik som søskenflokkstørrelse, kan ha hatt for Flynn-effekten.

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand.psychol. Psykolog

 • Professor ved Psykologisk institutt, UiO siden 1990

Samarbeid

Emneord: Metode

Publikasjoner

 • Storsve, Olav; Sundet, Jon Martin; Torjussen, Tore M & Lang-Ree, Ole Christian (2018). Flynn-effekten i Norge og andre land : praktiske implikasjoner og teoretiske spørsmål. Scandinavian Psychologist.  ISSN 1894-5570.  (5), s 1- 25 . doi: 10.15714/scandpsychol.5.e6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Turkheimer, Eric; Beam, Christopher R.; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2017). Interaction between Parental Education and Twin Correlations for Cognitive Ability in a Norwegian Conscript Sample. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  47(5), s 507- 515 . doi: 10.1007/s10519-017-9857-z
 • Borren, Ingrid; Tambs, Kristian; Gustavson, Kristin; Ask, Helga; Engdahl, Bo Lars & Sundet, Jon Martin (2015). Associations between parental hearing impairment and children's mental health: Results from the Nord-Trøndelag Health Study. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  147, s 252- 260 . doi: 10.1016/j.socscimed.2015.11.011
 • Eriksen, Willy Bjarne; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2015). Birth weight and the risk of overweight in young men born at term. American Journal of Human Biology.  ISSN 1042-0533.  27(4), s 564- 569 . doi: 10.1002/ajhb.22689
 • Borren, Ingrid; Tambs, Kristian; Gustavson, Kristin & Sundet, Jon Martin (2014). Psychological distress in spouses of somatically ill: longitudinal findings from The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT). Health and Quality of Life Outcomes.  ISSN 1477-7525.  12 . doi: 10.1186/s12955-014-0139-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eriksen, Willy Bjarne; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2013). Adult Body Height of Twins Compared With That of Singletons: A Register-based Birth Cohort Study of Norwegian Males. American Journal of Epidemiology.  ISSN 0002-9262.  177(9), s 1015- 1019 . doi: 10.1093/aje/kws341
 • Eriksen, Willy Bjarne; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2013). Are stepfathers’ education levels associated with the intelligence of their stepsons? A register-based study of Norwegian half-brothers. British Journal of Psychology.  ISSN 0007-1269.  104, s 212- 224 . doi: 10.1111/j.2044-8295.2012.02113.x
 • Eriksen, Willy Bjarne; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2013). Paternal age at birth and the risk of obesity in young adulthood: A register-based birth cohort study of norwegian males. American Journal of Human Biology.  ISSN 1042-0533.  25(1), s 29- 34 . doi: 10.1002/ajhb.22333
 • Sarfi, Annamaria Monika; Sundet, Jon Martin & Waal, Helge (2013). Maternal stress and behavioral adaptation in methadone- or buprenorphine-exposed toddlers. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  36(4), s 707- 716 . doi: 10.1016/j.infbeh.2013.08.006
 • Borren, Ingrid; Tambs, Kristian; Idstad, Mariann; Ask, Helga & Sundet, Jon Martin (2012). Psychological distress and subjective well-being in partners of somatically ill or physically disabled: The Nord-Trondelag Health Study. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  53(6), s 475- 482 . doi: 10.1111/sjop.12009
 • Eriksen, Willy Bjarne; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2012). Twin-Singleton Differences in Intelligence: A Register-Based Birth Cohort Study of Norwegian Males. Twin Research and Human Genetics.  ISSN 1832-4274.  15(5), s 649- 655 . doi: 10.1017/thg.2012.40
 • Johansen, Rune; Rognerud, Marit Aase; Sundet, Jon Martin & Aarø, Leif Edvard (2012). Observed trends in mental health: A strategy to adjust for nonresponse bias and demographic changes in survey data. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  40(7), s 681- 688 . doi: 10.1177/1403494812461732
 • Tambs, Kristian; Kendler, KS; Reichborn-Kjennerud, Ted; Aggen, SH; Harris, Jennifer; Neale, C; Hettema, JM; Sundet, Jon Martin; Battaglia, M & Røysamb, Espen (2012). Genetic and environmental contributions to the relationship between education and anxiety disorders - a twin study. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  125(3), s 203- 212 . doi: 10.1111/j.1600-0447.2011.01799.x
 • Sarfi, Annamaria Monika; Smith, Lars; Waal, Helge & Sundet, Jon Martin (2011). Risks and realities: Dyadic interaction between 6-month-old infants and their mothers in opioid maintenance treatment. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  34(4), s 578- 589 . doi: 10.1016/j.infbeh.2011.06.006 Vis sammendrag
 • Sundet, Jon Martin (2011). Arv, arvelighet og miljø, I: Frode Svartdal (red.),  Psykologi i praksis.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41572-0.  kapittel 14.  s 123 - 129
 • Eriksen, Willy Bjarne; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2010). Birth weight standardized to gestational age and intelligence in young adulthood: a register-based birth cohort study of male siblings. American Journal of Epidemiology.  ISSN 0002-9262.  172(5), s 530- 536 . doi: 10.1093/aje/kwq199
 • Sundet, Jon Martin; Eriksen, Willy Bjarne; Borren, Ingrid & Tambs, Kristian (2010). The Flynn effect in sibships: Investigating the role of age differences between siblings. Intelligence.  ISSN 0160-2896.  38(1), s 38- 44 . doi: 10.1016/j.intell.2009.11.005
 • Eriksen, Willy Bjarne; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2009). Register data suggest lower intelligence in men born the year after flu pandemic. Annals of Neurology.  ISSN 0364-5134.  66(3), s 284- 289 . doi: 10.1002/ana.21702
 • Sundet, JM; Sundet, Jon Martin; Borren, Ingrid & Tambs, K (2008). The Flynn effect is partly caused by changing fertility patterns. Intelligence.  ISSN 0160-2896.  36, s 183- 191 . doi: 10.1016/j.intell.2007.04.002
 • Sundet, Jon Martin; Eriksen, Willy Bjarne & Tambs, Kristian (2008). Intelligence correlations between brothers decrease with increasing age difference evidence for shared environmental effects in young adults. Psychological Science.  ISSN 0956-7976.  19(9), s 843- 847 . doi: 10.1111/j.1467-9280.2008.02166.x
 • Sundet, Jon Martin (2007). Intelligens og intelligenstester, I: Harald Martinsen & Stephen Von Tetzchner (red.),  Barn og ungdommer med Asperger-syndrom: perspektiver på språk, kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-33760-2.  Kapittel 5.  s 119 - 144
 • Sundet, Jon Martin (2006). Intelligens og søskenrekkefølge, I: Stephen von Tetzchner; Elisabeth Grindheim; Jarle Johannessen; Dag Smørvik & Vegard Ytterland (red.),  Biologiske forutsetninger for kulturalisering. Festskrift til Harald Martinsen på 60-årsdagen, 6. juni 2006.  Autismeforeningen i Norge og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-569-2332-6.  Kapittel 3.  s 285 - 298
 • Sundet, Jon Martin; Tambs, Kristian; Harris, Jennifer R; Magnus, Per & Torjussen, Tore (2005). Resolving the genetic and environmental sources of the correlation between height and intelligence: A study of nearly 2600 Norwegian male twin pairs. Twin Research and Human Genetics.  ISSN 1832-4274.  8, s 307- 312
 • Sundet, Jon Martin; Tambs, Kristian; Harris, Jennifer; Magnus, Per & Torjussen, T (2005). Resolving the genetic and environmental sources of the correlation between height and intelligence: a study of nearly 2600 Norwegian male twin pairs. Twin Research and Human Genetics.  ISSN 1832-4274.  8(4), s 307- 311
 • Meyer, Anneke; Eilertsen, Dag-Erik; Sundet, Jon Martin; Tshifularo, Johannes & Sagvolden, Terje (2004). Cross-cultural similarities in ADHD-like behaviour amongst South African primary school children. South African Journal of Psychology.  ISSN 0081-2463.  34(1), s 123- 139
 • Sundet, Jon Martin (2004). The end of the Flynn Effect? A study of secular trends in mean intelligence test scores of Norwegian conscripts during half a century. Intelligence.  ISSN 0160-2896.  In Press
 • Sundet, Jon Martin (2004). Cross-cultural similarities in ADHD-like behaviour amongst South African primary school children. South African Journal of Psychology.  ISSN 0081-2463.  34, s 123- 139
 • Sundet, Jon Martin; Barlaug, Dag & Torjussen, Tore (2004). The end of the Flynn effect? A study of secular trends in mean intelligence test scores of Norwegian conscripts during half a century. Intelligence (New York, N.Y.).  ISSN 1523-8822.  32, s 349- 362
 • Sundet, Jon Martin; Skre, Ingunn; Okkenhaug, Jan J. & Tambs, Kristian (2001). The genetic and environmental structure of self-reported common fears in a Norwegian sample of identical twins and their families: A multivariate analysis. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.
 • Gjone, Helene; Stevenson, Jim & Sundet, Jon Martin (1996). Genetic influence on parent-reported attention-related problems in a Norwegian general population twin sample. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 0890-8567.  35(5), s 588- 596
 • Gjone, Helene; Stevenson, Jim; Sundet, Jon Martin & Eilertsen, Dag-Erik (1996). Changes in heritability across increasing levels of behavior problems in young twins. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  26(4), s 419- 425
 • Kvalem, Ingela Lundin; Sundet, Jon Martin; Rivø, Kate I.; Eilertsen, Dag-Erik & Bakketeig, Leif S. (1996). The Effect of Sex Education on Adolescent's Use of Condoms: Applying the Solomon Four-Group Design. Health education quarterly.  ISSN 0195-8402.  23(1), s 34- 47 Vis sammendrag
 • Jacobsen, Karl; Magnussen, Svein & Sundet, Jon Martin (1994). Preferential looking: A sudden shift in fixation pattern at 32 months of age. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  35, s 323- 326
 • Sundet, Jon Martin; Eilertsen, Dag Erik; Tambs, Kristian & Magnus, Per (1994). No differential heritability of intelligence test scores across ability levels in Norway. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  24, s 337- 339
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per & Tambs, Kristian (1993). The heritability of maximal aerobic power. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.  ISSN 0905-7188.  4, s 181- 185
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin & Berg, Kåre (1992). Correlations between identical twins and their spouses suggest social homogamy for intelligence in Norway. Personality and Individual Differences.  ISSN 0191-8869.  14, s 279- 281
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin; Eaves, Lindon & Berg, Kåre (1992). Genetic and environmental effects on type A score in MZ twin families. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  22, s 499- 513
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin; Eaves, Lindon & Berg, Kåre (1992). Pedigree analysis of Eysenck personality questionnaire (EPQ) scores in MZ twin families. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  22, s 369- 382
 • Træen, Bente; Lewin, Bo & Sundet, Jon Martin (1992). The real and the ideal: Gender differences in heterosexual behaviour among Norwegian adolescents. Journal of Community and Applied Social Psychology.  ISSN 1052-9284.  2, s 227- 237
 • Træen, Bente; Lewin, Bo & Sundet, Jon Martin (1992). Use of birth control pills and condoms among 17 19 year old adolescents in Noway; Contraceptive versus protective behaviour?. AIDS Care.  ISSN 0954-0121.  4(4), s 371- 380
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin; Samuelsen, Sven Ove & Bakketeig, Leiv S (1992). Seculat trends and and socio-demographic regularities of coital debut age in Norway. Archives of Sexual Behavior.  ISSN 0004-0002.  21(3), s 241- 252
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin; Samuelson, Svein Ove & Bakketeig, Leif S. (1992). Secular trends and socio-demographic regularities of coital debut age in Norway. Archives of Sexual Behavior.  ISSN 0004-0002.  21(3), s 241- 252
 • Træen, Bente; Lewin, Bo & Sundet, Jon Martin (1992). The real and ideal: Gender differences in heterosexual behaviour among Norwegian adolescents. Journal of Applied Social Psychology.  ISSN 0021-9029.  2, s 227- 237
 • Træen, Bente; Lewin, Bo & Sundet, Jon Martin (1992). Use of birth control pills and condom use among 17-19 year old adolescents in Norway: Contraceptive versus protective behaviour. AIDS Care.  ISSN 0954-0121.  4, s 371- 380
 • Stigum, Hein; Magnus, Per; Sundet, Jon Martin & Bakketeig, Leiv S (1991). The potential for spread of HIV in the heterosexual population of Norway. Statistics in Medicine.  ISSN 0277-6715.  10, s 1003- 1023
 • Træen, Bente; Pape, Hilde & Sundet, Jon Martin (1990). Holdninger til bruk av kondomer blant norsk ungdom. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  12(110), s 1493- 1496
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin & Bakketeig, Leif S. (1990). Self-administered anonymus questionnaires in sexual behaviour research, In M. Hubert (ed.),  Sexual behavour and risks of HIV-infection.  Publications des Faculte's unversitaires Saint-Louis, Bruxelles.  s 79 - 96
 • Træen, Bente; Pape, Hilde & Sundet, Jon Martin (1990). Holdninger til bruk av kondomer blant norske ungdommer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  110, s 1493- 1496
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin; Eaves, Lindon & Berg, Kåre (1989). Relations between EPQ and Jenkins Activity Survey. Personality and Individual Differences.  ISSN 0191-8869.  10, s 1229- 1235
 • Eskild, Anne; Sundet, Jon Martin; Kvalem, Ingela Lundin & Nilsen, B (1989). Heteroseksuell prostitusjon - Forhold av betydning for spredning av HIV. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  109, s 1623- 1626
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Grønnesby, Jon Ketil & Bakketeig, Leiv S (1989). Number of sexual partners and the use of condoms in the heterosexual population in Norway. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  13, s 159- 167
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin & Bakketeig, Leif S. (1989). Kondombruk i forhold til risikoatferd i den heterosexuelle norske befolkning. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  109, s 3341- 3343
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin & Bakketeig, Leiv S (1989). Kondombruk i forhold til risikoatferd i den heteroseksuelle norske befolkningen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  32, s 3341- 3343
 • Sundet, Jon Martin; Magnus, Per; Kvalem, Ingela Lundin; Grønnesby, Jon Ketil & Bakketeig, Leif S. (1989). Number of sexual partners and the use of condoms in the heterosexual population of Norway - relevance to HIV-infection. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  14, s 1- 15
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin & Magnus, Per (1989). Genetic and environmental contributions to the covariance between occupational status, educational attainment and IQ: A study of twins. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  19, s 209- 222
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin & Magnus, Per (1989). No recruitment bias for questionnaire data related to IQ in claasical twin studies. Personality and Individual Differences.  ISSN 0191-8869.  10, s 268- 271
 • Sundet, Jon Martin; Tambs, Kristian; Magnus, Per & Berg, Kåre (1988). On the question of secular trends in intelligence test scores: A study of Norwegian twins. Intelligence.  ISSN 0160-2896.  12, s 47- 59
 • Stigum, Hein; Magnus, Per; Grønnesby, Jon Ketil; Sundet, Jon Martin & Bakketeig, Leiv S (1988). Nytten av simuleringsmodeller i forståelse av HIV-epidemien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  108, s 115- 119
 • Sundet, Jon Martin; Kvalem, Ingela Lundin; Magnus, Per & Bakketeig, Leif S. (1988). Prevalence of risk-prone sexual behavior in the general population of Norway, In A.F. Fleming; M. Carballo; D.W. Fitz-Simmons; M.R. Baily & Jakob Mann (ed.),  The global impact of AIDS.  Alan R. Liss Inc., New York.  ISBN 0-8451-4270-4.  s 53 - 60
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin & Magnus, Per (1988). Genetic and environmental effects on the covariance structure of the Norwegian Armt Ability tests: A study of twins. Personality and Individual Differences.  ISSN 0191-8869.  9, s 791- 799
 • Sundet, Jon Martin (1986). Norske tvillingstudier av kognitive variabler. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  23, s 77- 95
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin & Magnus, Per (1986). Genetic and environmental contribution to the covariation between the WAIS subtests: A study of twins. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  16, s 475- 491
 • Heath, Andrew; Berg, Kåre; Corey, Linda A. & Sundet, Jon Martin (1985). No decline in assortative mating for educational level. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  15, s 349- 369
 • Heath, Andrew; Berg, Kåre; Eaves, Lindon; Corey, Linda A.; Sundet, Jon Martin; Magnus, Per & Nance, Walter (1985). Educational policy and the heritability ofeducational attainment. Nature.  ISSN 0028-0836.  314, s 734- 736
 • Tambs, Kristian & Sundet, Jon Martin (1985). Arv og miljø i utdannelse. Effekten av gener og miljø på forskjeller i utdannelse intelligens og status. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  26, s 437- 456
 • Tambs, Kristian; Sundet, Jon Martin & Magnus, Per (1984). Heritability analysis of the WAIS subtests: Astudy of twins. Intelligence.  ISSN 0160-2896.  8, s 283- 293
 • Sivertz, Britt; Jensen, Lennart L.; Martinsen, Harald & Sundet, Jon Martin (1982). Differences in the use of the diagnostic category "Early Infantile Autism". Open Psychiatry Journal.  ISSN 1874-3544.  48, s 123- 132
 • Sundet, Jon Martin (1978). Effects of colour on perceived depth: Review of experiments and evaluation of theories. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  19, s 133- 143
 • Sundet, Jon Martin (1976). Two theories of colour stereoscopy: An experimental investigation. Vision Research.  ISSN 0042-6989.  16, s 469- 472
 • Sundet, Jon Martin (1972). The effect of pupil size variations on the colour steroscopic phenomenon. Vision Research.  ISSN 0042-6989.  12, s 1027- 1032

Se alle arbeider i Cristin

 • Sundet, Jon Martin (2015). Hva er intelligens. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023335.  160 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sundet, Jon Martin (2016). Looking at the Nature paper in the rearview mirror :. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  26(1/2), s 33- 34 . doi: 10.5324/nje.v26i1-2.2013
 • Borren, Ingrid; Sundet, Jon Martin & Tambs, Kristian (2013). Somatic illness, disability and caregiver mental health: the association between somatic illness, physical disability or hearing loss and psychological distress or subjective well-being in family members. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 397.
 • Sarfi, Annamaria Monika; Waal, Helge & Sundet, Jon Martin (2012). Vulnerable but adaptable. A longitudinal study of a national cohort of children born to women in opioid maintenance (OMT) treatment. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 337.
 • Sundet, Jon Martin (2011). Forandringer i gjennomsnittlig IQ i Skandinavia. Flynneffektens vekst og fall. Samfundsøkonomen.  ISSN 0108-3937.  4, s 27- 34
 • Sarfi, Annamaria Monika & Sundet, Jon Martin (2010). Dyadic interaction between 6-months old infants and their mothers in opioid maintenance treatment (OMT).
 • Sarfi, Annamaria Monika & Sundet, Jon Martin (2010). Infants of women in Opioid Maintenance Treatment: Maternal and infant contributions to mother-child interaction.
 • Sundet, Jon Martin (2010). Ola soldats IQ øker: Sesjonsdata viser at norske menn gjør det stadig bedre på intelligenstester (inntil nylig). ProPatria. Militærfaglig tidsskrift.
 • Johansen, Rune; Rognerud, Marit Aase & Sundet, Jon Martin (2008). Utvikling i psykisk helse : levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt. 2008:4. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sundet, Jon Martin (2007). Intelligens og intelligenstester, I: Harald Martinsen & Stephen von Tetzchner (red.),  Barn og ungdommer med Asperger-syndrom: Perspektiver på språk, kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-33760-2.  Kapittel 5.  s 119 - 143
 • Sundet, Jon Martin; Eilertsen, DE; Torjussen, T & Tambs, Kristian (2006). Intelligens og søskenrekkefølge, I: Stephen Von Tetzchner; E Grindheim; J Johannessen; D Smørvik & V Ytterland (red.),  Biologiske forutsetninger for kulturalisering. Festskrift til Harald Martinsen på 60-årsdagen.  Universitetet i Oslo.  ISBN 82-569-2332-6.  Kapittel 21.
 • Sundet, Jon Martin (2001). Intelligens og IQ. Status pr i dag. Lederkommentar. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Sundet, Jon Martin (2001, 22. mars). gener og miljø i personlighet og utvikling. [Radio].  NRK.
 • Sundet, Jon Martin; Kvalem, Ingela Lundin; Magnus, Per; Grønnesby, Jon Ketil; Stigum, Hein & Bakketeig, Leif S. (1989). The relationship between condom use and behavior.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Sundet, Jon Martin & Bakketeig, Leif S. (1988). Debutalder. Noen sosiodemografiske parametre. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  2, s 23- 26
 • Sundet, Jon Martin & Magnus, Per (1987). Gener og intelligens. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  107, s 1638- 1642
 • Farsethås, Jon Arne & Sundet, Jon Martin (1983). Atferdteoretiske synspunkter på idrett og idrettsaktivitet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  103, s 444- 448
 • Sundet, Jon Martin (1981). Arvelighet - og hva så? En analyse av hvordan arvelighetsestimater kan tolkes, og noen betraktninger over sosiale og politiske konsekvenser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  18, s 505- 513
 • Sundet, Jon Martin (1978). Intelligens er arvelig, men ikke arvet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  5, s 3- 25
 • Sundet, Jon Martin & Martinsen, Harald (1978). Sosiobiologi: Hovedsynspunkter og noen implikasjoner for psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  15, s 23- 30

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:32 - Sist endret 8. juli 2019 15:43