Hilde Eileen Nafstad

Professor emeritus
Bilde av Hilde Eileen Nafstad
English version of this page
Mobiltelefon +47 92421444
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3 A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Forskningsmessig er jeg særlig opptatt av:

  • Ideologiske og verdimessige endringer i samfunnet.

  • Etiske og områdeetiske problemstillinger

Sammen med Rolv Mikkel Blakar organiserer og gjennomfører jeg et omfattende prosjekt der vi kartlegger den ideologiske utviklingen i det norske samfunnet gjennom de siste tiår slik den avspeiler seg i endringer i språket i den offentlige diskursen (avisspråket). Prosjektet har også en komparativ tilnærming ved at vi sammenligner utviklingen i en rekke land: Særlig sammenligner vi med hensyn til fellesskap, individualisme, sosial rettferdighet og altruisme. Jeg er knyttet til et av Universitetet i Oslos sentre for fremragende forskning (SFF), Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling.

Undervisning

Bakgrunn

Jeg er sosial- og utviklingspsykolog. Utdannet cand. psychol. fra Universitetet i Oslo i 1971. Fra 1968 til 1986 var jeg ansatt ved Institutt for Anvendt Sosialvitenskapelig Forskning (INAS) og forsket på barns oppvekstvilkår med spesiell vekt på utforming av barns oppvekstmiljø. Fra 1986 har jeg vært ansatt ved Universitetet i Oslo hvor jeg etablerte mellomfag i psykologi og ledet dette til studiet ble reorganisert under kvalitetsreformen i 2001. For tiden gir jeg kurs i samfunns- og minoritetspsykologi innenfor BA studiet, i community psykologi innenfor masterstudiet og vitenskapsteori innenfor profesjonsstudiet i psykologi

Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Sosialpsykologi, Kritisk psykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 2. des. 2019 13:18