Hilde Eileen Nafstad

Professor emeritus
Bilde av Hilde Eileen Nafstad
English version of this page
Mobiltelefon +47 92421444
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3 A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Forskningsmessig er jeg særlig opptatt av:

 • Ideologiske og verdimessige endringer i samfunnet.

 • Etiske og områdeetiske problemstillinger

Sammen med Rolv Mikkel Blakar organiserer og gjennomfører jeg et omfattende prosjekt der vi kartlegger den ideologiske utviklingen i det norske samfunnet gjennom de siste tiår slik den avspeiler seg i endringer i språket i den offentlige diskursen (avisspråket). Prosjektet har også en komparativ tilnærming ved at vi sammenligner utviklingen i en rekke land: Særlig sammenligner vi med hensyn til fellesskap, individualisme, sosial rettferdighet og altruisme. Jeg er knyttet til et av Universitetet i Oslos sentre for fremragende forskning (SFF), Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling.

Undervisning

Bakgrunn

Jeg er sosial- og utviklingspsykolog. Utdannet cand. psychol. fra Universitetet i Oslo i 1971. Fra 1968 til 1986 var jeg ansatt ved Institutt for Anvendt Sosialvitenskapelig Forskning (INAS) og forsket på barns oppvekstvilkår med spesiell vekt på utforming av barns oppvekstmiljø. Fra 1986 har jeg vært ansatt ved Universitetet i Oslo hvor jeg etablerte mellomfag i psykologi og ledet dette til studiet ble reorganisert under kvalitetsreformen i 2001. For tiden gir jeg kurs i samfunns- og minoritetspsykologi innenfor BA studiet, i community psykologi innenfor masterstudiet og vitenskapsteori innenfor profesjonsstudiet i psykologi

Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Sosialpsykologi, Kritisk psykologi

Publikasjoner

Nafstad, H. E. (2002). The neo liberal ideology and the self interest paradigm as resistance to change. Journal of Radical Psychology, 3, 3-21.

Nafstad, H. E., Blakar, R. M., Botchway, A. & Rand Hendriksen, K. (2009). Globalization, ideologies and well being: a study of a West African and a North-European society. Journal of Positive Psychology, 4, 305-315.
 

Nafstad, H. E., Blakar, R. M., Carlquist, E., Phelps, J. M. & Rand Hendriksen, K. (2009). Globalization, neo liberalism and community psychology. American Journal of Community Psychology, 43, 162-175.
 

Nafstad, H. E., Blakar, R. M., Carlquist, E., Phelps, J. M. & Rand Hendriksen, K. (2007). Ideology and power: The influence of current neo-liberalism in society. Journal of Community and Applied Social Psychology, 17, 313-327.
 

 • Bahl, Nina Kavita Heggen; Landheim, Anne; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Brodahl, Morten (2021). Mapping, assessing and promoting multiple psychological senses of community (MPSOC) through clinical pathways for treating substance use problems. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  s 1- 18 . doi: 10.1177/1455072520985976 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bahl, Nina Kavita Heggen; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Landheim, Anne & Brodahl, Morten (2019). Multiple senses of community and recovery processes. A pilot study for a national evaluation of the experiences of persons with substance use problems receiving help and services from Norwegian municipalities. Journal of Community Psychology.  ISSN 0090-4392.  47, s 1399- 1418 . doi: 10.1002/jcop.22194 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bahl, Nina Kavita Heggen; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Geirdal, Amy Østertun (2017). Responsibility for Psychological Sense of Community and Well-Being in Old Age: A Qualitative Study of Urban Older Adults in Norway. Open Journal of Social Sciences.  ISSN 2327-5960.  5, s 321- 338 . doi: 10.4236/jss.2017.57020 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2017). Understanding Satisfaction: An Analysis of the Meaning Potential of the Word "Satisfaction" in Everyday Norwegian Language. Journal of Happiness Studies.  ISSN 1389-4978.  19(4), s 939- 959 . doi: 10.1007/s10902-017-9854-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Ulleberg, Pål; Delle Fave, Antonella & Phelps, Joshua (2017). Well-being vocabulary in media language: An analysis of changing word usage in Norwegian newspapers. Journal of Positive Psychology.  ISSN 1743-9760.  12(2), s 99- 109 . doi: 10.1080/17439760.2016.1163411 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Carlquist, Erik; Ulleberg, Pål; Delle Fave, Antonella; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2017). Everyday Understandings of Happiness, Good Life, and Satisfaction: Three Different Facets of Well-being. Applied Research in Quality of Life.  ISSN 1871-2584.  12(2), s 481- 505 . doi: 10.1007/s11482-016-9472-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fave, Antonella Delle; Brdar, I; Wissing, Marie P.; Araujo, Ulisses; Solano, Ada; Freire, Teresa; Hernandez-Pozo, Maria Del Rocio; Jose, Paul; Martos, Tamas; Nafstad, Hilde Eileen; Nakamura, Jeanne; Singh, Kamlesh & Soosai-Nathan, Lawrence (2016). Lay definitions of happiness across nations: The primacy of inner harmony and relational connectedness. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  7 . doi: 10.3389/fpsyg.2016.00030
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2016). Individ, relasjoner, kontekst og sosiale fellesskap., I: Hilde Eileen Nafstad; Rolv Mikkel Blakar & Erlend Sand Bruer (red.),  Morgendagen har nye muligheter. Samfunnsstraff og andre intervensjoner for ungdom og unge voksne..  John Grieg forlag.  ISBN 978-82-533-0340-6.  kapittel 1.  s 9 - 16
 • Türken, Salman; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Phelps, Joshua (2016). Youth's future orientation and well-being: Materialism and concerns with education and career among Turkish and Norwegian youth. International Journal of Child, Youth and Family Studies.  ISSN 1920-7298.  7, s 472- 497 . doi: 10.18357/ijcyfs73-4201616175
 • Türken, Salman; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Roen, Katrina (2016). Making Sense of Neoliberal Subjectivity: A Discourse Analysis of Media Language on Self-development. Globalizations.  ISSN 1474-7731.  13(1), s 32- 46 . doi: 10.1080/14747731.2015.1033247
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2013). Community-psykologi: Lokalt og globalt :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(5), s 419- 425
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2012). From an individualized to a societal social psychology: Ideology and ideological changes as reflected in language usage. Annual Review of Critical Psychology.  ISSN 1746-739X.  10, s 741- 755 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2012). Ideology and social psychology. Social & Personality Psychology Compass.  ISSN 1751-9004.  6, s 282- 294 . doi: 10.1111/j.1751-9004.2012.00428.x
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Botchway, Albert; Bruer, Erlend Sand; Filkukova, Petra & Rand-Hendriksen, Kim (2012). Communal values and individualism in our era of globalization: A comparative study of three different societies, In Henrik H. Knoop & Antonella Delle Fave (ed.),  Well-Being and Culture: Cross-Cultural Advancements in Positive Psychology.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-94-007-4611-4.  Kapittel 4.  s 51 - 69
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik & Blakar, Rolv Mikkel (2012). Towards a psychology for a humankind and a planet under mutiple threats: A social psychology of ideology, In Joaquim Pires Valentim (ed.),  Societal Approaches in Social Psychology.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-0343-0455-9.  kapittel nr. 3.  s 61 - 80
 • Phelps, Joshua Marvle; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen & Rand-Hendriksen, Kim (2012). Symbolic Boundaries and Ideology in the Norwegian Multicultural Society: A Longitudinal Study of Public Discourse. Journal of Community and Applied Social Psychology.  ISSN 1052-9284.  22(3), s 187- 205 . doi: 10.1002/casp.1126
 • Roen, Katrina; Blakar, Rolv Mikkel & Nafstad, Hilde Eileen (2011). ‘Disappearing’ transsexuals? Norwegian trans-discourses, visibility, and diversity. Psykologisk tidsskrift.  ISSN 1501-7508.  (1), s 28- 33
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2010). Society, globalizing ideologies and critical psychology. Connected. Newsletter of the International Society of Critical Health psychology..  1(3), s 4- 4
 • Nafstad, Hilde Eileen (2009). Introduksjon til fellesskap og individualisme, I: Hilde Eileen Nafstad & Rolv Mikkel Blakar (red.),  Fellesskap og individualisme.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38481-1.  Introduksjon.  s 13 - 17
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2009). Ideologier om fellesskapsordninger i en nyliberalistisk tid, I: Hilde Eileen Nafstad & Rolv Mikkel Blakar (red.),  Fellesskap og individualisme.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38481-1.  5.  s 135 - 148
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Botchway, Albert & Rand-Hendriksen, Kim (2009). Globalization, ideologies and well-being: a study of a West-African and a North-European society. Journal of Positive Psychology.  ISSN 1743-9760.  s 305-315
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Carlquist, Erik (2009). Community psychology in Norway: Changing conditions and new challenges. Forum Gemeindepsychologie.  ISSN 1430-094X.  14(2), s 1- 15
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik; Phelps, Joshua Marvle & Rand-Hendriksen, Kim (2009). Globalization, Neo-Liberalism and Community Psychology. American Journal of Community Psychology.  ISSN 0091-0562.  43(1-2), s 162- 175 . doi: 10.1007/s10464-008-9216-6
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Rand-Hendriksen, Kim (2009). Individualisme og fellesskapsverdier i dagens norske samfunn, I: Hilde Eileen Nafstad & Rolv Mikkel Blakar (red.),  Fellesskap og individualisme.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38481-1.  6.  s 149 - 164
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Rand-Hendriksen, Kim (2009). The spirit of society and the virtue of gratitude: Shifting societal ideologies of gratitude, In Teresa Freire (ed.),  Understanding positive life. Research and practice on positive psychology.  Climepsi Editores.  ISBN 978-972-796-310-2.  16.  s 291 - 312
 • Nafstad, Hilde Eileen (2008). Assumptions and values about human suffering in research and practice: Towards and area ethics in psychology, In Simon Robinson & John Strain (ed.),  Ethics for Living and Working.  Troubador Publishing Ltd.  ISBN 978-1-84876-002-8.  5.  s 52 - 63
 • Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2007). Community Psychology in a Scandinavian Welfare State: The Case of Norway, In Stephanie Reich; Manuel Riemer; Isaac Prilleltensky & Maritza Montero (ed.),  International Community Psychology. History and theories.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-0-387-49499-9.  13.  s 282 - 298
 • Nafstad, Hilde Eileen (2007). Critical thinking about psychology. The issue of á priori key assumptions. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  61(2), s 44- 51
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik; Phelps, Joshua Marvle & Rand-Hendriksen, Kim (2007). Ideology and power: The influence of current neo-liberalism in society. Journal of Community and Applied Social Psychology.  ISSN 1052-9284.  17, s 313- 327 . doi: 10.1002/casp.931
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik & Blakar, Rolv Mikkel (2007). Community and care work in a world of changing ideologies. Community, Work and Family.  ISSN 1366-8803.  10, s 329- 340
 • Blakar, Rolv Mikkel & Nafstad, Hilde Eileen (2006). Communication ethics: Towards a definition of communication that encompasses ethical dimensions, In Richard Keeble (ed.),  Communication ethics today.  Troubador Publishing Ltd.  ISBN 1-905237-68-5.  Chapter 7.  s 177 - 186
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2006). Ideologier kartlagt gjennom mediespråket: En analysemetode, I: Rolv Mikkel Blakar (red.),  Språk er makt.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2851-2.  Kapittel 8..  s 262 - 290
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2006). Kulturelle forskjeller, sosial klasse, språk og kompensatorisk undervisning, I: Rolv Mikkel Blakar (red.),  Språk er makt.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2851-2.  Kapittel 6.  s 178 - 195
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik; Aasen, Ingvild & Blakar, Rolv Mikkel (2006). Assumptions in psychology and ideological shifts in society: A challenge for positive psychology, In Antonella Delle Fave (ed.),  Dimensions of well-being. Research and interventions.  Edizioni Franco Angeli.  ISBN 88-464-7362-0.  kapittel 31.  s 512 - 528
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik; Rand-Hendriksen, Kim & Blakar, Rolv Mikkel (2006). Globalizzazione, ideologia e benessere. Passaggi.  ISSN 1826-5219.  11(6), s 55- 76
 • Blakar, Rolv Mikkel & Nafstad, Hilde Eileen (2006). Critical psychology in Norway: A brief review commenting on why critical psychology is currently virtually absent. Annual review of critical psychology.  ISSN 1464-0538.  5, s 167- 173 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nafstad, Hilde Eileen (2006). "Area Ethics" - Das Integrieren von grundlegender, angewandter und professioneller Ethik in einem ungrentzen Handlungsfeld. Systeme.  ISSN 1022-9280.  20(2), s 157- 172
 • Jørgensen, Ingvild & Nafstad, Hilde Eileen (2005). Positive Psychology: Historical, Philosophical and Epistemological Perspectives. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  42, s 885- 896
 • Nafstad, Hilde Eileen (2005). Assumptions and values in the production of knowledge: Towards an area ethics of psychology and the social sciences, In S. Robinson & C. Katulushi (ed.),  Values in higher education.  Aureus Publishing..  ISBN 1-899750-13-4.  kapittel 12.  s 150 - 158
 • Nafstad, Hilde Eileen; Phelps, Joshua Marvle; Carlquist, Erik & Blakar, Rolv Mikkel (2005). The representation of social issues in public discourse and newspaper language. European Journal of Social Psychology.  ISSN 0046-2772.  35, s 829- 833 . doi: 10.1002/ejsp.268
 • Nafstad, Hilde Eileen (2005). Assumptions and values in the production of knowledge: Towards an area ethics of higer education. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  59(3), s 15- 19
 • Nafstad, Hilde Eileen (2005). Forholdet mellom individualisme og fellesskap en utfordring for positiv psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (Vol. 42, nr 10), s 903- 908
 • Blakar, Rolv Mikkel & Nafstad, Hilde Eileen (2004). Kommunikasjon - etikk og motivasjon, I: Hilde Eileen Nafstad (red.),  Det omsorgsfulle mennesket.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-32941-9.  Kapittel 5.  s 150 - 176
 • Jørgensen, Ingvild & Nafstad, Hilde Eileen (2004). Positive Psychology: Historical, Philosophical, and Epistemological Perspectives, In  Positive Psychology in Practice.  John Wiley & Sons.  2.  s 15 - 34
 • Nafstad, Hilde Eileen (2004). Individet - ikke bare egoistisk men også altruistisk, I: Hilde Eileen Nafstad (red.),  Det omsorgsfulle mennesket.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-32941-9.  kapittel 2.  s 55 - 82
 • Nafstad, Hilde Eileen (2004). Introduksjon til Det omsorgsfulle mennesket, I: Hilde Eileen Nafstad (red.),  Det omsorgsfulle mennesket.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-32941-9.  Innledning.  s 11 - 16
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik & Blakar, Rolv Mikkel (2004). Ideologier kartlagt gjennom mediespråket: Metodologiske notater. Arbeidsrapport fra Ideologiprosjektet.  2(3)
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik & Blakar, Rolv Mikkel (2004). Ideology as reflected in language: A theoretical-methodological approach for representing the societal level in social psychology. Arbeidsrapport fra Ideologiprosjektet.  2(2)

Se alle arbeider i Cristin

 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Bruer, Erlend Sand (red.) (2016). Morgendagen har nye muligheter. Samfunnsstraff og andre intervensjoner for ungdom og unge voksne.. John Grieg forlag.  ISBN 978-82-533-0340-6.  240 s.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (red.) (2009). Fellesskap og individualisme. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38481-1.  171 s.
 • Nafstad, Hilde Eileen (red.) (2004). Det omsorgsfulle mennesket. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-32941-9.  215 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Delle Fave, Antonella; Wissing, Marie P.; Nafstad, Hilde Eileen & Paola, Cicerone (2018, 30. juli). The EHHI project. [Tidsskrift].  Mind - mente e cervello.
 • Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2017). What holds meaning, and for whom? A mixed-methods analysis of meaningfulness constructions in a Norwegian national newspaper, 1950-2015.
 • Nafstad, Hilde Eileen (2017). Pursuing virtues, hopes and meaning systems: How the Oslo Ideology Project has been and is studying these issues at micro and macro level.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Bruer, Erlend Sand (2016). Introduksjon til Morgendagen har nye muligheter., I: Hilde Eileen Nafstad; Rolv Mikkel Blakar & Erlend Sand Bruer (red.),  Morgendagen har nye muligheter. Samfunnsstraff og andre intervensjoner for ungdom og unge voksne..  John Grieg forlag.  ISBN 978-82-533-0340-6.  Introduksjon.  s 7 - 8
 • Nafstad, Hilde Eileen (2014). Positive Psychology: Historical, Philosophical, and Epistemological Perspectives, In Stephen Joseph (ed.),  Positive Psychology in practice: Promoting Human Flourishing in Work, Health. Education and Everyday Life.  John Wiley & Sons.  ISBN 978-1-118-75693-5.  chapter 2.  s 9 - 30
 • Blakar, Rolv Mikkel; Nafstad, Hilde Eileen & Aarø, Leif Edvard (2013). Invitasjon til samfunnspsykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(5), s 410- 411
 • Delle Fave, Antonella; Nafstad, Hilde Eileen; Castro Solano, A. & Carlquist, Erik (2013). What is happiness for you? Answers from the world.
 • Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2012). Meaning systems and representations of a good life.
 • Nafstad, Hilde Eileen (2011). Community and communal values: The spirit of gratitude in society.
 • Türken, Salman; Blakar, Rolv Mikkel; Bruer, Erlend Sand & Nafstad, Hilde Eileen (2011). Mapping Ideological Changes. Implications of Neoliberal Market Capitalism and Individualism on the Social Selves in Turkey and Norway.
 • Türken, Salman; Blakar, Rolv Mikkel & Nafstad, Hilde Eileen (2011). Ideological influences on youth’s identity development: The cases of Turkey and Norway.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2010, 25. november). Og så min neste (om det er til mitt eget beste).  Krigsropet.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Botchway, Albert; Bruer, Erlend Sand; Filkukova, Petra & Rand-Hendriksen, Kim (2010). Cross-cultural studies of communal values: A post-communist East-European republic, a Nordic welfare state and a modern West-African society.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik & Rand-Hendriksen, Kim (2010). Positive psychology in a changing world: Barometers of change.
 • Phelps, Joshua Marvle; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik & Nafstad, Hilde Eileen (2010). Ideology and boundary developments in a multicultural society: A longitudinal study.
 • Fjeldstad, Øyvind; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2009). Mer jeg, meg, mitt - mindre velferd i avisspaltene. (Intervju om Samfunnsideologiprosjektet.). Sosial trygd.  ISSN 0038-1608.  98(3), s 6- 7
 • Nafstad, Hilde Eileen (2009). Words and concepts opening up for some and locking out other values and moral horizons.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2009, 23. mai). Intervju om "Fellesskap og individualisme". [TV].  Magasinet TV2.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Botchway, Albert & Rand-Hendriksen, Kim (2009). Care in an era of individualism and consumerism: Empirical studies of public discourses in various regions of the world.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik & Rand-Hendriksen, Kim (2009). Psychology in a changing world: Barometers of change.
 • Finholt, Sissel Merete; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2008). Becoming a pastor: A study of students of theology.
 • Finholt, Sissel Merete; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2008). Ethical challenges in training professionals: A study of students of theology.
 • Nafstad, Hilde Eileen (2008). Preparation for ethical professional practice: Comments to Anne Colby's analysis.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2008). Det menneskelige motivasjonssystem. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 2- 2
 • Phelps, Joshua Marvle; Carlquist, Erik; Blakar, Rolv Mikkel; Nafstad, Hilde Eileen & Rand-Hendriksen, Kim (2008). Ideologies of cultural diversity and dialogical self theory in the Norwegian context: A longitudinal, social psychological persepctive.
 • Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen; Phelps, Joshua Marvle & Blakar, Rolv Mikkel (2007). The concept and investigation of ideology.
 • Nafstad, Hilde Eileen (2007). Social and moral norms and ideological influences.
 • Phelps, Joshua Marvle; Carlquist, Erik; Blakar, Rolv Mikkel; Nafstad, Hilde Eileen & Rand-Hendriksen, Kim (2007). Ideologies of cultural diversity in the Norwegian context: A longitudinal, social-psychological perspective.
 • Phelps, Joshua Marvle; Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik & Blakar, Rolv Mikkel (2007). Why ideology?.
 • Nafstad, Hilde Eileen (2006, 16. januar). Om "Det omsorgsfulle mennesket.". [Radio].
 • Nafstad, Hilde Eileen (2006, 04. juni). Samtale om "Det omsorgsfulle mennesket". [Radio].  Brunch i Kanal 4..
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2006). Changing societal ideologies and ethical issues.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2006, 26. februar). Samfunnsendring, språk og ideologi i "På livet laus". [Radio].  Oslo.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2006, 16. januar). Samtale om "Det omsorgsfulle mennesket". [Radio].  Oslo.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik; Phelps, Joshua Marvle & Rand-Hendriksen, Kim (2006). Globalization and the spread of neo-liberalism: Ideology as reflected in the language. Arbeidsrapport fra Samfunnsideologiprosjektet. 4.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Lystrup, Marianne (2006, 01. mars). Ordenes skjulte budskap.  Vårt Land.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Rand-Hendriksen, Kim & Blakar, Rolv Mikkel (2006). Gratitude and society: Societal ideologies of gratitude.
 • Phelps, Joshua Marvle; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen & Rand-Hendriksen, Kim (2006). Ideologial issues in the 2004 American Presidential Election: Same sex marriage.
 • Nafstad, Hilde Eileen (2006, 15. september). Om "Det omsorgsfulle mennesket" (intervju).  Bedre Helse.
 • Nafstad, Hilde Eileen (2006, 29. mai). Om verdisynet i psykologi (fra Freud til positiv psykologi)(intervju).  Vårt Land.
 • Kallevik, Arthur & Nafstad, Hilde Eileen (2005). Positiv psykologi vil overta. (Intervju med Hilde E. Nafstad). Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  42, s 941- 941
 • Nafstad, Hilde Eileen (2005). Human suffering: Psychological assumptions and area ethical assumptions.
 • Nafstad, Hilde Eileen (2005). Om forholdet mellom individualisme og fellesskap: En utfordring for positiv psykologi.
 • Nafstad, Hilde Eileen (2005, 01. november). Om positiv psykologi.
 • Nafstad, Hilde Eileen (2005). Trenger profesjonsfaget psykologi områdeetikk?.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik & Blakar, Rolv Mikkel (2005). Care work and community in a world of changing ideologies.
 • Blakar, Rolv Mikkel & Nafstad, Hilde Eileen (2004). Ethics and communication: Towards a definition of communication that encompasses ethical dimensions.
 • Nafstad, Hilde Eileen (2004). Area ethics and ethical sensitivity. Paper presented at an international workshop on teaching applied and professional ethics in higher education.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik; Jørgensen, Ingvild & Blakar, Rolv Mikkel (2004). Ideological shifts in society and assumptions in psychology: A challenge for Positive Psychology.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 2. des. 2019 13:18