Eva Elisabeth Aspaas Skoe

Professor emeritus
Bilde av Eva Elisabeth Aspaas Skoe
English version of this page
Mobiltelefon +47-93003088
Rom N02-01/02
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Identitet og moralutvikling

 • Omsorgsetikk - The Ethic of Care

 • Prososial atferd

 • Personlighetsutvikling i et kulturelt og livsløpsperspektiv

 • Religions- og spiritualitetspsykologi

Bakgrunn

 • Professor i psykologi

 • Tok sin Ph.D. i klinisk psykologi ved Simon Fraser University, Vancouver, Canada.

 • Har vært en visiting scholar ved Harvard University og ved Arizona State University

 • Primære forskningsområde er moralutvikling hvor hun blant annet har utviklet og validert et omsorgsbasert instrument: The Ethic of Care Interview. Hennes arbeid om moralsk resonnering, identitet og kjønn er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter

 • I den senere tid har hun bygget kompetanse innen religionspsykologi, og arbeider nå med å utvikle undervisningstilbud og forskning i dette feltet

Samarbeid

Internasjonale miljøer både i moral- og religionspsykologi

Emneord: Utviklingspsykologi

Publikasjoner

 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2014). Measuring care-based moral development: The ethic of care interview. Behavioral Development Bulletin.  ISSN 1942-0722.  19(3), s 95- 104
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2014). Religion and Morality, In Lars Johan Danbolt; Leif Gunnar Engedal; Hans Stifoss-Hanssen; Knut Hestad & Lars Lien (ed.),  Religionspsykologi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41634-5.  13.  s 189 - 202
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2013). The Ethic of Care: Theory and Research, In  Handbook of Educational Theories.  Information Age Publishing.  ISBN 978-1-61735-866-1.  51.  s 615 - 628
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2010). The relationship between empathy-related constructs and care-based moral development in young adulthood. Journal of Moral Education.  ISSN 0305-7240.  39(2), s 191- 211 . doi: 10.1080/03057241003754930
 • Adshead, G.; Brown, C.; Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Glover, J. & Nicholson, S. (2008). Studying moral reasoning in forensic psychiatric patients, In G. Widdershoven; J. McMillan; T. Hope & L. van der Scheer (ed.),  Empirical ethics in psychiatry.  Oxford University Press.  ISBN 978-019-929736-8.  Kapittel 14.  s 211 - 230
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2008). Care, Inventory of (Ethic of Care Interview), In F. Clark Power; R. J. Nuzzi; D. Narvaez; D. K. Lapsley & T. C. Hunt (ed.),  Moral Education: A Handbook. Volume 1. A-L.  Praeger.  ISBN 978-0-313-34646-0.  kapittel C.  s 57 - 58
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2008). Why care? Moral Development and Religious Experience, In U. van der Heyden & A. Feldtkeller (ed.),  Border Crossings: Explorations of an Interdisciplinary Historian. Festschrift for Irving Hexham.  Franz Steiner Verlag.  ISBN 978-3-515-09145-9.  Kapittel.  s 287 - 303
 • Pratt, Michael W.; Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Arnold, Mary Louise (2004). Care reasoning development and family socialisation patterns in later adolescence: A longitudinal analysis. International Journal of Behavioral Development.  ISSN 0165-0254.  28, s 139- 147
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Cumberland, A.; Eisenberg, N.; Hansen, K. & Perry, J (2002). The influences of sex and gender-role identity on moral cognition and prosocial personality traits. Sex Roles.  ISSN 0360-0025.  46(9-10), s 295- 309
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Eisenberg, N. & Cumberland, A. (2002). The role of reported emotion in real-life and hypothetical dilemmas. Personality and Social Psychology Bulletin.  ISSN 0146-1672.  28, s 962- 973 Vis sammendrag
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Lippe, Anna Louise von der (2002). Ego development and the ethics of care and justice: The relations among them revisited. Journal of Personality.  ISSN 0022-3506.  70, s 485- 507 Vis sammendrag
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Hansen, K.L.; Mørch, W.; Bakke, I.; Hoffman, T; Larsen, B & Aasheim, M (1999). Care-based moral reasoning in Norwegian and Canadian early adolescents: A cross-national comparison. Journal of Early Adolescence.  ISSN 0272-4316.  19(2), s 280- 291
 • Teigen, Karl Halvor; Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Lindgren, T. & Storjord, T. (1999). Psykologien og sjelen: Norske og amerikanske psykologistudenters oppfatninger av begrepet sjel hos mennesker og dyr. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  36, s 412- 421
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (1998). Ethic of care: Issues in moral development, In Eva Elisabeth Aspaas Skoe & Anna Louise von der Lippe (ed.),  Personality Development in Adolescence.  Routledge Mental Health.  ISBN 0-415-13506-0.  Kapittel 7.  s 143 - 171
 • Mørch, W. & Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (1996). Use of force with mentally retarded individuals. International Journal of Practical Approaches to Disability.  ISSN 1205-4291.  20, s 19- 23
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Pratt, M.W.; Matthews, M. & Curror, S. (1996). The ethic of care: Stability over time, gender differences and correlates in mid to late adulthood. Psychology and Aging.  ISSN 0882-7974.  11, s 280- 292
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (1995). Sex role orientation and its relationship to the development of identity and moral thought. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  36, s 235- 245
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Diessner, R. (1994). Ethic of care, justice, identity and gender: An extension and replication. Merrill-Palmer quarterly.  ISSN 0272-930X.  40, s 109- 117
 • Sochting, I; Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Marcia, J. E. (1994). Care-oriented moral reasoning and prosocial behavior: A question of gender or sex role orientation. Sex Roles.  ISSN 0360-0025.  31(3/4), s 131- 147
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Gooden, A. (1993). Ethic of care and real-life moral dilemma content in early adolescents. Journal of Early Adolescence.  ISSN 0272-4316.  13(2), s 154- 167
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Marcia, J. E. (1991). A care-based measure of morality and its relation to ego identity. Merrill-Palmer quarterly.  ISSN 0272-930X.  37(2), s 289- 304
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Ksionzky, S (1985). Target personality characteristics and self-disclosure: An exploratory study. Journal of Clinical Psychology.  ISSN 0021-9762.  41, s 14- 21

Se alle arbeider i Cristin

 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Lippe, Anna Louise von der (ed.) (1998). Personality Development in Adolescence. Routledge Mental Health.  ISBN 0-415-13506-0.  218 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2019). Religiøs tro: Ingen identitet uten ideologi, I: Randi Talseth; Birthe Bratvold; Evalill Bølstad Karevold; Elisabeth Wold & Solveig Holen (red.),  Barn i Norge 2019.  Voksne for barn.  5.  s 58 - 76
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Eisenberg, N. & Neset, S. (2007). The role of emotion in moral dilemmas: A cross national comparison.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Eisenberg, N. & Neset, S. (2007). The role of moral emotions in real-life and hypothetical moral dilemmas among Norwegian men and women.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2006). The Ethic of Care Interview: Administration and scoring.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Eisenberg, Nancy & Neset, Siri (2005). The role of reported emotion in real-life moral dilemmas among Norwegian young adults.
 • Pratt, M.W.; Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Arnold, M. L. (2002). Comparing ethics of care and justice reasoning development in adolescence: A longitudinal and family background analysis. Vis sammendrag
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Pratt, M.W. (2002). Care reasoning: A longitudinal study of its development and relations to community involvement in later adolescence. Vis sammendrag
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Lippe, Anna Louise von der (1998). Preface, In Eva Elisabeth Aspaas Skoe & Anna Louise von der Lippe (ed.),  Personality Development in Adolescence.  Routledge Mental Health.  ISBN 0-415-13506-0.  Forord.  s xii - xvii
 • Lippe, Anna Louise von der & Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (1989). Do moral and ego developments follow the same path?. Vis sammendrag
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (1986). The development and partial validation of a care-based measure of moral development. Newsletter of the Canadian Psychological Association, Section of Women and Psychology.  11(1), s 18- 27

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:32 - Sist endret 4. apr. 2016 09:22