Eva Elisabeth Aspaas Skoe

Professor emeritus
Bilde av Eva Elisabeth Aspaas Skoe
English version of this page
Mobiltelefon +47-93003088
Rom N02-01/02
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Identitet og moralutvikling

 • Omsorgsetikk - The Ethic of Care

 • Prososial atferd

 • Personlighetsutvikling i et kulturelt og livsløpsperspektiv

 • Religions- og spiritualitetspsykologi

Bakgrunn

 • Professor i psykologi

 • Tok sin Ph.D. i klinisk psykologi ved Simon Fraser University, Vancouver, Canada.

 • Har vært en visiting scholar ved Harvard University og ved Arizona State University

 • Primære forskningsområde er moralutvikling hvor hun blant annet har utviklet og validert et omsorgsbasert instrument: The Ethic of Care Interview. Hennes arbeid om moralsk resonnering, identitet og kjønn er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter

 • I den senere tid har hun bygget kompetanse innen religionspsykologi, og arbeider nå med å utvikle undervisningstilbud og forskning i dette feltet

Samarbeid

Internasjonale miljøer både i moral- og religionspsykologi

Emneord: Utviklingspsykologi

Publikasjoner

 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2014). Measuring care-based moral development: The ethic of care interview. Behavioral Development Bulletin. ISSN 1942-0722. 19(3), s. 95–104.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2014). Religion and Morality. I Danbolt, Lars Johan; Engedal, Leif Gunnar; Stifoss-Hanssen, Hans; Hestad, Knut & Lien, Lars (Red.), Religionspsykologi. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-41634-5. s. 189–202.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2013). The Ethic of Care: Theory and Research, Handbook of Educational Theories. Information Age Publishing. ISSN 978-1-61735-866-1. s. 615–628.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2010). The relationship between empathy-related constructs and care-based moral development in young adulthood. Journal of Moral Education. ISSN 0305-7240. 39(2), s. 191–211. doi: 10.1080/03057241003754930.
 • Adshead, G.; Brown, C.; Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Glover, J. & Nicholson, S. (2008). Studying moral reasoning in forensic psychiatric patients. I Widdershoven, G.; McMillan, J.; Hope, T. & van der Scheer, L. (Red.), Empirical ethics in psychiatry. Oxford University Press. ISSN 978-019-929736-8. s. 211–230.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2008). Care, Inventory of (Ethic of Care Interview). I Clark Power, F.; Nuzzi, R. J.; Narvaez, D.; Lapsley, D. K. & Hunt, T. C. (Red.), Moral Education: A Handbook. Volume 1. A-L. Praeger. ISSN 978-0-313-34646-0. s. 57–58.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2008). Why care? Moral Development and Religious Experience. I van der Heyden, U. & Feldtkeller, A. (Red.), Border Crossings: Explorations of an Interdisciplinary Historian. Festschrift for Irving Hexham. Franz Steiner Verlag. ISSN 978-3-515-09145-9. s. 287–303.
 • Pratt, Michael W.; Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Arnold, Mary Louise (2004). Care reasoning development and family socialisation patterns in later adolescence: A longitudinal analysis. International Journal of Behavioral Development. ISSN 0165-0254. 28, s. 139–147.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Eisenberg, N. & Cumberland, A. (2002). The role of reported emotion in real-life and hypothetical dilemmas. Personality and Social Psychology Bulletin. ISSN 0146-1672. 28, s. 962–973.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Lippe, Anna Louise von der (2002). Ego development and the ethics of care and justice: The relations among them revisited. Journal of Personality. ISSN 0022-3506. 70, s. 485–507.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Cumberland, A.; Eisenberg, N.; Hansen, K. & Perry, J (2002). The influences of sex and gender-role identity on moral cognition and prosocial personality traits. Sex Roles. ISSN 0360-0025. 46(9-10), s. 295–309.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Hansen, K.L.; Mørch, W.; Bakke, I.; Hoffman, T & Larsen, B [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1999). Care-based moral reasoning in Norwegian and Canadian early adolescents: A cross-national comparison. Journal of Early Adolescence. ISSN 0272-4316. 19(2), s. 280–291.
 • Teigen, Karl Halvor; Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Lindgren, T. & Storjord, T. (1999). Psykologien og sjelen: Norske og amerikanske psykologistudenters oppfatninger av begrepet sjel hos mennesker og dyr. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 36, s. 412–421.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (1998). Ethic of care: Issues in moral development. I Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Lippe, Anna Louise von der (Red.), Personality Development in Adolescence. Routledge Mental Health. ISSN 0-415-13506-0. s. 143–171.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Pratt, M.W.; Matthews, M. & Curror, S. (1996). The ethic of care: Stability over time, gender differences and correlates in mid to late adulthood. Psychology and Aging. ISSN 0882-7974. 11, s. 280–292.
 • Mørch, W. & Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (1996). Use of force with mentally retarded individuals. International Journal of Practical Approaches to Disability. ISSN 1205-4291. 20, s. 19–23.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (1995). Sex role orientation and its relationship to the development of identity and moral thought. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 36, s. 235–245.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Diessner, R. (1994). Ethic of care, justice, identity and gender: An extension and replication. Merrill-Palmer quarterly. ISSN 0272-930X. 40, s. 109–117.
 • Sochting, I; Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Marcia, J. E. (1994). Care-oriented moral reasoning and prosocial behavior: A question of gender or sex role orientation. Sex Roles. ISSN 0360-0025. 31(3/4), s. 131–147.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Gooden, A. (1993). Ethic of care and real-life moral dilemma content in early adolescents. Journal of Early Adolescence. ISSN 0272-4316. 13(2), s. 154–167.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Marcia, J. E. (1991). A care-based measure of morality and its relation to ego identity. Merrill-Palmer quarterly. ISSN 0272-930X. 37(2), s. 289–304.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Ksionzky, S (1985). Target personality characteristics and self-disclosure: An exploratory study. Journal of Clinical Psychology. ISSN 0021-9762. 41, s. 14–21.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Lippe, Anna Louise von der (1998). Personality Development in Adolescence. Routledge Mental Health. ISBN 0-415-13506-0. 218 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2019). Religiøs tro: Ingen identitet uten ideologi. I Talseth, Randi; Bratvold, Birthe; Karevold, Evalill Bølstad; Wold, Elisabeth & Holen, Solveig (Red.), Barn i Norge 2019. Voksne for barn. s. 58–76.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Eisenberg, N. & Neset, S. (2007). The role of moral emotions in real-life and hypothetical moral dilemmas among Norwegian men and women.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Eisenberg, N. & Neset, S. (2007). The role of emotion in moral dilemmas: A cross national comparison.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (2006). The Ethic of Care Interview: Administration and scoring.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas; Eisenberg, Nancy & Neset, Siri (2005). The role of reported emotion in real-life moral dilemmas among Norwegian young adults.
 • Pratt, M.W.; Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Arnold, M. L. (2002). Comparing ethics of care and justice reasoning development in adolescence: A longitudinal and family background analysis.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Pratt, M.W. (2002). Care reasoning: A longitudinal study of its development and relations to community involvement in later adolescence.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Lippe, Anna Louise von der (1998). Preface. I Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Lippe, Anna Louise von der (Red.), Personality Development in Adolescence. Routledge Mental Health. ISSN 0-415-13506-0. s. xii–xvii.
 • Lippe, Anna Louise von der & Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (1989). Do moral and ego developments follow the same path?
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (1986). The development and partial validation of a care-based measure of moral development. Newsletter of the Canadian Psychological Association, Section of Women and Psychology. 11(1), s. 18–27.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:32 - Sist endret 4. apr. 2016 09:22