Eva Elisabeth Aspaas Skoe

Professor emeritus
Bilde av Eva Elisabeth Aspaas Skoe
English version of this page
Mobiltelefon +47-93003088
Rom N02-01/02
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  • Identitet og moralutvikling

  • Omsorgsetikk - The Ethic of Care

  • Prososial atferd

  • Personlighetsutvikling i et kulturelt og livsløpsperspektiv

  • Religions- og spiritualitetspsykologi

Bakgrunn

  • Professor i psykologi

  • Tok sin Ph.D. i klinisk psykologi ved Simon Fraser University, Vancouver, Canada.

  • Har vært en visiting scholar ved Harvard University og ved Arizona State University

  • Primære forskningsområde er moralutvikling hvor hun blant annet har utviklet og validert et omsorgsbasert instrument: The Ethic of Care Interview. Hennes arbeid om moralsk resonnering, identitet og kjønn er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter

  • I den senere tid har hun bygget kompetanse innen religionspsykologi, og arbeider nå med å utvikle undervisningstilbud og forskning i dette feltet

Samarbeid

Internasjonale miljøer både i moral- og religionspsykologi

Emneord: Utviklingspsykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:32 - Sist endret 4. apr. 2016 09:22