Bjørn Killingmo

Professor emeritus
Bilde av Bjørn Killingmo
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Skøyensvingen 12 0375 Oslo

Faglige interesser

 • Psykodiagnostikk, projektive metoder og det åpne intervjuet

 • Teoretisk forankring av Rorschachmetoden ved å knytte den til psykoanalytisk egopsykologi

 • Avgrensing og klinisk illustrasjon av begreper innen dynamisk personlighetspsykologi og psykoanalyse med utgangspunkt i eget klinisk materiale. Dette gjelder spesielt begrepene ”deficit” (mangel) og ”affirmation” (bekreftelse) samt bidrag til integrering av begrepene relasjon og struktur i den psykoanalytiske behandlingsteorien

 • Det detaljerte studium av den terapeutiske dialogen

 • Empirisk undersøkelse av studentterapeuters læringsprosess i dynamisk psykoterapi

Undervisning

Bakgrunn

 • Emeritus fra 1997

 • 1985 -1997 Professor i klinisk psykologi, Psykologisk institutt, UIO

 • 1985 fast klinikkleder med ansvar for klinisk praktikum ved Psykologisk klinikk I

 • (nåværende Klinikk for dynamisk psykoterapi)

 • 1958 – 1985 Universitetslektor, senere førsteamanuensis i klinisk psykologi

 • 1952 – 1958 Klinisk psykolog, Universitetets psykiatriske klinikk, Vinderen

 • 1952 – 1953 NicWaals Institutt, Oslo, (deltid, klinisk arbeid og forskning)

 • Spesialist i klinisk psykologi NPF

 • Spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi, NPF

 • Utdannelse som psykoanalytiker, kompetanse som læreanalytiker og veileder

 • 40 års erfaring som psykoterapeut og psykoanalytiker

 • Personlig psykoanalyse (læreanalyse) hos professor Harald Schjelderup og magister Astri Brun

Priser

Æresmedlem i Svenska Rorschachforeningen

Emneord: Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Killingmo, Bjørn & Gullestad, Siri Erika (2017). Cambio analítico: evaluando los modos de ser en las entrevistas de seguimiento psicoanalíticas. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Killingmo, Bjørn & Gullestad, Siri Erika (2015). Analytic change: Assessing ways of being in a psychoanalytic follow-up interview. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  96(3), s 797- 815 . doi: 10.1111/1745-8315.12145
 • Killingmo, Bjørn; Varvin, Sverre & Strømme, Hanne (2014). What can we expect from trainee therapists? A study of acquisition of competence in dynamic psychotherapy. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  37(1), s 24- 35 . doi: 10.1080/01062301.2014.903029
 • Stänicke, Erik & Killingmo, Bjørn (2013). Object trust: A specific kind of analytic change. Psychoanalytic psychology.  ISSN 0736-9735.  30(3), s 423- 437 . doi: 10.1037/a0032036
 • Strømme, Hanne; Gullestad, Siri Erika; Stanicke, Erik & Killingmo, Bjørn (2010). A widening scope on therapist development. A research interview informed by psychoanalysis. Qualitative Research in Psychology.  ISSN 1478-0887.  7(3), s 214- 232
 • Killingmo, Bjørn (2009). Klinikk i akademia, I: Siri Erika Gullestad; Bjørn Killingmo & Svein Magnussen (red.),  Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  Kapittel 8.  s 133 - 145
 • Killingmo, Bjørn (2008). Mitt kliniske lytteperspektiv. En psykoanalytisk tilnærming, I:  Virksomme faktorer i psykoterapi. Revidert utgave.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-28742-9.  4.  s 58 - 76
 • Killingmo, Bjørn (2007). Relasjonsorientert karakteranalyse: En posisjon i dagens psykoanalyse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  44, s 125- 131
 • Killingmo, Bjørn (2007). Relational oriented character analysis: A position in contemporary psychoanalysis. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  30
 • Killingmo, Bjørn (2006). A plea for affirmation. Relating to states of unmentalised affects. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  29, s 13- 21
 • Killingmo, Bjørn (2005). Una defensa de la afirmaciòn en relaciòn con los estados de afectos no mentalizados, I: Alfredo Maladesky; Marcela B. Lòpez & Zulema Lòpez Ozores (red.),  Psicosomàtica. Aportes teòrico-clincos en el siglo XXI.  Lugar Editorial.  ISBN 950-892-240-0.  9.  s 169 - 187
 • Killingmo, Bjørn (2004). Ready for departure? Commentary on Dr. Symmingtons analytic interaction with “Lawrence.”. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  85, s 264- 268
 • Killingmo, Bjørn (2004). Uavsluttede dialoger. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  (2), s 5- 10
 • Killingmo, Bjørn (2004). Under Schjelderups kateter og på Schjelderups analysebenk portrett av en farsfigur. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (Vol. 41, nr 7), s 561-566 : port.
 • Killingmo, Bjørn (2001). Mer om psykoanalysen ved millenniumskiftet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  38(9), s 841- 844
 • Killingmo, Bjørn (2001). Psykoanalysen ved millenniumskiftet – noen refleksjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  38(1), s 3- 15
 • Killingmo, Bjørn (2001). Trenger vi strukturbegreper? Egopsykologi i nytt hus. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  38(11), s 1030- 1040
 • Killingmo, Bjørn (1999). A psychoanalytic listening-perspective in a time of pluralism. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  22, s 151- 171
 • Killingmo, Bjørn (1999). Den åpnende samtalen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  119(1), s 56- 59
 • Killingmo, Bjørn (1999). Teoriens plass i psykoterapiopplæring av studenter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  36(1), s 126- 132
 • Killingmo, Bjørn (1997). En praktikummodell, I:  Studentterapeuten. En undersøkelse av praktikum ved Psykologisk klinikk I, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.  Universitetet i Oslo.  Innledning.  s 6 - 14
 • Killingmo, Bjørn (1997). The so-called rule of abstinence revisited. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  20, s 144- 159
 • Killingmo, Bjørn (1996). Harald K. Schjelderups bidrag til psykoanalysens teori og teknikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  33, s 20- 27
 • Killingmo, Bjørn (1995). Affirmation in psychoanalysis. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  76, s 503- 518
 • Killingmo, Bjørn (1994). Ibsen’s ”The Wild Duck”: A case of undifferentiated self-object representations. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  17, s 145- 158
 • Killingmo, Bjørn (1993). “Don’t fence me in!” En diskusjon av spørsmålet om analyser-barhet, I: Anna Louise von der Lippe & Geir Høstmark Nielsen (red.),  Psykoterapi med voksne. Fem perspektiver på teori og praksis.  Tano Aschehoug.  ISBN 9788251831659.  3.
 • Killingmo, Bjørn (1993). Opposisjon ved disputas over Judy Gammelgaards avhandling ”Katharsis. Sjælens renselse i psykoanalyse og tragedie.”. Psyke & Logos.  ISSN 0107-1211.  14, s 204- 216
 • Killingmo, Bjørn (1993). Qualities of Subjective Experiences. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  16, s 155- 161
 • Killingmo, Bjørn (1992). Issues in psychoanalytic research. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  15, s 37- 57
 • Killingmo, Bjørn (1990). Beyond semantics. A clinical and theoretical study of isolation. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  71, s 113- 126
 • Killingmo, Bjørn (1990). Characters on the stage: Ibsen’s ”Life-Lie” revisited. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  13, s 90- 102
 • Killingmo, Bjørn (1990). Psykoanalysen i går og i dag. Livsløgnmotivet i nytt lys. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  7, s 4- 13
 • Killingmo, Bjørn (1989). Conflict and deficit: Implications for technique. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  70, s 65- 79
 • Killingmo, Bjørn (1986). Teoriutvikling innen klinisk dynamisk psykologi. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  38(4), s 243- 252
 • Killingmo, Bjørn (1985). Mer om dynamisk psykoterapi. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  37(4), s 320- 327
 • Killingmo, Bjørn (1985). Problems in contemporary psychoanalytic theory. I. Controversial issues. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  26, s 53- 62
 • Killingmo, Bjørn (1985). Problems in contemporary psychoanalytic theory. II. Lines of advance. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  26, s 63- 73
 • Killingmo, Bjørn (1984). Forut for sin tid? En vurdering av Harald Schjelderups psykoanalytiske forfatterskap, I: Peter Andreas Holter; Svein Magnussen & Sigrid Sandsberg (red.),  Norsk psykologi i 50 år.  Universitetsforlaget, Oslo.  Kapittel 3.  s 69 - 86
 • Killingmo, Bjørn (1984). Hva er dynamisk psykoterapi?. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  36(3), s 129- 146
 • Killingmo, Bjørn (1955). Psykologiske undersøkelsesmetoder i psykiatrien, I: Per Anchersen & Leo Eitinger (red.),  Nervøse lidelser og sinnets helse.  Aschehoug & Co.  8.  s 81 - 92

Se alle arbeider i Cristin

 • Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (red.) (2009). Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  301 s.
 • Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (red.) (2009). Laboratorium og klinikk. Psykologisk institutt i Oslo 100 år. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  301 s.
 • Gullestad, Siri Erika & Killingmo, Bjørn (2005). Underteksten. Psykoanalytisk terapi i praksis. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00893-3.  257 s.
 • Killingmo, Bjørn (1980). Rorschachmetode og psykoterapi. En egopsykologisk studie. Universitetsforlaget.  ISBN 9788200027348.  371 s.
 • Killingmo, Bjørn (1971). Den psykoanalytiske behandlingsmetode. Prinsipper og begreper. Universitetsforlaget.  ISBN 9788200022114.  224 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Killingmo, Bjørn (1999). Om psykoanalytisk kultur – et rum for refleksjon. (On psychoanalytic culture – a space for reflection.) Ed. Gammelgaard, J. & Lunn, S. Copenhagen: Dansk Psykologisk forlag, 1997. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  22, s 278- 286
 • Gullestad, Siri Erika & Killingmo, Bjørn (1998). Om intrapsykisk konflikt. Et psykoanalytisk perspektiv. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  52, s 3- 8
 • Killingmo, Bjørn (1994). Om bekreftelse, I: Mats Hamreby & Szecsödy Imre (red.),  Den dynamiska psykoterapins plats i offentlig vård. En jubileumsskrift om metodologi, utbildning og handledning.  Utbildningsenhetens skriftserie, Västra Stockholms sjukvårdsområde.  ISBN 91-972050-1-X.  1.  s 5 - 18
 • Killingmo, Bjørn (1993). Hvor går psykoanalysen?, I: Per Anthi & Sverre Varvin (red.),  Psykoanalysen i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788200218623.  6.  s 153 - 170
 • Killingmo, Bjørn (1973). Vurdering av terapeutisk egnethet. Noen synspunkter med relevans for Psykoanalyse og inngående psykoterapi.
 • Auestad, Anne Marie; Killingmo, Bjørn; Nyhus, Helga & Pande, Helene (1971). Når barn må på sykehus. Mentalhygieniske aspekter.
 • Killingmo, Bjørn (1969). Psykoanalytikeren – Arkitekten. Noen likhetspunkter. Byggekunst.  ISSN 0007-7518.  51(4), s 140- 143
 • Christiansen, Bjørn & Killingmo, Bjørn (1963). Psykodiagnostikk med henblikk på psykoterapi.Empirisk utprøving av projektive personlighetsprøver og et system for personlighetsbeskrivelse.
 • Askevold, Finn & Killingmo, Bjørn (1959). Personlighetsvurdering og grad av patologi.
 • Killingmo, Bjørn (1957). Rorschachtesten i relasjon til nevrosediagnostikk og psykoterapi.
 • Christiansen, Bjørn; Killingmo, Bjørn & Waal, Nic (1955). Personlighetsdiagnostikk med henblikk på strukturbeskrivelse. Utkast til begrepssystem.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:37 - Sist endret 8. juli 2019 14:37