Anna Louise von der Lippe

Professor emeritus
Bilde av Anna Louise von der Lippe
Mobiltelefon 90865715
Rom N02-01/02
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A 0317 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Sosialisering og familieforskning 

 • Kvinners personlighetsutvikling

 • Tilknytning

 • Egoutvikling

 • Mor-datter forholdet

 • Prosess-utfallsforskning i psykoterapi

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor i personlighets og klinisk psykologi, UiO 1989-2000

 • Professor i klinisk psykologi, UiB 1986-1989

 • Amanuensis, første amanuensis 1971-1986

 • Universitetsstipendiat, 1968-1971

 • Gjesteforsker University of California, Berkeley 1969-70 

 • Gjesteforsker University of Illinois, 1969

 • Forsker, Institutt for Samfunnsforskning, 1964-1968

 • Ph.D. University of California, Berkeley, 1965

 • Spesialist i klinisk psykologi, NPF, 1965

 • Klinisk psykolog, Ullevål Sykeus 1957-1963

 • Klinisk psykolog, Children's Hospital of the East Bay, 1956 

Priser

 • Æresdoktor UiB, 2000 

 • Æresmedlem, Norsk psykologforening, 2001 

Verv

 • Senterleder, Senter for klinisk psykologisk forskning, Psykologisk institutt, UiO, 1990-2000

 • Medlem av kontrollkommisjonen for kommunikasjonsavlytting i nakotikasaker, Justisdepartementet  (8 år) Medlem og leder for forskning om klinisk kommunikasjon, UiO, 1996--1999

 • Viseformann i styret, NOVA, 1996-2000

 • Leder i styringsgruppen for Nasjonalt metadonprosjekt, Sosialdepartementet, 1993-1998

 • Leder i styringsgruppen for Kvinner i og etter doktorgramsprogrammer, Institutt for studier i forskning og høyere utdan ning, NFR, 1992-1993

 • Styremedlem i NFR 1992-1996        

 • Styremedlem, UiOs styre, 1990-1992

 • Instituttleder, Psykologisk institutt, UiO, 1981-1983

 • Viseformann, NAVF, 1986-1990

 • Ordfører, RSF (NAVF), 1976-1978

 • Formann i Norsk psykologforening, 1973-1974

Samarbeid

The Society for Psychotherapy Research (SPR) - International Study of the Development of Psychotherapists (ISDP)

Emneord: Emeritus, Klinisk psykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:37 - Sist endret 8. juli 2019 16:06