Anna Louise von der Lippe

Professor emeritus
Bilde av Anna Louise von der Lippe
English version of this page
Mobiltelefon 90865715
Rom N02-01/02
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A 0317 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Sosialisering og familieforskning 

 • Kvinners personlighetsutvikling

 • Tilknytning

 • Egoutvikling

 • Mor-datter forholdet

 • Prosess-utfallsforskning i psykoterapi

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor i personlighets og klinisk psykologi, UiO 1989-2000

 • Professor i klinisk psykologi, UiB 1986-1989

 • Amanuensis, første amanuensis 1971-1986

 • Universitetsstipendiat, 1968-1971

 • Gjesteforsker University of California, Berkeley 1969-70 

 • Gjesteforsker University of Illinois, 1969

 • Forsker, Institutt for Samfunnsforskning, 1964-1968

 • Ph.D. University of California, Berkeley, 1965

 • Spesialist i klinisk psykologi, NPF, 1965

 • Klinisk psykolog, Ullevål Sykeus 1957-1963

 • Klinisk psykolog, Children's Hospital of the East Bay, 1956 

Priser

 • Æresdoktor UiB, 2000 

 • Æresmedlem, Norsk psykologforening, 2001 

Verv

 • Senterleder, Senter for klinisk psykologisk forskning, Psykologisk institutt, UiO, 1990-2000

 • Medlem av kontrollkommisjonen for kommunikasjonsavlytting i nakotikasaker, Justisdepartementet  (8 år) Medlem og leder for forskning om klinisk kommunikasjon, UiO, 1996--1999

 • Viseformann i styret, NOVA, 1996-2000

 • Leder i styringsgruppen for Nasjonalt metadonprosjekt, Sosialdepartementet, 1993-1998

 • Leder i styringsgruppen for Kvinner i og etter doktorgramsprogrammer, Institutt for studier i forskning og høyere utdan ning, NFR, 1992-1993

 • Styremedlem i NFR 1992-1996        

 • Styremedlem, UiOs styre, 1990-1992

 • Instituttleder, Psykologisk institutt, UiO, 1981-1983

 • Viseformann, NAVF, 1986-1990

 • Ordfører, RSF (NAVF), 1976-1978

 • Formann i Norsk psykologforening, 1973-1974

Samarbeid

The Society for Psychotherapy Research (SPR) - International Study of the Development of Psychotherapists (ISDP)

Emneord: Emeritus, Klinisk psykologi

Publikasjoner

Lippe, A.L. von der (1995). Oppvekst i et smug i Kairo: Observasjoner fra to leiegårder. (Growing up in a back alley in Cairo). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, 127-135.

Lippe, A.L. von der & Hartmann, J. E. (1996). Mothers as mediators of meaning in the development of cognitive competence in Egyptian children. Resources of Education (RIE), ERIC Document Reproduction Service (EDRS), Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, Urbana-Champaign: University of Illinois.

Lippe, A.L. von der & Amundsen, E. (1998) Individuation, ego development and the quality of conflict negotiation in the family of adolescent girls. Scandinavian Journal of Psychology, 39, 25-31.

 .Lippe, A.L. von der (1998). Are conflicts and challenge sources of personality development? Ego development and family communication. In E.E. Skoe & A.L. von der Lippe (Eds.) Personality Development in Adolescence: A Cross National and Life Span Perspective. London: Routledge. Adolescence and Society Series.

Lippe, A.L. von der. (1999). The impact of maternal schooling and occupation on child-rearing attitudes and behaviors in low income neighborhoods in Cairo, Egypt. International Journal of Behavior Development, 33 (3), 703-729.

Lippe, , A.L. von der & Møller, I.U. (2000) The relationship between negotiation of conflict in the family and ego level of the adolescent family. International Journal of Behavior Development, 24 (1), 59-68.

Lippe, A.L von der & Crittenden, P.M. (2000). Quality of Attachment in Young Egyptian Children. In P. M Crittenden and C. George (Eds.), The organization of attachment relationships: Maturation, context and culture. New York: Cambridge University Press.

Lippe, A.L von der ( 2000) . Family factors in ego development of adolescent girls. 31 pp. Journal of Youth and Adolescence, 29, 373-393.

 Monsen, J., Lippe, A.L. von der, Havik, O.E., & Eilertsen, D.E. ( 2000). Validation of the SASB introject surface in a Norwegian clinical and non-clinical sample. Journal of Personality Assessment,

 

Lippe, A.L. von der (2005). Barns tilknytning og kognitive utvikling. I A.L. von der Lippe &, S.R. Wilkinson,. (Red.) (2005). Risikoutvikling: Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging. NOVA: Rapport 7/05.

Lippe, A.L. von der & Hartmann, E. (2007). Ego resiliens som moderator mellom risiko og utfall. Kap.3 i A. I. Helmen Borge (Red.) Resiliens i praksis : Teori og empiri i et norsk perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lippe, A.L. von der, Monsen, J.T., Rønnestad, M.H. & Eilertsen (2008). Treatment failure in psychotherapy: The pull of hostility. Psychotherapy Research, 18(4), 420-432.

Hersoug, A. G., Høglend, P., Havik, O., Lippe, A. von der, & Monsen, J. (2009). Therapist characteristics influencing the quality of alliance in long term psychotherapy. Clinical Psychology and Psychotherapy, 16, 100-110.

Lippe, A. von der, Duckert, F. & Braaten, L. Psykologi blir profesjon. (2009). I S.E. Gullestad, B. Killingmo & S. Magnussen (red.). Klinikk og laboratorium: Psykologi i 100 år. : s. 237-252. Oslo: Universitetsforlaget.

Rønnestad, M.H. & Lippe, A.L. von der (red.) (2010) . Det kliniske intervjuet, 2. utgave, Bind 1. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lippe, A.L. von der, & Rønnestad, M.H. (2010). Det første kliniske møtet - tekniske formelle og interpersonlige aspekter. IRønnestad, M.H. & Lippe, A.L. von der (red.) (2010). Det kliniske intervjuet, 2. utgave, Bind 1. Oslo: Gyldendal Akademisk (272-295).

Lippe, A.L.von der & Rønnestad, M.H. (red.) (2010) Det kliniske intervjuet, 2. utgave, Bind II. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lippe, A.L. von der, Eilertsen, D.E., Hartmann, E.J. & Killèn, K. (2010). The role of maternal attachment in children’s attachment and cognitive executiuve function: A preliminary study. Attachment and Humsn Development, 12 (5), 429-444.


  

 • von der Lippe, Anna Louise ; Oddli, Hanne & Halvorsen, Margrethe S. (2019). Therapist strategies early in therapy associated with good or poor outcomes among clients with low proactive agency. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 29(3), s. 383–402. doi: 10.1080/10503307.2017.1373205.
 • Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus & Gullestad, Siri Erika [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness. Journal of Contemporary Psychotherapy. ISSN 0022-0116. 49, s. 87–97. doi: 10.1007/s10879-018-9405-z.
 • Lippe, Anna Louise von der & Rønnestad, Michael Helge (2011). Introduksjon til bokens innhold. I Von der Lippe, Anna Louise & Rønnestad, Michael Helge (Red.), Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39972-3. s. 15–28.
 • Lippe, Anna Louise von der; Eilertsen, Dag-Erik; Hartmann, Ellen Johanne & Killén, Kari (2010). The role of maternal attachment in children's attachment and cognitive executive functioning: A preliminary study. Attachment & Human Development. ISSN 1461-6734. 12(5), s. 429–444. doi: 10.1080/14616734.2010.501967.
 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Forskningens bidrag til kunnskap om psykoterapi. I Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (Red.), Det kliniske intervjuet. Gyldendal Akademisk. s. 23–43.
 • Lippe, Anna Louise von der & Rønnestad, Michael Helge (2009). En oppsummering. I Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (Red.), Det kliniske intervjuet. Gyldendal Akademisk. s. 613–640.
 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Forskningens bidrag til kunnskap om psykoterapi, Det kliniske intervjuet, 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39073-7. s. 13–32.
 • Lippe, Anna Louise von der & Rønnestad, Michael Helge (2009). Det første kliniske møtet: Tekniske, formelle og interpersonlige aspekter, Det kliniske intervjuet, 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39073-7. s. 272–295.
 • Hersoug, Anne Grete; Høglend, Per Andreas; Havik, Odd E.; Lippe, Anna Louise von der & Monsen, Jon Trygve (2009). Pretreatment patient characteristics related to the level and development of working alliance in long-term psychotherapy. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 19(2), s. 172–180. doi: 10.1080.
 • Hersoug, Anne Grete; Høglend, Per; Havik, Odd E.; Lippe, Anna Louise von der & Monsen, Jon (2009). Therapist characteristics influencing the quality of alliance in long-term psychotherapy. Clinical Psychology and Psychotherapy. ISSN 1063-3995. 16(2), s. 100–110. doi: 10.1002/cpp.605.
 • Lippe, Anna Louise von der; Monsen, Jon Trygve; Rønnestad, Michael Helge & Eilertsen, Dag-Erik (2008). Treatment failure in psychotherapy: The pull of hostility. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 18(4), s. 420–432. doi: 10.1080/10503300701810793.
 • Lippe, Anna Louise von der; Hartmann, Ellen Johanne & Killén, Kari (2007). Ego-resiliens som moderator mellom risiko og utfall. I Borge, Anne Inger Helmen (Red.), Resiliens i praksis. Teori og empiri i et norsk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-35935-2. s. 39–51.
 • Monsen, Jon T.; von der Lippe, Anna Louise; Lippe, Anna Louise von der; Havik, Odd E.; Halvorsen, Margrethe S. & Eilertsen, Dag E. (2007). Validation of the SASB introject surface in a Norwegian clinical and nonclinical sample. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 88(2), s. 235–245.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Lippe, Anna Louise von der (2002). Ego development and the ethics of care and justice: The relations among them revisited. Journal of Personality. ISSN 0022-3506. 70, s. 485–507.
 • Lippe, Anna Louise von der (1998). Are conflict and challenge sources of personality development? Ego development and family communication. I Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Lippe, Anna Louise von der (Red.), Personality Development in Adolescence. Routledge Mental Health. ISSN 0-415-13506-0. s. 38–60.
 • Lippe, Anna Louise von der & Hartmann, Ellen Johanne (1996). Mothers as mediators of meaning in the development of cognitive competence in Egyptian children. Resources of Education, ERIC Document Reproduction Service, Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Det kliniske intervjuet. Gyldendal Akademisk. 302 s.
 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Det kliniske intervjuet, 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39073-7. 302 s.
 • Lippe, Anna Louise von der & Rønnestad, Mikael Helge (2002). Det kliniske intervjuet. En håndbok. Gyldendal Akademisk.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Lippe, Anna Louise von der (1998). Personality Development in Adolescence. Routledge Mental Health. ISBN 0-415-13506-0. 218 s.
 • Nielsen, Geir Høstmark & Lippe, Anna Louise von der (1998). Psykoterapi med vuxna. Fem perspektiv på teori och praktik. Liber, Stockholm.
 • Nielsen, Geir Høstmark & Lippe, Anna Louise von der (1996). Psykoterapi med voksne: Fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzel, København. ISBN 87-412-3046-9. 334 s.
 • Lippe, Anna Louise von der & Nielsen, Geir Høstmark (1993). Psykoterapi med voksne. Oslo: Tano.
 • Lippe, Anna Louise von der & Høstmark Nielsen, Geir (1993). Psykoterapi med voksne. Fem perspektiver på teori og praksis. Tano Aschehoug . ISBN 9788251831659. 341 s.
 • Lippe, Anna Louise von der & Nielsen, Geir Høstmark (1987). Klinisk psykologisk forskning. Tidskrift for Norsk Psykologforening.
 • Gullestad, Siri Erika & Lippe, Anna Louise von der (1984). Kvinner i psykologien. Portretter av ni pionerer [Woemn in Psychology - portraits of nine pioneers]. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Dalgard, Odd Steffen; Føllesdal, Dagfinn Kåre; Heiberg, Astrid Nøklebye; Lippe, Anna Louise von der; Moum, Torbjørn & Waaler, Hans Th. (1982). Norsk psykiatri i 80-årene. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-06049-7.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønnestad, Michael Helge; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe; Haavind, Hanne; Lippe, Anna Louise von der & Nissen-Lie, Helene A [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). The outcomes of therapies conducted by highly experienced therapists.
 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Forord, Det kliniske intervjuet, 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39073-7. s. 5–6.
 • Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Lippe, Anna Louise von der (1998). Preface. I Skoe, Eva Elisabeth Aspaas & Lippe, Anna Louise von der (Red.), Personality Development in Adolescence. Routledge Mental Health. ISSN 0-415-13506-0. s. xii–xvii.
 • Lippe, Anna Louise von der & Rønnestad, Michael Helge (1998). Difficulties, strains and burdens of Norwegian psychotherapists: A comparative analysis of therapists in private and public practice.
 • Lippe, Anna Louise von der; Rønnestad, Michael Helge & Arnesen, P. E. (1997). The strains and burdens of Norwegian Psychotherapists: A developmental perspective.
 • Lippe, Anna Louise von der & Skoe, Eva Elisabeth Aspaas (1989). Do moral and ego developments follow the same path?
 • Lippe, Anna Louise von der (1998). The impact of maternal schooling and occupation on child-rearing attitudes and behaviors in low income neighborhoods in Cairo, Egypt. International Journal of Behavior Development.
 • Lippe, Anna Louise von der (1998). Family factors in ego development of adolescent girls.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:37 - Sist endret 8. juli 2019 16:06