Anne Marie Torgersen

Emeritus
Bilde av Anne Marie Torgersen
Mobiltelefon 414 79 641
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Hovedfelt innen forskning har vært en longitudinell undersøkelse av en gruppe på ca 50 tvillingpar fulgt fra fødsel til 30 år ved følgende aldre: som spedbarn, ved 6, 15 og 30 år. I barneårene var individuelle forskjeller i temperament et hovedtema, i voksen alder mer rettet mot personlighet (Big Five), personlighetsforstyrrelser (Millon) og tilknytning hos voksne (AAI).

 • Utvikling og endring har stadig vært i fokus.

 • Forholdet mellom tvillinger er et tema som er av spesiell interesse.

 • Sitter i et ekspertråd for Tvillingforeldreforeningen. Har en ettermiddag i måneden avtale med tvillingforeldreforeningens hovedkontor i Oslo der jeg tar imot tvillingforeldre eller tvillinger til klinisk rådgivning og samtaler.

 • Forebyggende arbeid fra spedbarnsalderen av er et grunntema i et doktorarbeid

 • Veileder og et prosjekt som er under oppstart i samarbeid med Universitetet i Tromsø.

 • Psykoterapi av barn og familier. Spesielt opptatt av at lek som kommunikasjon med barna ikke skal forkastes selv om teoretiske rammer er i forandring, og samarbeidet med foreldrene er sentralt.

 • Teoretisk forankring i klinisk arbeid er eklektisk, med utviklingspsykopatologi som overordnet ramme. 

Undervisning

 • PSYC 3200 - Utviklingspsykologi foreleser om Temperament

 • PSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

 • Del 1: forelesning for hele kullet,  og Del 2: leder en av fire grupper

 • Psyc6300 Praktikum                                                                                                                                                                                       Følger en gruppe på 4 studenter over to semestre, veileder i klinisk arbeid med barn og deres familie. Sted: Nic Waals Institutt

Bakgrunn

 • Cand.psychol fra UiO 1973

 • Spesialist i klinisk psykologi, 1988

 • Spesialist i klinisk barnepsykologi, 1991

 • Dr.philos 1992 med arbeidet: ”Genetic and environmental influence on temperamental behavior. A longitudinal study of twins from infancy to adolescence.”

 • Fast ansatt ved UiO fra 2002

 • Tidligere forskningsstipendiat og arbeidssted både ved Psykologisk institutt i Oslo, ved Psykologisk fakultet i Bergen og ved R-BUP i Oslo.

 • Jobbet som klinisk barnepsykolog noe i PP-tjenesten men mest i barne - og ungdomspsykiatrien. 

Verv

 • Medlem av Regional etisk kommite (REK) Sør-Øst

 • Medlem avRegionalt fagråd i Helse Sør – Øst. Avd. Barn 

Samarbeid

Samarbeider med Kåre Olafsen og Stein Erik Ulvund ved Universitetet i Tromsø om et prosjekt som handler om forebyggende arbeid via helsestasjoner der målet er formidling av kunnskaper om individuelle forskjeller i temperament hos spedbarn .

Emneord: Utviklingspsykologi, Klinisk psykologi og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  39(2), s 183- 197 . doi: 10.1002/imhj.21697
 • Torgersen, Anne Mari (2016). A longitudinal study of twins from birth to adulthood. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  26(1-2), s 107- 116 . doi: 10.5324/nje.v26i1-2.2023
 • Reichelt, Sissel; Skjerve, Jan Eirik; Nielsen, Geir Høstmark; Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (2015). Managing group supervision with beginning therapists: What can experienced supervisors tell us?. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  67(4), s 285- 300 . doi: 10.1080/19012276.2015.1013976
 • Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted; Tambs, Kristian; Magnus, Per; Torgersen, Anne Mari & Gustavson, Kristin (2014). Multiple births and maternal mental health from pregnancy to 5 years after birth: a longitudinal population-based cohort study. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  24(1-2), s 203- 208 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torgersen, Anne Mari (2013). Forklaringer på individuelle forskjeller i tilknytningsmønstre hos barn og voksne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(1), s 16- 22
 • Alvik, Astrid; Torgersen, Anne Mari; Aalen, Odd O. & Lindemann, Rolf (2011). Binge alchohol exposure once a week in early pregnancy predicts temperament and sleeping problems in infants. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  87, s 827- 833 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2011.06.009
 • Olafsen, Kåre Sten; Torgersen, Anne Mari & Ulvund, Stein Erik (2011). Temperament som bidrag i en skreddersydd spedbarns- og småbarnspraksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  48(9), s 848- 855
 • Nielsen, Geir Høstmark; Skjerve, Jan Eirik; Jacobsen, Claus Haugaard; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Reichelt, Sissel; Rønnestad, Michael Helge & Torgersen, Anne Mari (2009). Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 49- 59 . doi: 10.1027/1901-2276.61.3.5
 • Reichelt, Sissel; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Rønnestad, Michael Helge; Torgersen, Anne Mari; Jacobsen, Claus Haugaard; Nielsen, Geir Høstmark & Skjerve, Jan Eirik (2009). Nondisclosure in group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 5- 27 . doi: 10.1027/1901-2276.61.3.5
 • Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Skjerve, Jan; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Reichelt, Sissel; Rønnestad, Michael Helge & Torgersen, Anne Mari (2009). Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 49- 58
 • Reichelt, Sissel; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Rønnestad, Michael Helge; Torgersen, Anne Mari; Jacobsen, Claus Haugaard; Nielsen, Geir Høstmark & Skjerve, Jan (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 5- 27
 • Skjerve, Jan Eirik; Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Reichelt, Sissel; Rønnestad, Michael Helge & Torgersen, Anne Mari (2009). Nondisclosure in group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 28- 48 . doi: 10.1027/1901-2276.61.3.38
 • Skjerve, Jan; Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Reichelt, Sissel; Rønnestad, Michael Helge & Torgersen, Anne Mari (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 28- 48
 • Torgersen, Anne Mari; Grova, Bjørg Kari & Sommerstad, Renate (2007). A pilot study of attachment patterns in adult twins. Attachment & Human Development.  ISSN 1461-6734.  9(2), s 127- 138 . doi: 10.1080/14616730701349705
 • Torgersen, Anne Mari (2006). Tvillinger i puberteten. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  6(1), s 25- 45
 • Nygaard, Egil; Smith, Lars & Torgersen, Anne Mari (2002). Temperament in children with Down syndrome and in prematurely born children. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  43(1), s 61- 71 . doi: 10.1111/1467-9450.00269 Vis sammendrag
 • Torgersen, Anne Mari & Janson, Harald Tage (2001). Why do identical twins differ in personality: Shared environment reconsidered. Twin research.  ISSN 1369-0523.  5(1), s 44- 52 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Malykh, S.B. & Torgersen, Anne Mari (ed.) (2007). Gene. Brain. Behavior. Russian Panorama Press.  ISBN 978-5-93165-212-2.  270 s.
 • Torgersen, Anne Mari (2004). Tvillinger og forholdet mellom dem. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-22619-8.  210 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice..
 • Torgersen, Anne Mari & Grova, Bjørg (2012). Twins' relationship in retrospect: Does zygosity matter ?.
 • Grova, Bjørg; Torgersen, Anne Mari & Sommerstad, Renate (2011). Attachment in adult twins: Genetic influence on twins' close relationship.
 • Torgersen, Anne Mari (2006). Tvillinger i psykologien og i hverdagslivet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  43(2), s 97- 98
 • Torgersen, Anne Mari; Grova, Bjørg Kari & Sommerstad, Renate (2005). Attachment in Adult Twins.
 • Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (2003). Sleep and breastfeeding in twins and singletons. Foredrag.
 • Torgersen, Anne Mari & Grova, Bjørg (2003). Sleep and breastfeeading in twins and singeltons.
 • Grova, Bjørg Kari; Hagtvet, Knut A. & Torgersen, Anne Mari (2001). Developmental trends in sleep behavior : A twin study across 30 years.
 • Grova, Bjørg; Hagtvet, Knut Arne & Torgersen, Anne Mari (2001). Developmental trends in sleep behavior: A twin study across 30 years. Vis sammendrag
 • Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (1998). Infant sleep rythm in twins and singletons. Vis sammendrag
 • Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (1997). Cultural influence on sleep rythm in infants.
 • Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (1996). Sleep behavior in infant twins and singletons.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 16:03 - Sist endret 24. okt. 2016 13:33

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter