Anne Inger Helmen Borge

Professor emeritus
Bilde av Anne Inger Helmen Borge
English version of this page
Telefon +47-22845157
Mobiltelefon +47-92094699
Rom V04-07
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Utvikling

 • Psykopatologi hos barn

 • Resiliens og mestring

Bakgrunn

 • Jeg er utviklingspsykolog med fokus på barns utvikling

 • Utdannet ved Universitetet i Oslo og tok min doktorgrad i 1994 da jeg arbeidet som forsker ved Statens Institutt for folkehelse

 • Jeg driver forskningsprosjekter i feltet oppfølgingsstudier av barn fra tidlig barndom til voksen alder

Samarbeid

I samarbeid med kolleger i Canada, Storbritannia, Sveits og Australia undersøker vi årsaker til at småbarn i risiko får problemer og hvorfor det allikevel går bra med mange av disse barna ( resiliens).

Emneord: Utviklingspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Bekkhus, Mona; Baldwin, Daniella; Coplan, Robert; von Soest, Tilmann; Skaret, Synne & Ulset, Vidar Sandsaunet [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Examining Launch and Snare Effects in the Longitudinal Associations between Shyness and Socio-Emotional Difficulties in Childhood. Social Development. ISSN 0961-205X. doi: 10.1111/sode.12528.
 • Bekkhus, Mona; Lee, Yunsung; Nordhagen, Rannveig; Magnus, Per; Samuelsen, Sven Ove & Borge, Anne Inger Helmen (2018). Re-examining the link between prenatal maternal anxiety and child emotional difficulties, using a sibling design. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 47(1), s. 156–165. doi: 10.1093/ije/dyx186. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ulset, Vidar; Vitaro, Frank; Brendgen, Mara Rosemarie; Bekkhus, Mona & Borge, Anne Inger Helmen (2017). Time spent outdoors during preschool: Links with children's cognitive and behavioral Development. Journal of Environmental Psychology. ISSN 0272-4944. 52, s. 69–80. doi: 10.1016/j.jenvp.2017.05.007.
 • Küenzlen, Heidi; Bekkhus, Mona; Thorpe, Karen & Borge, Anne Inger Helmen (2016). Potential traumatic events in early childhood and behavioural resilience: a longitudinal case control study. European Journal of Developmental Psychology. ISSN 1740-5629. 13(3), s. 394–406. doi: 10.1080/17405629.2016.1150174.
 • Bekkhus, Mona; Staton, Sally; Borge, Anne Inger Helmen & Thorpe, Karen (2014). Do twins differ from single-born children on rates of behavioral difficulty in early childhood? a study of sibling relationship risk factors. Twin Research and Human Genetics. ISSN 1832-4274. 17(4), s. 288–295. doi: 10.1017/thg.2014.39.
 • Holte, Arne; Barry, Margaret M.; Bekkhus, Mona; Borge, Anne Inger Helmen; Bowes, Lucy & Casas, Ferran [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2014). Psychology of Child Well-Being. I Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar & Korbin, Jill E. (Red.), Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer. ISSN 978-90-481-9062-1. s. 555–631. doi: 10.1007/978-90-481-9063-8_13.
 • Eivers, Areana; Brendgen, Mara Rosemarie; Vitaro, Frank & Borge, Anne Inger Helmen (2012). Concurrent and longitudinal links between children's and their friends' antisocial and prosocial behavior in preschool. Early Childhood Research Quarterly. ISSN 0885-2006. 27(1), s. 137–146. doi: 10.1016/j.ecresq.2011.05.001.
 • Eivers, Areana; Vitaro, Frank; Brendgen, Mara Rosemarie & Borge, Anne Inger Helmen (2012). Links between children's prosocial and antisocial behaviour and their nominated friends in early childhood. Early Childhood Research Quarterly. ISSN 0885-2006. 27, s. 137–146. doi: 10.1016/j.ecresq.2011.05.001.
 • Bekkhus, Mona; Rutter, Michael; Maughan, Barbara & Borge, Anne Inger Helmen (2011). The effects of group daycare in the context of paid maternal leave and high quality provision. European Journal of Developmental Psychology. ISSN 1740-5629. 8(6), s. 681–696. doi: 10.1080/17405629.2011.602232.
 • Bekkhus, Mona; Staton, Sally; Borge, Anne Inger Helmen & Thorpe, Karen (2011). Conflict, Closeness and Comfort: The Inter-Twin Relationship as a Risk Factor for Behavioral Difficulties. Twin Research and Human Genetics. ISSN 1832-4274. 14(5), s. 444–451. doi: 10.1375/twin.14.5.444.
 • Bekkhus, Mona; Rutter, Michael; Barker, Edward D & Borge, Anne Inger Helmen (2011). The Role of Pre- and Postnatal Timing of Family Risk Factors on Child Behavior at 36 months. Journal of Abnormal Child Psychology. ISSN 0091-0627. 39(4), s. 611–621. doi: 10.1007/s10802-010-9477-z.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2010). Resiliens og sped- og småbarns psykiske helse. I Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Hansen, Marit Bergum (Red.), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39071-3. s. 53–67.
 • Billaud Feragen, Kristin; Kvalem, Ingela Lundin; Borge, Anne Inger Helmen & Rumsey, Nichola (2010). Adolescents with and without a facial difference: The role of friendships and social acceptance in perceptions of appearance and emotional resilience. Body image. ISSN 1740-1445. 7(4), s. 271–279. doi: 10.1016/j.bodyim.2010.05.002.
 • Feragen, Kristin Judith Billaud & Borge, Anne Inger Helmen (2010). Peer harassment and satisfaction with appearance in children with and without a facial difference. Body image. ISSN 1740-1445. 7(2), s. 97–105. doi: 10.1016/j.bodyim.2009.12.001.
 • Bekkhus, M; Skjøthaug, Thomas; Nordhagen, Rannveig & Borge, AIH (2010). Intrauterine exposure to caffeine and inattention/overactivity in children. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 99(6), s. 925–928. doi: 10.1111/j.1651-2227.2010.01744.x.
 • Eivers, Areana; Brendgen, Mara Rosemarie & Borge, Anne Inger Helmen (2010). Stability and Change in Prosocial and Antisocial Behavior Across the Transition to School: Teacher and Peer Perspectives. Early Education and Development. ISSN 1040-9289. 21(6), s. 843–864. doi: 10.1080/10409280903390684.
 • Eivers, Areana; Brendgen, Mara Rosemarie & Borge, Anne Inger Helmen (2010). Associations between young children's emotion attributions and prediction of outcome in differing social situations. British Journal of Developmental Psychology. ISSN 0261-510X. 28(2), s. 499–504. doi: 10.1348/026151009X482813.
 • Feragen, Kristin Judith Billaud; Borge, Anne Inger Helmen & Rumsey, Nicola (2009). Social Experience in 10-year-old children born with a cleft: Exploring psychosocial resilience. The Cleft Palate-Craniofacial Journal. ISSN 1055-6656. 46(1), s. 65–74. doi: 10.1597/07-124.1.
 • Stene-Larsen, Kim; Borge, Anne IH & Vollrath, Margarete E. (2009). Maternal smoking in pregnancy and externalizing behavior in 18-month-old children: Results from a population-based prospective study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 0890-8567. 48(3), s. 283–289. doi: 10.1097/CHI.0b013e318195bcfb.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2009). Vennskap. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 44(4), s. 3–10.
 • Côtè, Sylvana; Borge, Anne Inger Helmen; Geoffroy, Marie-Claude; Rutter, Michael & Tremblay, Richard E (2008). Nonmaternal Care in Infancy and Emotional/Behavioral Difficulties at 4 years: Moderation by Family Risk Characteristics. Developmental Psychology. ISSN 0012-1649. 44(1), s. 155–168. doi: 10.1037/0012-1649.44.1.155.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2008). Biologisk psykologi og resiliens. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. 62(1), s. 78–86.
 • Borge, Anne Inger Helmen & Natvig, Hege Strøm (2007). Resiliens og vennskap blant hyperaktive og uoppmerksomme småbarn. I Borge, Anne Inger Helmen (Red.), Resiliens i praksis. Teori og et norsk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205359352.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2007). Resiliens hos barn. Hva fremmer psykisk helse og trivsel hos risikoutsatte barn? I Johnsen, Else; Evja, Lindis & Welander, Lisbeth Wederhus (Red.), Barna våre, i går, i dag, i morgen. Frelsesarmeen. ISSN 9788299451147.
 • Pedersen, Sara; Vitaro, Frank; Barker, Edward D. & Borge, Anne Inger Helmen (2007). The Timing of Middle-Childhood Peer Rejection and Friendship:Linking Early Behaviour to Early-Adolsecent Adjustment. Child Development. ISSN 0009-3920. 78(4), s. 1037–1051.
 • Gelhaar, Tim; Seiffge-Krenke, Inge; Borge, Anne Inger Helmen; Cicognani, Elvira; Cunha, Madalena & Loncaric, Darko [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). Adolescent coping with everyday stressors:A seven-nation study of youth from central,eastern,southern and northern Europe. European Journal of Developmental Psychology. ISSN 1740-5629. 4(2), s. 129–156.
 • Geoffroy, Marie-Claude; Côtè, Sylvana; Borge, Anne Inger Helmen; Larouche, Frank; Seguin, Jean R & Rutter, Michael (2007). Association between nonmaternal care in the first year of life and children's receptive language skills prior to school entry:the moderating role of socioeconomic status. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 48(5), s. 490–497.
 • Geoffroy, MC; Cote, SM; Borge, Anne Inger Helmen; Larouche, F; Seguin, JR & Rutter, M (2007). Association between nonmaternal care in the first year of life and children's receptive language skills prior to school entry: the moderating role of socioeconomic status. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 48.
 • Waaktaar, Trine; Borge, Anne Inger Helmen; Christie, Helen & Torgersen, Svenn (2005). Youth-parent consistencies on ratings of difficulties and prosocial behaviour: Exploration of an at-risk sample. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 46(2), s. 179–188. doi: 10.1111/j.1467-9450.2005.00447.x.
 • Borge, Anne Inger Helmen; Wefring, Karl Wilhelm; Lie, Kari K. & Nordhagen, Rannveig (2004). Chronic illness and aggressive behaviour: A population-based study of four year olds. European Journal of Developmental Psychology. ISSN 1740-5629. 1(1), s. 19–29.
 • Waaktaar, T; Christie, HJ; Borge, Anne Inger Helmen & Torgersen, Svenn (2004). Building youths resilience within a psychiatric outpatient setting: results from a pilot clinical intervention project. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. s. 363–370.
 • Waaktaar, Trine; Christie, Helen; Borge, Anne Inger Helmen & Torgersen, Svenn (2004). How can young people's resilience be enhanced? Experience from a clinical intervention project. Clinical Child Psychology and Psychiatry. ISSN 1359-1045. 9(2), s. 167–183. doi: 10.1177/1359104504041917.
 • Waaktaar, Trine; Borge, Anne Inger Helmen; Fundingsrud, Hans Petter; Christie, Helen & Torgersen, Svenn (2004). The role of stressful life events in the development of depressive symptoms in adolescence. Journal of Adolescence. ISSN 0140-1971. 27(2), s. 153–163.
 • Borge, Anne Inger Helmen; Rutter, Michael; Côtè, Sylvana & Tremblay, Richard E (2004). Early Childcare Effects on Physical Aggression: Differentiating Social Selection and Social Causation. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 45(2), s. 367–376.
 • Koops, Willem & Borge, Anne Inger Helmen (2004). Reverse development and Piaget. An evaluation of the view of J.M.Langeveld (1905-1989). Studia Iagellonica Humani Cultus Progessus.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2004). Omfang av overgrep og omsorgssvikt blant barnehjemsbarn i perioden 1945-1980. Forsøk på en estimering. NOU - Norges offentlige utredninger. ISSN 0333-2306. s. 238–250.
 • Waaktaar, Trine; Christie, Helen; Borge, Anne Inger Helmen & Torgersen, Svenn (2004). Building youths' resilience within a psychiatric outpatient setting: Results from a pilot clinical intervention project. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 94(1), s. 363–370. doi: 10.2466/pr0.94.1.363-370.
 • Waaktaar, Trine; Christie, HJ; Borge, Anne Inger Helmen & Torgersen, Svenn (2004). Building youths' resilience within a psychiatric outpatient setting: Results from a pilot clinical intervention project. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 94, s. 363–370.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2003). Psykologi og forskningsetikk:kan deltagelse i forskningsprosjekt gi psykiske problemer? I Ruyter, Knut W (Red.), Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-30813-6. s. 93–109.
 • Borge, Anne Inger Helmen; Nordhagen, Rannveig & Lie, Kari K. (2003). Children in the environment: Forest day-care centres. Modern day care with historical antecedents. The History of the Family. ISSN 1081-602X. 8(4), s. 605–618.
 • Nordhagen, Rannveig & Borge, Anne Inger Helmen (2002). Gjentatte smerter hos barn og foreldre -få holdepunkter for familiær smerteopphopning. Läkartidningen. ISSN 0023-7205. 99.
 • Borge, Anne Inger Helmen; Samuelsen, Sven Ove & Rutter, Michael (2001). Observer variance within families: confluence among maternal, paternal and child ratings. International Journal of Methods in Psychiatric Research. ISSN 1049-8931. 10(1), s. 11–22.
 • Borge, Anne Inger Helmen & Nordhagen, Rannveig (2000). Recurrent pain in children and parents. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 89, s. 1479–1483.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2000). Skogens betydning for vår mentale helse- om skogpsykologi. Landbruksøkonomisk forum. ISSN 0800-5974. s. 49–57.
 • Borge, Anne Inger Helmen (1998). PPT's rolle i forebyggende helsearbeid i kommunene. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 33(7), s. 3–19.
 • Borge, Anne Inger Helmen (1998). Forerldreveiledning - kan godt foreldreskap læres? Helsesøstre. ISSN 0802-1554. s. 42–45.
 • Felberg, Rigmor Elisabeth & Borge, Anne Inger Helmen (1997). Funksjonsnivå hos pasienter som avslutter behandling ved psykiatrisk poliklinikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 34(10), s. 878–885.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fallu, Jean Sebastian; Brière, Frédéric N; Vitaro, Frank; Cantin, Stéphane & Borge, Anne Inger Helmen (2011). The influence of close friends on adolescent substance use: does popularity matter? VS Verlag für Sozialwissenschaften. ISBN 978-3-531-17656-7. 10(10). 371 s.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2010). Revidert utgave: Resiliens - Risiko og sunn utvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39066-9. 197 s.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2007). Resiliens i praksis. Teori og empiri i et norsk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-35935-2. 166 s.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2007). Resiliens i praksis. Teori og et norsk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205359352. 200 s.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2006). Resiliens - risiko og sunn utvikling (LYDBOK). Norsk lyd-og blindeskriftbibliotek. ISBN 82-05-31460-8. 300 s.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2005). Resiliens- risk och sund utveckling. Studentlitteratur og Gyldendal . ISBN 91-44-03837-2. 184 s.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2004). Resiliens. Risiko og sund udvikling. Hans Reitzels Forlag: Socialpædagogisk Bibliotek. 221 s.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2003). Resiliens. Risiko og sunn utvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31460-8. 148 s.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2002). Antisocial Behavior. New York: Macmillan References USA. 1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skaret, Synne; Bekkhus, Mona & Borge, Anne Inger Helmen (2019). Betydning av sosial sjenanse i barndommen. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364.
 • Ramberg, Bjørn Torgrim; Halvorsen, Marit; Førde, Reidun; Ambur, Ole Herman & Borge, Anne Inger Helmen (2019). Medforfatterskap - et stridens eple. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 11. doi: 10.4045/tidsskr.19.0145.
 • Borge, Anne Inger Helmen; Motti-Stefanidi, Frosso & Masten, Ann S. (2016). Resilience in developing systems: The promise of integrated approaches for understanding and facilitating positive adaptations to adversity in individuals and their families. European Journal of Developmental Psychology. ISSN 1740-5629. 13(3), s. 293–296. doi: 10.1080/17405629.2016.1188496.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2013). Vennskap. I Foss, Else & Lillemyr, Ole Fredrik (Red.), Til barnas beste : veier til omsorg og lek, læring og danning. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-42555-2. s. 35–55.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2012). Understanding human psychological development through the historical significance of flowers. I Wubbels, Theo; Abma, Ruud; Bos, Jaap; Levering, Bas; van Rinsum, Henk; Selten, Peter; De Winter, Micha & Pieper, Madelon (Red.), Du choc. Du choc des opinions jaillit la lumière De botsing. Uit de botsing der meningen vonkt het licht The clash. The clash of opinions generates light. B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam. ISSN 9789088503405. s. 101–109.
 • Sandsaunet, Vidar U.; Vitaro, Frank; Brendgen, Mara Rosemarie & Borge, Anne Inger Helmen (2012). Outdoor day care context and ADHD symptoms in 2-6 year olds.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2011). Barn og Psykisk Helse. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Bergløff, Charlotte Bjerrefjord; Borge, Therese Sørby & Borge, Anne Inger Helmen (2009). Sosialiseringsfabrikken. Magasinet Voksne for Barn. ISSN 0801-1346. 88(3), s. 34–36.
 • Eivers, Areana; Ludlow, Tracy & Borge, Anne Inger Helmen (2009). The involvement of language ability, theory of mind and shyness in young children’s prosocial behavior.
 • Eivers, Areana & Borge, Anne Inger Helmen (2009). The impact of shyness on peer perceptions of prosocial behavior.
 • Eivers, Areana & Borge, Anne Inger Helmen (2009). Who’s naughty and nice: Investigating factors associated with stable prosocial and antisocial behavior in young children.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2009). The impact of shyness on peer perceptions of prosocial behaviour.
 • Thorpe, Karen; Tyler, Collett & Borge, Anne Inger Helmen (2008). Self-reprots from young children: presentation of a new method and its effectivenss in Norway and Australia.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2008). Friendship and children with special needs.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2008). Theory of Mind and Children's Social Behaviour.
 • Borge, Anne Inger Helmen & Natvig, Hege Strøm (2008). Peer relations among 2-6 year olds moderate the association between ADHD behaviour and concuct difficulties.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2007). Vennskap, sårbarhet og resiliens: en norsk studie av barn fra 4 til 18 år. Psykisk Hälsa. ISSN 0033-3212. 76(1), s. 54–62.
 • Nesheim, Nina Skråmestø & Borge, Anne Inger Helmen (2007). Hjelp barnet ditt å få venner. [Avis]. Aftenposten.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2007). Ungdommers vennskap og resiliens.
 • Bekkhus, Mona & Borge, Anne Inger Helmen (2007). Developmental patterns in emotional difficulteis across 4 age points: Age 10, 15, 18 and 24 years.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2007). The disappearance of the housewife.
 • Eivers, Areana; Brendgen, Mara Rosemarie & Borge, Anne Inger Helmen (2007). Theory of Mind and the role of friendship in young children's social behaviour.
 • Olsen, Ragnhild Eek; Schjølberg, Synnve & Borge, Anne Inger Helmen (2007). Does language disorder relate to differnet ADHD symptoms at age 3?
 • Borge, Anne Inger Helmen & Duckert, Fanny (2006). Psykologiprofessorar: - Forskningsetikk må inn på alle kurs. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Kyung-sun, Seo & Borge, Anne Inger Helmen (2006). Green environments for 1-5 year olds. [TV]. Koreansk TV.
 • Nordhagen, Rannveig & Borge, Anne Inger Helmen (2006). Antenatal maternal anxiety and depression and infant development and behaviour at 6 months of age.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2005). Barn mestrer ubehag. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203. 6.januar.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2005). Byråkrati kveler god forskning. Forskning. ISSN 0804-7545. s. 21–23.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2005). Barnehagen - et fantastisk starttiltak. Første steg. ISSN 1504-1891. s. 14–16.
 • Côtè, Sylvana; Borge, Anne Inger Helmen & Rutter, Michael (2005). Examining the association between family risk, non-maternal care and children's behaviour difficulties: What can be said about causality?
 • Borge, Anne Inger Helmen (2004). Innvandring og galskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 8–8.
 • Borge, Anne Inger Helmen & Rutter, Michael (2004). How can resilience concepts and findings aid the planning of interventions?
 • Borge, Anne Inger Helmen (2003). Causes for informant disagreement within families about adoelscent disruptive behaviour.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2003). Causes for disagreement among informants when reporting psychopathology.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2002). Anger and Aggression. From day care to high school.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2000). Hvorfor går det bra? Sinnets helse. ISSN 0049-0563. s. 14–17.
 • Borge, Anne Inger Helmen (2000). Beskyttelsesfaktorer. Sinnets helse. ISSN 0049-0563. 72, s. 12–15.
 • Borge, Anne Inger Helmen (1998). Anvendt mestring. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 118(27), s. 4266–4267.
 • Borge, Anne Inger Helmen (1998). Yrkesaktive mødre og effekt for barn. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Borge, Anne Inger Helmen (1998). Voldstiltak uten virkning. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Borge, Anne Inger Helmen; Samuelsen, Sven Ove & Rutter, Michael (1998). Is the mother always right? Adolescent/paternal/maternal correlations for behavior and self evaluation.
 • Borge, Anne Inger Helmen & Nordhagen, Rannveig (1998). Psychosomatic pain do not run in families.
 • Borge, Anne Inger Helmen (1997). ER barns vitneutsagn pålitelige? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Borge, Anne Inger Helmen (1998). Barnets verd og barnehagens verdier. Statens institutt for folkehelse. ISSN 82-7364-111-2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 9. jan. 2020 14:10