Anders Zachrisson

Emeritus
Bilde av Anders Zachrisson
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Jeg arbeider med aspekter ved den psykoterapeutiske situasjon i psykodynamisk perspektiv. Et gjennomgangstema er begrepsanalyse og begrepsdannelse i psykodynamisk teori; det som i dag ofte blir benevnt conceptual research.

 • En side gjelder selve grunnlagsproblemet, hvordan kan vi validere kliniske begreper og hva er holdbare og relevante clinical facts.

 • En annen side gjelder utformningen av den terapeutiske metoden og forståelsen av begreper som terapeutisk holdning og terapeutisk setting, og forholdet mellom metode og etikkk. ¨

 • En tredje side gjelder fortolkningen av det kliniske materialet og forståelsen av begreper som overføring og motoverføring. I tillegg arbeider jeg med veiledningsmodeller i psykoterapi og psykoanalyse og den persept-genetiske modellen for persepsjon/personlighet og den kliniske bruk av Defense Mechanism Test (DMT).

Undervisning

Bakgrunn

Jeg ble filosofie licentiat ved Lunds universitet i 1972 og flyttet til Oslo samme år. Etter noen år som vit ass ved Psykologisk Institutt gikk jeg over i kliniske stillinger og har fra1984 drevet selvstendig praksis. I 1981 ble jeg klinisk spesialist og i 1989 spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi. Samme år ble jeg godkjent psykoanalytiker tilknyttet International Psychoanalytical Association, i 1995 ble jeg læreanalytiker og i 2001 barne- og ungdomsanalytiker. Jeg ble ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo i 2008.

Verv

 • Hovedredaktør for The Scandinavian Psychoanalytic Review 1993-98

 • President i Norsk Psykoanalytisk Forening 2002-06.

Samarbeid

The Working Party on Education i European Psychoanalytic Federation

Emneord: Emeritus, Klinisk psykologi

Publikasjoner

Andre publikasjoner

 • Stänicke, Erik; Zachrisson, Anders & Vetlesen, Arne Johan (2020). The Epistemological Stance of Psychoanalysis: Revisiting the Kantian Legacy. The Psychoanalytic Quarterly. ISSN 0033-2828. 89(2), s. 281–304. doi: 10.1080/00332828.2020.1717229.
 • Zachrisson, Anders (2019). Mental health – a normal state? Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 42(1-2), s. 87–92. doi: 10.1080/01062301.2019.1693197.
 • Aalen, Marit & Zachrisson, Anders (2018). Peer Gynt and Freud's the Uncanny. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 18(2), s. 169–193. doi: 10.1080/15021866.2018.1550877.
 • Aalen, Marit & Zachrisson, Anders (2017). En dannelsesreise i animasjonens landskap - didaktikk og etikk i Disneys Pinocchio. InFormation - Nordic Journal of Art and Research. ISSN 1893-2479. 6(1), s. 1–14. doi: 10.7577/information.v6i1.2555. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aalen, Marit & Zachrisson, Anders (2016). Landscape and Mind in the Last Act of Peer Gynt. The revealing of a catastrophe. I Lytovka, Olena (Red.), The Place of Memory and Memory of Place. Interdisciplinary research foundatiion. ISSN 9788394363208. s. 216–232.
 • Zachrisson, Anders (2014). Hamlets personlighet: en betydelig grad av normalitet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 51(2), s. 106–112.
 • Zachrisson, Anders (2014). Ethical breaches and deviations of method in psychoanalysis: A heuristic model for the differentiation of boundary transgressions in psychoanalytic work. International Forum of Psychoanalysis. ISSN 0803-706X. 23(4), s. 246–252. doi: 10.1080/0803706X.2013.781272.
 • Zachrisson, Anders (2013). Oedipus the king: Quest for self-knowledge denial of reality. Sophocles' vision of man and psychoanalytic concept formation. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578. 94(2), s. 313–331. doi: 10.1111/j.1745-8315.2012.00655.x.
 • Aalen, Marit & Zachrisson, Anders (2013). The structure of desire in Peer Gynt’s relationship to Solveig. A reading inspired by Melanie Klein. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 13(2), s. 130–160. doi: 10.1080/15021866.2013.849029.
 • Zachrisson, Anders (2013). The internal/external issue: what is an outer object? Another person as object and as separate other in object relations models. The Psychoanalytic Study of the Child. ISSN 0079-7308. 67, s. 249–274. doi: 10.1080/00797308.2014.11785497.
 • Zachrisson, Anders (2012). Teraputens indre arbeid. Refleksjoner over motoverføring og nøytralitet, metode og etikk, Psykoterapi i utvikling. Akademisk Forlag. ISSN 978-82-321-0015-6. s. 81–96.
 • Zachrisson, Anders (2011). Dynamics of psychoanalytic supervision: A heuristic model. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578. 92(4), s. 943–961. doi: 10.1111/j.1745-8315.2011.00417.x.
 • Zachrisson, Anders (2009). Countertransference and changes in the conception of the psychoanalytic relationship. International Forum of Psychoanalysis. ISSN 0803-706X. 18, s. 177–188.
 • Zachrisson, Anders (2008). A note on the concept of stimulus in perceptgenetic theory. I Smith, GjW & Carlsson, IM (Red.), Process and Personality. Actualization of the Personal World With Process-Oriented Methods. Ontos Verlag. ISSN 978-3-938793-89-3. s. 65–76.
 • Zachrisson, Anders (2008). Motoverføring og endringer i synet på den psykoanalytiske relsasjonen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 45(8), s. 939–948.
 • Zachrisson, Anders (2008). Neutrality, tenderness and the analyst's subjectivity. Reflections on the analytic relationship. Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 31(2), s. 86–93.
 • Junkers, G; Tuckett, D & Zachrisson, Anders (2008). To be or not to be a psychoanalyst - How do we know a candidate is ready to qualify? Difficulties and controversies in evaluating psychoanalytic competence. Psychoanalytic inquiry. ISSN 0735-1690. 28, s. 288–308. doi: 10.1080/07351690801960871.

Se alle arbeider i Cristin

 • Zachrisson, Anders & Aalen, Marit (2021). Psychoanalysis my way. Forlaget Kolon. ISBN 978-82-300-2227-6. 22 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stänicke, Erik; Zachrisson, Anders & Vetlesen, Arne Johan (2020). Response to Charles Hanly’s Commentary on “The Epistemological Stance of Psychoanalysis: Revisiting the Kantian Legacy”. The Psychoanalytic Quarterly. ISSN 0033-2828. 89(2), s. 339–343. doi: 10.1080/00332828.2020.1717262.
 • Strømme, Hanne & Zachrisson, Anders (2019). Utvikle en tenkning, finne sin stemme. I Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (Red.), Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205531338. s. 221–245.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger & Hartmann, Ellen Johanne [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1197–1199.
 • Zachrisson, Anders (2015). Transference, polarities and paradoxes.
 • Zachrisson, Anders (2015). Thinking about time. Reflections over a metaphor by Heraclites. Kateksis, 2/2015. Kateksis : Bulleteng for Norsk psykoanalytisk forening.
 • Zachrisson, Anders (2015). Omsorgsarbeid: Kan et begrep fra psykoanalytisk terapi være nyttig? Fagbladet. For medlemmer av Fagforbundet. Temahefte nr. 38, 8-10, 2015. Fagbladet, For medlemmer av Fagforbundet.
 • Zachrisson, Anders (2015). Psykisk helse, er det helt normalt?
 • Zachrisson, Anders (2013). The empty couch. The taboo of ageing and retirement in psychoanalysis, edited by G. Junckers. Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301.
 • Zachrisson, Anders (2013). Notes on Hamlet’s personality. Plea for a measure of normality.
 • Zachrisson, Anders (2011). Psychoanalytic Therapies. I Levesque, Roger J.R, (Red.), Encyclopedia of Adolescence. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-1-4419-1694-5. s. 2202–2210.
 • Zachrisson, Anders (2011). Who wrote the works of Shakespeare? Notes on a matter of curiosity in Freud's intellectual biography. Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 34(2), s. 108–112.
 • Zachrisson, Anders (2011). A heuristic model of psychoanalytic supervision,
 • Zachrisson, Anders (2011). Ethical transgressions and deviations of method in psychoanalysis.
 • Zachrisson, Anders (2011). Psykoanalyse - et videnskapsteoretisk perspektiv, ved René Rasmussen. Matrix. ISSN 0109-646X. 28(3), s. 243–245.
 • Zachrisson, Anders (2010). Analytic attitude and ethical stance.
 • Zachrisson, Anders (2010). Analytic work with adolescents. Technical challenges.
 • Zachrisson, Anders (2010). Methodological stance and ethical quality in psychoanalysis.
 • Zachrisson, Anders (2010). Oedipus the King: striving for self-knowledge – turning a blind eye.
 • Zachrisson, Anders (2009). Countertransference and the analytic relationship.
 • Zachrisson, Anders (2009). Nøytral holdning i psykoterapi.
 • Zachrisson, Anders (2009). Narsissisme, et komplekst fenomen.
 • Zachrisson, Anders (2009). Psychodynamic therapy: attitude and setting.
 • Zachrisson, Anders (2009). Challenges in psychotherapeutic work with adolescents.
 • Zachrisson, Anders (2009). Terapeutisk holdning og etiske utfordringer i psykoterapeutisk arbeid.
 • Zachrisson, Anders (2009). Countertransference and the relationship between patient and analyst.
 • Zachrisson, Anders (2009). Ethical stance and psychotherapeutic method.
 • Zachrisson, Anders (2008). Unethical behaviour by training analysts. How can the institute best handle the situation.
 • Zachrisson, Anders (2008). Children in disaster. On the earth quake in China 2008.
 • Zachrisson, Anders (2008). Sofokles og Freud. Det Ødipale drama og veien til selverkjennelse.
 • Zachrisson, Anders (2008). Ethical violations in psychoanalytic training.
 • Zachrisson, Anders (2008). Ömhet, neutralitet och den psykoanalytiska relationen.
 • Zachrisson, Anders (2007). Validering av analytiske begreper.
 • Zachrisson, Anders (2006). Oedipal dynamics and its influence on thinking.
 • Zachrisson, Anders (2006). Validation of psychoanalytic theories, a problematic endeavour.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 8. juli 2019 16:12