Anders Zachrisson

Emeritus
Bilde av Anders Zachrisson
English version of this page
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  • Jeg arbeider med aspekter ved den psykoterapeutiske situasjon i psykodynamisk perspektiv. Et gjennomgangstema er begrepsanalyse og begrepsdannelse i psykodynamisk teori; det som i dag ofte blir benevnt conceptual research.

  • En side gjelder selve grunnlagsproblemet, hvordan kan vi validere kliniske begreper og hva er holdbare og relevante clinical facts.

  • En annen side gjelder utformningen av den terapeutiske metoden og forståelsen av begreper som terapeutisk holdning og terapeutisk setting, og forholdet mellom metode og etikkk. ¨

  • En tredje side gjelder fortolkningen av det kliniske materialet og forståelsen av begreper som overføring og motoverføring. I tillegg arbeider jeg med veiledningsmodeller i psykoterapi og psykoanalyse og den persept-genetiske modellen for persepsjon/personlighet og den kliniske bruk av Defense Mechanism Test (DMT).

Undervisning

Bakgrunn

Jeg ble filosofie licentiat ved Lunds universitet i 1972 og flyttet til Oslo samme år. Etter noen år som vit ass ved Psykologisk Institutt gikk jeg over i kliniske stillinger og har fra1984 drevet selvstendig praksis. I 1981 ble jeg klinisk spesialist og i 1989 spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi. Samme år ble jeg godkjent psykoanalytiker tilknyttet International Psychoanalytical Association, i 1995 ble jeg læreanalytiker og i 2001 barne- og ungdomsanalytiker. Jeg ble ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo i 2008.

Verv

  • Hovedredaktør for The Scandinavian Psychoanalytic Review 1993-98

  • President i Norsk Psykoanalytisk Forening 2002-06.

Samarbeid

The Working Party on Education i European Psychoanalytic Federation

Emneord: Emeritus, Klinisk psykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 8. juli 2019 16:12