Anders Zachrisson

Emeritus
Bilde av Anders Zachrisson
English version of this page
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Jeg arbeider med aspekter ved den psykoterapeutiske situasjon i psykodynamisk perspektiv. Et gjennomgangstema er begrepsanalyse og begrepsdannelse i psykodynamisk teori; det som i dag ofte blir benevnt conceptual research.

 • En side gjelder selve grunnlagsproblemet, hvordan kan vi validere kliniske begreper og hva er holdbare og relevante clinical facts.

 • En annen side gjelder utformningen av den terapeutiske metoden og forståelsen av begreper som terapeutisk holdning og terapeutisk setting, og forholdet mellom metode og etikkk. ¨

 • En tredje side gjelder fortolkningen av det kliniske materialet og forståelsen av begreper som overføring og motoverføring. I tillegg arbeider jeg med veiledningsmodeller i psykoterapi og psykoanalyse og den persept-genetiske modellen for persepsjon/personlighet og den kliniske bruk av Defense Mechanism Test (DMT).

Undervisning

Bakgrunn

Jeg ble filosofie licentiat ved Lunds universitet i 1972 og flyttet til Oslo samme år. Etter noen år som vit ass ved Psykologisk Institutt gikk jeg over i kliniske stillinger og har fra1984 drevet selvstendig praksis. I 1981 ble jeg klinisk spesialist og i 1989 spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi. Samme år ble jeg godkjent psykoanalytiker tilknyttet International Psychoanalytical Association, i 1995 ble jeg læreanalytiker og i 2001 barne- og ungdomsanalytiker. Jeg ble ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo i 2008.

Verv

 • Hovedredaktør for The Scandinavian Psychoanalytic Review 1993-98

 • President i Norsk Psykoanalytisk Forening 2002-06.

Samarbeid

The Working Party on Education i European Psychoanalytic Federation

Emneord: Emeritus, Klinisk psykologi

Publikasjoner

Andre publikasjoner

 • Aalen, Marit & Zachrisson, Anders (2018). Peer Gynt and Freud's the Uncanny. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  18(2), s 169- 193 . doi: 10.1080/15021866.2018.1550877
 • Aalen, Marit & Zachrisson, Anders (2017). En dannelsesreise i animasjonens landskap - didaktikk og etikk i Disneys Pinocchio. InFormation - Nordic Journal of Art and Research.  ISSN 1893-2479.  6(1), s 1- 14 . doi: 10.7577/information.v6i1.2555 Vis sammendrag
 • Aalen, Marit & Zachrisson, Anders (2016). Landscape and Mind in the Last Act of Peer Gynt. The revealing of a catastrophe., In Olena Lytovka (ed.),  The Place of Memory and Memory of Place.  Interdisciplinary research foundatiion.  ISBN 9788394363208.  6.  s 216 - 232
 • Zachrisson, Anders (2014). Ethical breaches and deviations of method in psychoanalysis: A heuristic model for the differentiation of boundary transgressions in psychoanalytic work. International Forum of Psychoanalysis.  ISSN 0803-706X.  23(4), s 246- 252 . doi: 10.1080/0803706X.2013.781272
 • Zachrisson, Anders (2014). Hamlets personlighet: en betydelig grad av normalitet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(2), s 106- 112
 • Aalen, Marit & Zachrisson, Anders (2013). The structure of desire in Peer Gynt’s relationship to Solveig. A reading inspired by Melanie Klein. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  13(2), s 130- 160 . doi: 10.1080/15021866.2013.849029
 • Zachrisson, Anders (2013). Oedipus the king: Quest for self-knowledge denial of reality. Sophocles' vision of man and psychoanalytic concept formation. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  94(2), s 313- 331 . doi: 10.1111/j.1745-8315.2012.00655.x
 • Zachrisson, Anders (2013). The internal/external issue: what is an outer object? Another person as object and as separate other in object relations models. The Psychoanalytic study of the child.  ISSN 0079-7308.  67, s 249- 274
 • Zachrisson, Anders (2012). Teraputens indre arbeid. Refleksjoner over motoverføring og nøytralitet, metode og etikk, I:  Psykoterapi i utvikling.  Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-321-0015-6.  Del 1.  s 81 - 96
 • Zachrisson, Anders (2011). Dynamics of psychoanalytic supervision: A heuristic model. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  92(4), s 943- 961 . doi: 10.1111/j.1745-8315.2011.00417.x
 • Zachrisson, Anders (2009). Countertransference and changes in the conception of the psychoanalytic relationship. International Forum of Psychoanalysis.  ISSN 0803-706X.  18, s 177- 188
 • Junkers, G; Tuckett, D & Zachrisson, Anders (2008). To be or not to be a psychoanalyst - How do we know a candidate is ready to qualify? Difficulties and controversies in evaluating psychoanalytic competence. Psychoanalytic inquiry.  ISSN 0735-1690.  28, s 288- 308 . doi: 10.1080/07351690801960871
 • Zachrisson, Anders (2008). A note on the concept of stimulus in perceptgenetic theory, In GjW Smith & IM Carlsson (ed.),  Process and Personality. Actualization of the Personal World With Process-Oriented Methods.  Ontos Verlag.  ISBN 978-3-938793-89-3.  Kapitel 4.  s 65 - 76
 • Zachrisson, Anders (2008). Motoverføring og endringer i synet på den psykoanalytiske relsasjonen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  45(8), s 939- 948
 • Zachrisson, Anders (2008). Neutrality, tenderness and the analyst's subjectivity. Reflections on the analytic relationship. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  31(2), s 86- 93

Se alle arbeider i Cristin

 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Zachrisson, Anders (2015). Omsorgsarbeid: Kan et begrep fra psykoanalytisk terapi være nyttig? Fagbladet. For medlemmer av Fagforbundet. Temahefte nr. 38, 8-10, 2015. Fagbladet, For medlemmer av Fagforbundet.
 • Zachrisson, Anders (2015). Psykisk helse, er det helt normalt?.
 • Zachrisson, Anders (2015). Thinking about time. Reflections over a metaphor by Heraclites. Kateksis, 2/2015. Kateksis : Bulleteng for Norsk psykoanalytisk forening.
 • Zachrisson, Anders (2015). Transference, polarities and paradoxes.
 • Zachrisson, Anders (2013). Notes on Hamlet’s personality. Plea for a measure of normality.
 • Zachrisson, Anders (2013). The empty couch. The taboo of ageing and retirement in psychoanalysis, edited by G. Junckers. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.
 • Zachrisson, Anders (2011). A heuristic model of psychoanalytic supervision,.
 • Zachrisson, Anders (2011). Ethical transgressions and deviations of method in psychoanalysis.
 • Zachrisson, Anders (2011). Psychoanalytic Therapies, In Roger J.R, Levesque (ed.),  Encyclopedia of Adolescence.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4419-1694-5.  Essay.  s 2202 - 2210
 • Zachrisson, Anders (2011). Psykoanalyse - et videnskapsteoretisk perspektiv, ved René Rasmussen. Matrix.  ISSN 0109-646X.  28(3), s 243- 245
 • Zachrisson, Anders (2011). Who wrote the works of Shakespeare? Notes on a matter of curiosity in Freud's intellectual biography. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  34(2), s 108- 112
 • Zachrisson, Anders (2010). Analytic attitude and ethical stance.
 • Zachrisson, Anders (2010). Analytic work with adolescents. Technical challenges.
 • Zachrisson, Anders (2010). Methodological stance and ethical quality in psychoanalysis.
 • Zachrisson, Anders (2010). Oedipus the King: striving for self-knowledge – turning a blind eye.
 • Zachrisson, Anders (2009). Challenges in psychotherapeutic work with adolescents.
 • Zachrisson, Anders (2009). Countertransference and the analytic relationship.
 • Zachrisson, Anders (2009). Countertransference and the relationship between patient and analyst.
 • Zachrisson, Anders (2009). Ethical stance and psychotherapeutic method.
 • Zachrisson, Anders (2009). Narsissisme, et komplekst fenomen.
 • Zachrisson, Anders (2009). Nøytral holdning i psykoterapi.
 • Zachrisson, Anders (2009). Psychodynamic therapy: attitude and setting.
 • Zachrisson, Anders (2009). Terapeutisk holdning og etiske utfordringer i psykoterapeutisk arbeid.
 • Zachrisson, Anders (2008). Children in disaster. On the earth quake in China 2008.
 • Zachrisson, Anders (2008). Ethical violations in psychoanalytic training.
 • Zachrisson, Anders (2008). Sofokles og Freud. Det Ødipale drama og veien til selverkjennelse.
 • Zachrisson, Anders (2008). Unethical behaviour by training analysts. How can the institute best handle the situation.
 • Zachrisson, Anders (2008). Ömhet, neutralitet och den psykoanalytiska relationen.
 • Zachrisson, Anders (2007). Validering av analytiske begreper.
 • Zachrisson, Anders (2006). Oedipal dynamics and its influence on thinking.
 • Zachrisson, Anders (2006). Validation of psychoanalytic theories, a problematic endeavour.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 8. juli 2019 16:12