Erling Rognli

Universitetslektor - Psykologisk institutt
Bilde av Erling Rognli
English version of this page
Rom S03-25
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Depresjon hos barn og ungdom

 • Tilknytningsteori og foreldresamspill

 • Evolusjonspsykologi

 • Utviklingspsykopatologi

 • Organisering av psykisk helsevern

 • Mobbing

 • Bayesiansk dataanalyse med Stan.

Bakgrunn

 • Cand. psychol. ved Psykologisk institutt, UiO, våren 2011

 • Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, våren 2019

 • Dobbeltkompetansestipendiat ved Psykologisk institutt/Ahus fra januar 2012

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Evolusjonspsykologi

Publikasjoner

 • Rognli, Erling Wright; Waraan, Luxsiya; Czajkowski, Nikolai Olavi; Solbakken, Ole Andre & Aalberg, Marianne (2020). Conflict with Parents in Adolescent Depression: Associations with Parental Interpersonal Problems and Depressive Symptoms. Child Psychiatry and Human Development.  ISSN 0009-398X. . doi: 10.1007/s10578-020-00955-0 Vis sammendrag
 • Israel, Pravin & Rognli, Erling (2017). Tilknytningsbasert familieterapi, I: Helene Eng; Sigrun K. Ertesvåg; Ivar Frønes & John Kjøbli (red.),  Den krevende foreldrerollen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50088-4.  Kapittel 6.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rognli, Erling W.; Villabø, Marianne & Czajkowski, Nikolai Olavi (2019). Discrepant Reports of Parent-adolescent Conflict is Associated with Hopelessness in Adolescent Depression.
 • Waraan, Luxsiya; Rognli, Erling W.; Mehlum, Lars; Czajkowski, Nikolai Olavi & Villabø, Marianne (2019). The efficacy of psychotherapy for suicidal ideation in youth.
 • Waraan, Luxsiya; Rognli, Erling W.; Mehlum, Lars; Czajkowski, Nikolai Olavi & Villabø, Marianne (2018). The association between Attachment Style to Father and Suicidal Ideation in Adolescents with Depression..
 • Johnson, Sverre Urnes & Rognli, Erling (2015). Trenger mer gyldig kunnskap om effekten av psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(2), s 148- 148
 • Johnson, Sverre Urnes & Rognli, Erling (2014). Empiri, ikke personlig smak. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(12), s 1045- 1052

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. jan. 2012 13:26 - Sist endret 9. sep. 2020 10:46