Erling Rognli

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Erling Rognli
English version of this page
Rom S03-25
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Depresjon hos barn og ungdom

  • Tilknytningsteori og foreldresamspill

  • Evolusjonspsykologi

  • Utviklingspsykopatologi

  • Organisering av psykisk helsevern

  • Mobbing

Bakgrunn

  • Cand. psychol. ved Psykologisk institutt, UiO, våren 2011

  • Dobbeltkompetansestipendiat ved Psykologisk institutt/Ahus fra januar 2012

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Evolusjonspsykologi

Publikasjoner

  • Israel, Pravin & Rognli, Erling (2017). Tilknytningsbasert familieterapi, I: Helene Eng; Sigrun K. Ertesvåg; Ivar Frønes & John Kjøbli (red.),  Den krevende foreldrerollen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50088-4.  Kapittel 6.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. jan. 2012 13:26 - Sist endret 8. juli 2019 15:14