Dan Mikael Ellingsen

Postdoktor - Psykologisk institutt
Bilde av Dan Mikael Ellingsen
English version of this page
Rom S01-30
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg er en kognitiv nevroforsker, interessert i hvordan sanseopplevelser, spesielt velbehag og ubehag, formes av eksternt (sensorisk) og internt (forventninger, oppmerksomhet, motivasjon) tilgjengelig informasjon. Forskningen min dreier seg om prosessering og regulering av nytelse og smerte, placebo-effekter, og hvordan sosiale relasjoner interagerer med følelser av ubehag og velbehag. Jeg bruker forskningsmetoder som strukturell og funksjonell MRI, mål av det autonome nervesystemet, farmakologisk stimulering, psykofysikk og selvrapportering.

For nåværende utfører jeg et prosjekt ved Harvard Medical School hvor jeg kombinerer hjerneavbildning med autonomiske og psykofysiske mål for å undersøke nevrobiologiske aspekter ved pasient-behandler-relasjonen, og hvordan kvaliteten på denne påvirker utfallet av klinisk smertebehandling.

Bakgrunn

 • 2015-: Postdoktor, Harvard Medical School/Martinos Center for Biomedical imaging

 • 2014-: Postdoktor, Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt

 • Høst 2014: Postdoktor, Linköping Universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin

 • 2010-2014: PhD i Neurofysiologi ved Universitetet i Göteborg, Institutionen för Neurovetenskap & Fysiologi

 • 2008-2010: M.Phil. i Psykologi, Kognitiv Nevrovitenskap ved Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt

 • 2005-2008: B.Soc.Sc. i Psykologi, NTNU

 • CV i PDF

Samarbeid

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Nevrovitenskap, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

 1. Ellingsen, D.M., Napadow, V., Protsenko, E., Mawla, I., Kowalski, M.H., Swensen, D., O'Dwyer-Swensen, D., Edwards, R.R., Kettner, N., Loggia, M.L., (in press)Brain Mechanisms of Anticipated Painful Movements and Their Modulation by Manual Therapy in Chronic Low Back Pain, Journal of Pain.
 2. Zunhammer, M., Bingel, U., Wager, T.D., Atlas, L., Benedetti, F., Büchel, C., Choi, J.C., Colloca, L., Duzzi, D., Eippert, F., Ellingsen, D.M., Elsenbruch, S., Geuter, S., Gollub, R., Kaptchuk, T.J., Kessner, S.S., Kirsch, I., Kong, J., Lamm, C., Leknes, S., Müllner-Huber, A., Lui, F., Posso, C.A., Rütgen, M., Schenk, L., Schmid, J., Theysohn, N., Tracey, I., Wrobel, N., Zeidan, F. (2018) Placebo Effects on the Neurologic Pain Signature: A Meta-analysis of Individual Participant Functional Magnetic Resonance Imaging Data. JAMA Neurology.
 3. Lee, J., Protsenko, E., Lazaridou, A., Franceschelli, O., Ellingsen, D.M., Mawla, I., Isenburg, K., Berry, M.P., Galenkamp, L., Loggia, M.L., Wasan, A.D., Edwards, R.R., Napadow, V. (2018) Encoding of self‐referential pain catastrophizing in posterior cingulate cortex in fibromyalgia, Arthritis and Rheumatology, 70, (8), 1308-1318
 4. Ellingsen, D.M., Kringelbach, M.L., Leknes, S. (2018) A neuroscience perspective on pleasure and pain, in Bain et al. (Eds), Philosophy of Pain: Unpleasantness, Emotion, and Deviance, Routledge, 70-88.
 5. Liljencrantz, J., Strigo, I., Ellingsen, D.M., Krämer, H.H., Lundblad, L., Leknes, S., Olausson, H., (2017) Slow brushing reduces heat pain in humans.European Journal of Pain,21 (7), 1173-1185.
 6. Ellingsen, D.M., Garcia, R.G., Lee, J., Lin, R.L., Kim, J., Thurler, A.H., Castel, S., Dimisko, L., Rosen, B.R., Hadjikhani, N., Kuo, B., Napadow, V. (2017) Cyclic Vomiting Syndrome is characterized by altered functional brain connectivity of the insular cortex: A cross-comparison with migraine and healthy adults.Neurogastroenterology and Motility,29 (6).
 7. Ellingsen, D.M., Leknes, S., Wessberg, J., Løseth, G., Olausson, H. (2016) The neurobiology shaping affective touch: Expectation, motivation, and meaning in the multisensory context, Frontiers in Psychology, 6:1986.
 8. Løseth, G., Leknes, S.,Ellingsen, D.M.(2016) The neurochemical basis of motivation for affiliative touch, In Olausson et al. (Eds), Affective Touch and the Neurophysiology of CT Afferents. Springer, 239-264.
 9. Ellingsen, D.M. (2015) How do C-tactile skin afferents contribute to erotic affect?, Journal of Sexual Medicine, 12(7), 1656-1656.
 10. Ellingsen, D.M., Leknes, S., Kringelbach, M.L. (2015) Hedonic value, In Brosch, T. and Sander, D. (Eds), Handbook of Value: Perspectives from Economics, Neuroscience, Philosophy, Psychology and Sociology265-286. Oxford University Press, Oxford, UK.
 11. Løseth, G., Ellingsen, D.M., Leknes, S. (2014) State dependent mu-opioid modulation of social motivation, Frontiers in Behavioral Neuroscience, 8:430.
 12. Ellingsen, D.M., Leknes, S. (2014) Forbedring av smerte og velbehag ved bruk av placebo, BestPractice Smerte, 10, 16-17.
 13. Ellingsen, D.M., Leknes, S. (2014) Kan vi snu smerteopplevelsen fra vond til god? Forventninger, kontekst og lettelse påvirker smerte, BestPractice Smerte, 9, 6-7.
 14. Ellingsen, D.M., Wessberg, J., Chelnokova, O., Olausson, H., Laeng, B., Leknes, S. (2014) In touch with your emotions: Oxytocin and touch change social impressions while others' facial expressions can alter touch, Psychoneuroendocrinology, 39, 11-20.
 15. Ellingsen, D.M., Wessberg, J., Eikemo, M., Liljencrantz, J., Endestad, T., Olausson, H., Leknes, S. (2013) Placebo Improves Pleasure And Pain Through Opposite Modulation Of Sensory Processing, Proc Natl Acad Sci U S A, 110, 17993-17998.
 16. Ellingsen, D.M., Leknes, S. (2013) Placebo gav lindrad smärta, men också ökad njutning, Läkartidningen, 110:CLEF. 
 17. Leknes, S., Wessberg, J, Ellingsen, D.M., Chelnokova, O., Olausson, H., Laeng, B. (2013) Oxytocin enhances pupil dilation and sensitivity to ‘hidden’ emotional expressions, Soc Cogn Affect Neurosci. 8, 741-749.
 18. Løseth, G., Ellingsen, D.M., Leknes, S. (2013) Touch and Pain. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF Publishers. DOI: www.nobaproject.com.
 • Ellingsen, Dan Mikael; Garcia, RG; Lee, J; Lin, RL; Kim, J; Thurler, AH; Castel, S; Dimisko, L; Rosen, BR; Hadjikhani, N; Kuo, B & Napadow, V (2017). Cyclic Vomiting Syndrome is characterized by altered functional brain connectivity of the insular cortex: A cross-comparison with migraine and healthy adults. Neurogastroenterology and Motility.  ISSN 1350-1925.  29(6) . doi: 10.1111/nmo.13004
 • Liljencrantz, Jaquette; Strigo, Irina A.; Ellingsen, Dan Mikael; Krämer, Heidrun H.; Lundblad, Linda C.; Nagi, Saad Saulat; Leknes, Siri & Olausson, Håkan (2017). Slow brushing reduces heat pain in humans. European Journal of Pain.  ISSN 1090-3801.  21(7), s 1173- 1185 . doi: 10.1002/ejp.1018
 • Ellingsen, Dan Mikael; Leknes, Siri; Løseth, Guro Engvig; Wessberg, Johan & Olausson, Håkan (2016). The neurobiology shaping affective touch: Expectation, motivation, and meaning in the multisensory context. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  6 . doi: 10.3389/fpsyg.2015.01986 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ellingsen, Dan Mikael; Wessberg, Johan; Chelnokova, Olga V; Olausson, Håkan; Laeng, Bruno & Leknes, Siri Graff (2014). In touch with your emotions: Oxytocin and touch change social impressions while others' facial expressions can alter touch. Psychoneuroendocrinology.  ISSN 0306-4530.  39(1), s 11- 20 . doi: 10.1016/j.psyneuen.2013.09.017
 • Løseth, Guro Engvig; Ellingsen, Dan Mikael & Leknes, Siri (2014). State-dependent μ-opioid modulation of social motivation. Frontiers in Behavioral Neuroscience.  ISSN 1662-5153.  8 . doi: 10.3389/fnbeh.2014.00430
 • Ellingsen, Dan Mikael; Wessberg, Johan; Eikemo, Marie Helene; Liljencrantz, Jaquette; Endestad, Tor; Olausson, Håkan & Leknes, Siri Graff (2013). Placebo improves pleasure and pain through opposite modulation of sensory processing. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  110(44), s 17993- 17998 . doi: 10.1073/pnas.1305050110
 • Leknes, Siri Graff; Wessberg, Johan; Ellingsen, Dan Mikael; Chelnokova, Olga V; Olausson, Håkan & Laeng, Bruno (2013). Oxytocin enhances pupil dilation and sensitivity to hidden emotional expressions. Social Cognitive & Affective Neuroscience.  ISSN 1749-5024.  8(7), s 741- 749 . doi: 10.1093/scan/nss062

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsen, Dan Mikael (2015). How do C-tactile skin afferents contribute to erotic affect?. Journal of Sexual Medicine.  ISSN 1743-6095.  12(7), s 1656 . doi: 10.1111/jsm.12929
 • Ellingsen, Dan Mikael (2014). Central modulation of affective touch, pain, and emotion in humans.
 • Ellingsen, Dan Mikael & Leknes, Siri (2014). Forbedring av smerte og velbehag ved bruk av placebo. BestPractice Smerte.  ISSN 1902-7583.  10, s 16- 17
 • Ellingsen, Dan Mikael & Leknes, Siri (2014). Kan vi snu smerteopplevelsen fra vond til god? Forventninger, kontekst og lettelse påvirker smerte. BestPractice Smerte.  ISSN 1902-7583.  9, s 6- 7
 • Ellingsen, Dan Mikael & Leknes, Siri (2013). Placebo gav lindrad smärta, men också ökad njutning. Läkartidningen.  ISSN 0023-7205.  110(49-50)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. jan. 2015 08:30 - Sist endret 19. sep. 2018 12:02