Dan-Mikael Ellingsen

Faglige interesser

Jeg er en kognitiv nevroforsker, interessert i hvordan sanseopplevelser, spesielt velbehag og ubehag, formes av eksternt (sensorisk) og internt (forventninger, oppmerksomhet, motivasjon) tilgjengelig informasjon. Forskningen min dreier seg om prosessering og regulering av nytelse og smerte, placebo-effekter, og hvordan sosiale relasjoner interagerer med følelser av ubehag og velbehag. Jeg bruker forskningsmetoder som strukturell og funksjonell MRI, mål av det autonome nervesystemet, farmakologisk stimulering, psykofysikk og selvrapportering.

For nåværende utfører jeg et prosjekt ved Harvard Medical School hvor jeg kombinerer hjerneavbildning med autonomiske og psykofysiske mål for å undersøke nevrobiologiske aspekter ved pasient-behandler-relasjonen, og hvordan kvaliteten på denne påvirker utfallet av klinisk smertebehandling.

Bakgrunn

 • 2015-: Postdoktor, Harvard Medical School/Martinos Center for Biomedical imaging

 • 2014-: Postdoktor, Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt

 • Høst 2014: Postdoktor, Linköping Universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin

 • 2010-2014: PhD i Neurofysiologi ved Universitetet i Göteborg, Institutionen för Neurovetenskap & Fysiologi

 • 2008-2010: M.Phil. i Psykologi, Kognitiv Nevrovitenskap ved Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt

 • 2005-2008: B.Soc.Sc. i Psykologi, NTNU

 • CV i PDF

Samarbeid

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Nevrovitenskap, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

 1. Ellingsen, D.M., Napadow, V., Protsenko, E., Mawla, I., Kowalski, M.H., Swensen, D., O'Dwyer-Swensen, D., Edwards, R.R., Kettner, N., Loggia, M.L., (in press)Brain Mechanisms of Anticipated Painful Movements and Their Modulation by Manual Therapy in Chronic Low Back Pain, Journal of Pain.
 2. Zunhammer, M., Bingel, U., Wager, T.D., Atlas, L., Benedetti, F., Büchel, C., Choi, J.C., Colloca, L., Duzzi, D., Eippert, F., Ellingsen, D.M., Elsenbruch, S., Geuter, S., Gollub, R., Kaptchuk, T.J., Kessner, S.S., Kirsch, I., Kong, J., Lamm, C., Leknes, S., Müllner-Huber, A., Lui, F., Posso, C.A., Rütgen, M., Schenk, L., Schmid, J., Theysohn, N., Tracey, I., Wrobel, N., Zeidan, F. (2018) Placebo Effects on the Neurologic Pain Signature: A Meta-analysis of Individual Participant Functional Magnetic Resonance Imaging Data. JAMA Neurology.
 3. Lee, J., Protsenko, E., Lazaridou, A., Franceschelli, O., Ellingsen, D.M., Mawla, I., Isenburg, K., Berry, M.P., Galenkamp, L., Loggia, M.L., Wasan, A.D., Edwards, R.R., Napadow, V. (2018) Encoding of self‐referential pain catastrophizing in posterior cingulate cortex in fibromyalgia, Arthritis and Rheumatology, 70, (8), 1308-1318
 4. Ellingsen, D.M., Kringelbach, M.L., Leknes, S. (2018) A neuroscience perspective on pleasure and pain, in Bain et al. (Eds), Philosophy of Pain: Unpleasantness, Emotion, and Deviance, Routledge, 70-88.
 5. Liljencrantz, J., Strigo, I., Ellingsen, D.M., Krämer, H.H., Lundblad, L., Leknes, S., Olausson, H., (2017) Slow brushing reduces heat pain in humans.European Journal of Pain,21 (7), 1173-1185.
 6. Ellingsen, D.M., Garcia, R.G., Lee, J., Lin, R.L., Kim, J., Thurler, A.H., Castel, S., Dimisko, L., Rosen, B.R., Hadjikhani, N., Kuo, B., Napadow, V. (2017) Cyclic Vomiting Syndrome is characterized by altered functional brain connectivity of the insular cortex: A cross-comparison with migraine and healthy adults.Neurogastroenterology and Motility,29 (6).
 7. Ellingsen, D.M., Leknes, S., Wessberg, J., Løseth, G., Olausson, H. (2016) The neurobiology shaping affective touch: Expectation, motivation, and meaning in the multisensory context, Frontiers in Psychology, 6:1986.
 8. Løseth, G., Leknes, S.,Ellingsen, D.M.(2016) The neurochemical basis of motivation for affiliative touch, In Olausson et al. (Eds), Affective Touch and the Neurophysiology of CT Afferents. Springer, 239-264.
 9. Ellingsen, D.M. (2015) How do C-tactile skin afferents contribute to erotic affect?, Journal of Sexual Medicine, 12(7), 1656-1656.
 10. Ellingsen, D.M., Leknes, S., Kringelbach, M.L. (2015) Hedonic value, In Brosch, T. and Sander, D. (Eds), Handbook of Value: Perspectives from Economics, Neuroscience, Philosophy, Psychology and Sociology265-286. Oxford University Press, Oxford, UK.
 11. Løseth, G., Ellingsen, D.M., Leknes, S. (2014) State dependent mu-opioid modulation of social motivation, Frontiers in Behavioral Neuroscience, 8:430.
 12. Ellingsen, D.M., Leknes, S. (2014) Forbedring av smerte og velbehag ved bruk av placebo, BestPractice Smerte, 10, 16-17.
 13. Ellingsen, D.M., Leknes, S. (2014) Kan vi snu smerteopplevelsen fra vond til god? Forventninger, kontekst og lettelse påvirker smerte, BestPractice Smerte, 9, 6-7.
 14. Ellingsen, D.M., Wessberg, J., Chelnokova, O., Olausson, H., Laeng, B., Leknes, S. (2014) In touch with your emotions: Oxytocin and touch change social impressions while others' facial expressions can alter touch, Psychoneuroendocrinology, 39, 11-20.
 15. Ellingsen, D.M., Wessberg, J., Eikemo, M., Liljencrantz, J., Endestad, T., Olausson, H., Leknes, S. (2013) Placebo Improves Pleasure And Pain Through Opposite Modulation Of Sensory Processing, Proc Natl Acad Sci U S A, 110, 17993-17998.
 16. Ellingsen, D.M., Leknes, S. (2013) Placebo gav lindrad smärta, men också ökad njutning, Läkartidningen, 110:CLEF. 
 17. Leknes, S., Wessberg, J, Ellingsen, D.M., Chelnokova, O., Olausson, H., Laeng, B. (2013) Oxytocin enhances pupil dilation and sensitivity to ‘hidden’ emotional expressions, Soc Cogn Affect Neurosci. 8, 741-749.
 18. Løseth, G., Ellingsen, D.M., Leknes, S. (2013) Touch and Pain. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF Publishers. DOI: www.nobaproject.com.
 • Ellingsen, Dan Mikael; Kringelbach, Morten & Leknes, Siri (2018). A neuroscience perspective on pleasure and pain, In D. Bain; Michael Brady & J. Corns (ed.),  Philosophy of Pain: Unpleasantness, Emotion, and Deviance.  Routledge.  ISBN 978-0815361640.  Chapter 3.  s 70 - 88
 • Ellingsen, Dan Mikael; Napadow, Vitaly; Protsenko, Ekaterina; Mawla, Ishtiaq; Kowalski, M.H.; Swensen, D.; O'Dwyer-Swensen, D.; Edwards, Robert R.; Kettner, N. & Loggia, M.L. (2018). Brain Mechanisms of Anticipated Painful Movements and Their Modulation by Manual Therapy in Chronic Low Back Pain. Journal of Pain.  ISSN 1526-5900.  19(11), s 1352- 1365
 • Lee, J; Protsenko, Ekaterina; Lazaridou, A.; Franceschelli, O.; Ellingsen, Dan Mikael; Mawla, Ishtiaq; Isenburg, K.; Berry, M.; Galenkamp, L.; Loggia, M.L.; Wasan, A.D.; Edwards, Robert & Napadow, Vitaly (2018). Encoding of self-referential pain catastrophizing in posterior cingulate cortex in fibromyalgia. Arthritis & Rheumatology.  ISSN 2326-5191.  70(8), s 1308- 1318
 • Zunhammer, M; Bingel, U.; Wager, T.; Atlas, L.; Benedetti, F.; Büchel, Christian; Choi, J.C.; Colloca, L.; Duzzi, D.; Eippert, F.; Ellingsen, Dan Mikael; Elsenbruch, S.; Geuter, S.; Gollub, R.; Kaptchuk, Ted J.; Kessner, S.S.; Kirsch, Irving; Kong, J.; Lamm, C.; Leknes, Siri; Müllner-Huber, A.; Lui, F.; Posso, C.A.; Rütgen, M.; Schenk, L.; Schmid, J.; Theysohn, N.; Tracey, Irene; Wrobel, N. & Zeidan, F. (2018). Placebo Effects on the Neurologic Pain Signature: A Meta-analysis of Individual Participant Functional Magnetic Resonance Imaging Data. JAMA Neurology.  ISSN 2168-6149.  75(11), s 1321- 1330 . doi: 10.1001/jamaneurol.2018.2017
 • Ellingsen, Dan Mikael; Garcia, RG; Lee, J; Lin, RL; Kim, J; Thurler, AH; Castel, S; Dimisko, L; Rosen, BR; Hadjikhani, N; Kuo, B & Napadow, V (2017). Cyclic Vomiting Syndrome is characterized by altered functional brain connectivity of the insular cortex: A cross-comparison with migraine and healthy adults. Neurogastroenterology and Motility.  ISSN 1350-1925.  29(6) . doi: 10.1111/nmo.13004
 • Liljencrantz, Jaquette; Strigo, Irina A.; Ellingsen, Dan Mikael; Krämer, Heidrun H.; Lundblad, Linda C.; Nagi, Saad Saulat; Leknes, Siri & Olausson, Håkan (2017). Slow brushing reduces heat pain in humans. European Journal of Pain.  ISSN 1090-3801.  21(7), s 1173- 1185 . doi: 10.1002/ejp.1018
 • Ellingsen, Dan Mikael; Leknes, Siri; Løseth, Guro Engvig; Wessberg, Johan & Olausson, Håkan (2016). The neurobiology shaping affective touch: Expectation, motivation, and meaning in the multisensory context. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  6 . doi: 10.3389/fpsyg.2015.01986 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løseth, Guro Engvig; Leknes, Siri & Ellingsen, Dan Mikael (2016). The neurochemical basis of motivation for affiliative touch, In Håkan Olausson; Johan Wessberg; India morrison & Francis McGlone (ed.),  Affective Touch and the Neurophysiology of CT Afferents.  Springer.  ISBN 978-1-4939-6418-5.  Chapter 15.  s 239 - 264
 • Ellingsen, Dan Mikael; Leknes, Siri & Kringelbach, Morten (2015). Hedonic Value, In T. Brosch & D. Sander (ed.),  Handbook of Value: Perspectives from Economics, Neuroscience, Philosophy, Psychology and Sociology.  Oxford University Press.  ISBN 9780198716600.  Chapter 13.  s 265 - 286
 • Ellingsen, Dan Mikael; Wessberg, Johan; Chelnokova, Olga V; Olausson, Håkan; Laeng, Bruno & Leknes, Siri Graff (2014). In touch with your emotions: Oxytocin and touch change social impressions while others' facial expressions can alter touch. Psychoneuroendocrinology.  ISSN 0306-4530.  39(1), s 11- 20 . doi: 10.1016/j.psyneuen.2013.09.017
 • Løseth, Guro Engvig; Ellingsen, Dan Mikael & Leknes, Siri (2014). State-dependent μ-opioid modulation of social motivation. Frontiers in Behavioral Neuroscience.  ISSN 1662-5153.  8 . doi: 10.3389/fnbeh.2014.00430
 • Ellingsen, Dan Mikael; Wessberg, Johan; Eikemo, Marie Helene; Liljencrantz, Jaquette; Endestad, Tor; Olausson, Håkan & Leknes, Siri Graff (2013). Placebo improves pleasure and pain through opposite modulation of sensory processing. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  110(44), s 17993- 17998 . doi: 10.1073/pnas.1305050110
 • Leknes, Siri Graff; Wessberg, Johan; Ellingsen, Dan Mikael; Chelnokova, Olga V; Olausson, Håkan & Laeng, Bruno (2013). Oxytocin enhances pupil dilation and sensitivity to hidden emotional expressions. Social Cognitive & Affective Neuroscience.  ISSN 1749-5016.  8(7), s 741- 749 . doi: 10.1093/scan/nss062

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsen, Dan Mikael (2015). How do C-tactile skin afferents contribute to erotic affect?. Journal of Sexual Medicine.  ISSN 1743-6095.  12(7), s 1656 . doi: 10.1111/jsm.12929
 • Ellingsen, Dan Mikael (2014). Central modulation of affective touch, pain, and emotion in humans.
 • Ellingsen, Dan Mikael & Leknes, Siri (2014). Forbedring av smerte og velbehag ved bruk av placebo. BestPractice Smerte.  ISSN 1902-7583.  10, s 16- 17
 • Ellingsen, Dan Mikael & Leknes, Siri (2014). Kan vi snu smerteopplevelsen fra vond til god? Forventninger, kontekst og lettelse påvirker smerte. BestPractice Smerte.  ISSN 1902-7583.  9, s 6- 7
 • Ellingsen, Dan Mikael & Leknes, Siri (2013). Placebo gav lindrad smärta, men också ökad njutning. Läkartidningen.  ISSN 0023-7205.  110(49-50)
 • Løseth, Guro Engvig; Ellingsen, Dan Mikael & Leknes, Siri (2013). Touch and Pain. In Biswas-Diener, R., Diener, E., Noba textbook series: Psychology. www.nobaproject.com/chapters/touch-and-pain. [html ].
 • Ellingsen, Dan Mikael (2010). Interactions in the hedonic experience of touch and emotion : a double-blind placebo-controlled study using intranasal oxytocin.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. jan. 2015 08:30 - Sist endret 19. sep. 2018 12:02

Prosjekter